Gemme en Publisher 2007-fil i et Publisher 2003-, 2002- eller 98-filformat

Hvad vil du foretage dig?

Gemme eller åbne en fil som en Publisher 2003- eller Publisher 2002-fil

Gemme eller åbne en fil som en Publisher 2000-fil

Gemme eller åbne en fil som en Publisher 98-fil

Gemme eller åbne en fil som en Publisher 2003- eller Publisher 2002-fil

Microsoft Office Publisher 2007 bruger det samme filformat som Microsoft Office Publisher 2003 og Microsoft Publisher 2002. Derfor findes der ikke særskilte indstillinger for disse versioner på listen Filtype.

Vigtigt: Når du gemmer en Office Publisher 2007-fil i Publisher 2003 eller Publisher 2002, understøttes visse funktioner ikke. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet Office Publisher 2007-funktioner, der ikke understøttes i Publisher 2003 eller Publisher 2002.

Gemme en Office Publisher 2007-fil som en Publisher 2003- eller Publisher 2002-fil

 1. Klik på Gem som i menuen Filer.

  Skift evt. til det drev og den mappe, hvor du vil gemme publikationen.

 2. Vælg Publisher-filer på listen Filtype.

 3. Klik på Gem.

Åbne en Office Publisher 2007-fil i Publisher 2003 eller Publisher 2002

Du kan åbne en Office Publisher 2007-fil i Publisher 2003 eller Publisher 2002, men visse funktioner understøttes ikke. Hvis du åbner den samme fil igen i Office Publisher 2007, er de funktioner, der ikke blev understøttet i tidligere versioner af Publisher, tilgængelige igen.

Office Publisher 2007-funktioner, der ikke understøttes i Publisher 2003 eller Publisher 2002

Formaterings-, layout- og grafikfunktioner

Hjælpelinjer til grundlinjer

Understøttes delvist. Publisher 2003 understøtter hjælpelinjer til grundlinjer. I Publisher 2002 er hjælpelinjer til grundlinjer ikke synlige, når du åbner en publikation.

Grundlinjejustering

Understøttes delvist. Publisher 2003 understøtter grundlinjejustering. I Publisher 2002 justeres tekst ikke efter grundlinjer.

Margenhjælpelinjer og kolonnehjælpelinjer

Understøttes delvist. Publisher 2003 understøtter margenhjælpelinjer og kolonner.

Guider og design

Understøttes delvist. Hvis du vil ændre en publikation i en tidligere version af Publisher, kan du ikke bruge guider, design og designelementer, som findes i en nyere version af Publisher.

Flere mastersider

Understøttes delvist. Publisher 2003 understøtter flere mastersider. I Publisher 2002 konverteres ekstra mastersider til forgrundssider.

Funktioner til Brevfletning og Katalogfletning

Katalogfletning

Understøttes delvist. I Publisher 2002 konverteres område til katalogfletning i en skabelon til katalogfletning til et grupperet objekt. Eventuelle fletfelt til tekst i det grupperede objekt bevares som flettede felter i publikationen. Publisher 2003 understøtter katalogfletning.

Flere datakilder

Understøttes ikke. Publisher 2003 og Publisher 2002 understøtter kun én datakilde.

Datafiltrering og datasortering

Understøttes både i Publisher 2003 og Publisher 2002. Datakilden (der opretter modtagerlisten for brevfletningen) kan sorteres, og særskilte modtagere kan tilføjes på eller fjernes fra listen.

Personligt hyperlink

Understøttes ikke. Personlige hyperlinks bliver statiske hyperlinks til den post, der blev brugt, da publikationen blev lukket.

Fletning af billeder

Understøttes delvist. Publisher 2003 understøtter billeder i fletninger. I Publisher 2002 fungerer fletfelter, der indsættes som billedfelter, ikke.

Webfunktioner

Webpublikationer

Understøttes delvist. Publisher 2003 understøtter webpublikationer. I Publisher 2002 konverteres en webpublikation til en publikation, der skal udskrives.

Navigationslinjeguider

Understøttes ikke. Navigationslinjer, som er oprettet i den nyeste version af Publisher, konverteres til grupperede objekter, og du kan ikke bruge en guide til at redigere navigationslinjen. Hyperlinks på navigationslinjen kan fortsat bruges.

Toppen af siden

Gemme eller åbne en fil som en Publisher 2000-fil

Vigtigt: Du kan gemme en Office Publisher 2007-fil i Publisher 2000 , men visse funktioner understøttes ikke. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet Office Publisher 2007-funktioner, der ikke understøttes i Publisher 2000.

Gemme en Office Publisher 2007-fil som en Publisher 2000-fil

 1. Klik på Gem som i menuen Filer.

  Skift eventuelt til det drev og den mappe, hvor du vil gemme publikationen.

 2. Vælg Publisher 2000-filer på listen Filtype.

 3. Klik på Gem.

Åbne en Office Publisher 2007-fil i Publisher 2000

Visse funktioner i Microsoft Office Publisher 2007 understøttes ikke, hvis filen gemmes som en Publisher 2000-fil, og visse funktioner kan gå tabt. Følgende funktioner understøttes ikke eller understøttes kun delvist.

Office Publisher 2007-funktioner, der ikke understøttes i Publisher 2000

Skrifttype- og udskriftsfunktioner

Mere end to staffagefarver

Understøttes ikke. Yderligere staffagefarver (ud over sort og de første to staffagefarver) konverteres til grå tonfarver og flyttes til den sorte trykplade.

Staffage- plus procesfarver

Understøttes ikke. Publikationer af denne type konverteres til procesfarvepublikationer.

Formaterings-, layout- og grafikfunktioner

Hjælpelinjer til grundlinjer

Understøttes ikke. Hjælpelinjer til grundlinjer er ikke synlige, når du åbner en publikation i en tidligere version af Publisher.

Grundlinjejustering

Understøttes ikke. Teksten justeres ikke længere efter grundlinjer.

Margenhjælpelinjer og kolonnehjælpelinjer

Understøttes delvist.

Stiplede linjer

Understøttes delvist. Stiplede linjer konverteres til den nærmeste Publisher 2000-ækvivalent.

Forbindelser

Understøttes ikke. Forbindelser konverteres til streger.

Pile

Understøttes delvist. Pile konverteres til den nærmeste Publisher 2000-ækvivalent.

Store billeder

Understøttes delvist. Grafik med en filstørrelse på over 16 MB konverteres til tomme billedrammer.

Brugerdefinerede figurer og billedforklaringer

Understøttes delvist. Visse figurer og billedforklaringer konverteres til den nærmeste Publisher 2000-ækvivalent. Hvis der ikke findes en ækvivalent, bliver de til billeder.

Effekter, herunder billedfyld, mønstre, tonfarver, skyggefarver, gradueringer og strukturer

Understøttes delvist. Effekter konverteres til den nærmeste Publisher 2000-ækvivalent.

Indbyggede objekter

Understøttes ikke. Indbyggede objekter vises i en ramme for sig, adskilt fra teksten.

Sidehoveder og sidefødder

Understøttes ikke. Sidehoveder og sidefødder konverteres til tekstbokse.

Guider og design

Understøttes delvist. Hvis du vil ændre publikationen, kan guider, design og designelementer, som er nye i Office Publisher 2007, ikke anvendes.

Flere mastersider

Understøttes delvist. Hvis der anvendes flere mastersider på publikationssiderne, konverteres de ekstra mastersider til forgrundssider.

Funktioner til Brevfletning og Katalogfletning

Katalogfletning

Understøttes ikke. område til katalogfletning i en skabelon til katalogfletning konverteres til et grupperet objekt. Eventuelle fletfelt til tekst i det grupperede objekt forbliver i publikationen som flettede felter.

Fletning af billeder

Understøttes ikke. Eventuelle fletfelter, der er indsat som billedfelter, fungerer ikke.

Webfunktioner

Webpublikationer

Understøttes ikke. Webpublikationer konverteres til en publikation, der skal udskrives.

Navigationslinjeguider

Understøttes ikke. Navigationslinjer, som oprettes i Office Publisher 2007, konverteres til grupperede objekter, og du kan ikke bruge en guide til at redigere navigationslinjen. Hyperlinks på navigationslinjen kan fortsat bruges.

Flere baggrunde

Understøttes ikke. Hvis baggrunden for den første side er udfyldt eller er et billede, konverteres baggrunden for alle websiderne, så de passer til baggrunden på den første side. Hvis baggrunden på den første sider er gradueret, fjernes alle baggrunde.

Vandrette linealer

Understøttes ikke. Vandrette linealer fjernes.

Toppen af siden

Gemme eller åbne en fil som en Publisher 98-fil

Vigtigt: Du kan gemme en Office Publisher 2007-fil i Publisher 98 , men visse funktioner understøttes ikke. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet Office Publisher 2007-funktioner, der ikke understøttes i Publisher 98.

Gemme en Office Publisher 2007-fil som en Publisher 98-fil

 1. Klik på Gem som i menuen Filer.

  Skift eventuelt til det drev og den mappe, hvor du vil gemme publikationen.

 2. Vælg Publisher 98-filer på listen Filtype.

 3. Klik på Gem.

Åbne en Office Publisher 2007-fil i Publisher 98

Visse funktioner i Microsoft Office Publisher 2007 understøttes ikke, hvis filen gemmes som en Publisher 98-fil, og visse funktioner kan gå tabt. Følgende funktioner understøttes ikke eller understøttes kun delvist i Publisher 98.

Office Publisher 2007-funktioner, der ikke understøttes i Publisher 98

Skrifttype- og udskriftsfunktioner

Skrifttyper

Understøttes delvist. Skrifttyper kan kun anvendes i Publisher 98, hvis Office Publisher 2007 er installeret.

Skrifttypeintegrering

Understøttes ikke. Der bruges samme skrifttyper i publikationen, men de er ikke længere integreret.

Procesfarve

Understøttes ikke. CMYK og Pantone konverteres til RGB-farver. Procesfarveudskrivning erstattes med almindelig udskrivning.

Objekt- og dokumentdiffusering

Understøttes ikke. Alle diffuseringsoplysninger slettes.

Avancerede PostScript-printerindstillinger

Understøttes ikke. Alle avancerede PostScript-printerindstillinger går tabt.

Mere end to staffagefarver

Understøttes ikke. Yderligere staffagefarver (ud over sort og de første to staffagefarver) konverteres til grå tonfarver og flyttes til den sorte trykplade.

Staffage- plus procesfarver

Understøttes ikke. Publikationer af denne type konverteres til procesfarvepublikationer.

Formaterings-, layout- og grafikfunktioner

Hjælpelinjer til grundlinjer

Understøttes ikke. Hjælpelinjer til grundlinjer er ikke synlige, når du åbner en publikation i Publisher 98.

Grundlinjejustering

Understøttes ikke. Teksten justeres ikke længere efter grundlinjer.

Margenhjælpelinjer og kolonnehjælpelinjer

Understøttes delvist.

Stiplede linjer

Understøttes ikke. Stiplede linjer konverteres til linjer med samme bredde, der ikke er stiplede.

Forbindelser

Understøttes ikke. Forbindelser konverteres til streger.

Pile

Understøttes delvist. Pile konverteres til den nærmeste Publisher 98-ækvivalent.

Store billeder

Understøttes delvist. Grafik med en filstørrelse på over 16 MB konverteres til tomme billedrammer.

Brugerdefinerede figurer og billedforklaringer

Understøttes delvist. Nogle figurer og billedforklaringer konverteres til den nærmeste Publisher 98-ækvivalent. Hvis der ikke findes en ækvivalent, bliver de til billeder.

Effekter, herunder billedfyld, mønstre, tonfarver, skyggefarver, gradueringer og strukturer

Understøttes delvist. Effekter konverteres til den nærmeste Publisher 98-ækvivalent.

Indbyggede objekter

Understøttes ikke. Indbyggede objekter vises i en ramme for sig, adskilt fra teksten.

Sidehoveder og sidefødder

Understøttes ikke. Sidehoveder og sidefødder konverteres til tekstbokse.

Guider og design

Understøttes delvist. Hvis du vil ændre publikationen, kan guider, design og designelementer, som er nye i Office Publisher 2007, ikke anvendes.

Flere mastersider

Understøttes delvist. Ekstra mastersider konverteres til forgrundssider.

Oplysninger om dato og klokkeslæt

Understøttes delvist. Dato og klokkeslæt opdateres fortsat automatisk, hvis de er indstillet til det, men formatet går muligvis tabt. Hvis dato og klokkeslæt er indsat som almindelig tekst, bevares formateringen.

Brugerdefinerede farveskemaer

Understøttes delvist. Brugerdefinerede farveskemaer, som du navngiver i Office Publisher 2007, vises som "(Brugerdefineret)".

Omfarve billede

Understøttes delvist. Der understøttes kun én farve. Hvis du vil lade sorte områder forblive sorte, ændres de til den farve, der understøttes.

Multimedieklip

Understøttes delvist. Publisher-multimedieklip, der gemmes i publikationen, går ikke tabt. Du kan kun tilføje nye multimedieklip, hvis Office Publisher 2007 er installeret.

Spejlvendt grafik

Understøttes ikke. Spejlvendt grafik konverteres til den oprindelige retning.

Sammenkædet grafik

Understøttes ikke. Al sammenkædet grafik bliver integreret.

Publikationslayout

Understøttes delvist. Publikationens layout afhænger af printerens standardindstillinger. Dette kan f.eks. medføre ændrede linjeskift i tekstbokse.

Funktioner til Brevfletning og Katalogfletning

Brevfletning med Microsoft Office Outlook

Understøttes ikke.

Brevfletning med data fra Microsoft Office-programmer

Understøttes delvist. Brevfletning med data fra Microsoft Office 97-filer understøttes. Hvis du vil bruge en datafil, som er oprettet i en nyere version af et Office-program, skal du først gemme filen i programmets Office 97-filformat.

Katalogfletning

Understøttes ikke. område til katalogfletning i en skabelon til katalogfletning konverteres til et grupperet objekt. Eventuelle fletfelt til tekst i det grupperede objekt forbliver i publikationen som flettede felter.

Fletning af billeder

Understøttes ikke. Eventuelle fletfelter, der er indsat som billedfelter, fungerer ikke.

Webfunktioner

Navigationslinjeguider

Understøttes ikke. Navigationslinjer, som er oprettet i den nyeste version af Publisher, konverteres til grupperede objekter, og du kan ikke bruge en guide til at redigere navigationslinjen. Hyperlinks på navigationslinjen kan fortsat bruges.

Flere baggrunde

Understøttes ikke. Hvis baggrunden for den første side er udfyldt eller er et billede, konverteres baggrunden for alle websiderne, så de passer til baggrunden på den første side. Hvis baggrunden på den første sider er gradueret, fjernes alle baggrunde.

Kodning af webstedet sprog

Understøttes delvist. Den kodning af webstedets sprog, der er valgt i den nyeste version af Publisher, kan konverteres til den kodning, der er mest kompatibel med Publisher 98.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×