Gøre søgeresultater fra andre placeringer til medlem af organisationsnetværk

En søgning, der er medlem af organisationsnetværk, er en samtidig forespørgsel på flere onlinedatabaser (placeringer) med det formål at oprette en enkelt side med søgeresultater til slutbrugere.

Når du føjer en placering, der er medlem af organisationsnetværk, til Microsoft Search Server 2008, kan slutbrugere søge efter og hente indhold, som ikke er blevet gennemsøgt af din server. Med placeringer, der er medlem af organisationsnetværk, kan du sende forespørgsler til fjernsøgeprogrammer og -kilder, hvorefter Search Server 2008 formaterer og gengiver resultaterne for dine brugere som en del af dit gennemsøgte indhold.

Denne artikel giver dig et overblik over, hvordan du kommer i gang med placeringer, der er medlem af organisationsnetværk – dvs. administratoropgaver, understøttede teknologier og sikkerhedsspørgsmål – i Search Server 2008 .

Denne artikel indeholder

Oversigt over placeringer, der er medlem af organisationsnetværk

Administrere placeringer, der er medlem af organisationsnetværk

Sikkerhedshensyn for placeringer, der er medlem af organisationsnetværk

Redigere webdelsegenskaber for placeringer, der er medlem af organisationsnetværk

Oversigt over placeringer, der er medlem af organisationsnetværk

Hvis en bestemt indholdskilde ligger uden for dit gennemsøgningsområde i Search Server 2008, kan du tilføje den som en placering, der er medlem af organisationsnetværk, og medtage dens søgeresultater for brugere af webstedet for søgecenteret.

Search Server 2008 understøtter følgende typer af placeringer, der er medlem af organisationsnetværk:

 • Søgeindeks på denne server     Du kan bruge et hvilket som helst lokalt websted eller fjernwebsted i din virksomhed, som har en server, der kører Windows SharePoint Services 3.0, som en placering, der er medlem af organisationsnetværk. Forestil dig f.eks., at et SharePoint-websted på en HR-server (til personaleforhold) i din virksomhed er den eneste tilgængelige kilde, som indeholder kontaktoplysninger om medarbejderne. Selvom webstedet ikke ligger inden for dit gennemsøgningsområde, kan du konfigurere en placering, der er medlem af organisationsnetværk, for det, så brugere, som starter en søgning fra dit websted for søgecenteret, kan hente kontaktoplysninger om medarbejderne.

 • OpenSearch 1.0 eller 1.1     Du kan bruge et hvilket som helst offentligt websted, som understøtter standarden OpenSearch, som en placering, der er medlem af organisationsnetværk. Et eksempel på en sådan placering er et søgeprogram på internettet, f.eks. Live Search, eller en side med søgeresultater, som understøtter RSS- eller Atom-protokoller. Forestil dig f.eks., at du vil have brugere, som søger på dine interne websteder i forbindelse med beskyttet teknisk research, til også at se relaterede oplysninger fra offentlige websteder. Ved at konfigurere en placering, der er medlem af organisationsnetværk, til en Live Search-forespørgsel, kan du automatisk medtage opdaterede websøgeresultater til dine brugere.

Når en søgeforespørgsel sendes til en placering, der er medlem af organisationsnetværk, sendes den som URL-parametre i et format, der kaldes en forespørgselsskabelon. Search Server 2008 formaterer og gengiver derefter resultaterne som XML for brugere af webstedet for søgecenteret. XML vises i en webdel på siden med søgeresultater som læsbar tekst.

Du kan tilføje og konfigurere webdele på siden med søgeresultater som enten en webdel for søgeresultater, der er medlem af organisationsnetværk, eller en webdel for de øverste resultater, der er medlem af organisationsnetværk. Som standard indeholder siden med søgeresultater tre webdele.

Tip: Hvis du vil vise søgeresultater, der er medlem af organisationsnetværk, på en anden side end standardsiden med søgeresultater, skal du blot føje en webdel for søgeresultater, der er medlem af organisationsnetværk, eller en webdel for de øverste resultater, der er medlem af organisationsnetværk til den side, som søgeresultaterne skal vises på.

Du kan redigere egenskaberne og XLS-koden (Extensible Stylesheet Language) for en placering, der er medlem af organisationsnetværk, og derved kan du styre aspekter af dens søgeresultater, f.eks. hvilke metadata der bliver vist, eller hvor mange hyperlinks som skal vises. Du kan også styre, hvordan søgeresultaterne skal se ud, f.eks. farven på eller skrifttypen for teksten i hyperlinket. Hvis du bruger udløserregler, kan du redigere forespørgslen, som sendes til placeringen, der er medlem af organisationsnetværk, når en bruger skriver et bestemt præfiks eller mønster.

Bemærk: Du kan finde flere oplysninger om brugen af udløsere og udløserregler under Arbejde med udløsere og forespørgselsskabeloner.

Toppen af siden

Bruge placeringer, der er medlem af organisationsnetværk sammen med indstillingen Søgeindeks på denne server

Når du føjer lokale indeksbaserede placeringer, der er medlem af organisationsnetværk, til Search Server 2008, gælder følgende betingelser:

 • Placeringen angives til Søgeindeks på denne server.

 • Der kræves ingen forespørgselsskabelon. Search Server 2008 bruger objektmodellen til at forespørge på en placering.

 • Der bruges standardgodkendelse af søgeserveren.

 • Avancerede søgeforespørgsler understøttes ikke.

Bemærk: Placeringer, der er medlem af organisationsnetværk, for eksterne søgeserverindeks konfigureres på samme måde som ved en OpenSearch-baseret placering ved hjælp af den eksterne søgeservers RSS-kilde.

Toppen af siden

Bruge placeringer, der er medlem af organisationsnetværk, sammen med OpenSearch

Når du føjer OpenSearch-baserede placeringer, der er medlem af organisationsnetværk, til Search Server 2008, gælder følgende betingelser:

 • Forespørgsler kan sendes til et søgeprogram som en URL-adresse, f.eks. http://www.example.com/search.aspx?q=TEST.

 • Søgeresultater returneres i RSS-, Atom- eller et andet struktureret XML-format.

  Bemærk: Search Server 2008 understøtter ikke HTML eller XHTML.

 • Placeringsmuligheder, forespørgselsskabeloner og svarelementer indgår i en .fld-fil (Federated Location Definition), som er knyttet til placeringen.

 • Search Server 2008-specifikke udvidelser af OpenSearch understøtter muligheden for at medtage udløsere og knytte XSL-kode til søgeresultater.

 • Hvilke metadata der skal vises i søgeresultaterne bestemmes af OpenSearch-placeringen.

Du kan finde flere oplysninger om OpenSearch under Microsoft Search Server 2008 på MSDN eller ved at besøge http://www.opensearch.org.

Toppen af siden

Beslutte, om der skal bruges placeringer, der er medlem af organisationsnetværk

Overvej følgende spørgsmål, når du skal beslutte, om du vil vise søgeresultater, der er medlem af organisationsnetværk, for dine brugere:

 • Vil du vise brugerdefinerede resultater for bestemte søgninger?     Du kan sikre dig, at placeringen, der er medlem af organisationsnetværk, returnerer resultater, som matcher bestemte forespørgsler, hvis du bruger udløserregler. Når du opretter en udløserregel til en placering, der er medlem af organisationsnetværk, viser webdelen, der er knyttet til denne placering, kun resultater af brugerforespørgsler, som stemmer overens med det mønster eller præfiks, du angiver. Lad os f.eks. sige, at du arbejder i en virksomhed, der hedder Contoso, hvor medarbejdere og brugere af Search Server 2008 fremstiller et produkt, som i daglig tale kaldes "widgets". Hvis du tilføjer en placering, der er medlem af organisationsnetværk, for Live Search, kan du oprette en udløser til produktnavnet, som sikrer, at alle søgninger på "widget" altid returnerer "Contoso widget"-resultater.

 • Kan du bruge en URL-adresse til at angive, hvilke resultater der hentes som svar på en forespørgsel?     Når du vil oprette en placering, der er medlem af organisationsnetværk, skal du bruge forespørgselsskabelonen, som er en kombination af URL-adressen og de parametre, der kræves for at sende en søgeforespørgsel og returnere resultaterne som XML. Når du tilføjer disse oplysninger i feltet Forespørgselsskabelon på siden Tilføj placering, der er medlem af organisationsnetværk, skal du formatere strengen korrekt (som vist i eksemplet på siden), ellers returnerer placeringen ingen resultater.

 • Kan dine brugere få adgang til de hyperlinks, som indgår i placeringen, der er medlem af organisationsnetværk?     Hvis din virksomhed kun giver begrænset adgang til internetressourcer – f.eks. hvis dine brugere kun kan navigere til din virksomheds eksterne websted, men ikke til andre eksterne websteder – kan det være et problem for brugerne at anvende et søgeprogram på internettet som en placering, der er medlem af organisationsnetværk, fordi de ikke kan se alle søgeresultaterne.

 • Er det nødvendigt med godkendelse?     Hvis placeringen, der er medlem af organisationsnetværk, kræver godkendelse, skal du angive de korrekte legitimationsoplysninger. Der kræves kun legitimationsoplysninger til SharePoint-websteder. De fleste placeringer, der er medlem af organisationsnetværk, f.eks. søgeprogrammer på internettet, kræver ikke legitimationsoplysninger. Du kan finde flere oplysninger under Sikkerhedshensyn vedrørende placeringer, der er medlem af organisationsnetværk senere i denne artikel.

Toppen af siden

Administrere placeringer, der er medlem af organisationsnetværk

Du kommer i gang med placeringer, der er medlem af organisationsnetværk, ved at klikke på Placeringer, der er medlem af organisationsnetværk på siden Administration af søgning. På siden Administrer placeringer, der er medlem af organisationsnetværk, kan du benytte en af følgende fremgangsmåder:

 • Tilføje eller importere en placering, der er medlem af organisationsnetværk     Du kan oprette en ny placering, der er medlem af organisationsnetværk, ved at angive dens indstillinger og egenskaber på siden Tilføj placering, der er medlem af organisationsnetværk, eller du kan starte med at importere en eksisterende .fld-fil (Federated Location Definition). Du kan hente definitionsfiler ved at klikke på hyperlinket Onlinegalleri på siden Administrer placeringer, der er medlem af organisationsnetværk. Du kan finde flere oplysninger om import af definitionsfiler under Hente placeringsdefinitionsfiler senere i denne artikel.

 • Redigere en placering, der er medlem af organisationsnetværk     Du kan redigere en placering, der er medlem af organisationsnetværk, ved at pege på navnet på placeringen på siden Administrer placeringer, der er medlem af organisationsnetværk, klikke på den pil, der vises, og derefter klikke på Rediger placering. På siden Rediger placering, der er medlem af organisationsnetværk, kan du redigere egenskaber og metadata for placeringen, f.eks. hvordan søgeresultater vises, eller om der skal tilføjes udløserregler, som kun returnerer resultater, når brugerforespørgsler matcher et bestemt mønster eller et bestemt præfiks. Du kan også redigere XSL-koden under Visningsmetadata for søgeresultater, der er medlem af organisationsnetværk eller Visningsmetadata for de øverste resultater, der er medlem af organisationsnetværk for at ændre formateringen af elementer som f.eks. titlen eller hyperlinkene i webdelen Søgeresultater, der er medlem af organisationsnetværk, eller webdelen De øverste resultater, der er medlem af organisationsnetværk.

 • Kopiere en placering, der er medlem af organisationsnetværk     Du kan kopiere en placering, der er medlem af organisationsnetværk, ved at pege på navnet på placeringen på siden Administrer placeringer, der er medlem af organisationsnetværk, klikke på den pil, der vises, og derefter klikke på Kopier placering.

 • Slette en placering, der er medlem af organisationsnetværk     Hvis du ikke længere vil bruge en placering, der er medlem af organisationsnetværk, kan du fjerne den fra dit Search Server 2008-websted ved at pege på navnet på placeringen på siden Administrer placeringer, der er medlem af organisationsnetværk, klikke på pilen, der vises, og derefter klikke på Slet placering. Hvis siden for søgeresultater, der er medlem af organisationsnetværk, stadig henviser til en placering, som er blevet slettet, medtages der ikke længere nogen resultater for denne placering på siden.

  Bemærk: Du kan standse visningen af søgeresultater fra en placering, der er medlem af organisationsnetværk, uden at slette den fra serveren. Hvis du vil det, skal du enten slette den webdel, som du har konfigureret til at vise resultater fra denne placering, eller redigere egenskaberne for webdelen, så der vises søgeresultater for en anden placering, der er medlem af organisationsnetværk.

 • Eksportere en placering, der er medlem af organisationsnetværk     Du kan gemme egenskaberne og metadataene for din placering, der er medlem af organisationsnetværk, ved at eksportere dem som en .fld-fil (Federated Location Definition). Du kan eksportere en placering, der er medlem af organisationsnetværk, ved at pege på navnet på placeringen på siden Administrer placeringer, der er medlem af organisationsnetværk, klikke på den pil, der vises, og derefter klikke på Eksporter placering. Når du har eksporteret en definitionsfil, kan du importere den til et andet websted for søgecenteret eller placere den på et fileshare, hvor andre kan bruge den.

  Bemærk: Når du eksporterer en placering, der er medlem af organisationsnetværk, til en definitionsfil, medtager Search Server 2008 ikke dine legitimationsoplysninger eller sikkerhedsindstillinger i filen.

 • Se oplysninger om placering, der er medlem af organisationsnetværk     Når du har føjet én eller flere placeringer, der er medlem af organisationsnetværk, til Search Server 2008, rapporterer siden Administrer placeringer, der er medlem af organisationsnetværk, automatisk antallet af brugerforespørgsler og klikfrekvenser, der er registreret for alle angivne placeringer i de seneste 30 dage. Administratorer skal være opmærksomme på, at der kan være bestemte søgeresultater fra placeringer, der er medlem af organisationsnetværk, som der aldrig bliver klikket på. Telefonnummeret, der vises som svar på en forespørgsel på "Jesper Petersen telefonnummer", kan f.eks. resultere i, at brugeren kalder op til nummeret manuelt i stedet for at klikke på et hyperlink på siden med søgeresultater.

  Tip: Der kan nu og da opstå problemer med en placering, der er medlem af organisationsnetværk, f.eks. søgeresultater, der ikke vises, eller som det tager lang tid at vise. Når du støder på problemer som disse, kan du tage skridt til at reparere placeringen, der er medlem af organisationsnetværk. Du kan finde flere oplysninger om fejlfinding i forbindelse med placeringer, der er medlem af organisationsnetværk, på webstedet Microsoft Search Server 2008 Hjælp.

Hente placeringsdefinitionsfiler

Search Server 2008 Onlinegalleri har flere .fld-filer (Federated Location Definition), som kan hentes ned fra webstedet. Du får adgang til webstedet ved at klikke på hyperlinket Onlinegalleri på siden Administrer placeringer, der er medlem af organisationsnetværk. Når du har hentet en definitionsfil, kan du gemme den på din harddisk og derefter bruge knappen Importer placering på siden Administrer placeringer, der er medlem af organisationsnetværk, til at tilføje placeringen på dit websted. Når placeringen vises på listen, kan du redigere dens indstillinger og tilpasse dens egenskaber.

Når du opretter en placering, der er medlem af organisationsnetværk, ved at importere en definitionsfil, er XSL-koden, som bestemmer, hvordan søgeresultaterne formateres og vises, allerede oprettet for dig. Hvis du opretter en brugerdefineret placering ved at skrive egenskaberne og metadataene på siden Tilføj placering, der er medlem af organisationsnetværk, manuelt, og du vil ændre søgeresultaternes standardudseende, skal du vide, hvordan du redigerer XSL-koden for placeringen. Når du har konfigureret en placering, der er medlem af organisationsnetværk, for dit websted, kan du også eksportere den, så den kan bruges som en placering, der er medlem af organisationsnetværk, på et andet websted for søgecenteret. Du kan få flere oplysninger om redigering af XSL-kode for et Search-websted under Microsoft Search Server 2008 på MSDN.

Toppen af siden

Sikkerhedshensyn for placeringer, der er medlem af organisationsnetværk

Afhængigt af hvilken placeringstype du angav, da du oprettede eller redigerede en placering, der er medlem af organisationsnetværk, kan din placering kræve godkendelse. Gør den det, skal du angive, hvilken godkendelsesmetode der skal bruges.

Hvis du vælger Søgeindeks på denne server som Placeringstype for placeringen, der er medlem af organisationsnetværk, kræves ingen yderligere godkendelsesoplysninger. Brugere, som har adgang til siden med søgeresultater, ser automatisk resultater fra placeringen, der er medlem af organisationsnetværk, i kraft af deres legitimationsoplysninger. Men hvis du vælger OpenSearch 1.0/1.1 som placeringstype, skal du angive, hvordan legitimationsoplysninger for denne placering skal godkendes.

Søgeplaceringer, der er medlem af organisationsnetværk, som er konfigureret til OpenSearch 1.0 eller 1.1, kan godkendes på en af følgende måder:

 • Anonym adgang     Giver alle i din virksomhed adgang til søgeresultater, der er medlem af organisationsnetværk, i den tilknyttede placering, uden godkendelse af nogen kontolegitimationsoplysninger. Hvis du vil vælge denne indstilling, skal du klikke på Anonym: Denne placering kræver ingen godkendelse under Angiv legitimationsoplysninger på siden Tilføj placering, der er medlem af organisationsnetværk eller siden Rediger placering, der er medlem af organisationsnetværk.

 • Fælles godkendelse     Giver alle i din virksomhed et enkelt brugernavn og en enkel adgangskode, som bruges til at få vist søgeresultater, der er medlem af organisationsnetværk, på den tilknyttede placering. Du kan aktivere denne indstilling ved at klikke på den ønskede godkendelsesindstilling under Fælles under Angiv legitimationsoplysninger på siden Tilføj placering, der er medlem af organisationsnetværk, eller siden Rediger placering, der er medlem af organisationsnetværk.

 • Godkendelse på brugerniveau     Godkender individuelle brugerlegitimationsoplysninger, som giver adgang til at se søgeresultater, der er medlem af organisationsnetværk, på den tilknyttede placering. Du kan aktivere denne indstilling ved at klikke på den ønskede godkendelsesindstilling under Bruger under Angiv legitimationsoplysninger på siden Tilføj placering, der er medlem af organisationsnetværk, eller siden Rediger placering, der er medlem af organisationsnetværk.

  Bemærk: Search Server 2008 har ikke en brugergrænseflade til hentning af legitimationsoplysninger for enkeltbrugerkonti, men har API'er til validering af legitimationsoplysninger fra en brugerdefineret brugergrænseflade. Du kan få flere oplysninger under Microsoft Search Server 2008 på MSDN.

Toppen af siden

Redigere webdelsegenskaber for placeringer, der er medlem af organisationsnetværk

Alle søgeresultater for placeringer, der er medlem af organisationsnetværk, vises ved hjælp af to typer af webdele: webdelen for søgeresultater, der er medlem af organisationsnetværk, og webdelen for de øverste resultater, der er medlem af organisationsnetværk. Du kan først få vist søgeresultater fra en placering, der er medlem af organisationsnetværk, når du har klikket på navnet på placeringen på listen Placering i værktøjsruden for webdelen.

Klik på Rediger side i menuen Webstedshandlinger på siden med søgeresultater. Klik på Rediger i webdelsmenuen, og klik derefter på Rediger delt webdel for at åbne værktøjsruden.

Du kan ændre følgende egenskaber, der skal være tilgængelige i webdelen Søgeresultater, der er medlem af organisationsnetværk og webdelen De øverste resultater, der er medlem af organisationsnetværk:

 • Placering    Angiv navnet på placeringen eller placeringerne, der er medlem af organisationsnetværk.

 • Vis egenskaber     Angiv antallet af resultater, som skal vises pr. side, om antallet af tegn skal begrænses i oversigtsteksten eller den URL-adresse, der vises, og om der skal bruges indstillinger for visualisering af placeringer. I egenskaberne for webdelen Søgeresultater, der er medlem af organisationsnetværk, kan du desuden angive, om der skal vises en animationsgrafik, som viser, at billedet stadig indlæses, eller om der skal returneres resultater asynkront frem for at vente på, at hele siden indlæses.

 • Indstillinger for resultatforespørgsel     Angiv, om dubletter af resultater skal fjernes, om søgeordstammer skal aktiveres, og om forstyrrende ord skal ignoreres.

 • Hyperlinket Flere resultater     Angiv, om hyperlinket Flere resultater skal vises, og hvad teksten i hyperlinket skal være.

Bemærk: Ud over de entydige egenskaber for webdele for organisationsnetværk deler alle webdele et sæt af egenskaber, som styrer deres udseende, layout og avancerede egenskaber.Du kan se og redigere disse egenskaber i webdele for organisationsnetværk på samme måde, som når det drejer sig om webdele, der ikke er for organisationsnetværk. Du kan finde flere oplysninger om brugen af fælles indstillinger for egenskaber i Windows SharePoint Services Hjælp.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×