Gem et dokument i Word

Du kan bruge kommandoerne Gem og Gem som til at gemme dit arbejde, og du kan tilpasse de indstillinger, som Microsoft Word bruger til at gemme dine dokumenter.

Hvis f.eks. dokumentet er til eget brug og du aldrig forventer at åbne den i en tidligere version af Microsoft Word, kan du bruge kommandoen Gem.

Hvis du vil dele dit dokument med personer, der bruger et andet program end Microsoft Word 2010 eller Microsoft Office Word 2007, eller hvis du planlægger at åbne dokumentet på en anden computer, skal du vælge, hvordan og hvor du vil gemme dokumentet.

Bemærk: Hvis du ofte gemmer dokumenter et bestemt sted eller i et bestemt format, kan du tilpasse indstillingerne, så Word anvender disse valg.

Vigtigt: Hvis du regner med at dele dokumentet med andre læsere, skal du klikke på fanen Fil, på Kontrollér, om der er problemer ud for Klargør til deling og derefter på Undersøg dokument, inden du gemmer dokumentet. Indstillingen Undersøg dokument indeholder kommandoer, der udvider dokumentets beskyttelse af personlige oplysninger, sikkerhed og autenticitet.

Hvad vil du foretage dig?

Gem et dokument for første gang

Gemme et eksisterende dokument som et nyt dokument (Gem som)

Gemme et dokument på en cd

Gemme et dokument på en USB-hukommelsesenhed

Gemme et dokument på en placering, der kan åbnes fra en fjernplacering

Gemme et dokument, så det kan åbnes i en tidligere version af Word

Gemme et dokument i alternative filformater

Tilpasse indstillingerne for lagring af dokumenter

Gemme et dokument for første gang

 1. Gå til værktøjslinjen Hurtig adgang, klik på Gem Knapflade eller tryk på CTRL+S.

 2. Skriv et navn til dokumentet, og klik derefter på Gem.

  Word gemmer dokumentet på en standardplacering. For at gemme dokumentet på en anden placering skal du vælge en anden mappe på mappelisten, hvis din computer kører Windows 7, i Favoritlinks, hvis din computer kører Windows Vista, eller på listen Gem i, hvis din computer kører Microsoft Windows XP. Hvis du vil ændre den standardplacering, hvor Word gemmer dokumenter, skal du tilpasse indstillingerne for lagring af dokumenter.

Toppen af siden

Gemme et eksisterende dokument som et nyt dokument (Gem som)

For at undgå at overskrive det oprindelige dokument skal du bruge kommandoen Gem som for at oprette en ny fil, når du åbner det oprindelige dokument.

 1. Åbn det dokument, du vil gemme som en ny fil.

 2. Klik på fanen Filer.

 3. Klik på Gem som.

 4. Skriv et navn til dokumentet, og klik derefter på Gem.

  Word gemmer dokumentet på en standardplacering.

  For at gemme dokumentet på en anden placering skal du klikke på en anden mappe på listen Gem i i dialogboksen Gem som. Hvis du vil ændre den standardplacering, hvor Word gemmer dokumenter, skal du tilpasse indstillingerne for lagring af dokumenter.

For at gøre det nemmere at bruge et dokument som grundlag for andre skal du gemme dokumentet der, hvor skabeloner gemmes. I dialogboksen Gem som skal du klikke på Skabeloner, hvis din computer kører Windows Vista, eller klikke på Skabeloner, der er tillid til. hvis din computer kører Windows XP, og derefter klikke på Gem. For at oprette et nyt dokument skal du i dialogboksen Nyt dokument dobbeltklikke på Nyt ud fra eksisterende.

En anden metode til at bruge et dokument som grundlag for andre er at gemme det som en skabelon.

Toppen af siden

Gemme et dokument på en cd

 1. Brug kommandoen Gem eller Gem som til at gemme dokumentet i en mappe, du nemt kan finde.

 2. Indsæt en tom, skrivbar cd i cd-optageren. Benyt en af følgende:

  • Skrivbar cd (cd-r)

  • Genskrivbar cd (cd-rw)

   Med genskrivbare cd'er kan du kopiere data til og slette data fra cd'en flere gange.

 3. Klik på Start, og gør derefter et af følgende afhængigt af computerens operativsystem:

  Windows 7

  1. Klik på Computer.

  2. Klik på pilen ud for Computer på mappelisten for at udvide listen over diskdrev.

  3. Klik på de filer eller mapper, du vil kopiere til cd'en, og træk dem til cd-optagelsesdrevet på mappelisten.

   Hold Ctrl nede og klik på de ønskede filer for at kopiere mere end en fil.

  4. I dialogboksen Brænd en disc skal du enten klikke på Som et USB-flashdrev eller Med en cd/dvd-afspiller, afhængigt af hvilket cd-format du vil bruge. Klik på Hvilken skal jeg vælge? for at få hjælp til at vælge.

  5. Indtast et navn til cd'en i feltet Disc-titel, og klik derefter på Næste.

  6. Følg vejledningen på skærmen.

  Windows Vista

  1. Klik på Computer.

  2. Klik på Mapper for at udvide mappelisten, og klik derefter på pilen ud for Computer for at udvide listen over diskdrev.

  3. Klik på de filer eller mapper, du vil kopiere til cd'en, og træk dem til cd-optagelsesdrevet på mappelisten.

   Hold Ctrl nede og klik på de ønskede filer for at kopiere mere end en fil.

  4. I Brænd en disc skal du enten klikke på Live File System eller Mastered, afhængigt af hvilket cd-format du vil bruge. Klik på Hvilket cd- eller dvd-format skal jeg vælge? for at få hjælp til at vælge.

  5. Indtast et navn til cd'en i feltet Disc-titel, og klik derefter på Næste.

  6. Følg vejledningen på skærmen.

  Windows XP

  1. Klik på Denne computer.

  2. Gå til menuen Vis, peg på Panel, og klik på Mapper.

  3. Klik på de filer eller mapper, du vil kopiere til cd'en, og træk dem til cd-optagelsesdrevet på mappelisten.

   Hold Ctrl nede og klik på de ønskede filer for at kopiere mere end en fil.

  4. Dobbeltklik på cd-optagelsesdrevet. Windows XP viser et midlertidigt område, hvor filerne ligger, inden de kopieres til cd'en. Se efter, om de filer og mapper, du vil kopiere til cd'en, vises under Filer, der er klar til at blive skrevet til cd'en.

  5. Klik på Skriv disse filer til cd'en under Cd-skrivningsopgaver. Windows starter guiden cd-skrivning. Følg vejledningen i guiden.

 • Forsøg ikke at kopiere flere filer til cd'en, end den kan indeholde. Læs på cd'ens emballage for at se kapaciteten for hver cd. Filer, der er for store til at kunne være på en cd, kan du kopiere til en skrivbar dvd (dvd-R eller dvd+R) eller genskrivbar dvd (dvd-rw eller dvd+rw). Windows XP understøtter dog ikke kopiering til dvd'er, så der skal du bruge et dvd-oprettelsesprogram.

 • Sørg for, at du har tilstrækkelig diskplads på din harddisk til lagring af de midlertidige filer, der oprettes under cd-skrivningsprocessen. Windows reserverer op til 700 megabyte (MB) af den tilgængelige ledige plads til en standard-cd. Windows reserverer op til 1 gigabyte (GB) af den tilgængelige ledige plads til en cd med høj kapacitet.

 • Når du har kopieret filer eller mapper til cd'en, kan du se cd'en for at kontrollere, at filerne er blevet kopieret.

Toppen af siden

Gemme et dokument på en USB-hukommelsesenhed

 1. Indsæt hukommelsesenheden i en USB-port.

 2. Klik på fanen Filer.

 3. Klik på Gem som.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  Windows 7

  1. Klik på Computer.

  2. Dobbeltklik på USB-hukommelsesenheden under Enheder til flytbare medier.

  Windows Vista

  1. Klik på Computer.

  2. Dobbeltklik på USB-hukommelsesenheden under Enheder til flytbare medier.

  Windows XP

  1. Klik på Denne computer.

  2. Dobbeltklik på USB-hukommelsesenheden.

 5. Indtast et navn til dokumentet i feltet Filnavn.

 6. Klik på Gem.

Toppen af siden

Gemme et dokument på en placering, der kan åbnes fra en fjernplacering

Du kan gemme dokumentet i en netværksmappe eller på en webserver.

Gemme et dokument i en netværksmappe

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Gem som.

 3. Find netværksmappen.

 4. Hvis der er knyttet en netværksmappe til computeren, skal du gå til listen over placeringer og klikke på Computer, hvis computeren kører Windows 7 eller Windows Vista, eller klikke på Denne computer, hvis computeren kører Windows XP, og derefter klikke på mappenavnet.

  Du kan nemt få adgang til en netværksmappe ved at knytte den til computeren. Hvis du ikke allerede har en mappe tilknyttet, kan du klikke på Værktøjer i dialogboksen Gem som, klikke på Tilknyt netværksdrev og derefter følge vejledningen i dialogboksen Tilknyt netværksdrev.

 5. Hvis du kender den delte netværksmappes navn og placering, skal du indtaste det i feltet Filnavn, hvor du starter med to omvendte skråstreger, og derefter trykke på Enter.

 6. Skriv et navn til dokumentet, og klik derefter på Gem.

Gemme et dokument på en webserver

Windows 7

Hvis du gemmer dokumentet i et SharePoint-bibliotek, skal du gøre følgende:

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Gem og send og derefter på Gem i SharePoint.

 3. Find den SharePoint-placering, hvor du vil gemme, og klik på Gem som.

 4. Klik på Gem i dialogboksen Gem som.

Gør følgende, hvis du gemmer dokumentet i OneDrive:

 1. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Gem og send.

 2. Klik på Gem på internettet.

 3. Klik på Log på, skriv dit Windows Live ID og din adgangskode, og klik derefter på OK.

  Du har allerede et Windows Live-id, hvis du bruger Hotmail, Messenger eller Xbox Live. Klik på Tilmeld dig OneDrive for at oprette et Windows Live-id, hvis du ikke allerede har et.

 4. Vælg en mappe i OneDrive, og klik på Gem som.

 5. Skriv et navn til din fil, og klik på Gem.

  Dokumentet er nu gemt i OneDrive. I OneDrive kan du give andre tilladelse til at se og redigere indholdet af dine mapper. Når du vil dele et dokument, sender du et link til mappen.

Windows Vista

Gør følgende, hvis du gemmer dokumentet i et dokumentbibliotek på et Windows SharePoint Services 3.0-websted:

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Gem som.

 3. Find webserveren.

 4. Indtast URL-adressen til webstedet i feltet Filnavn, og tryk derefter på Enter.

 5. Dobbeltklik på dokumentbibliotekets navn.

 6. Skriv et navn til dokumentet, og klik derefter på Gem.

Gør følgende, hvis du gemmer dokumentet på et websted i MSN:

 1. Indtast URL-adressen til dit MSN-websted i feltet Filnavn, og tryk derefter på Enter.

 2. Skriv dit brugernavn og din adgangskode for at logge på webstedet.

Gør følgende, hvis du gemmer dokumentet på et FTP-sted (File Transfer Protocol), du allerede har konfigureret:

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Gem som.

 3. Gå til dialogboksen Gem som, udvid listen Mapper, og klik på Computer.

 4. Dobbeltklik på FTP-stedet på listen Netværksplacering.

  FTP er en metode til åbne og gemme filer på web-servere. Hvis du kender en servers navn og logon-oplysninger, kan du tilføje den server til dine netværksplaceringer ved at højreklikke på Computer, og derefter klikke på Tilføj en netværksplacering i dialogboksen Gem som.

Windows XP

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Gem som.

 3. Find webserveren.

  • Hvis du gemmer dokumentet i et dokumentbibliotek på et Windows SharePoint Services 3.0-websted, skal du skrive URL-adressen til det pågældende websted i feltet Filnavn og derefter trykke på Enter. Dobbeltklik på dokumentbibliotekets navn.

  • Hvis du gemmer dokumentet på et websted på MSN, skal du klikke på Netværkssteder og derefter dobbeltklikke på Mine websteder på MSN. Skriv din adgangskode, hvis det er nødvendigt, og dobbeltklik derefter på navnet på webstedet.

  • Hvis du gemmer dokumentet på et FTP-sted (File Transfer Protocol), du allerede har konfigureret, skal du vælge FTP-steder på listen Gem i og derefter dobbeltklikke på FTP-stedet.

   FTP er en metode til åbne og gemme filer på web-servere. Hvis du kender en servers navn og logon-oplysninger, kan du tilføje den server til dine FTP-steder ved at højreklikke på Tilføj/skift FTP-steder i dialogboksen Gem som.

 4. Skriv et navn til dokumentet, og klik derefter på Gem.

Toppen af siden

Gem et dokument, så det kan åbnes i en tidligere version af Word

Hvis du gemmer et dokument i standardfilformatet .docx, skal brugere af Microsoft Word 2003, Word 2002 og Word 2000 installere Microsoft Office-kompatibilitetspakken til Word, Excel og PowerPoint 2007-filformater for at åbne dokumentet. Alternativt kan du gemme dokumentet i et format, der kan åbnes direkte i tidligere versioner af Word – men formatering og layout, der er afhængige af nye funktioner i Word 2010, er muligvis ikke tilgængelige i tidligere versioner. Se Opret et dokument, der skal bruges i tidligere versioner af Word for flere oplysninger om, hvilke funktioner der er tilgængelige i tidligere versioner af Word.

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Gem som.

 3. Indtast et navn til dokumentet i feltet Filnavn, og klik derefter på Gem

 4. Klik på Word 97-2003-dokument på listen Filtype. Det ændrer filformatet til .doc.

 5. Skriv et navn til dokumentet, og klik derefter på Gem.

Se Gem dokumenter i et tidligere filformat som standard, hvis du ofte vil gemme dokumenter i Word 97-2003-formater.

Toppen af siden

Gemme et dokument i alternative filformater

Hvis du opretter et dokument til andre, kan du gøre det læsbart, men ikke redigerbart, eller du kan gøre det læsbart og redigerbart. Hvis du ønsker, at et dokument skal kunne læses, men ikke redigeres, skal du gemme dokumentet som en PDF- eller XPS-fil eller som en webside. Hvis du ønsker, at dokumentet skal kunne læses og redigeres, men du foretrækker et andet filformat end .docx eller .doc, kan du f.eks. bruge formaterne almindelig tekst (.txt), RTF (.rtf), OpenDocument (.odt) og Microsoft Works (.wps).

PDF og XPS    PDF og XPS er formater, som folk kan læse i alment tilgængelig visningssoftware. Disse formater bevarer dokumentets sidelayout.

Websider    Websider vises i en webbrowser. Dette format bevarer ikke dokumentets sidelayout. Når en anden person tilpasser størrelsen på browservinduet, ændres dokumentets layout. Du kan gemme dokumentet som en almindelig webside (HTML-format) eller som en enkelt fil webside (MHTML-format). Med HTML-format gemmes alle støttefiler (f.eks. billeder) i en separat mappe, der er tilknyttet dokumentet. Med MHTML-format gemmes alle støttefiler sammen med dokumentet i én fil. MHTML-formatet er understøttet i Microsoft Internet Explorer 4.0 .

Du kan gemme et dokument i andre formater, der kan åbnes af forskellige tekstredigeringsprogrammer. Der er f.eks. tale om almindelig tekst (.txt), RTF (.rtf), OpenDocument (.odt) og Microsoft Works (.wps). Men hvis et Office Word 2007- eller nyere dokument gemmes i disse formater, bevares formateringen, layoutet og andre funktioner i dokumentet muligvis ikke korrekt. Brug kun disse formater, hvis du ikke har noget imod at miste disse aspekter af dokumentet. Du kan vælge disse formater på listen Filtype i dialogboksen Gem som.

Gemme et dokument som en PDF- eller XPS-fil

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Gem som.

 3. Skriv et navn til filen i feltet Filnavn.

 4. Gå til listen Filtype og vælg PDF- eller XPS-dokument.

 5. Hvis dokumentet kun skal vises online, kan du komprimere filstørrelsen ved at klikke på Mindste størrelse (onlineudgivelse) ud for Optimer til.

 6. Hvis du kun vil gemme en del af dokumentet, hvis du vil medtage korrekturmærker eller dokumentegenskaber eller hvis du vil automatisk oprette links til overskrifter eller bogmærker i dokumentet, skal du klikke på Indstillinger, og derefter på de indstillinger, du vil bruge.

 7. Klik på Gem.

Gemme et dokument som en webside

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Gem som.

 3. Hvis du publicerer dokumentet på en webserver, skal du gå til servernavnet og klikke på det (ikke dobbeltklikke).

 4. Skriv et navn til filen i feltet Filnavn.

 5. Gå til feltet Filtype og klik på Webside eller Webside i én fil.

  Hvis du gemmer dokumentet som en webside (HTML-format) og senere vil flytte det eller sende det som en vedhæftet fil i en mail, skal du huske at medtage den mappe, der indeholder alle støttefilerne. Denne mappe har samme navn som filnavnet på dokumentet. Hvis du gemmer dokumentet som en webside i én fil, er alle oplysninger indeholdt i dokumentet.

 6. Klik på Gem.

Gemme et dokument i OpenDocument Text-format

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Gem som.

 3. Skriv et navn til filen i feltet Filnavn.

 4. Gå til feltet Filtype, og klik på OpenDocument Text.

  Hvis du vil bevare en version af filen som et Word-dokument, skal du gemme den som et Word-dokument (f.eks. filformatet .docx), inden du lukker Word.

 5. Klik på Gem.

Toppen af siden

Tilpasse indstillingerne for lagring af dokumenter

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Indstillinger under Hjælp.

 3. Klik på Gem.

 4. Gå til feltet Gem filer i dette format, og klik på det ønskede filformat.

 5. Klik på Gennemse ud for feltet Standardfilplacering, og klik derefter på den mappe, hvor du vil gemme dine filer.

  Disse indstillinger styrer standardvisningen første gang, du bruger kommandoen Åbn, Gem eller Gem som, når du åbner Word. Når du gemmer et dokument, kan du tilsidesætte disse indstillinger ved at angive en anden placering eller et andet format i dialogboksen Åbn, Gem eller Gem som.

Toppen af siden

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×