Gør dine Word-dokumenter tilgængelige

Dette emne giver dig en trinvis vejledning til at gøre dine Word-dokumenter tilgængelige for personer, som er handicappet.

Flyer, som meddeler, at forskningsteamet er ude d. 9. Billedet indeholder et foto og konferencemødets adresse.

Personer, der er blinde eller har dårligt syn kan lettere forstå dine dokumenter, hvis du opretter dem med hjælp til handicappede for øje. Visuelle komponenter såsom dette billede behøver meningsfuld alternativ tekst.

Vælg en platform

Windows: Bedste fremgangsmåder til at gøre Word-dokumenter tilgængelige

Tabellen nedenfor indeholder vigtige bedste fremgangsmåder til oprettelse af Word-dokumenter, som er tilgængelige for personer med handicap.

Hvad der skal ordnes

Sådan finder du det

Derfor skal det ordnes

Sådan ordner du problemet

Inkluder alternativ tekst med alle visuelle elementer og tabeller.

Visuelt indhold omfatter billeder, clipart, SmartArt-grafik, figurer, grupper, diagrammer, integrerede objekter, håndskrift og videoer.

Brug Tilgængelighedskontrol til at finde manglende alternativ tekst.

Alternativ tekst gør det nemmere for personer, der ikke kan se skærmen, at forstå, hvad der er vigtigt i billeder og andre visuelle elementer.

Undgå at bruge tekst i billeder som den eneste måde til at formidle vigtige oplysninger. Hvis du skal bruge et billede med tekst i, kan du gentage den tekst i dokumentet. I alternativ tekst beskrives billedet kort og omtaler eksistensen af teksten og dens formål.

Føj alternativ tekst til billeder

Føj alternativ tekst til SmartArt-grafik

Føj alternativ tekst til figurer

Føj alternativ tekst til diagrammer

Føj alternativ tekst til tabeller

Tilføj meningsfuld hyperlinktekst og Skærmtip.

Scan dit dokument visuelt for at afgøre, om teksten til hyperlinket giver mening som separate oplysninger, og om den giver læserne nøjagtige oplysninger om destinationen.

Personer, der bruger skærmlæsere, scanner sommetider en liste over links. Links bør formidle klare og nøjagtige oplysninger om destinationen. Inkluder f.eks. destinationssidens fulde titel i stedet for at oprette et link til teksten Klik her.

Tip: Du kan også tilføje Skærmtip, der vises, når markøren holdes hen over tekst eller billede, som indeholder et hyperlink.

Tilføj tekst til hyperlink og skærmtip

Sikr dig, at den farve ikke er den eneste måde at formidle oplysninger.

Hvis du vil finde forekomster af farvekode skal du scanne dit dokument visuelt.

Personer, der er blinde, har et dårligt syn eller er farveblinde kan gå glip af betydningen i bestemte farver.

Du kan f.eks. tilføje en understregning til farvekodet hyperlinktekst, så personer, der er farveblinde, ved, at teksten er sammenkædet, selv om de ikke kan se farven. Til overskrifter bør du overveje at tilføje fed eller bruge større skrifttype.

Brug handicapvenlig tekstfarve

Brug tilstrækkelig kontrast for tekst og baggrundsfarver.

Søg efter tekst i dit dokument, der kan være svært at læse eller skelne fra baggrunden, for at finde utilstrækkelig farvekontrast.

Teksten i dine dokumenter bør være læsbar i tilstanden Stor kontrast, så alle, også personer med dårligt syn, kan se den tydeligt.

Du kan f.eks. bruge lyse farver eller farveskemaer med høj kontrast på modsatte ender af farvespektret. Hvide og sorte skemaer gør det nemmere for personer, der er farveblinde, at skelne mellem tekst og figurer.

Brug handicapvenlig tekstfarve

Brug indbyggede overskrifter og typografier.

Brug Tilgængelighedskontrol for at finde overskrifter, der ikke står i en logisk rækkefølge.

Du skal bruge en logisk overskriftsrækkefølge og de indbyggede formateringsværktøjer i Word til at bevare tabulatorrækkefølgen og gøre det nemmere for skærmlæsere at læse dine dokumenter.

Du kan f.eks. organisere overskrifterne i den angivne logiske rækkefølge. Brug Overskrift 1, Overskrift 2 og derefter Overskrift 3 i stedet for Overskrift 3, Overskrift 1 og derefter Overskrift 2. Og organiser oplysninger i dine dokumenter i små dele. Ideelt set vil hver overskrift kun indeholde et par afsnit.

Anvend indbyggede overskriftstypografier

Brug punktopstillinger

Brug sorterede opstillinger

Brug en enkelt tabelstruktur, og angiv oplysninger om kolonneskrift.

Du skal bruge Tilgængelighedskontrol for at sikre, at tabeller ikke indeholder opdelte celler, flettede celler, indlejrede tabeller eller helt tomme rækker eller kolonner.

Skærmlæsere holder styr på deres placering i en tabel ved at tælle tabelceller. Hvis en tabel er indlejret i en anden tabel, eller en celle er flettet eller opdelt, kan skærmlæseren ikke tælle sammen og give nyttige oplysninger om tabellen efterfølgende. Tomme celler i en tabel kan også vildlede en person med en skærmlæser til at tro, at der ikke er mere i tabellen.

Skærmlæsere bruger også Oplysninger om overskrift til at identificere rækker og kolonner.

Brug tabeloverskrifter

Føj alternativ tekst til visuelle elementer og tabeller

Følgende procedurer beskriver, hvordan du tilføjer alternativ tekst til visuelle elementer og tabeller i dine Word-dokumenter.

Bemærk: Vi anbefaler, at du kun indsætter tekst i beskrivelsesfeltet og efterlader feltet med titlen tomt. Det vil give den bedste oplevelse med de fleste større skærmlæsere, herunder Oplæser. Hvad angår lyd- og videoindhold, er alternativ tekst inkluderet samt undertekster til personer, som er døve eller hørehæmmet.

Føj alternativ tekst til billeder

Føj alternativ tekst til billeder, såsom billeder, clipart og skærmbilleder, så skærmlæsere kan læse teksten for at beskrive billedet til brugere, der ikke kan se på billedet.

 1. Højreklik på et billede.

 2. Vælg Formatér billede > Layout og egenskaber.

 3. Vælg Alternativ tekst.

 4. Skriv en beskrivelse og en titel.

  Tip: Inkluder de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Skærmbillede af området alternativ tekst i ruden Formatér Billede, der beskriver det valgte billede

Føj alternativ tekst til SmartArt-grafik

 1. Højreklik på SmartArt-grafik.

 2. Vælg Formater objekt > Indstillinger for figur > Layout og egenskaber.

 3. Vælg Alternativ tekst.

 4. Skriv en beskrivelse og en titel.

  Tip: Inkluder de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Området alternativ tekst i ruden Formatér Figur, der beskriver den valgte SmartArt-grafik

Føj alternativ tekst til figurer

Føj alternativ tekst til figurer, herunder figurer i SmartArt-grafik.

 1. Højreklik på en figur, og vælg derefter Formatér figur.

 2. I den højre rude skal du vælge Layout og egenskaber og derefter vælge Alternativ tekst.

 3. Skriv en beskrivelse og en titel.

  Tip: Inkluder de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Skærmbillede af området alternativ tekst i ruden Formatér Figur, der beskriver den valgte Figur

Føj alternativ tekst til diagrammer

 1. Højreklik på et diagram.

 2. Vælg Formater diagramområde > Indstillinger for diagram > Layout og egenskaber.

 3. Vælg Alternativ tekst.

 4. Skriv en beskrivelse og en titel.

  Tip: Inkluder de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Skærmbillede af området alternativ tekst i ruden Formatér Diagramområde, der beskriver det valgte diagram

Føj alternativ tekst til tabeller

 1. Højreklik på en tabel.

 2. Vælg Tabelegenskaber.

 3. Vælg fanen Alternativ tekst.

 4. Skriv en beskrivelse og en titel.

  Tip: Inkluder de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Skærmbillede af fanen Alternativ tekst i dialogboksen Egenskaber for tabel

Gør hyperlinks, tekst og tabeller tilgængelig

Følgende procedurer beskriver, hvordan du gør hyperlinks, tekst og tabeller i dit Word-dokumenter tilgængelig.

Tilføj tekst til hyperlink og Skærmtip

 1. Markér den tekst, som du vil føje til linket, og højreklik derefter.

 2. Vælg Hyperlink.
  Den markerede tekst vises i firkanten Tekst, der skal vises. Dette er hyperlinkteksten.

 3. Hvis det er nødvendigt, kan du ændre teksten i hyperlinket.

 4. I feltet Adresse angiver du modtageradressen for hyperlinket.

 5. Vælg knappen Skærmtip, og i feltet Skærmtiptekst angiver du et skærmtip.

  Tip: Hvis titlen på hyperlinkets destinationsside giver en nøjagtig oversigt over, hvad der er på siden, kan du bruge det til teksten i hyperlinket. Denne tekst til hyperlinket svarer f.eks. til titlen på destinationssiden: Skabeloner og temaer til Office Online.

Skærmbillede af dialogboksen Indsæt hyperlink og dialogboksen Skærmtiptekst

Brug handicapvenligt tekstformat

 1. Markér din tekst.

 2. Vælg fanen Startside.

 3. I gruppen Skrifttype, som indeholder indstillinger for skrifttype, størrelse, typografi og farve, vælger du dine formateringsvalg.

Skærmbillede af Skrifttypeindstillinger på fanen Startside

Brug handicapvenlig tekstfarve

Brug den Automatiske indstilling for skriftfarver til at sikre, at teksten vises tydeligt i tilstanden Stor kontrast.

 1. Markér din tekst.

 2. Vælg Startside > Skriftfarve.

 3. Vælg Automatisk.

Skærmbillede af automatiske farveindstillinger for skrifttyper

Anvend indbyggede overskriftstypografier

 1. Vælg overskriftsteksten.

 2. På fanen Startside i gruppen typografier skal du vælge en overskriftstypografi, f.eks. Overskrift 1 eller Overskrift 2.

Skærmbillede af indstillinger for overskriftstypografi

Brug punktopstillinger

 1. Placer markøren et vilkårligt sted i dit dokument.

 2. Vælg fanen Startside.

 3. I gruppen Afsnit vælger du knappen Punkttegn.

 4. Skriv hvert punkttegn i punktopstillingen.

Skærmbillede af indstillinger for punkttegn

Brug sorterede opstillinger

 1. Placer markøren et vilkårligt sted i dit dokument.

 2. Vælg fanen Startside.

 3. I gruppen Afsnit vælger du knappen Nummerering.

 4. Skriv de sekventielle trin.

Skærmbillede af indstillinger for nummereringstypografi

Anvend tekstafstand

Forøg eller formindsk mellemrum mellem sætninger og afsnit.

 1. Markér din tekst.

 2. Vælg fanen Startside.

 3. I gruppen Afsnit vælger du i det nederste højre hjørne af gruppen knappen Mere.
  Dialogboksen Afsnit åbner sig og viser fanen Indrykning og afstand.

 4. Under Afstand vælger du den afstand, du ønsker.

Skærmbillede af dialogboksen Afsnit

Brug tabeloverskrifter

 1. Placer markøren et vilkårligt sted i en tabel.

 2. Markér afkrydsningsfeltet Kolonneoverskrift i gruppen Indstillinger for tabeltypografi under fanen Tabelværktøjsdesign.

 3. Skriv kolonneoverskrifter.

Skærmbillede af afkrydsningsfeltet Kolonneoverskrift.

Få mere at vide

Mac: Bedste fremgangsmåder til at gøre Word-dokumenter tilgængelige

Tabellen nedenfor indeholder vigtige bedste fremgangsmåder til oprettelse af Word-dokumenter, som er tilgængelige for personer med handicap.

Hvad der skal ordnes

Sådan finder du det

Derfor skal det ordnes

Sådan ordner du problemet

Inkluder alternativ tekst med alle visuelle elementer og tabeller.

Visuelt indhold omfatter billeder, clipart, SmartArt-grafik, figurer, grupper, diagrammer, integrerede objekter, håndskrift og videoer.

Brug Tilgængelighedskontrol til at finde manglende alternativ tekst.

Alternativ tekst gør det nemmere for personer, der ikke kan se skærmen, at forstå, hvad der er vigtigt i billeder og andre visuelle elementer.

Undgå at bruge tekst i billeder som den eneste måde til at formidle vigtige oplysninger. Hvis du skal bruge et billede med tekst i, kan du gentage den tekst i dokumentet. I alternativ tekst beskrives billedet kort og omtaler eksistensen af teksten og dens formål.

Føj alternativ tekst til billeder

Føj alternativ tekst til SmartArt-grafik

Føj alternativ tekst til figurer

Føj alternativ tekst til diagrammer

Føj alternativ tekst til tabeller

Tilføj meningsfuld hyperlinktekst og Skærmtip.

Scan dit dokument visuelt for at afgøre, om teksten til hyperlinket giver mening som separate oplysninger, og om den giver læserne nøjagtige oplysninger om destinationen.

Personer, der bruger skærmlæsere, scanner sommetider en liste over links. Links bør formidle klare og nøjagtige oplysninger om destinationen. Inkluder f.eks. destinationssidens fulde titel i stedet for at oprette et link til teksten Klik her.

Tip: Du kan også tilføje Skærmtip, der vises, når markøren holdes hen over tekst eller billede, som indeholder et hyperlink.

Tilføj tekst til hyperlink og Skærmtip

Sikr dig, at den farve ikke er den eneste måde at formidle oplysninger.

Hvis du vil finde forekomster af farvekode skal du scanne dit dokument visuelt.

Personer, der er blinde, har et dårligt syn eller er farveblinde kan gå glip af betydningen i bestemte farver.

Du kan f.eks. tilføje en understregning til farvekodet hyperlinktekst, så personer, der er farveblinde, ved, at teksten er sammenkædet, selv om de ikke kan se farven. Til overskrifter bør du overveje at tilføje fed eller bruge større skrifttype.

Brug handicapvenlig tekstfarve

Brug tilstrækkelig kontrast for tekst og baggrundsfarver.

Søg efter tekst i dit dokument, der kan være svært at læse eller skelne fra baggrunden, for at finde utilstrækkelig farvekontrast.

Teksten i dine dokumenter bør være læsbar i tilstanden Stor kontrast, så alle, også personer med dårligt syn, kan se den tydeligt.

Du kan f.eks. bruge lyse farver eller farveskemaer med høj kontrast på modsatte ender af farvespektret. Hvide og sorte skemaer gør det nemmere for personer, der er farveblinde, at skelne mellem tekst og figurer.

Brug handicapvenlig tekstfarve

Brug indbyggede overskrifter og typografier.

Brug Tilgængelighedskontrol for at finde overskrifter, der ikke står i en logisk rækkefølge.

Du skal bruge en logisk overskriftsrækkefølge og de indbyggede formateringsværktøjer i Word til at bevare tabulatorrækkefølgen og gøre det nemmere for skærmlæsere at læse dine dokumenter.

Du kan f.eks. organisere overskrifterne i den angivne logiske rækkefølge. Brug Overskrift 1, Overskrift 2 og derefter Overskrift 3 i stedet for Overskrift 3, Overskrift 1 og derefter Overskrift 2. Og organiser oplysninger i dine dokumenter i små dele. Ideelt set følges hver overskrift kun af et par afsnit.

Anvend indbyggede overskriftstypografier

Brug punktopstillinger

Brug sorterede opstillinger

Brug en enkelt tabelstruktur, og angiv oplysninger om kolonneskrift.

Du skal bruge Tilgængelighedskontrol for at sikre, at tabeller ikke indeholder opdelte celler, flettede celler, indlejrede tabeller eller helt tomme rækker eller kolonner.

Skærmlæsere holder styr på deres placering i en tabel ved at tælle tabelceller. Hvis en tabel er indlejret i en anden tabel, eller en celle er flettet eller opdelt, kan skærmlæseren ikke tælle sammen og give nyttige oplysninger om tabellen efterfølgende. Tomme celler i en tabel kan også vildlede en person med en skærmlæser til at tro, at der ikke er mere i tabellen.

Skærmlæsere bruger også Oplysninger om overskrift til at identificere rækker og kolonner.

Brug tabeloverskrifter

Føj alternativ tekst til visuelle elementer og tabeller

Følgende procedurer beskriver, hvordan du tilføjer alternativ tekst til visuelle elementer og tabeller i dine Word-dokumenter.

Bemærk:  Hvad angår lyd- og videoindhold, er alternativ tekst inkluderet samt undertekster til personer, som er døve eller hørehæmmet.

Føj alternativ tekst til billeder

Føj alternativ tekst til billeder, såsom billeder, clipart og skærmbilleder, så skærmlæsere kan læse teksten for at beskrive billedet til brugere, der ikke kan se på billedet.

 1. Højreklik på et billede.

 2. Vælg Formatér billede > Layout og egenskaber.

 3. Vælg Alternativ tekst.

 4. Skriv en beskrivelse og en titel.

  Tip: Inkluder de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Skærmbillede af området alternativ tekst i ruden Formatér Billede, der beskriver det valgte billede

Føj alternativ tekst til SmartArt-grafik

 1. Højreklik på SmartArt-grafik.

 2. Vælg Formater SmartArt > Indstillinger for figur> Layout og egenskaber.

 3. Vælg Alternativ tekst.

 4. Skriv en beskrivelse og en titel.

  Tip: Inkluder de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Skærmbillede af området alternativ tekst i ruden Formatér Figur, der beskriver den valgte SmartArt-grafik

Føj alternativ tekst til figurer

Føj alternativ tekst til figurer, herunder figurer i SmartArt-grafik.

 1. Højreklik på en figur.

 2. Vælg Formater figur > Indstillinger for figur > Layout og egenskaber.

 3. Vælg Alternativ tekst.

 4. Skriv en beskrivelse og en titel.

  Tip: Inkluder de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Skærmbillede af området alternativ tekst i ruden Formatér Figur, der beskriver den valgte Figur

Føj alternativ tekst til diagrammer

 1. Højreklik på et diagram.

 2. Vælg Formater diagramområde > Indstillinger for diagram > Layout og egenskaber.

 3. Vælg Alternativ tekst.

 4. Skriv en beskrivelse og en titel.

  Tip: Inkluder de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Skærmbillede af området alternativ tekst i ruden Formatér Diagramområde, der beskriver det valgte diagram

Føj alternativ tekst til tabeller

 1. Højreklik på en tabel.

 2. Vælg Tabelegenskaber.

 3. Vælg fanen Alternativ tekst.

 4. Skriv en beskrivelse og en titel.

  Tip: Inkluder de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Skærmbillede af fanen Alternativ tekst i dialogboksen Egenskaber for tabel

Gør hyperlinks, tekst og tabeller tilgængelig

Følgende procedurer beskriver, hvordan du gør hyperlinks, tekst og tabeller i dit Word-dokumenter tilgængelig.

Tilføj tekst til hyperlink og Skærmtip

 1. Markér den tekst, som du vil føje til linket, og højreklik derefter.

 2. Vælg Hyperlink.
  Den markerede tekst vises i firkanten Tekst, der skal vises. Dette er hyperlinkteksten.

 3. Hvis det er nødvendigt, kan du ændre teksten i hyperlinket.

 4. I feltet Adresse skal du skrive URL-adressen for destinationen.

 5. Vælg knappen Skærmtip, og i feltet Skærmtiptekst angiver du et skærmtip.

  Tip: Hvis titlen på hyperlinkets destinationsside giver en nøjagtig oversigt over, hvad der er på siden, kan du bruge det til teksten i hyperlinket. Denne tekst til hyperlinket svarer f.eks. til titlen på destinationssiden: Skabeloner og temaer til Office Online.

Skærmbillede af dialogboksen Indsæt hyperlink og dialogboksen Skærmtiptekst

Brug handicapvenligt tekstformat

 1. Markér din tekst.

 2. Vælg fanen Startside.

 3. I gruppen Skrifttype, som indeholder indstillinger for skrifttype, størrelse, typografi og farve, vælger du dine formateringsvalg.

Skærmbillede af Skrifttypeindstillinger på fanen Startside

Brug handicapvenlig tekstfarve

Brug den Automatiske indstilling for skriftfarver til at sikre, at teksten vises tydeligt i tilstanden Stor kontrast.

 1. Markér din tekst.

 2. Vælg Startside > Skriftfarve.

 3. Vælg Automatisk.

Skærmbillede af automatiske farveindstillinger for skrifttyper

Anvend indbyggede overskriftstypografier

 1. Vælg overskriftsteksten.

 2. På fanen Startside skal du vælge en overskriftstypografi såsom Overskrift 1 eller Overskrift 2.

Skærmbillede af indstillinger for overskriftstypografi

Brug punktopstillinger

 1. Placer markøren et vilkårligt sted i dit dokument.

 2. Vælg fanen Startside.

 3. I gruppen Afsnit vælger du knappen Punkttegn.

 4. Skriv hvert punkttegn i punktopstillingen.

Skærmbillede af indstillinger for punkttegn

Brug sorterede opstillinger

 1. Placer markøren et vilkårligt sted i dit dokument.

 2. Vælg fanen Startside.

 3. Vælg knappen Nummerering.

 4. Skriv de sekventielle trin.

Skærmbillede af indstillinger for nummereringstypografi

Anvend tekstafstand

Forøg eller formindsk mellemrum mellem sætninger og afsnit.

 1. Markér din tekst.

 2. Vælg fanen Startside.

 3. Vælg Afstand mellem linjer og afsnit > Indstillinger for linjeafstand.
  Dialogboksen Afsnit åbner sig og viser fanen Indrykning og afstand.

 4. Under Afstand vælger du den afstand, du ønsker.

Skærmbillede af dialogboksen Afsnit

Brug tabeloverskrifter

 1. Placer markøren et vilkårligt sted i en tabel.

 2. Tabeldesign skal du vælge afkrydsningsfeltet Kolonneoverskrift.

 3. Skriv kolonneoverskrifter.

Skærmbillede af afkrydsningsfeltet Kolonneoverskrift.

Få mere at vide

iOS: Bedste fremgangsmåder til at gøre Word-dokumenter tilgængelige

Tabellen nedenfor indeholder vigtige bedste fremgangsmåder til oprettelse af Word-dokumenter, som er tilgængelige for personer med handicap.

Hvad der skal ordnes

Derfor skal det ordnes

Sådan ordner du problemet

Tilføj meningsfuld hyperlinktekst.

Personer, der bruger skærmlæsere, scanner sommetider en liste over links. Links bør formidle klare og nøjagtige oplysninger om destinationen. Inkluder f.eks. destinationssidens fulde titel i stedet for at oprette et link til teksten Klik her.

Tilføj hyperlink

Sikr dig, at den farve ikke er den eneste måde at formidle oplysninger.

Personer, der er blinde, har et dårligt syn eller er farveblinde kan gå glip af betydningen i bestemte farver.

Du kan f.eks. tilføje en understregning til farvekodet hyperlinktekst, så personer, der er farveblinde, ved, at teksten er sammenkædet, selv om de ikke kan se farven. Til overskrifter bør du overveje at tilføje fed eller bruge større skrifttype.

Brug handicapvenlig tekstfarve

Brug tilstrækkelig kontrast for tekst og baggrundsfarver.

Teksten i dine dokumenter bør være læsbar i tilstanden Stor kontrast, så alle, også personer med dårligt syn, kan se den tydeligt.

Du kan f.eks. bruge lyse farver eller farveskemaer med høj kontrast på modsatte ender af farvespektret. Hvide og sorte skemaer gør det nemmere for personer, der er farveblinde, at skelne mellem tekst og figurer.

Brug handicapvenlig tekstfarve

Brug en større skriftstørrelse (18pt eller højere), skrifttypen sans-serif og tilstrækkeligt med blanktegn.

Personer, der er ordblinde, beskriver synet af teksten "svøm sammen" på en side (komprimeringen af en linje med tekst til linjen nedenfor). De kan ofte se tekst blive flettet eller forvrænget.

Reducere mængden af læsestof for personer, der er ordblinde eller har dårligt syn. De kan f.eks. drage fordel af velkendte skrifttyper i sans-serif, f.eks. Arial eller Calibri. Undgå at bruge alle store bogstaver og overdrivelse af kursiver eller understregninger. Inkluder rigeligt med mellemrum mellem sætninger og afsnit.

Brug handicapvenligt tekstformat

Anvend tekstafstand

Brug indbyggede overskrifter og typografier.

Du skal bruge en logisk overskriftsrækkefølge og de indbyggede formateringsværktøjer i Word til at bevare tabulatorrækkefølgen og gøre det nemmere for skærmlæsere at læse dine dokumenter.

Du kan f.eks. organisere overskrifterne i den angivne logiske rækkefølge. Brug Overskrift 1, Overskrift 2 og derefter Overskrift 3 i stedet for Overskrift 3, Overskrift 1 og derefter Overskrift 2. Og organiser oplysninger i dine dokumenter i små dele. Ideelt set vil hver overskrift kun indeholde et par afsnit.

Anvend indbyggede overskriftstypografier

Brug punktopstillinger

Brug sorterede opstillinger

Brug en enkelt tabelstruktur, og angiv oplysninger om kolonneskrift.

Skærmlæsere holder styr på deres placering i en tabel ved at tælle tabelceller. Hvis en tabel er indlejret i en anden tabel, eller en celle er flettet eller opdelt, kan skærmlæseren ikke tælle sammen og give nyttige oplysninger om tabellen efterfølgende. Tomme celler i en tabel kan også vildlede en person med en skærmlæser til at tro, at der ikke er mere i tabellen.

Skærmlæsere bruger også Oplysninger om overskrift til at identificere rækker og kolonner.

Brug tabeloverskrifter

Gør hyperlinks, tekst og tabeller tilgængelig

Følgende procedurer beskriver, hvordan du gør hyperlinks, tekst og tabeller i dit Word-dokumenter tilgængelig.

Tilføj hyperlink

 1. Markér den tekst, til hvilken du vil tilføje hyperlinket.

 2. Du skal trykke på ikonet Mere for at åbne på fanen Startside i bunden af skærmbilledet for enden af værktøjslinjen.

 3. Tryk på Startside > Indsæt.

 4. Rul ned til kommandoen Link, og tryk derefter på den.

 5. Den tekst, du har markeret, vises i firkanten Vis. Dette er hyperlinkteksten. Hvis det er nødvendigt, kan du ændre den.

 6. Skriv URL-adressen, og tilføj et hyperlink til Adressen.

 7. Tryk på Udført øverst på skærmen.

Tip: Hvis titlen på hyperlinkets destinationsside giver en nøjagtig oversigt over, hvad der er på siden, kan du bruge det til teksten i hyperlinket. Denne tekst til hyperlinket svarer f.eks. til titlen på destinationssiden: Skabeloner og temaer til Office Online.

Kommandoen Link med den URL-adresse og tekst, der skal vises

Brug handicapvenligt tekstformat

 1. Markér din tekst.

 2. Du skal trykke på ikonet Mere for at åbne på fanen Startside i bunden af skærmbilledet for enden af værktøjslinjen.

 3. Fanen Startside indeholder en række forskellige formateringsvalg, herunder skrifttype, størrelse, typografi og farve. Angiv dit formateringsvalg.

Fanen Startside med skrifttypeindstillinger

Brug handicapvenlig tekstfarve

Brug den Automatiske indstilling for skriftfarver til at sikre, at teksten vises tydeligt i tilstanden Stor kontrast.

 1. Markér din tekst.

 2. Du skal trykke på ikonet Mere for at åbne på fanen Startside i bunden af skærmbilledet for enden af værktøjslinjen.

 3. På kommandoen Skriftfarve skal du trykke på den højre pil.

 4. Tryk på Automatisk.

Kommandoen Skriftfarve, som viser automatiske farveindstillinger

Anvend indbyggede overskriftstypografier

 • Marker teksten.

 • Du skal trykke på ikonet Mere for at åbne på fanen Startside i bunden af skærmbilledet for enden af værktøjslinjen.

 • På kommandoen Typografier skal du trykke på den højre pil.

 • Tryk på en overskriftstypografi såsom Overskrift 1.

Kommandoen Typografier med Overskrift 1 markeret

Brug punktopstillinger

 1. Placer markøren et vilkårligt sted i dit dokument.

 2. Du skal trykke på ikonet Mere for at åbne på fanen Startside i bunden af skærmbilledet for enden af værktøjslinjen.

 3. På kommandoen Punkttegn skal du trykke på den højre pil.

 4. Tryk på den ønskede indstilling for punkttegn.

 5. Skriv hvert punkttegn i punktopstillingen.

Kommandoen Punktopstilling, som viser formateringsindstillinger

Brug sorterede opstillinger

 1. Placer markøren et vilkårligt sted i dit dokument.

 2. Du skal trykke på ikonet Mere for at åbne på fanen Startside i bunden af skærmbilledet for enden af værktøjslinjen.

 3. På kommandoen Nummerering skal du trykke på den højre pil.

 4. Tryk på den ønskede indstilling for nummerering.

 5. Skriv de sekventielle trin.

Kommandoen Nummerering, som viser formateringsindstillinger

Anvend tekstafstand

Forøg eller formindsk mellemrum mellem sætninger og afsnit:

 1. Markér din tekst.

 2. Du skal trykke på ikonet Mere for at åbne på fanen Startside i bunden af skærmbilledet for enden af værktøjslinjen.

 3. På kommandoen Linjeafstand skal du trykke på den højre pil.

 4. Tryk på den ønskede indstilling for afstand.

Kommandoen Linjeafstand, som viser formateringsindstillinger med 1,15 markeret

Brug tabeloverskrifter

 1. Placer markøren et vilkårligt sted i en tabel.

 2. Tryk på Startside > Indsæt > Tabel.

 3. På kommandoen Indstillinger for typografi skal du trykke på den højre pil.

 4. Markér den for at vælge indstillingen for Kolonneoverskrift.

 5. Skriv kolonneoverskrifter i din tabel.

Kommandoen Typografiindstillinger med Kolonneoverskrift markeret

Få mere at vide

Android: Bedste fremgangsmåder til at gøre Word-dokumenter tilgængelige

Tabellen nedenfor indeholder vigtige bedste fremgangsmåder til oprettelse af Word-dokumenter, som er tilgængelige for personer med handicap.

Hvad der skal ordnes

Derfor skal det ordnes

Sådan ordner du problemet

Inkluder alternativ tekst med alle visuelle elementer og tabeller.

Visuelt indhold omfatter billeder, clipart, SmartArt-grafik, figurer, grupper, diagrammer, integrerede objekter, håndskrift og videoer.

Alternativ tekst gør det nemmere for personer, der ikke kan se skærmen, at forstå, hvad der er vigtigt i billeder og andre visuelle elementer.

Undgå at bruge tekst i billeder som den eneste måde til at formidle vigtige oplysninger. Hvis du skal bruge et billede med tekst i, kan du gentage den tekst i dokumentet. I alternativ tekst beskrives billedet kort og omtaler eksistensen af teksten og dens formål.

Føj alternativ tekst til billeder

Føj alternativ tekst til figurer

Føj alternativ tekst til tabeller

Tilføj meningsfuld hyperlinktekst.

Personer, der bruger skærmlæsere, scanner sommetider en liste over links. Links bør formidle klare og nøjagtige oplysninger om destinationen. Inkluder f.eks. destinationssidens fulde titel i stedet for at oprette et link til teksten Klik her.

Tilføj hyperlinktekst

Sikr dig, at den farve ikke er den eneste måde at formidle oplysninger.

Personer, der er blinde, har et dårligt syn eller er farveblinde kan gå glip af betydningen i bestemte farver.

Du kan f.eks. tilføje en understregning til farvekodet hyperlinktekst, så personer, der er farveblinde, ved, at teksten er sammenkædet, selv om de ikke kan se farven. Til overskrifter bør du overveje at tilføje fed eller bruge større skrifttype.

Brug handicapvenlig tekstfarve

Brug tilstrækkelig kontrast for tekst og baggrundsfarver.

Teksten i dine præsentationer bør være læsbar i tilstanden Stor kontrast, så alle, også personer med dårligt syn, kan se den tydeligt.

Du kan f.eks. bruge lyse farver eller farveskemaer med høj kontrast på modsatte ender af farvespektret. Hvide og sorte skemaer gør det nemmere for personer, der er farveblinde, at skelne mellem tekst og figurer.

Brug handicapvenlig tekstfarve

Brug en større skriftstørrelse (18pt eller højere), skrifttypen sans-serif og tilstrækkeligt med blanktegn.

Personer, der er ordblinde, beskriver synet af teksten "svøm sammen" på en side (komprimeringen af en linje med tekst til linjen nedenfor). De kan ofte se tekst blive flettet eller forvrænget.

Reducere mængden af læsestof for personer, der er ordblinde eller har dårligt syn. De kan f.eks. drage fordel af velkendte skrifttyper i sans-serif, f.eks. Arial eller Calibri. Undgå at bruge alle store bogstaver og overdrivelse af kursiver eller understregninger. Inkluder rigeligt med mellemrum mellem sætninger og afsnit.

Brug handicapvenligt tekstformat

Anvend tekstafstand

Brug indbyggede overskrifter og typografier.

Du skal bruge en logisk overskriftsrækkefølge og de indbyggede formateringsværktøjer i Word til at bevare tabulatorrækkefølgen og gøre det nemmere for skærmlæsere at læse dine dokumenter.

Du kan f.eks. organisere overskrifterne i den angivne logiske rækkefølge. Brug Overskrift 1, Overskrift 2 og derefter Overskrift 3 i stedet for Overskrift 3, Overskrift 1 og derefter Overskrift 2. Og organiser oplysninger i dine dokumenter i små dele. Ideelt set vil hver overskrift kun indeholde et par afsnit.

Anvend indbyggede overskriftstypografier

Brug punktopstillinger

Brug sorterede opstillinger

Brug en enkelt tabelstruktur, og angiv oplysninger om kolonneskrift.

Skærmlæsere holder styr på deres placering i en tabel ved at tælle tabelceller. Hvis en tabel er indlejret i en anden tabel, eller en celle er flettet eller opdelt, kan skærmlæseren ikke tælle sammen og give nyttige oplysninger om tabellen efterfølgende. Tomme celler i en tabel kan også vildlede en person med en skærmlæser til at tro, at der ikke er mere i tabellen.

Skærmlæsere bruger også Oplysninger om overskrift til at identificere rækker og kolonner.

Brug tabeloverskrifter

Føj alternativ tekst til visuelle elementer og tabeller

Følgende procedurer beskriver, hvordan du tilføjer alternativ tekst til visuelle elementer og tabeller i dine Word-dokumenter.

Bemærk: Hvad angår lyd- og videoindhold, er alternativ tekst inkluderet samt undertekster til personer, som er døve eller hørehæmmet.

Føj alternativ tekst til billeder

Føj alternativ tekst til billeder, såsom billeder, clipart og skærmbilleder, så skærmlæsere kan læse teksten for at beskrive billedet til brugere, der ikke kan se på billedet.

 1. Markér et billede.

 2. Du skal trykke på pil op for at åbne fanen Billede i bunden af skærmbilledet for enden af værktøjslinjen.

 3. Rul ned til kommandoen Alternativ tekst, og tryk derefter på den.

 4. Skriv en beskrivelse og en titel. Dine ændringer gemmes automatisk.

  Tip: Inkluder de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Alternativ tekstkommando på fanen Billede

Føj alternativ tekst til figurer

Føj alternativ tekst til figurer, herunder figurer i SmartArt-grafik.

 1. Marker en figur.

 2. Du skal trykke på pil op for at åbne fanen Figur i bunden af skærmbilledet for enden af værktøjslinjen.

 3. Rul ned til kommandoen Alternativ tekst, og tryk derefter på den.

 4. Skriv en beskrivelse og en titel. Dine ændringer gemmes automatisk.

  Tip: Inkluder de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Alternativ tekstkommando på fanen Figur

Føj alternativ tekst til tabeller

 1. Tryk på et vilkårligt sted i en tabel.

 2. Du skal trykke på pil op for at åbne fanen Tabel i bunden af skærmbilledet for enden af værktøjslinjen.

 3. Rul ned til kommandoen Alternativ tekst, og tryk derefter på den.

 4. Skriv en beskrivelse og en titel. Dine ændringer gemmes automatisk.

  Tip: Inkluder de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Alternativ tekstkommando på fanen Tabel

Gør hyperlinks, tekst og tabeller tilgængelig

Følgende procedurer beskriver, hvordan du gør hyperlinks, tekst og tabeller i dit Word-dokumenter tilgængelig.

Tilføj hyperlink

 1. Markér den tekst, til hvilken du vil tilføje hyperlinket.

 2. Du skal trykke på pil op for at åbne fanen Startside i bunden af skærmbilledet for enden af værktøjslinjen.

 3. Tryk på Startside > Indsæt.

 4. Rul ned til kommandoen Link, og tryk derefter på den.

 5. Den tekst, du har markeret, vises i firkanten Tekst, der skal vises. Dette er hyperlinkteksten. Hvis det er nødvendigt, kan du ændre den.

 6. Skriv URL-adressen, og tilføj et hyperlink til Adressen.

 7. Tryk på Indsæt øverst på skærmen.

Tip: Hvis titlen på hyperlinkets destinationsside giver en nøjagtig oversigt over, hvad der er på siden, kan du bruge det til teksten i hyperlinket. Denne tekst til hyperlinket svarer f.eks. til titlen på destinationssiden: Skabeloner og temaer til Office Online.

Kommandoen Link, som viser teksten, der skal vises og adresse

Brug handicapvenligt tekstformat

 1. Markér din tekst.

 2. Du skal trykke på pil op for at åbne fanen Startside i bunden af skærmbilledet for enden af værktøjslinjen.

 3. Fanen Startside indeholder en række forskellige formateringsvalg, herunder skrifttype, størrelse, typografi og farve. Angiv dit formateringsvalg.

Fanen Startside med skrifttypeindstillinger

Brug handicapvenlig tekstfarve

Brug den Automatiske indstilling for skriftfarver til at sikre, at teksten vises tydeligt i tilstanden Stor kontrast.

 1. Markér din tekst.

 2. Du skal trykke på pil op for at åbne fanen Startside i bunden af skærmbilledet for enden af værktøjslinjen.

 3. På kommandoen Skriftfarve skal du trykke på den højre pil.

 4. Tryk på Automatisk.

Kommandoen Skriftfarve, som viser automatiske farveindstillinger

Anvend indbyggede overskriftstypografier

 • Marker teksten.

 • Du skal trykke på pil op for at åbne fanen Startside i bunden af skærmbilledet for enden af værktøjslinjen.

 • På kommandoen Typografier skal du trykke på den højre pil.

 • Tryk på en overskriftstypografi såsom Overskrift 1.

Kommandoen Typografier med Overskrift 1 markeret

Brug punktopstillinger

 1. Placer markøren et vilkårligt sted i dit dokument.

 2. Du skal trykke på pil op for at åbne fanen Startside i bunden af skærmbilledet for enden af værktøjslinjen. På kommandoen Punkttegn skal du trykke på den højre pil.

 3. Tryk på den ønskede indstilling for punkttegn.

 4. Skriv hvert punkttegn i punktopstillingen.

Kommandoen Punktopstilling, som viser formateringsindstillinger

Brug sorterede opstillinger

 1. Placer markøren et vilkårligt sted i dit dokument.

 2. Du skal trykke på pil op for at åbne fanen Startside i bunden af skærmbilledet for enden af værktøjslinjen. På kommandoen Nummerering skal du trykke på den højre pil.

 3. Tryk på den ønskede indstilling for nummerering.

 4. Skriv de sekventielle trin.

Kommandoen Nummerering, som viser formateringsindstillinger

Anvend tekstafstand

Forøg eller formindsk mellemrum mellem sætninger og afsnit.

 1. Markér din tekst.

 2. Du skal trykke på pil op for at åbne fanen Startside i bunden af skærmbilledet for enden af værktøjslinjen.

 3. På kommandoen Afsnitsformatering skal du trykke på den højre pil.

 4. Tryk på den ønskede indstilling for afstand.

Kommandoen Afsnit med formateringsindstillinger

Brug tabeloverskrifter

 1. Placer markøren et vilkårligt sted i en tabel.

 2. Du skal trykke på pil ned for at åbne fanen Tabel i bunden af skærmbilledet for enden af værktøjslinjen.

 3. På kommandoen Indstillinger for typografi skal du trykke på den højre pil.

 4. Markér den for at vælge indstillingen for Kolonneoverskrift.

  Tip: Hvis indstillingen er markeret, er den grå.

 5. Skriv kolonneoverskrifter i din tabel.

Kommandoen Typografiindstillinger med Kolonneoverskriften markeret

Få mere at vide

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap eller har spørgsmål relateret til hjælp til handicappede, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er uddannet i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, kommerciel- eller virksomhedsbruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×