Office
Log på

Gemme og genbruge databasedesignelementer

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

I Access er der en række forskellige måder at genbruge et databasedesign på. Du kan gemme en hel database som en skabelon, gemme en del af en database som en programdel eller gemme et felt eller et sæt af felter som en datatypeskabelon. I hvert enkelt tilfælde oprettes der i Access en fil, som du derefter kan dele med andre. På samme måde kan du bruge sådanne filer fra tredjeparter.

I denne artikel beskrives, hvordan du kan gemme forskellige databaseobjekter som skabeloner og i visse tilfælde også data. De forskellige skabelonfiler beskrives også, og hvordan de kan deles. Artiklen indeholder nogle oplysninger om de programdele, som følger med Access.

Bemærk!: Denne artikel gælder ikke for Access-apps – den nye type database, du kan designe med Access og udgive online. Se Opret en Access-app for at få flere oplysninger.

I denne artikel

Oversigt

Gemme og dele databasedesignelementer til genbrug

Gemme en database som en databaseskabelon eller programdel (*.accdt)

Gemme et felt som en datatypeskabelon (*.accft)

Genbruge databasedesign fra en tredjepart

Oversigt

Nogle gange vil du ikke starte helt fra bunden af. Når du bruger meget tid på at få det rigtige design, vil du få mest muligt ud af det, hvilket f.eks. kan være ved at genbruge det. Eller måske vil du drage fordel af designarbejde, som andre allerede har udført. I Access er der tre primære måder, som du kan genbruge databasedesign på:

 • Databaseskabeloner   er filer (filtype *.accdt), som du kan bruge til at oprette en ny database. Typisk er klar til at bruge en database, der er oprettet på baggrund af en skabelon, men du kan tilpasse det særlige behov. For eksempel webdatabaseskabelonen Aktiver indeholder funktioner til administration af grundlæggende aktiv, men kan du vil udvide det ved at tilføje nogle afdeling eller budgetoplysninger, der vedrører din organisation. Access følger med en lang række databaseskabeloner, som du kan se i Backstage-visning, når Access åbner.

 • Programdele   er filer ligesom databaseskabeloner, men du bruge dem til at føje designelementer til en eksisterende database i stedet for at kunne levere som grundlag for en ny database. For eksempel indeholder programdel kommentarer en tabel, der er konfigureret til at indeholder kommentarer, herunder et dato/klokkeslæt-felt. Nogle programdele start en guide for at hjælpe dig med at oprette en relation for at definere, hvordan programdel passer ind på med dine eksisterende tabeller. Access leveres med flere programdele, som du kan se fanen Opret.

 • Datatypeskabeloner   er filer, du kan bruge til at oprette nye felter og kombinationer af. Du kan for eksempel bruge Start- og slutdatoer data type-skabeloner til at tilføje et par af dato/klokkeslæt-felter til en tabel med ét klik. Data type skabeloner Brug en anden filtype (*.accft) fra databaseskabeloner og programdele. Access indeholder en lang datatype åbne skabeloner, som du kan se fanen felter, når du har en tabel i dataarkvisning.

Gemme og dele databasedesignelementer til genbrug

Opret en databaseskabelon eller programdel    Gemme en database som en *.accdt-fil ved hjælp af kommandoerne på fanen filer (se afsnittet gemme en database som en databaseskabelon eller programdel (*.accdt)For at se trinnene,). Du kan derefter bruge skabelonen til at oprette en ny database eller, hvis det er en del af programmet, kan du føje de tilgængelige funktioner til en eksisterende database.

De databaseskabeloner og programdele, du opretter, gemmes som standard i skabelonmappen til globale programdata. I Windows 7 er det C:\Users\<brugernavn>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\. Du kan placere skabelonfiler i denne mappe, så de er tilgængelige som databaseskabeloner eller programdele. På samme måde kan du kopiere skabelonfiler fra denne mappe og give dem til andre, så de selv kan bruge dem.

Bemærk!: Vær som altid forsigtig, når du bruger filer fra tredjeparter.

Oprette en ny databasetypeskabelon    Gemme en markering af tabelfelter som en *.accft-fil ved hjælp af en kommando på fanen felter (trin til at se afsnittet Gem et felt som en datatypeskabelonen (*.accft)).

De datatypeskabeloner, som du opretter, gemmes som standard i skabelonmappen til globale programdata. I Windows 7 er det C:\Users\<brugernavn>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\. Du kan placere datatypeskabelonfiler i denne mappe, så de er tilgængelige som datatyper til nye felter. På samme måde kan du kopiere skabelonfiler fra denne mappe og give dem til andre, så de selv kan bruge dem.

Bemærk!: Vær som altid forsigtig, når du bruger filer fra tredjeparter.

Toppen af siden

Gemme en database som en databaseskabelon eller programdel (*.accdt)

Du gemmer en database som en databaseskabelon ved at bruge kommandoerne under fanen Gem og udgiv i Backstage-visningen.

 1. Klik på Gem og publicer under fanen Filer.

 2. Klik på Skabelon under Gem database som.

 3. Angiv følgende felter i dialogboksen Opret ny skabelon ud fra denne database:

  • Navn    Der er påkrævet. Skriv tekst, der identificerer skabelon eller en programdel. Access viser dette navn sammen med skabelon eller en programdel.

  • Beskrivelse    Skriv tekst, der beskriver indholdet eller formålet med skabelon eller en programdel. Dette vises i værktøjstippet for skabelon eller en programdel.

  • Kategori    Vælg Brugerskabeloner have delen program vises under brugerskabeloner på båndet (standard). Du kan også tilføje en kategori ved at skrive den, og derefter kan du tildele dette og fremtidige programmet dele til den pågældende kategori. Den nye kategori, vises på båndet.

  • Ikonet    Angive et ikon, der skal vises for skabelon eller en programdel. For programdele vises dette ikon i galleriet med webdele program på båndet.

  • Vis udskrift    Angiv et større billede skal vises for skabelonen i Backstage-visningen. Når du søger efter en skabelon, er dette billede, hvad du vil se for denne skabelon.

  • Primær tabel    Angive en tabel, der skal være den primære tabel for del af programmet. I denne tabel, som skal bruges som standard til relatere delen programmet til andre tabeller i en database, føjes webdelen. Når en person bruger programdel, starter Access guiden for at oprette relationen. Selvom den primære tabel bruges som standard, kan du vælge en anden tabel, når du kører guiden.

  • Instantieringsformular    Angive en formular, der som standard åbnes, når databaser, der er oprettet på baggrund af denne skabelon er første gang. Formularen som standard åbnes kun én gang. Formularen kan indeholde kode, der køres, når den åbnes, men tilstedeværelsen af kode genererer en sikkerhedsadvarsel.

  • Programdel    Markér dette afkrydsningsfelt for at gemme databasen som en del af programmet. Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at gemme databasen som en databaseskabelon.

   Bemærk!:  Du skal markere dette afkrydsningsfeltet, før du kan angive en værdi for Primær tabel.

  • Medtag Data i skabelon    Markér dette afkrydsningsfelt for at gemme dataene, der er i databasen som en del af skabelonen. Når der oprettes nye databaser fra skabelonen, indeholder de disse data.

 4. Klik på OK for at gemme skabelonen. I Access gemmes din skabelon som standard under C:\Users\<aktuel bruger>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\.

Gemme et felt som en datatypeskabelon (*.accft)

Hvis du vil oprette en datatypeskabelon, skal du vælge et felt eller en kombination af felter og derefter bruge en kommando på båndet til at gemme dem som en skabelon. Sørg for, at feltet eller felterne er konfigureret på den ønskede måde, før du går i gang – indstil de egenskaber, som skal bevares som en del af datatypeskabelonen. Hvis du f.eks. vil oprette en datatypeskabelon for "euro", kan det være en ide at oprette et valutafelt og derefter angives dets format til Euro.

 1. Åbn den tabel, som indeholder det eller de felter, der skal gemmes som en skabelon.

 2. Vælg det eller de felter, der skal gemmes, så de kan genbruges.

 3. Klik på Flere felter i gruppen Tilføj og slet under fanen Felter, og klik derefter på Gem markering som ny datatype.

 4. Angiv følgende i dialogboksen Opret ny datatype ud fra felter:

  • Navn    Der er påkrævet. Den identificerer datatypeskabelonen og vises på listen over tilgængelige felter, når du vælger et felt fra listen Flere felter.

  • Beskrivelse    Skriv tekst, der beskriver indholdet eller formålet med datatypeskabelonen. Dette vises i værktøjstippet, der vises, når du peger på datatypeskabelonen på listen Flere felter.

  • Kategori    Vælg en kategori, til at få vist datatypeskabelonen på listen Flere felter. Kategorien er som standard brugerdefinerede typer.

  • Instantieringsformular    Hvis du vil, kan du angive en formular, der som standard åbnes første gang, datatypeskabelonen bruges.

 5. Klik på OK for at gemme datatypeskabelonen.

Toppen af siden

Genbruge databasedesign fra en tredjepart

Du kan gøre en databaseskabelon eller en programdel fra en tredjepart tilgængelig på båndet ved at placere en kopi af .accdt-filen i den relevante mappe på computeren.

 1. Hent skabelonfilen. Den skal have filtypenavnet .accdt eller .accft.

 2. Placer en kopi af filen i <Systemrod>Users\<aktuel bruger>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\, hvor:

  • <systemroden> er rodmappen i Windows-installationen (som regel C:\), og

  • <aktuel bruger> er det brugernavn, du anvendte, da du loggede på Windows.

   Bemærk!:  Hvis mappen ikke findes, skal du oprette den.

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil bruge en databaseskabelon, skal du under Filer klikke på Ny og derefter klikke på Mine skabeloner. Klik på den skabelon, du vil bruge, og klik derefter på Opret.

  • Hvis du vil bruge en programdel, skal du åbne den database, du vil føje delen til, og derefter klikke på Programdele under fanen Opret. Klik derefter på den del, du vil bruge.

  • Hvis du vil bruge en datatypeskabelon, skal du åbne den tabel, du vil oprette et felt i. Klik derefter på Flere felter i gruppen Tilføj og slet under Felter, og klik derefter på den relevante datatypeskabelon.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×