GETPIVOTDATA, funktionen

I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen GETPIVOTDATA i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer data, der er lagret i en pivottabel. Du kan bruge GETPIVOTDATA til at hente sumdata fra en pivottabel, forudsat at sumdataene er synlige i rapporten.

Bemærk!: Du kan hurtigt angive en simpel GETPIVOTDATA-formel ved at skrive = (lighedstegn) i den celle, hvor værdien skal returneres, og derefter klikke på cellen i den pivottabel, der indeholder de data, der skal returneres.

Syntaks

HENTPIVOTDATA(datafelt;pivottabel;[felt1;element1;felt2;element2];...)

Syntaksen for funktionen GETPIVOTDATA har følgende argumenter:

 • Datafelt    Påkrævet. Navnet, omsluttet af anførselstegn, på det datafelt, der indeholder de data, der skal hentes.

 • Pivottabel    Påkrævet. En reference til en celle, et område af celler eller et navngivet celleområde i en pivottabel. Disse oplysninger bruges til at bestemme, hvilken pivottabel der indeholder de data, der skal hentes.

 • Felt1, Element1, Felt2, Element2    Valgfrit. 1 til 126 par feltnavne og elementnavne, der beskriver de data, der skal hentes. Parrene kan optræde i en vilkårlig rækkefølge. Feltnavne og navne på elementer, som ikke er datoer og tal, omsluttes af anførselstegn. I OLAP-pivottabeller kan elementer indeholde dimensionens kildenavn, men også elementets kildenavn. Et felt og elementpar til en OLAP-pivottabel kan se ud som følger:

  "[Produkt]";"[Produkt].[Alle produkter].[Mad].[Bagværk]"

Bemærkninger

 • Beregnede felter eller elementer og brugerdefinerede beregninger medtages i beregningerne med GETPIVOTDATA.

 • Hvis pivottabel er et område, der omfatter to eller flere pivottabeller, bliver dataene hentet fra den rapport, der sidst blev oprettet i området.

 • Hvis felt- og elementargumenterne beskriver en enkelt celle, returneres værdien på den celle, uanset om det er en streng, en fejl eller andet.

 • Hvis et element indeholder en dato, skal værdien udtrykkes som et serienummer eller udfyldes ved hjælp af funktionen DATO, så værdien bevares, hvis regnearket åbnes i en anden landestandard. Et element, der f.eks. refererer til datoen 5. marts 1999, kan indtastes som 36224 eller DATO(1999,3,5). Klokkeslæt kan indtastes som decimalværdier eller ved hjælp af funktionen TID.

 • Hvis pivottabel ikke er et område, hvor der er fundet en pivottabelraport, vil GETPIVOTDATA returnere #REFERENCE!.

 • Hvis argumenterne ikke beskriver et synligt felt, eller hvis de indeholder et rapportfilter, som de filtrerede data ikke vises i, vil GETPIVOTDATA returnere #REFERENCE!. et defineret navn, der ikke er en reference, returnerer ER.FORMEL fejlværdien #VÆRDI!.

Eksempel

Af praktiske årsager indeholder de eksempeldata, der er vist nedenfor, ikke faktiske pivottabeldata, men her er et øjebliksbillede af dataene. Formlerne og resultaterne er vist i eksemplet.

Regneark

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Formel

Resultat

HENTPIVOTDATA("Salg"; $A$4)

Returnerer hovedtotalen for feltet Salg på DKK 49.325.

HENTPIVOTDATA("Sum af salg"; $A$4)

Returnerer også hovedtotalen for feltet Salg på DKK 49.325. Feltnavnet kan indtastes nøjagtigt, som det vises på arket eller som dets rod (uden "Samlet," "Antal" osv.).

HENTPIVOTDATA("Salg"; $A$4; "Måned"; "Marts")

returnerer hovedtotalen for marts på DKK 30.337.

HENTPIVOTDATA("Salg"; $A$4; "Måned"; "Marts"; "Produkt"; "Vare"; "Sælger"; "Hamborg")

Returnerer DKK 10.201.

HENTPIVOTDATA("Salg"; $A$4; "Region"; "Syd")

Returnerer fejlværdien #REFERENCE! , fordi dataene for region Syd ikke er synlige.

HENTPIVOTDATA("Salg"; $A$4; "Produkt"; "Drikkevarer"; "Sælger"; "Ibsen")

Returnerer fejlværdien #REFERENCE! , fordi der ikke er en samlet værdi for Ibsens salg af drikkevarer.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×