Gemme et dokument i Word

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Du kan bruge tilføjelsesprogrammet Gem, og Gem som kommandoer til at gemme dit arbejde, og du kan justere de indstillinger, der bruges i Microsoft Office Word til at gemme dine dokumenter.

Den måde, at du gemmer et dokument og det format, du gemmer det i, afhænger af, hvordan du planlægger at bruge dokumentet. Hvis dokumentet er til egen brug, og du aldrig forventer at åbne den i en tidligere version af Microsoft Office Word, er den nemmeste måde at gemme den eksempelvis at bruge kommandoen Gem, med alle standardindstillingerne.

Men hvis du bogføring dokumentet, så andre kan åbne, hvis personer, der læser dokumentet bruger softwaren end Microsoft Office Word 2007, eller hvis du vil åbne dokumentet på en anden computer, skal du vælge, hvor og hvordan du vil gemme dokumentet.

Hvis du normalt gemmer dokumenter et bestemt sted eller i et bestemt format, kan du justere indstillingerne, som disse indstillinger anvendes som standard af Word.

Vigtigt: Hvis du vil dele dokumentet med andre læsere, skal du bruge menuen Forbered under Microsoft Office-knappen Office-knapflade , før du gemmer dokumentet. Menuen Forbered indeholder kommandoer, der forbedrer beskyttelse af personlige oplysninger, sikkerhed og autenticiteten af dokumentet.

Hvad vil du gøre?

Gemme et dokument første gang

Gemme et eksisterende dokument som et nyt dokument (Gem som)

Gemme et dokument på en cd

Gemme et dokument på en USB-hukommelsesenhed

Gemme et dokument på en placering med fjernadgang

Gemme et dokument, så det kan åbnes i en tidligere version af Word

Gemme et dokument i alternative filformater

Justere indstillinger til at gemme dokumenter

Gemme et dokument første gang

 1. Klik på Gem KnapfladeVærktøjslinjen Hurtig adgang, eller tryk på CTRL + S.

 2. Skriv et navn til dokumentet, og klik derefter på Gem.

  Dokumentet gemmes på en standardplacering. Du kan gemme dokumentet på en anden placering ved at vælge en anden mappe i Favoritlinks, hvis du bruger en computer med Windows Vista, eller på listen Gem i, hvis du bruger en computer med Microsoft Windows XP. Hvis du vil ændre den standardplacering, hvor dokumenter i Word gemmes, skal du justere indstillingerne til at gemme dokumenter.

Toppen af siden

Gemme et eksisterende dokument som et nyt dokument (Gem som)

Du kan undgå at overskrive det oprindelige dokument ved at bruge kommandoen Gem som til at oprette en ny fil, så snart du åbner det oprindelige dokument.

 1. Åbn det dokument, du vil bruge som grundlag for det nye dokument.

 2. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Gem som.

 3. Skriv et navn til dokumentet, og klik derefter på Gem.

  • Dokumentet gemmes på en standardplacering.

  • Hvis du vil gemme dokumentet på en anden placering, skal du klikke på en anden mappe på listen Gem i i dialogboksen Gem som. Hvis du vil ændre den standardplacering, hvor dokumenter gemmes, skal du justere indstillingerne til at gemme dokumenter.

 4. Rediger dokumentet, som du ønsker.

Tip: Hvis du vil gøre det nemt at bruge ét dokument som basis for andre dokumenter, skal du gemme dokumentet der, hvor skabelonerne gemmes. Klik på Skabeloner i dialogboksen Gem som, hvis du bruger en computer med Windows Vista, eller klik på Skabeloner, der er tillid til, hvis du bruger en computer med Windows XP, og klik derefter på Gem. Når du vil oprette et nyt dokument, skal du dobbeltklikke på Nyt ud fra eksisterende i dialogboksen Nyt dokument.

Bemærk: Du kan også bruge ét dokument som basis for andre dokumenter ved at gemme det som en skabelon.

Toppen af siden

Gemme et dokument på en cd

 1. Brug kommandoen Gem eller Gem som for at gemme dokumentet i en mappe, du let kan finde.

 2. Indsæt en tom, skrivbar cd i cd-brænderen. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Cd-r (skrivbar cd)

  • Cd-rw (genskrivbar cd)

   Med genskrivbare cd'er kan du kopiere data til og slette data fra cd'en flere gange.

 3. Klik på Start, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder afhængigt af computerens operativsystem:

  Windows Vista

  1. Klik på Computer.

  2. Klik på Mapper for at udvide mappelisten, og klik derefter på pilen ud for Computer for at udvide listen over diskdrev.

  3. Klik på de filer eller mapper, du vil kopiere til cd'en, og træk dem til drevet med cd-brænderen på mappelisten.

   Bemærk: Hvis du vil vælge mere end én fil, skal du holde Ctrl nede, mens du klikker på de ønskede filer.

  4. Klik på Live File System eller Mastered i dialogboksen Brænd en disk, afhængigt af hvilket cd-format du vil bruge. Hvis du vil have hjælp til det, skal du klikke på Hvilket cd- eller dvd-format skal jeg vælge?.

  5. Skriv et navn til cd'en i feltet Disktitel, og klik derefter på Næste.

  6. Følg vejledningen på skærmen.

  Windows XP

  1. Klik på Denne computer.

  2. Peg på Panel i menuen Vis, og klik derefter på Mapper.

  3. Klik på de filer eller mapper, du vil kopiere til cd'en, og træk dem til drevet med cd-brænderen på mappelisten.

   Bemærk: Hvis du vil vælge mere end én fil, skal du holde Ctrl nede, mens du klikker på de ønskede filer.

  4. Dobbeltklik på drevet med cd-brænderen. I Windows XP vises et midlertidigt område, hvor filerne placeres, før de kopieres til cd'en. Kontrollér, at de filer og mapper, du vil kopiere til cd'en, vises under Filer, der er klar til at blive skrevet til cd'en.

  5. Klik på Skriv disse filer til cd under Cd-skrivningsopgaver. Guiden Cd-skrivning startes. Følg vejledningen i guiden.

Bemærk: 

 • Prøv ikke at kopiere flere filer til cd'en, end der kan være på den. Kontrollér cd-emballagen at se kapaciteten af hver cd. Du kan kopiere filer, der er for store til at være på en cd, til en skrivbar dvd (dvd-r eller dvd+r) eller en genskrivbar dvd (dvd-rw eller dvd+rw). Kopiering til en dvd understøttes dog ikke i Windows XP, så du skal bruge et program til oprettelse af dvd'er.

 • Kontrollér, at du har plads nok på harddisken til at gemme de midlertidige filer, der oprettes under cd-skrivningen. Til en standard-cd reserveres der i Windows op til 700 MB (megabyte) ledig plads. Til en cd med stor kapacitet reserveres der i Windows op til 1 GB (gigabyte) ledig plads.

 • Når du har kopieret filer eller mapper til cd'en, kan du få vist cd'en for at bekræfte, at filerne blev kopieret.

Toppen af siden

Gemme et dokument på en USB-hukommelsesenhed

 1. Indsæt hukommelsesenheden i en USB-port.

 2. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Gem som.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  Windows Vista

  1. Klik på Computer.

  2. Dobbeltklik på USB-hukommelsesenheden under Enheder med flytbare medier.

Windows XP

 1. Klik på Denne computer.

 2. Dobbeltklik på USB-hukommelsesenheden.

 1. Skriv et navn til dokumentet i feltet filnavn.

 2. Klik på Gem.

Toppen af siden

Gemme et dokument på en placering med fjernadgang

Du kan gemme dokumentet i en netværksmappe eller på en webserver.

Gemme et dokument i en netværksmappe

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Gem som.

 2. Find netværksmappen.

  • Hvis en netværksmappe er knyttet til computeren, skal du klikke på Computer på listen over placeringer, hvis du bruger en computer med Windows Vista, eller klikke på Denne computer, hvis du bruger en computer med Windows XP, og derefter klikke på mappenavnet.

   Bemærk: Du kan nemt få adgang til en netværksmappe ved at knytte den til computeren. Hvis du ikke allerede har en mappe tilknyttet, kan du klikke på Funktioner i dialogboksen Gem som, klikke på Tilknyt netværksdrev og derefter følge vejledningen i dialogboksen Tilknyt netværksdrev.

  • Hvis du kender navnet og placeringen på den delte netværksmappe, skal du skrive det i feltet Filnavn med to omvendte skråstreger angivet foran navnet og derefter trykke på Enter.

 3. Skriv et navn til dokumentet, og klik derefter på Gem.

Gemme et dokument på en webserver

Windows Vista

Hvis du gemmer dokumentet i et dokumentbibliotek på et Windows SharePoint Services 3.0-websted, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Gem som.

 2. Find webserveren.

 3. Skriv URL-adressen på webstedet i feltet Filnavn, og tryk derefter på Enter.

 4. Dobbeltklik på navnet på dokumentbiblioteket.

 5. Skriv et navn til dokumentet, og klik derefter på Gem.

Hvis du gemmer dokumentet på et websted på MSN, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Skriv URL-adressen på dit MSN-websted i feltet Filnavn, og tryk derefter på Enter.

 2. Skriv dit brugernavn og din adgangskode for at logge på webstedet.

Hvis du gemmer dokumentet på en FTP-placering (File Transfer Protocol), som du allerede har konfigureret, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Gem som.

 2. Udvid listen Mapper i dialogboksen Gem som, og klik derefter på Computer.

 3. Dobbeltklik på FTP-placeringen på listen Netværksplacering.

  Bemærk: Med FTP kan du åbne og gemme filer på webservere. Hvis du kender navnet og legitimationsoplysningerne til at logge på en server, kan du føje serveren til dine netværksplaceringer ved at højreklikke på Computer og derefter klikke på Opret en netværksplacering i dialogboksen Gem som.

Windows XP

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Gem som.

 2. Find webserveren.

  • Hvis du gemmer dokumentet i et dokumentbibliotek på et Windows SharePoint Services 3.0-websted, skal du skrive URL-adressen på webstedet i feltet Filnavn og derefter trykke på Enter. Dobbeltklik på navnet på dokumentbiblioteket.

  • Hvis du gemmer dokumentet på et websted på MSN, skal du klikke på Netværkssteder og derefter dobbeltklikke på Mine websteder på MSN. Skriv eventuelt din adgangskode, og dobbeltklik derefter på webstedets navn.

  • Hvis du gemmer dokumentet på en FTP-placering (File Transfer Protocol), som du allerede har konfigureret, skal du vælge FTP-steder på listen Gem i og derefter dobbeltklikke på FTP-stedet.

   Bemærk: Med FTP kan åbne og gemme filer på webservere. Hvis du kender navnet og legitimationsoplysningerne til at logge på en server, kan du føje serveren til dine FTP-steder ved at klikke på Tilføj/skift FTP-steder i dialogboksen Gem som.

 3. Skriv et navn til dokumentet, og klik derefter på Gem.

Toppen af siden

Gemme et dokument, så det kan åbnes i en tidligere version af Word

Hvis du gemmer dokumentet i standardfilformatet i Office Word 2007, kan brugere af tidligere versioner af Word skal installere Microsoft Office-kompatibilitetspakke til Word, Excel og PowerPoint 2007-filformater for at åbne dokumentet. Alternativt kan du kan gemme dokumentet i et format, der kan åbnes direkte i tidligere versioner af Word – men formatering og layout, der afhænger af nye funktioner i Office Word 2007, vil ikke være tilgængelig i den tidligere version af Word.

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Gem som.

 2. Klik på Word 97-2003-Format.

 3. Skriv et navn til dokumentet, og klik derefter på Gem.

Toppen af siden

Gemme et dokument i alternative filformater

Hvis du opretter dokumenter til andre, kan du gøre dem læsbare og ikke-redigerbare, eller du kan gøre dem læsbare og redigerbare. Hvis et dokument skal være læsbart, men ikke redigerbart, skal du gemme dokumentet som en PDF- eller XPS-fil eller gemme det som en webside. Hvis dokumentet skal være læsbart og redigerbart, men du foretrækker et andet filformat end .docx eller .doc, kan du bruge formater som f.eks. almindelig tekst (.txt), RTF (Rich Text Format – .rtf), OpenDocument Text (.odt) eller Microsoft Works (.wps).

PDF og XPS    PDF og XPS er formater, som kan læses i almindelige fremvisningsprogrammer. Med disse formater bevares sidelayoutet i dokumentet.

Websider    Websider vises i en webbrowser. Med dette format bevares sidelayoutet i dokumentet ikke. I takt med at størrelsen på browservinduet ændres, ændres layoutet i dokumentet. Du kan gemme dokumentet som en almindelig webside (HTML-format) eller som en webside i én fil (MHTML-format). Med HTML-format gemmes eventuelle understøttende filer (f.eks. billeder) i en separat mappe, der er knyttet til dokumentet. Med MHTML-format gemmes alle understøttende filer sammen med dokumentet i én fil. MHTML-formatet understøttes af Microsoft Internet Explorer 4.0.

Bemærk: Du kan gemme et dokument i andre formater, der kan åbnes med et antal tekstredigering programmer. Blandt disse formater er almindelig tekst (.txt), RTF-Format (.rtf), OpenDocument-tekst (.odt) og Microsoft Works (.wps). Dog bevarer gemmer et dokument med Office Word 2007 i disse formater pålideligt ikke den formatering, layout eller andre funktioner i dokumentet. Brug disse formater kun, hvis du ikke har noget imod at miste disse aspekter af dokumentet. Du kan vælge disse formater på listen Filtype i dialogboksen Gem som.

Gemme et dokument som en PDF- eller XPS-fil

Du kan gemme som PDF- eller XPS-fil fra et 2007 Microsoft Office-system-program, når du har installeret tilføjelsesprogrammet. Yderligere oplysninger finder du i Aktivere understøttelse af andre filformater, f.eks. PDF og XPS.

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Gem som.

 2. Klik på PDF eller XPS

 3. Skriv et navn til filen i boksen Filnavn.

 4. Vælg PDF eller XPS, på listen Filtype.

 5. Hvis dokumentet kun skal kunne ses online, kan du komprimere filens størrelse ved at klikke på Mindste størrelse (onlineudgivelse) ved siden af Optimer til.

 6. Hvis du kun vil gemme en del af dokumentet, hvis du vil medtage korrekturmærker eller dokumentegenskaber, eller hvis du vil oprette links automatisk til overskrifter eller bogmærker i dokumentet, skal du klikke på Indstillinger og derefter klikke på de indstillinger, du vil bruge.

 7. Klik på Udgiv.

Gemme et dokument som en webside

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Gem som.

  Hvis du vil udgive dokumentet på en webserver, skal du søge efter servernavnet og klikke på det (undgå at dobbeltklikke på det).

 2. Skriv et navn til filen i boksen Filnavn.

 3. Klik på Webside eller på Webside i én fil i feltet Filtype.

Bemærk: Hvis du gemmer dokumentet som en webside (HTML-format) og senere vil flytte det eller sende det som en vedhæftet til meddelelsen, skal du huske at medtage den mappe, der indeholder de supplerende filer. I denne mappe har samme navn som filnavnet på dokumentet.

 1. Klik på Gem.

Gemme et dokument i formatet OpenDocument-tekst

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Gem som.

 2. Skriv et navn til filen i boksen Filnavn.

 3. Klik på OpenDocument-tekst i feltet Filtype.

Bemærk: Hvis du vil beholde en version af filen som en Word-dokument, skal du gemme det som en Word-dokument (for eksempel .docx-filformatet) inden du Luk Word 2007.

 1. Klik på Gem.

Toppen af siden

Justere indstillinger til at gemme dokumenter

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Gem som.

 2. Klik på Gem.

 3. Klik på det ønskede filformat i feltet Gem filer i dette format.

 4. Klik på Gennemse i feltet Standardfilplacering, og klik derefter på den mappe, hvor du vil gemme filerne.

  Bemærk: Disse indstillinger bruges til at styre standardfunktionsmåden, første gang du bruger kommandoen Åbn, Gem eller Gem som, når du starter Word. Hver gang du gemmer et dokument, kan du tilsidesætte disse indstillinger ved at angive en anden placering eller et andet format i dialogboksen Åbn, Gem eller Gem som.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×