Gemme et dokument i Word

Du kan bruge kommandoerne Gem og Gem som til at gemme dit arbejde, og du kan justere de indstillinger, der bruges i Microsoft Word til at gemme dokumenterne.

Hvis dokumentet f.eks. er til eget brug, og du ikke forventer at åbne det i en tidligere version af Microsoft Word, kan du bruge kommandoen Gem.

Hvis du vil dele dokumentet med andre, der bruger et andet program end Microsoft Word 2010 eller Microsoft Office Word 2007, eller hvis du planlægger at åbne dokumentet på en anden computer, skal du vælge, hvordan og hvor du vil gemme dokumentet.

Bemærk: Hvis du normalt gemmer dokumenter et bestemt sted eller i et bestemt format, kan du justere indstillingerne, som disse indstillinger anvendes som standard af Word.

Vigtigt: Hvis du har i sinde at dele dokumentet med andre læsere, skal du klikke på fanen Filer, klikke på Kontrollér, om der er problemer ved siden af Klargør til deling og derefter klikke på Undersøg dokument, før du gemmer dokumentet. Indstillingen Undersøg dokument indeholder kommandoer, der bruges til at sikre en bedre beskyttelse af personlige oplysninger samt forbedre dokumentets sikkerhed og ægthed.

Hvad vil du foretage dig?

Gemme et dokument første gang

Gemme et eksisterende dokument som et nyt dokument (Gem som)

Gemme et dokument på en cd

Gemme et dokument på en USB-hukommelsesenhed

Gemme et dokument på en placering med fjernadgang

Gemme et dokument, så det kan åbnes i en tidligere version af Word

Gemme et dokument i alternative filformater

Justere indstillinger til at gemme dokumenter

Gemme et dokument første gang

 1. Klik på Gem Knapfladeværktøjslinjen Hurtig adgang, eller tryk på Ctrl+S.

 2. Skriv et navn til dokumentet, og klik derefter på Gem.

  Word gemmer dokumentet på en standardplacering. Du kan gemme dokumentet på en anden placering ved at vælge en anden mappe på listen over mapper, hvis du bruger en computer med Windows 7, i Favoritlinks, hvis du bruger en computer med Windows Vista, eller på listen Gem i, hvis du bruger en computer med Microsoft Windows XP. Hvis du vil ændre den standardplacering, hvor dokumenter i Word gemmes, skal du justere indstillinger til at gemme dokumenter.

Toppen af siden

Gemme et eksisterende dokument som et nyt dokument (Gem som)

Du kan undgå at overskrive det oprindelige dokument ved at bruge kommandoen Gem som til at oprette en ny fil, så snart du åbner det oprindelige dokument.

 1. Åbn det dokument, du vil gemme som en ny fil.

 2. Klik på fanen Filer.

 3. Klik på Gem som.

 4. Skriv et navn til dokumentet, og klik derefter på Gem.

  Dokumentet gemmes på en standardplacering.

  Hvis du vil gemme dokumentet på en anden placering, skal du klikke på en anden mappe på listen Gem i i dialogboksen Gem som. Hvis du vil ændre den standardplacering, hvor dokumenter gemmes, skal du justere indstillinger til at gemme dokumenter.

Hvis du vil gøre det nemt at bruge ét dokument som basis for andre dokumenter, skal du gemme dokumentet der, hvor skabelonerne gemmes. Klik på Skabeloner i dialogboksen Gem som, hvis du bruger en computer med Windows Vista, eller klik på Skabeloner, der er tillid til, hvis du bruger en computer med Windows XP, og klik derefter på Gem. Når du vil oprette et nyt dokument, skal du dobbeltklikke på Nyt ud fra eksisterende i dialogboksen Nyt dokument.

Du kan også bruge ét dokument som basis for andre dokumenter ved at gemme det som en skabelon.

Toppen af siden

Gemme et dokument på en cd

 1. Brug kommandoen Gem eller Gem som for at gemme dokumentet i en mappe, du let kan finde.

 2. Indsæt en tom, skrivbar cd i cd-brænderen. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Cd-r (skrivbar cd)

  • Cd-rw (genskrivbar cd)

   Med genskrivbare cd'er kan du kopiere data til og slette data fra cd'en flere gange.

 3. Klik på Start, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder afhængigt af computerens operativsystem:

  Windows 7

  1. Klik på Computer.

  2. På listen over mapper skal du klikke på pilen ud for Computer for at udvide listen over diskdrev.

  3. Klik på de filer eller mapper, du vil kopiere til cd'en, og træk dem til drevet med cd-brænderen på mappelisten.

   Hvis du vil vælge mere end én fil, skal du holde Ctrl nede, mens du klikker på de ønskede filer.

  4. I dialogboksen Brænd en disk skal du enten klikke på Som USB-flashdrev eller på Med cd/dvd-afspiller, afhængigt af hvilket cd-format du vil bruge. Hvis du vil have hjælp til det, skal du klikke på Hvilken skal jeg vælge?.

  5. Skriv et navn til cd'en i feltet Disktitel, og klik derefter på Næste.

  6. Følg vejledningen på skærmen.

  Windows Vista

  1. Klik på Computer.

  2. Klik på Mapper for at udvide mappelisten, og klik derefter på pilen ud for Computer for at udvide listen over diskdrev.

  3. Klik på de filer eller mapper, du vil kopiere til cd'en, og træk dem til drevet med cd-brænderen på mappelisten.

   Hvis du vil vælge mere end én fil, skal du holde Ctrl nede, mens du klikker på de ønskede filer.

  4. Klik på Live File System eller Mastered i dialogboksen Brænd en disk, afhængigt af hvilket cd-format du vil bruge. Hvis du vil have hjælp til det, skal du klikke på Hvilket cd- eller dvd-format skal jeg vælge?.

  5. Skriv et navn til cd'en i feltet Disktitel, og klik derefter på Næste.

  6. Følg vejledningen på skærmen.

  Windows XP

  1. Klik på Denne computer.

  2. Peg på Panel i menuen Vis, og klik derefter på Mapper.

  3. Klik på de filer eller mapper, du vil kopiere til cd'en, og træk dem til drevet med cd-brænderen på mappelisten.

   Hvis du vil vælge mere end én fil, skal du holde Ctrl nede, mens du klikker på de ønskede filer.

  4. Dobbeltklik på drevet med cd-brænderen. I Windows XP vises et midlertidigt område, hvor filerne placeres, før de kopieres til cd'en. Kontrollér, at de filer og mapper, du vil kopiere til cd'en, vises under Filer, der er klar til at blive skrevet til cd'en.

  5. Klik på Skriv disse filer til cd under Cd-skrivningsopgaver. Guiden Cd-skrivning startes. Følg vejledningen i guiden.

 • Prøv ikke at kopiere flere filer til cd'en, end der kan være på den. Kontrollér cd-emballagen at se kapaciteten af hver cd. Du kan kopiere filer, der er for store til at være på en cd, til en skrivbar dvd (dvd-r eller dvd+r) eller en genskrivbar dvd (dvd-rw eller dvd+rw). Kopiering til en dvd understøttes dog ikke i Windows XP, så du skal bruge et program til oprettelse af dvd'er.

 • Kontrollér, at du har plads nok på harddisken til at gemme de midlertidige filer, der oprettes under cd-skrivningen. Til en standard-cd reserveres der i Windows op til 700 MB (megabyte) ledig plads. Til en cd med stor kapacitet reserveres der i Windows op til 1 GB (gigabyte) ledig plads.

 • Når du har kopieret filer eller mapper til cd'en, kan du få vist cd'en for at bekræfte, at filerne blev kopieret.

Toppen af siden

Gemme et dokument på en USB-hukommelsesenhed

 1. Indsæt hukommelsesenheden i en USB-port.

 2. Klik på fanen Filer.

 3. Klik på Gem som.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  Windows 7

  1. Klik på Computer.

  2. Dobbeltklik på USB-hukommelsesenheden under Enheder med flytbare medier.

  Windows Vista

  1. Klik på Computer.

  2. Dobbeltklik på USB-hukommelsesenheden under Enheder med flytbare medier.

  Windows XP

  1. Klik på Denne computer.

  2. Dobbeltklik på USB-hukommelsesenheden.

 5. Skriv et dokumentnavn i feltet Filnavn.

 6. Klik på Gem.

Toppen af siden

Gemme et dokument på en placering med fjernadgang

Du kan gemme dokumentet i en netværksmappe eller på en webserver.

Gemme et dokument i en netværksmappe

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Gem som.

 3. Find netværksmappen.

 4. Hvis en netværksmappe er knyttet til computeren, skal du klikke på Computer på listen over placeringer, hvis du bruger en computer med Windows 7 eller Windows Vista, eller klikke på Denne computer, hvis du bruger en computer med Windows XP, og derefter klikke på mappenavnet.

  Du kan nemt få adgang til en netværksmappe ved at knytte den til computeren. Hvis du ikke allerede har en mappe tilknyttet, kan du klikke på Funktioner i dialogboksen Gem som, klikke på Tilknyt netværksdrev og derefter følge vejledningen i dialogboksen Tilknyt netværksdrev.

 5. Hvis du kender navnet og placeringen på den delte netværksmappe, skal du skrive det i feltet Filnavn med to omvendte skråstreger angivet foran navnet og derefter trykke på Enter.

 6. Skriv et navn til dokumentet, og klik derefter på Gem.

Gemme et dokument på en webserver

Windows 7

Hvis du gemmer dokumentet i et SharePoint-bibliotek, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Gem og send, og klik derefter på Gem i SharePoint.

 3. Find den SharePoint-placering, hvor du vil gemme dokumentet, og klik på Gem som.

 4. Klik på Gem i dialogboksen Gem som.

Hvis du gemmer dokumentet på OneDrive, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Gem og send.

 2. Klik på Gem på internettet.

 3. Klik på Log på, skriv dit Windows Live ID og din adgangskode, og klik på OK.

  Hvis du bruger Hotmail, Messenger eller Xbox Live, har du allerede et Windows Live ID. Hvis du ikke har et, skal du klikke på Tilmeld dig til OneDrive for at oprette et nyt Windows Live ID.

 4. Vælg en mappe i OneDrive, og klik på Gem som.

 5. Skriv et navn til filen, og klik på Gem.

  Dokumentet gemmes nu i OneDrive. I OneDrive kan du give brugerne tilladelse til at få vist og redigere indholdet i dine mapper. Når du vil dele et dokument, sender du et link til mappen.

Windows Vista

Hvis du gemmer dokumentet i et dokumentbibliotek på et Windows SharePoint Services 3.0-websted, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Gem som.

 3. Find webserveren.

 4. Skriv URL-adressen på webstedet i feltet Filnavn, og tryk derefter på Enter.

 5. Dobbeltklik på navnet på dokumentbiblioteket.

 6. Skriv et navn til dokumentet, og klik derefter på Gem.

Hvis du gemmer dokumentet på et websted på MSN, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Skriv URL-adressen på dit MSN-websted i feltet Filnavn, og tryk derefter på Enter.

 2. Skriv dit brugernavn og din adgangskode for at logge på webstedet.

Hvis du gemmer dokumentet på en FTP-placering (File Transfer Protocol), som du allerede har konfigureret, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Gem som.

 3. Udvid listen Mapper i dialogboksen Gem som, og klik derefter på Computer.

 4. Dobbeltklik på FTP-placeringen på listen Netværksplacering.

  Med FTP kan du åbne og gemme filer på webservere. Hvis du kender navnet og legitimationsoplysningerne til at logge på en server, kan du føje serveren til dine netværksplaceringer ved at højreklikke på Computer og derefter klikke på Opret en netværksplacering i dialogboksen Gem som.

Windows XP

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Gem som.

 3. Find webserveren.

  • Hvis du gemmer dokumentet i et dokumentbibliotek på et Windows SharePoint Services 3.0-websted, skal du skrive URL-adressen på webstedet i feltet Filnavn og derefter trykke på Enter. Dobbeltklik på navnet på dokumentbiblioteket.

  • Hvis du gemmer dokumentet på et websted på MSN, skal du klikke på Netværkssteder og derefter dobbeltklikke på Mine websteder på MSN. Skriv eventuelt din adgangskode, og dobbeltklik derefter på webstedets navn.

  • Hvis du gemmer dokumentet på en FTP-placering (File Transfer Protocol), som du allerede har konfigureret, skal du vælge FTP-steder på listen Gem i og derefter dobbeltklikke på FTP-stedet.

   Med FTP kan åbne og gemme filer på webservere. Hvis du kender navnet og legitimationsoplysningerne til at logge på en server, kan du føje serveren til dine FTP-steder ved at klikke på Tilføj/skift FTP-steder i dialogboksen Gem som.

 4. Skriv et navn til dokumentet, og klik derefter på Gem.

Toppen af siden

Gemme et dokument, så det kan åbnes i en tidligere version af Word

Hvis du gemmer dokumentet i standardfilformatet .docx, skal brugerne af Microsoft Word 2003, Word 2002 og Word 2000 installere Microsoft Office-kompatibilitetspakken til filformaterne i Word, Excel og PowerPoint 2007 for at kunne åbne dokumentet. Du kan også gemme dokumentet i et format, der kan åbnes direkte i tidligere versioner af Word – men formatering og layout, som afhænger af de nye funktioner i Word 2010 er muligvis ikke tilgængelige i tidligere versioner. Du kan finde flere oplysninger om, hvilke funktioner der er tilgængelige i tidligere versioner af Word, i Oprette et dokument, der kan bruges i tidligere versioner af Word.

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Gem som.

 3. Skriv et navn til dokumentet i feltet Filnavn, og klik derefter på Gem.

 4. Klik på Word 97-2003-dokument på listen Filtype. Derved ændres filformatet til .doc.

 5. Skriv et navn til dokumentet, og klik derefter på Gem.

Hvis du ofte vil gemme et dokument i Word 97-2003-format, skal du se Gemme dokumenter i et tidligere filformat som standard.

Toppen af siden

Gemme et dokument i alternative filformater

Hvis du opretter dokumenter til andre, kan du gøre dem læsbare og ikke-redigerbare, eller du kan gøre dem læsbare og redigerbare. Hvis et dokument skal være læsbart, men ikke redigerbart, skal du gemme dokumentet som en PDF- eller XPS-fil eller gemme det som en webside. Hvis dokumentet skal være læsbart og redigerbart, men du foretrækker et andet filformat end .docx eller .doc, kan du bruge formater som f.eks. almindelig tekst (.txt), RTF (Rich Text Format – .rtf), OpenDocument Text (.odt) eller Microsoft Works (.wps).

PDF og XPS    PDF og XPS er formater, som kan læses i almindelige fremvisningsprogrammer. Med disse formater bevares sidelayoutet i dokumentet.

Websider    Websider vises i en webbrowser. Med dette format bevares sidelayoutet i dokumentet ikke. I takt med at størrelsen på browservinduet ændres, ændres layoutet i dokumentet. Du kan gemme dokumentet som en almindelig webside (HTML-format) eller som en webside i én fil (MHTML-format). Med HTML-format gemmes eventuelle understøttende filer (f.eks. billeder) i en separat mappe, der er knyttet til dokumentet. Med MHTML-format gemmes alle understøttende filer sammen med dokumentet i én fil. MHTML-formatet understøttes af Microsoft Internet Explorer 4.0.

Du kan gemme et dokument i andre formater, der kan åbnes i en række tekstredigeringsprogrammer. Blandt disse formater kan nævnes almindelig tekst (.txt), RTF (Rich Text Format – .rtf), OpenDocument Text (.odt) og Microsoft Works (.wps). Når du gemmer et Office Word 2007-dokument eller et dokument i en nyere version i disse formater, er det ikke sikkert, at formatering, layout eller andre funktioner i dokumentet bevares korrekt. Brug kun disse formater, hvis du ikke har noget imod at miste disse aspekter af dokumentet. Du kan vælge disse formater på listen Filtype i dialogboksen Gem som.

Gemme et dokument som en PDF- eller XPS-fil

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Gem som.

 3. Skriv et navn til filen i feltet Filnavn.

 4. Vælg PDF eller XPS-dokument på listen Filtype.

 5. Hvis dokumentet kun skal kunne ses online, kan du komprimere filens størrelse ved at klikke på Mindste størrelse (onlineudgivelse) ved siden af Optimer til.

 6. Hvis du kun vil gemme en del af dokumentet, hvis du vil medtage korrekturmærker eller dokumentegenskaber, eller hvis du vil oprette links automatisk til overskrifter eller bogmærker i dokumentet, skal du klikke på Indstillinger og derefter klikke på de indstillinger, du vil bruge.

 7. Klik på Gem.

Gemme et dokument som en webside

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Gem som.

 3. Hvis du vil udgive dokumentet på en webserver, skal du søge efter servernavnet og klikke på det (undgå at dobbeltklikke på det).

 4. Skriv et navn til filen i feltet Filnavn.

 5. Klik på Webside eller på Webside i én fil i feltet Filtype.

  Hvis du gemmer dokumentet som en webside (HTML-format) og senere vil flytte det eller sende det som en vedhæftet fil, skal du huske at medtage den mappe, der indeholder eventuelle understøttende filer. Denne mappe har samme navn som dokumentets filnavn. Hvis du gemmer dokumentet som en websidefil i én fil, er alle oplysninger indeholdt i dokumentet.

 6. Klik på Gem.

Gemme et dokument i formatet OpenDocument-tekst

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Gem som.

 3. Skriv et navn til filen i feltet Filnavn.

 4. Klik på OpenDocument-tekst i feltet Filtype.

  Hvis du vil gemme en version af filen som et Word-dokument, skal du gemme det som et Word-dokument (f.eks. i .docx-filformat), før du lukker Word.

 5. Klik på Gem.

Toppen af siden

Justere indstillinger til at gemme dokumenter

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Indstillinger under Hjælp.

 3. Klik på Gem.

 4. Klik på det ønskede filformat i feltet Gem filer i dette format.

 5. Klik på Gennemse i feltet Standardfilplacering, og klik derefter på den mappe, hvor du vil gemme filerne.

  Disse indstillinger bruges til at styre standardfunktionsmåden, første gang du bruger kommandoen Åbn, Gem eller Gem som, når du starter Word. Hver gang du gemmer et dokument, kan du tilsidesætte disse indstillinger ved at angive en anden placering eller et andet format i dialogboksen Åbn, Gem eller Gem som.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×