Gemme en publikation som et Word-dokument

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Du kan overføre oplysninger fra en Microsoft Office Publisher 2007-publikation til et Microsoft Office Word-dokument. Hvis publikationen f.eks. indeholder en stor mængde tekst, som du vil genbruge, kan du gemme teksten i publikationen som et Word-dokument. Eller hvis du har designet en side i Publisher, der skal bruges som bogomslag i et Word-dokument, kan du indsætte siderne i Word-dokumentet og udskrive dokumentet fra Word.

Find hyperlinks til yderligere oplysninger om deling af en publikation med andre, der ikke har Publisher, i afsnittet Se også.

Bemærk: Selvom du kan eksportere en del af en publikation til Word, kan du ikke gemme hele publikationen – al tekst og layout – i et Word-dokument med en enkelt handling.

Denne artikel indeholder

Måder at eksportere en publikation til Word

Gemme teksten i en publikation som et Word-dokument

Kopiere og indsætte en side eller objekter på en side

Gemme en side, to modstående sider eller objekter på en side som en billedfil

Måder at eksportere en publikation til Word

Du kan bruge en af følgende metoder til at eksportere en del af eller hele en publikation til Word:

 • Gemme teksten i publikationen som et Word-dokument     Brug denne metode til et nyhedsbrev eller en publikation, der indeholder en stor mængde tekst, som du vil bruge i Word. Gem publikationen i Office Word 2007-dokumentfilformatet for at åbne den gemte fil i Microsoft Office Word 2007. Gem filen i Word 97-2003- og 6.0/95-RTF-filformatet for at åbne den gemte fil i Microsoft Word 6.0, Word 95, Word 97, Word 2000, Word 2002 eller Microsoft Office Word 2003.

 • Kopiér og Indsæt en side eller objekter på en side     Brug denne metode til en brochure, side med et brevhoved eller en publikation, du vil overføre til Word og foretage ændringer i. Kopiere et objekt, en markering af objekter eller en side i publikationen, og sæt dem ind i et Word-dokument i Hypertext Markup Language (HTML)-format.

 • Gemme en side, to modstående sider eller objekter på en side som en billedfil     Brug denne metode til at oprette et billede, du kan indsætte i et Word-dokument. Mulige anvendelser omfatter en kalender, et bogomslag eller en publikation, som indeholder en tabel, eller som du ikke vil foretage ændringer i i Word.

Tilbage til toppen

Gemme teksten i en publikation som et Word-dokument

Hvis du gemmer publikationen som en Office Word 2007-dokumentfil eller som en Word 97-2003- og 6.0/95-RTF-fil, viser det indbyggede konverteringsprogram en meddelelse om, at den valgte filtype kun understøtter tekst. Tekst- og skrifttypeformateringen (skrifttype, størrelse, typografi, understregning, farve og effekter) bevares. Designelementer som grafik og kolonner bevares dog ikke.

Tip til, hvordan du opnår de bedste resultater, når du gemmer teksten i en publikation som et Word-dokument

 • Sørg for, at tekstboksrammerne i publikationen ikke overlapper.

 • Sidehoveder og sidefødder og sidetal bevares, når du gemmer publikationen, men funktionerne for sidehoveder og sidefødder bevares ikke. Hvis du vil ændre sidehovederne eller sidefødderne, skal du gemme dokumentet og derefter tilføje sidehoveder og sidefødder i Word-dokumentet.

 • Sideskift i publikationen ignoreres. Du kan indsætte sideskift i Word-dokumentet, når du har gemt det.

 • Grafik i publikationen bevares ikke. Hvis du vil tilføje grafik fra publikationen, kan du kopiere grafikelementerne og indsætte dem i Word-dokumentet separat.

Gemme en publikation som et Word-dokument

 1. Åbn den Publisher-publikation, du vil gemme som et Word-dokument.

 2. Klik på Gem som i menuen Filer.

 3. Skriv et navn til Word-dokumentet i boksen Filnavn.

 4. Vælg en af følgende på listen Filtype:

  • Word 97-2003 & 6.0/95 - RTF

  • Word 2007-dokument

  • Word 97-2003-dokument

  • Word 2007-dokument med aktiverede makroer

 5. Klik på Gem.

Tilbage til toppen

Kopiere og indsætte en side eller objekter på en side

Du kan kopiere et enkelt objekt, en markering af objekter eller alle objekter på en side i publikationen og indsætte dem i et Word-dokument i HTML-format. Når du indsætter i HTML-format, bevares typografierne formatering og tekst, og du kan foretage ændringer i en hvilken som helst objekter eller tekst, du indsætter i Word-dokumentet.

Tip til, hvordan du opnår de bedste resultater, når du gemmer teksten i en publikation som et Word-dokument i HTML-format

 • Hvis du kopierer en publikationsside, der indeholder tekst, der er tilknyttet en tekstboks på en anden side, indsættes ingen tekst i Word-dokumentet. Bedste resultater ved kun at kopiere sider med tekst, der ikke flyder til en anden side.

 • Hvis du kopierer en hel side fra publikationen, skal du muligvis ændre margenerne og sideretningen i Word-dokumentet. Du kan enten gøre dette, før eller efter du indsætter siden i Word-dokumentet.

 • Hvis din publikation indeholder en tabel, som en kalender, gemme objekterne i en publikation som en billedfil til at bevare layoutet af tabellen på siden.

  Bemærk: Med denne side bevares layoutet, men du kan ikke foretage ændringer i tabellen i Word-dokumentet.

 • Hvis du vil kopiere flere objekter, er det nemmest at gruppere disse objekter først, før du kan kopiere dem.

  hvordan

  1. Klik på Markér objekter værktøjet Knappen Markør , og træk derefter den markerede boks omkring de objekter, du vil have i gruppen.

  2. I det nederste højre hjørne af markeringsfeltet skal du klikke på Gruppeobjekter Knapflade .

 • Hvis der er flere sider i publikationen, kan du kopiere en hel side, men ikke hele publikationen ad gangen. Hvis du får vist et tosidet opslag i en publikation med flere sider (Klik på menuen VisTosidet opslag ), kan du kopiere to modstående sider ad gangen.

 • Tekst, der vises lodret (øverst til nederst eller nederst til øverst) i publikationen, vises med vandret retning i Word-dokumentet. Du kan ændre tekstretningen i Word-dokumentet, når du har indsat det ønskede.

  hvordan

  1. Klik i Word på den tekstboks, der indeholder den tekst, du vil ændre.

  2. Klik gentagne gange på Tekstretning i gruppen Tekst under fanen Formater under Tekstboksværktøjer, indtil du har opnået den ønskede retning.

Kopiere en side eller objekter til Word

 1. Marker de Publisher-objekter, du vil kopiere.

  Bemærk: Hvis du vil redigere hele siden, skal du klikke på et tomt område i publikationen eller klikke i arbejdsområde og derefter klikke på Marker alt i menuen Rediger.

 2. Klik på Kopier i menuen Rediger.

 3. Åbn Word-dokumentet.

 4. Højreklik på den side, hvor objekterne skal indsættes, og klik derefter på Sæt ind.

 5. Gentag trin 1-4, indtil du har indsat alle de ønskede objekter eller sider.

Tilbage til toppen

Gemme en side, to modstående sider eller objekter på en side som en billedfil

Du kan gemme et enkelt objekt, en markering af objekter, en hel side eller et tosidet opslag i en publikation som en billedfil og derefter indsætte billedet i et Word-dokument.

Bemærk: Du kan ikke foretage ændringer til publikationstekst eller objekter, du indsætter i Word-dokumentet, når du bruger denne metode.

Tip til, hvordan du opnår de bedste resultater, når du indsætter objekter eller sider som billedfiler

 • Hvis du gemmer en hel side eller et tosidet opslag fra publikationen, skal du muligvis ændre margenerne og sideretningen i Word-dokumentet. Du kan enten gøre dette, før eller efter du indsætter billedfilen i Word-dokumentet.

 • Hvis der er flere sider i publikationen, kan du gemme en hel side, men ikke hele publikationen ad gangen. Hvis du får vist et tosidet opslag i en publikation med flere sider (Klik på menuen VisTosidet opslag ), kan du gemme to modstående sider ad gangen.

 • Du opnår de bedste resultater med visning og udskrivning af objekter eller en side fra en publikation i Word, hvis du gemmer objekterne ved at vælge PNG-format (Portable Network Graphics Format), JPEG-filudvekslingsformat eller Udvidet metafil-format som den højeste opløsning, markere Udskrivning i høj kvalitet eller på trykpresse (300 dpi) og derefter indsætte objekterne på siden i Word-dokumentet.

Bemærk: 

 • Nogle PNG- eller JPEG-billeder er muligvis allerede komprimeret, så deres opløsning er mindre end 600 dpi (dpi).

 • Udvidede metafiler kan kun gemmes med 96 dpi.

Indsætte en side, to modstående sider eller objekter fra en publikation i Word som et billede

 1. Marker de elementer, du vil gemme, ved at benytte en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Gem som i menuen Filer for at gemme hele siden eller to modstående sider som et billede.

  • Højreklik på det billede eller på den WordArt, autofigur eller gruppe objekter, du vil gemme, og klik derefter på Gem som billede i genvejsmenuen.

 2. Vælg et billedformat, f.eks. PNG - Portable Network Graphics Format eller JPEG-filudvekslingsformat, på listen Filtype.

 3. Hvis billedformatet understøtter flere opløsninger (knappen Skift er tilgængelig i dialogboksen Gem som), skal du klikke på Skift, vælge den ønskede opløsningsindstilling og derefter klikke på OK.

  Bemærk: Du opnår de bedste resultater ved at vælge Udskrivning i høj kvalitet eller på en trykpresse (300 dpi).

 4. Klik på Gem.

 5. Åbn Word-dokumentet, og klik derefter det sted, hvor du vil indsætte billedet.

 6. Klik på Billedet under fanen Indsæt.

 7. Gå til sted, hvor du gemte filen i dialogboksen Indsæt billede, skal du klikke på fil, og klik derefter på Indsæt.

 8. Gentag trin 1-7, indtil du har indsat alle de ønskede objekter eller sider.

Tilbage til toppen

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×