Gem som

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Klik på indstillinger i dialogboksen Gem som for at gemme en fil med det filnavn, i det format og på den placering, du angiver. Hvis du gemmer en fil, der ikke har været gemt før, vises dialogboksen Gem som automatisk, når du klikker på Gem.

Hvilket 2007 Microsoft Office-system-program bruger du?

Access

Excel

OneNote

Outlook

PowerPoint

Project

Publisher

SharePoint Designer

Visio

Word

Access

Gem objekt som     Dialogboksen Gem som indeholder følgende knapper og andre indstillinger, når du gemmer et databaseobjekt:

 • Gemme 'objektnavn' til      Skriv navnet på det nye objekt, hvor 'objektnavn' er det aktuelt markerede objekt.

 • Som      Lad objekttypen være den samme som den oprindelige objekttype, eller vælg den objekttype, det nye objekt skal konverteres til. Ikke alle objekter kan konverteres til andre objekttyper.

 • OK      Klik på OK for at gemme objektet.

 • Annuller      Klik på Annuller, hvis du vil gå tilbage til objektet uden at gemme det.

Gem database som    Dialogboksen Gem som indeholder følgende knapper og andre indstillinger, når du gemmer en database:

 • Gem i      Klik på den placering på listen, hvor du vil gemme filen. Brug listen Gem i til at gå et eller flere niveauer op i mappestrukturen.

 • Forrige mappe     Knapflade Når du ruller gennem mappestrukturen på listen over filer, kan du gå tilbage til den forrige mappe, du fik vist denne knap. 

 • Et niveau op     Knapflade Klik på denne knap for at se i den mappe, der er ét niveau op i den aktuelle mappestruktur. 

 • Slette     slet Klik på denne knap for at slette den markerede fil eller mappe. 

 • Opret ny mappe     Knapflade Klik på denne knap for at oprette en ny mappe i den aktuelle mappe. 

 • Visninger     Knapflade Klik på pilen ud for denne knap for at få vist indstillinger for filer og mapper. 

 • Filnavn      Skriv eller vælg et filnavn på den fil, du vil gemme.

 • Filtype      Klik på det filformat, du vil gemme filen i, på listen. De fleste 2007 Microsoft Office-system-programmer kan gemme filer i flere formater, så du skal muligvis vælge det ønskede format.

 • Mine adresser      Klik på en genvej på panelet Mine adresser for at gemme filen på den placering, som genvejen repræsenterer.

  Bemærk!: Panelet Mine adresser kan være forskellige fra hvad der vises, fordi du kan tilføje, fjerne eller omarrangere genvejene. Du kan finde flere oplysninger Organiser hurtig adgang til filer ved hjælp af panelet Mine adresser.

  Billede af panelet Mine adresser

  1. Panelet Mine adresser

 • Funktioner      Klik på Funktioner for at få vist en liste med de opgaver, du kan udføre. De tilgængelige funktioner afhænger af det program, du bruger.

 • Gem      Klik på Gem for at gemme filen, når du har angivet placeringen, filnavnet og formatet på den fil, du vil gemme. Hvis du vil gemme filen med en sikkerhedskopifil, skal du klikke på pilen ved siden af Gem og derefter klikke på Gem med sikkerhedskopi.

 • Annuller      Klik på Annuller, hvis du vil gå tilbage til filen uden at gemme den.

Toppen af siden

Excel

Dialogboksen Gem som indeholder følgende knapper og andre indstillinger:

 • Gem i      Klik på den placering på listen, hvor du vil gemme filen. Brug listen Gem i til at gå et eller flere niveauer op i mappestrukturen.

 • Forrige mappe     Knapflade Når du ruller gennem mappestrukturen på listen over filer, kan du gå tilbage til den forrige mappe, du fik vist denne knap. 

 • Et niveau op     Knapflade Klik på denne knap for at se i den mappe, der er ét niveau op i den aktuelle mappestruktur. 

 • Slette     slet Klik på denne knap for at slette den markerede fil eller mappe. 

 • Opret ny mappe     Knapflade Klik på denne knap for at oprette en ny mappe i den aktuelle mappe. 

 • Visninger     Knapflade Klik på pilen ud for denne knap for at få vist indstillinger for filer og mapper. 

 • Filnavn      Skriv eller vælg et filnavn på den fil, du vil gemme.

 • Gem som      Klik på det filformat, hvor du vil gemme filen på listen. De fleste 2007 Microsoft Office-system programmer kan gemme filer i mere end ét format, så du skal muligvis vælge det ønskede format. Finde flere oplysninger om filformater -filformater, der understøttes i Excel.

 • Mine adresser      Klik på en genvej på panelet Mine adresser for at gemme filen på den placering, som genvejen repræsenterer.

  Bemærk!: Panelet Mine adresser kan være forskellige fra hvad der vises, fordi du kan tilføje, fjerne eller omarrangere genvejene. Du kan finde flere oplysninger Organiser hurtig adgang til filer ved hjælp af panelet Mine adresser.

  Billede af panelet Mine adresser

  1. Panelet Mine adresser

 • Funktioner      Klik på Funktioner for at få vist en liste med de opgaver, du kan udføre. De tilgængelige funktioner afhænger af det program, du bruger.

 • Gem      Klik på Gem for at gemme filen, når du har angivet placeringen, filnavnet og formatet på den fil, du vil gemme.

 • Annuller      Klik på Annuller, hvis du vil gå tilbage til filen uden at gemme den.

Når du vælger filformatet .pdf (Portable Document Format) eller .xps (XML Paper Specification), vises følgende indstillinger også:

Bemærk!: Du kan kun gemme som en PDF- eller XPS-fil fra et 2007 Microsoft Office-systemprogram, når du har installeret et tilføjelsesprogram. Få mere at vide under Aktivere understøttelse af andre filformater, f.eks. PDF og XPS.

 • Åbn fil efter udgivelse      Marker afkrydsningsfeltet Åbn fil efter udgivelse, hvis du vil åbne filen i Adobe Reader, umiddelbart efter den er gemt.

 • Optimer til      Vælg den indstilling, der er mest relevant, når du vil udgive filen som PDF eller XPS:

  • Standard (onlineudgivelse og udskrivning)      Klik på Standard (onlineudgivelse og udskrivning), hvis du har til hensigt at distribuere filen i udskriftsformat. Formatet sikrer høj udskriftskvalitet, men du kan også distribuere den online.

  • Mindste størrelse (onlineudgivelse)      Hvis du kun har til hensigt at distribuere filen online, skal du klikke på Mindste størrelse (onlineudgivelse) for at sikre, at filen er så lille som muligt.

 • Funktioner      Klik på Funktioner for at få vist dialogboksen Funktioner med funktioner i forbindelse med lagring som PDF eller XPS.

Toppen af siden

OneNote

Dialogboksen Gem som indeholder følgende knapper og andre indstillinger:

 • Gem i      Klik på den placering på listen, hvor du vil gemme filen. Brug listen Gem i til at gå et eller flere niveauer op i mappestrukturen.

 • Forrige mappe     Knapflade Når du ruller gennem mappestrukturen på listen over filer, kan du gå tilbage til den forrige mappe, du fik vist denne knap. 

 • Et niveau op     Knapflade Klik på denne knap for at se i den mappe, der er ét niveau op i den aktuelle mappestruktur. 

 • Slette     slet Klik på denne knap for at slette den markerede fil eller mappe. 

 • Opret ny mappe     Knapflade Klik på denne knap for at oprette en ny mappe i den aktuelle mappe. 

 • Visninger     Knapflade Klik på pilen ud for denne knap for at få vist indstillinger for filer og mapper. 

 • Filnavn      Skriv eller vælg et filnavn på den fil, du vil gemme.

 • Filtype      Klik på det filformat, du vil gemme filen i, på listen. De fleste 2007 Microsoft Office-system-programmer kan gemme filer i flere formater, så du skal muligvis vælge det ønskede format.

 • Sideområde      Klik på en indstilling for at vælge den del af notesbogen, du vil gemme som en separat fil. Der er følgende indstillinger:

  • Markerede sider      Gemmer de sider, du har markeret i notesbogen. De gemte sider placeres på separate faner i notesbogen.

  • Aktuel sektion      Gemmer siden på den fane, der i øjeblikket vises. Den gemte sektion repræsenteres af en separat fane.

  • Aktuel notesbog      Gemmer hele notesbogen. Indstillingen er kun tilgængelig, når du gemmer i filformatet .pdf (Portable Document Format), .xps (XML Paper Specification) eller .onea (OneNote-arkiv).

   Bemærk!: Du kan kun gemme som en PDF- eller XPS-fil fra et 2007 Microsoft Office-systemprogram, når du har installeret et tilføjelsesprogram. Få mere at vide under Aktivere understøttelse af andre filformater, f.eks. PDF og XPS.

 • Mine adresser      Klik på en genvej på panelet Mine adresser for at gemme filen på den placering, som genvejen repræsenterer.

  Bemærk!: Panelet Mine adresser kan være forskellige fra hvad der vises, fordi du kan tilføje, fjerne eller omarrangere genvejene. Du kan finde flere oplysninger Organiser hurtig adgang til filer ved hjælp af panelet Mine adresser.

  Billede af panelet Mine adresser

  1. Panelet Mine adresser

 • Funktioner      Klik på Funktioner for at få vist en liste med de opgaver, du kan udføre. De tilgængelige funktioner afhænger af det program, du bruger.

 • Gem      Klik på Gem for at gemme filen, når du har angivet placeringen, filnavnet og formatet på den fil, du vil gemme.

 • Annuller      Klik på Annuller, hvis du vil gå tilbage til filen uden at gemme den.

Når du gemmer en fil i formatet .pdf (Portable Document Format) eller .xps (XML Paper Specification), vises følgende indstillinger også:

Bemærk!: Du kan kun gemme som en PDF- eller XPS-fil fra et 2007 Microsoft Office-systemprogram, når du har installeret et tilføjelsesprogram. Få mere at vide under Aktivere understøttelse af andre filformater, f.eks. PDF og XPS.

 • Åbn fil efter udgivelse      Marker afkrydsningsfeltet Åbn fil efter udgivelse, hvis du vil åbne filen i Adobe Reader, umiddelbart efter den er gemt.

 • Optimer til      Vælg den indstilling, der er mest relevant, når du vil udgive filen som PDF eller XPS:

  • Standard (onlineudgivelse og udskrivning)      Klik på Standard (onlineudgivelse og udskrivning), hvis du har til hensigt at distribuere filen i udskriftsformat. Formatet sikrer høj udskriftskvalitet, men du kan også distribuere den online.

  • Mindste størrelse (onlineudgivelse)      Hvis du kun har til hensigt at distribuere filen online, skal du klikke på Mindste størrelse (onlineudgivelse) for at sikre, at filen er så lille som muligt.

 • Funktioner      Klik på Funktioner for at få vist dialogboksen Funktioner med funktioner i forbindelse med lagring som PDF eller XPS.

Toppen af siden

Outlook

Dialogboksen Gem som indeholder følgende knapper og andre indstillinger:

 • Gem i      Klik på den placering på listen, hvor du vil gemme filen. Brug listen Gem i til at gå et eller flere niveauer op i mappestrukturen.

 • Forrige mappe     Knapflade Når du ruller gennem mappestrukturen på listen over filer, kan du gå tilbage til den forrige mappe, du fik vist denne knap. 

 • Et niveau op     Knapflade Klik på denne knap for at se i den mappe, der er ét niveau op i den aktuelle mappestruktur. 

 • Slette     slet Klik på denne knap for at slette den markerede fil eller mappe. 

 • Opret ny mappe     Knapflade Klik på denne knap for at oprette en ny mappe i den aktuelle mappe. 

 • Visninger     Knapflade Klik på pilen ud for denne knap for at få vist indstillinger for filer og mapper. 

 • Filnavn      Skriv eller vælg et filnavn på den fil, du vil gemme.

 • Filtype      Klik på det filformat, du vil gemme filen i, på listen. De fleste 2007 Microsoft Office-system-programmer kan gemme filer i flere formater, så du skal muligvis vælge det ønskede format.

 • Mine adresser      Klik på en genvej på panelet Mine adresser for at gemme filen på den placering, som genvejen repræsenterer.

  Bemærk!: Panelet Mine adresser kan være forskellige fra hvad der vises, fordi du kan tilføje, fjerne eller omarrangere genvejene. Du kan finde flere oplysninger Organiser hurtig adgang til filer ved hjælp af panelet Mine adresser.

  Billede af panelet Mine adresser

  1. Panelet Mine adresser

 • Funktioner      Klik på Funktioner for at få vist en liste med de opgaver, du kan udføre. De tilgængelige funktioner afhænger af det program, du bruger.

 • Gem      Klik på Gem for at gemme filen, når du har angivet placeringen, filnavnet og formatet på den fil, du vil gemme.

 • Annuller      Klik på Annuller, hvis du vil gå tilbage til filen uden at gemme den.

Toppen af siden

PowerPoint

Dialogboksen Gem som indeholder følgende knapper og andre indstillinger:

 • Gem i      Klik på den placering på listen, hvor du vil gemme filen. Brug listen Gem i til at gå et eller flere niveauer op i mappestrukturen.

 • Forrige mappe     Knapflade Når du ruller gennem mappestrukturen på listen over filer, kan du gå tilbage til den forrige mappe, du fik vist denne knap. 

 • Et niveau op     Knapflade Klik på denne knap for at se i den mappe, der er ét niveau op i den aktuelle mappestruktur. 

 • Slette     slet Klik på denne knap for at slette den markerede fil eller mappe. 

 • Opret ny mappe     Knapflade Klik på denne knap for at oprette en ny mappe i den aktuelle mappe. 

 • Visninger     Knapflade Klik på pilen ud for denne knap for at få vist indstillinger for filer og mapper. 

 • Filnavn      Skriv eller vælg et filnavn på den fil, du vil gemme.

 • Gem som      Klik på det filformat, hvor du vil gemme filen på listen. De fleste 2007 Microsoft Office-system programmer kan gemme filer i mere end ét format, så du skal muligvis vælge det ønskede format. Du kan finde flere oplysninger om filformater -filformater, der understøttes i PowerPoint.

 • Mine adresser      Klik på en genvej på panelet Mine adresser for at gemme filen på den placering, som genvejen repræsenterer.

  Bemærk!: Panelet Mine adresser kan være forskellige fra hvad der vises, fordi du kan tilføje, fjerne eller omarrangere genvejene. Du kan finde flere oplysninger Organiser hurtig adgang til filer ved hjælp af panelet Mine adresser.

  Billede af panelet Mine adresser

  1. Panelet Mine adresser

 • Funktioner      Klik på Funktioner for at få vist en liste med de opgaver, du kan udføre. De tilgængelige funktioner afhænger af det program, du bruger.

 • Gem      Klik på Gem for at gemme filen, når du har angivet placeringen, filnavnet og formatet på den fil, du vil gemme.

 • Annuller      Klik på Annuller, hvis du vil gå tilbage til filen uden at gemme den.

Når du vælger filformatet .pdf (Portable Document Format) eller .xps (XML Paper Specification), vises følgende indstillinger også:

Bemærk!: Du kan kun gemme som en PDF- eller XPS-fil fra et 2007 Microsoft Office-systemprogram, når du har installeret et tilføjelsesprogram. Få mere at vide under Aktivere understøttelse af andre filformater, f.eks. PDF og XPS.

 • Åbn fil efter udgivelse      Marker afkrydsningsfeltet Åbn fil efter udgivelse, hvis du vil åbne filen i Adobe Reader, umiddelbart efter den er gemt.

 • Optimer til      Vælg den indstilling, der er mest relevant, når du vil udgive filen som PDF eller XPS:

  • Standard (onlineudgivelse og udskrivning)      Klik på Standard (onlineudgivelse og udskrivning), hvis du har til hensigt at distribuere filen i udskriftsformat. Formatet sikrer høj udskriftskvalitet, men du kan også distribuere den online.

  • Mindste størrelse (onlineudgivelse)      Hvis du kun har til hensigt at distribuere filen online, skal du klikke på Mindste størrelse (onlineudgivelse) for at sikre, at filen er så lille som muligt.

 • Funktioner      Klik på Funktioner for at få vist dialogboksen Funktioner med funktioner i forbindelse med lagring som PDF eller XPS.

Toppen af siden

Project

Dialogboksen Gem som indeholder følgende knapper og andre indstillinger:

 • Gem i      Klik på den placering på listen, hvor du vil gemme filen. Brug listen Gem i til at gå et eller flere niveauer op i mappestrukturen.

 • Forrige mappe     Knapflade Når du ruller gennem mappestrukturen på listen over filer, kan du gå tilbage til den forrige mappe, du fik vist denne knap. 

 • Et niveau op     Knapflade Klik på denne knap for at se i den mappe, der er ét niveau op i den aktuelle mappestruktur. 

 • Slette     slet Klik på denne knap for at slette den markerede fil eller mappe. 

 • Opret ny mappe     Knapflade Klik på denne knap for at oprette en ny mappe i den aktuelle mappe. 

 • Visninger     Knapflade Klik på pilen ud for denne knap for at få vist indstillinger for filer og mapper. 

 • Filnavn      Skriv eller vælg et filnavn på den fil, du vil gemme.

 • Filtype      Klik på det filformat, du vil gemme filen i, på listen. De fleste 2007 Microsoft Office-system-programmer kan gemme filer i flere formater, så du skal muligvis vælge det ønskede format.

 • Mine adresser      Klik på en genvej på panelet Mine adresser for at gemme filen på den placering, som genvejen repræsenterer.

  Bemærk!: Panelet Mine adresser kan være forskellige fra hvad der vises, fordi du kan tilføje, fjerne eller omarrangere genvejene. Du kan finde flere oplysninger Organiser hurtig adgang til filer ved hjælp af panelet Mine adresser.

  Billede af panelet Mine adresser

  1. Panelet Mine adresser

 • Funktioner      Klik på Funktioner for at få vist en liste med de opgaver, du kan udføre. De tilgængelige funktioner afhænger af det program, du bruger.

 • Gem      Klik på Gem for at gemme filen, når du har angivet placeringen, filnavnet og formatet på den fil, du vil gemme.

 • Annuller      Klik på Annuller, hvis du vil gå tilbage til filen uden at gemme den.

Toppen af siden

Publisher

Dialogboksen Gem som indeholder følgende knapper og andre indstillinger:

 • Gem i      Klik på den placering på listen, hvor du vil gemme filen. Brug listen Gem i til at gå et eller flere niveauer op i mappestrukturen.

 • Forrige mappe     Knapflade Når du ruller gennem mappestrukturen på listen over filer, kan du gå tilbage til den forrige mappe, du fik vist denne knap. 

 • Et niveau op     Knapflade Klik på denne knap for at se i den mappe, der er ét niveau op i den aktuelle mappestruktur. 

 • Slette     slet Klik på denne knap for at slette den markerede fil eller mappe. 

 • Opret ny mappe     Knapflade Klik på denne knap for at oprette en ny mappe i den aktuelle mappe. 

 • Visninger     Knapflade Klik på pilen ud for denne knap for at få vist indstillinger for filer og mapper. 

 • Filnavn      Skriv eller vælg et filnavn på den fil, du vil gemme.

 • Filtype      Klik på det filformat, du vil gemme filen i, på listen. De fleste 2007 Microsoft Office-system-programmer kan gemme filer i flere formater, så du skal muligvis vælge det ønskede format.

 • Mine adresser      Klik på en genvej på panelet Mine adresser for at gemme filen på den placering, som genvejen repræsenterer.

  Bemærk!: Panelet Mine adresser kan være forskellige fra hvad der vises, fordi du kan tilføje, fjerne eller omarrangere genvejene. Du kan finde flere oplysninger Organiser hurtig adgang til filer ved hjælp af panelet Mine adresser.

  Billede af panelet Mine adresser

  1. Panelet Mine adresser

 • Funktioner      Klik på Funktioner for at få vist en liste med de opgaver, du kan udføre. De tilgængelige funktioner afhænger af det program, du bruger.

 • Gem      Klik på Gem for at gemme filen, når du har angivet placeringen, filnavnet og formatet på den fil, du vil gemme. Hvis du vil gemme filen med en sikkerhedskopifil, skal du klikke på pilen ved siden af Gem og derefter klikke på Gem med sikkerhedskopi.

 • Annuller      Klik på Annuller, hvis du vil gå tilbage til filen uden at gemme den.

Når du vælger filformatet .pdf (Portable Document Format) eller .xps (XML Paper Specification), vises følgende indstillinger også:

Bemærk!: Du kan kun gemme som en PDF- eller XPS-fil fra et 2007 Microsoft Office-systemprogram, når du har installeret et tilføjelsesprogram. Få mere at vide under Aktivere understøttelse af andre filformater, f.eks. PDF og XPS.

 • Åbn fil efter udgivelse      Marker afkrydsningsfeltet Åbn fil efter udgivelse, hvis du vil åbne filen i Adobe Reader, umiddelbart efter den er gemt.

 • Optimer til      Vælg den indstilling, der er mest relevant, når du vil udgive filen som PDF eller XPS:

  • Standard (onlineudgivelse og udskrivning)      Klik på Standard (onlineudgivelse og udskrivning), hvis du har til hensigt at distribuere filen i udskriftsformat. Formatet sikrer høj udskriftskvalitet, men du kan også distribuere den online.

  • Mindste størrelse (onlineudgivelse)      Hvis du kun har til hensigt at distribuere filen online, skal du klikke på Mindste størrelse (onlineudgivelse) for at sikre, at filen er så lille som muligt.

 • Funktioner      Klik på Funktioner for at få vist dialogboksen Funktioner med funktioner i forbindelse med lagring som PDF eller XPS.

Toppen af siden

SharePoint Designer

Dialogboksen Gem som indeholder følgende knapper og andre indstillinger:

 • Gem i      Klik på den placering på listen, hvor du vil gemme filen. Brug listen Gem i til at gå et eller flere niveauer op i mappestrukturen.

 • Forrige mappe     Knapflade Når du ruller gennem mappestrukturen på listen over filer, kan du gå tilbage til den forrige mappe, du fik vist denne knap. 

 • Et niveau op     Knapflade Klik på denne knap for at se i den mappe, der er ét niveau op i den aktuelle mappestruktur. 

 • Slette     slet Klik på denne knap for at slette den markerede fil eller mappe. 

 • Opret ny mappe     Knapflade Klik på denne knap for at oprette en ny mappe i den aktuelle mappe. 

 • Visninger     Knapflade Klik på pilen ud for denne knap for at få vist indstillinger for filer og mapper. 

 • Filnavn      Skriv eller vælg et filnavn på den fil, du vil gemme.

 • Filtype      Klik på det filformat, du vil gemme filen i, på listen. De fleste 2007 Microsoft Office-system-programmer kan gemme filer i flere formater, så du skal muligvis vælge det ønskede format.

 • Titel      Denne indstilling viser websidens titel.

 • Skift titel      Klik på Rediger titel for at åbne dialogboksen Angiv sidens titel, hvor du kan oprette eller redigere websidens titel.

 • Mine adresser      Klik på en genvej på panelet Mine adresser for at gemme filen på den placering, som genvejen repræsenterer.

  Bemærk!: Panelet Mine adresser kan være forskellige fra hvad der vises, fordi du kan tilføje, fjerne eller omarrangere genvejene. Du kan finde flere oplysninger Organiser hurtig adgang til filer ved hjælp af panelet Mine adresser.

  Billede af panelet Mine adresser

  1. Panelet Mine adresser

 • Funktioner      Klik på Funktioner for at få vist en liste med de opgaver, du kan udføre. De tilgængelige funktioner afhænger af det program, du bruger.

 • Gem      Klik på Gem for at gemme filen, når du har angivet placeringen, filnavnet og formatet på den fil, du vil gemme.

 • Annuller      Klik på Annuller, hvis du vil gå tilbage til filen uden at gemme den.

Toppen af siden

Visio

Dialogboksen Gem som indeholder følgende knapper og andre indstillinger:

 • Gem i      Klik på den placering på listen, hvor du vil gemme filen. Brug listen Gem i til at gå et eller flere niveauer op i mappestrukturen.

 • Forrige mappe     Knapflade Når du ruller gennem mappestrukturen på listen over filer, kan du gå tilbage til den forrige mappe, du fik vist denne knap. 

 • Et niveau op     Knapflade Klik på denne knap for at se i den mappe, der er ét niveau op i den aktuelle mappestruktur. 

 • Slette     slet Klik på denne knap for at slette den markerede fil eller mappe. 

 • Opret ny mappe     Knapflade Klik på denne knap for at oprette en ny mappe i den aktuelle mappe. 

 • Visninger     Knapflade Klik på pilen ud for denne knap for at få vist indstillinger for filer og mapper. 

 • Filnavn      Skriv eller vælg et filnavn på den fil, du vil gemme.

 • Filtype      Klik på det filformat, du vil gemme filen i, på listen. De fleste 2007 Microsoft Office-system-programmer kan gemme filer i flere formater, så du skal muligvis vælge det ønskede format.

 • Mine adresser      Klik på en genvej på panelet Mine adresser for at gemme filen på den placering, som genvejen repræsenterer.

  Bemærk!: Panelet Mine adresser kan være forskellige fra hvad der vises, fordi du kan tilføje, fjerne eller omarrangere genvejene. Du kan finde flere oplysninger Organiser hurtig adgang til filer ved hjælp af panelet Mine adresser.

  Billede af panelet Mine adresser

  1. Panelet Mine adresser

 • Funktioner      Klik på Funktioner for at få vist en liste med de opgaver, du kan udføre. De tilgængelige funktioner afhænger af det program, du bruger.

 • Gem      Klik på Gem for at gemme filen, når du har angivet placeringen, filnavnet og formatet på den fil, du vil gemme. Hvis du vil gemme filen som skrivebeskyttet, skal du klikke på pilen ved siden af Gem og derefter klikke på Skrivebeskyttet.

 • Annuller      Klik på Annuller, hvis du vil gå tilbage til filen uden at gemme den.

Når du vælger filformatet .pdf (Portable Document Format) eller .xps (XML Paper Specification), vises følgende indstillinger også:

Bemærk!: Du kan kun gemme som en PDF- eller XPS-fil fra et 2007 Microsoft Office-systemprogram, når du har installeret et tilføjelsesprogram. Få mere at vide under Aktivere understøttelse af andre filformater, f.eks. PDF og XPS.

 • Åbn fil efter udgivelse      Marker afkrydsningsfeltet Åbn fil efter udgivelse, hvis du vil åbne filen i Adobe Reader, umiddelbart efter den er gemt.

 • Optimer til      Vælg den indstilling, der er mest relevant, når du vil udgive filen som PDF eller XPS:

  • Standard (onlineudgivelse og udskrivning)      Klik på Standard (onlineudgivelse og udskrivning), hvis du har til hensigt at distribuere filen i udskriftsformat. Formatet sikrer høj udskriftskvalitet, men du kan også distribuere den online.

  • Mindste størrelse (onlineudgivelse)      Hvis du kun har til hensigt at distribuere filen online, skal du klikke på Mindste størrelse (onlineudgivelse) for at sikre, at filen er så lille som muligt.

 • Funktioner      Klik på Funktioner for at få vist dialogboksen Funktioner med funktioner i forbindelse med lagring som PDF eller XPS.

Toppen af siden

Word

Dialogboksen Gem som indeholder følgende knapper og andre indstillinger:

 • Gem i      Klik på den placering på listen, hvor du vil gemme filen. Brug listen Gem i til at gå et eller flere niveauer op i mappestrukturen.

 • Forrige mappe     Knapflade Når du ruller gennem mappestrukturen på listen over filer, kan du gå tilbage til den forrige mappe, du fik vist denne knap. 

 • Et niveau op     Knapflade Klik på denne knap for at se i den mappe, der er ét niveau op i den aktuelle mappestruktur. 

 • Slette     slet Klik på denne knap for at slette den markerede fil eller mappe. 

 • Opret ny mappe     Knapflade Klik på denne knap for at oprette en ny mappe i den aktuelle mappe. 

 • Visninger     Knapflade Klik på pilen ud for denne knap for at få vist indstillinger for filer og mapper. 

 • Filnavn      Skriv eller vælg et filnavn på den fil, du vil gemme.

 • Filtype      Klik på det filformat, du vil gemme filen i, på listen. De fleste 2007 Microsoft Office-system-programmer kan gemme filer i flere formater, så du skal muligvis vælge det ønskede format.

 • Sidetitel      Når du gemmer en fil som en webside (Webside), vises websidens titel i Titel.

 • Rediger titel      Når du gemmer en fil som en webside (Webside), kan du klikke på Skift titel for at få vist dialogboksen Angiv titel, hvor du kan oprette eller redigere websidens titel.

 • Mine adresser      Klik på en genvej på panelet Mine adresser for at gemme filen på den placering, som genvejen repræsenterer.

  Bemærk!: Panelet Mine adresser kan være forskellige fra hvad der vises, fordi du kan tilføje, fjerne eller omarrangere genvejene. Du kan finde flere oplysninger Organiser hurtig adgang til filer ved hjælp af panelet Mine adresser.

  Billede af panelet Mine adresser

  1. Panelet Mine adresser

 • Funktioner      Klik på Funktioner for at få vist en liste med de opgaver, du kan udføre. De tilgængelige funktioner afhænger af det program, du bruger.

 • Gem      Klik på Gem for at gemme filen, når du har angivet placeringen, filnavnet og formatet på den fil, du vil gemme.

 • Annuller      Klik på Annuller, hvis du vil gå tilbage til filen uden at gemme den.

 • Transformer      Hvis der er knyttet en XSLT-transformering (Extensible Stylesheet Language Transformation, en fil med filtypen .xsl eller .xslt) til filen, vises stien til transformeringen her.

 • Brug transformer      Hvis du gemmer filen i Microsoft Office Word 2003 XML-dokumentformatet, kan du anvende en transformering, som bestemmer, hvilke data i XML-filen der skal gemmes. Den gemte fil indeholder kun resultatet af transformeringen.

 • Gem kun data      Marker afkrydsningsfeltet, hvis du har tilknyttet et brugerdefineret skema for at anvende brugerdefinerede XML-koder, og du vil slette Word-formateringen og kun gemme de brugerdefinerede data. Fjern markeringen af afkrydsningsfeltet, hvis du vil gemme Word-specifikke koder, egenskaber og formaterings- og layoutoplysninger.

 • Transformer      Klik på Transformer, hvis du vil vælge en .xsl- eller .xslt-fil, der skal anvendes til din XML-fil. Knappen Transformer bliver tilgængelig, når du markerer afkrydsningsfeltet Brug transformer.

Når du vælger filformatet .pdf (Portable Document Format) eller .xps (XML Paper Specification), vises følgende indstillinger også:

Bemærk!: Du kan kun gemme som en PDF- eller XPS-fil fra et 2007 Microsoft Office-systemprogram, når du har installeret et tilføjelsesprogram. Få mere at vide under Aktivere understøttelse af andre filformater, f.eks. PDF og XPS.

 • Åbn fil efter udgivelse      Marker afkrydsningsfeltet Åbn fil efter udgivelse, hvis du vil åbne filen i Adobe Reader, umiddelbart efter den er gemt.

 • Optimer til      Vælg den indstilling, der er mest relevant, når du vil udgive filen som PDF eller XPS:

  • Standard (onlineudgivelse og udskrivning)      Klik på Standard (onlineudgivelse og udskrivning), hvis du har til hensigt at distribuere filen i udskriftsformat. Formatet sikrer høj udskriftskvalitet, men du kan også distribuere den online.

  • Mindste størrelse (onlineudgivelse)      Hvis du kun har til hensigt at distribuere filen online, skal du klikke på Mindste størrelse (onlineudgivelse) for at sikre, at filen er så lille som muligt.

 • Funktioner      Klik på Funktioner for at få vist dialogboksen Funktioner med funktioner i forbindelse med lagring som PDF eller XPS.

Toppen af siden

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×