Gør dine PowerPoint-præsentationer tilgængelige

I denne artikel kan du læse om, hvordan du kan oprette Microsoft PowerPoint-præsentationer, så de er nemmere at bruge for personer med handicap. Da mange filer ofte bruges elektronisk, implementerer regeringer og brancher verden over politikker med regler om, at elektronik og informationsteknologi skal kunne bruges af personer med handicap. I USA er der f.eks. vedtaget Section 508 i United States Rehabilitation Act of 1973, som pålægger de føderale myndigheder, at elektronik og informationsteknologi skal kunne bruges af personer med handicap.

Tip: Hvis du har Microsoft Office 2010 eller nyere, kan du bruge et værktøj til PowerPoint, Word og Excel, der kaldes Tilgængelighedskontrol, til at kontrollere dine PowerPoint-præsentationer for problemer, som kan være en udfordring for brugere med handicap. Du kan finde flere oplysninger under Tilgængelighedskontrol.

I denne artikel

Føj alternativ tekst til billeder og objekter

Angiv kolonneoverskrifter i tabeller

Giv hver slide en entydig titel

Brug almindelige ord i linktekst

Brug simple tabelstrukturer

Medtag undertekster for al lyd eller video

Kontrollér læseretningen for hver slide

Tænk på personer, der er farveblinde

Få mere at vide

Føje alternativ tekst til billeder og objekter

Alternativ tekst (eller Alt-tekst) vises, når du peger på et billede eller objekt med musen, og det gør det muligt for dem, der bruger en skærmlæser, at forstå indholdet af billederne i din præsentation. Alt-teksten skal medtages i alle af følgende objekter i din præsentation:

 • Billeder

 • Clipart

 • Diagrammer

 • Tabeller

 • Figurer (som ikke indeholder tekst, og som ikke er i grupper)

 • SmartArt-grafik

 • Grupper (alle objekterne på denne liste – med undtagelse af figurer – bør også have Alt-tekster i grupper)

 • Integrerede objekter

 • Video‑ og lydfiler

Benyt følgende fremgangsmåde for at tilføje Alt-tekst:

 1. Højreklik på billedet eller objektet, og vælg derefter Formatér.

  Bemærk:  For tabeller skal du klikke på Egenskaber for tabel.

 2. Klik på Alternativ tekst.

 3. Angiv en beskrivelse af billedet eller objektet i tekstfelterne Titel og Beskrivelse.

  Tip:  Angiv en klar, men kort beskrivelse. "En rød Ferrari" fortæller f.eks. mere om billedet end blot "en bil".

 4. Klik på Luk.

Du kan få mere at vide under Føj tekstalternativer til en figur, et billede, et diagram, en tabel, SmartArt-grafik eller et andet objekt.

Toppen af siden

Angiv kolonneoverskrifter i tabeller

Skærmlæsersoftwaren bruger oplysninger fra kolonneoverskriften til at finde ud af, hvordan du kan navigere i en tabel. Uden en kolonneoverskrift kan skærmlæsere ikke registrere rækker og kolonner. Desuden giver en kolonneoverskrift dig mulighed for at tilføje kolonneoverskrifter, som kan hjælpe alle med at forstå, hvad der er i tabellen. Uden en kolonneoverskrift er en liste med lønsatser f.eks. blot en liste med ukendte tal.

Du kan angive en kolonneoverskrift i en tabel ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Klik på et vilkårligt sted i tabellen.

 2. Markér afkrydsningsfeltet Kolonneoverskrift i gruppen Indstillinger for tabeltypografi under fanen Tabelværktøjsdesign.

 3. Tilføj din overskrift.

Toppen af siden

Giv hver slide en entydig titel

Personer med nedsat syn bruger slidetitler til at navigere. De kan f.eks. hurtigt gennemgå en liste med slidetitler og gå direkte til den ønskede slide. Titler er også vigtige for personer med læsehandicap som f.eks. ordblindhed.

Du kan føje synlige titler til dine slides ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Klik på Nulstil i gruppen Slides under fanen Startside for at gendanne slidepladsholdere for det valgte slide.

 2. Skriv et entydigt navn i tekstfeltet Titel.

Du kan skjule titlen i slidet ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Klik på menuen Arranger i gruppen Tegning under fanen Startside.

 2. Klik på Valgrude.

 3. Klik på øjeikonet ud for tekstfeltet for at slå synligheden til eller fra.

Toppen af siden

Brug almindelige ord i linktekst

Linktekst skal være nem at læse. Brug almindelige ord, f.eks. "Fritidsaktiviteter i byparken" i stedet for en kompleks og kodet URL-adresse. Prøv at give læseren eller lytteren en god indikation af destinationen for linket, så personen kan beslutte, om det er en god idé at følge linket.

Gør følgende for at få et link til at vise almindelige ord i dit dokument:

 1. Placer markøren på det sted, hvor du vil indsætte linket.

 2. Klik på Link i gruppen Links under fanen Indsæt for at åbne dialogboksen Link.

 3. Skriv et navn eller en sætning, der beskriver linkets destination, i feltet Tekst, der skal vises.

 4. Skriv URL-adressen i feltet Adresse.

 5. Klik på OK.

Du kan ændre teksten til et link ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Vælg linket, og klik derefter på Link i gruppen Links under fanen Indsæt for at åbne dialogboksen Link.

 2. Foretag eventuelle ændringer i teksten i feltet Tekst, der skal vises.

 3. Klik på OK.

Du kan desuden medtage teksten Skærmtip, som vises, når du peger på et link med markøren. Skærmtip bruges på samme måde som en alternativ tekst. Du kan tilføje tekst i Skærmtip ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Placer markøren i det link, hvor du vil tilføje et skærmtip.

 2. Klik på Link i gruppen Links under fanen Indsæt for at åbne dialogboksen Link.

 3. Klik på Skærmtip.

 4. Skriv teksten i feltet Skærmtip.

 5. Klik på OK.

Toppen af siden

Brug af simple tabelstrukturer

Tastaturer og skærmlæsere bruge tabelceller til at bestemme, hvor de befinder sig, og hvad "Næste" betyder. Det er nemt at finde ud af, hvordan det fungerer. Du skal bare klikke på en celle i tabellen og derefter trykke på tabulatortasten.

Denne enkle proces afbrydes af flettede eller opdelte celler, eller når en tabel er indlejret i en anden. Du kan ikke længere bruge tabulatortasten til at gå til den næste celle. Navigationen bliver uforudsigelig.

Gør følgende for at teste og forenkle tabelstrukturen:

 1. Markér den første celle i tabellen.

 2. Tryk på tasten Tab gentagne gange for at sikre, at fokus flyttes på tværs af rækken og nedad til den første celle i den næste række.

 3. Hvis du skal flette eller opdele celler for at forenkle tabellen, skal du klikke på Flet celler eller Opdel celler i gruppen Flet under fanen Tabelværktøjer, Layout.

Toppen af siden

Medtage undertekster til lyd og video

Når du bruger lyd‑ eller videokomponenter i en præsentation, skal du af hensyn til personer med handicap sikre dig, at indholdet er tilgængeligt i andre formater, f.eks. ved hjælp af undertekster, afskrifter eller alternativ tekst.

Hvis du bruger PowerPoint 2010, kan du hente og installere STAMP (Sub-titling text add-in for Microsoft PowerPoint), som du kan bruge til nemt at oprette undertekster til video og lyd i dine præsentationer (kun engelsk).

Toppen af siden

Kontrollér læseretningen for hver slide

Personer, der ikke kan se en slide, kan få en skærmlæser til at læse slidens indhold højt for dem. Skærmlæseren læser alt højt i en bestemt rækkefølge og medtager al tekst, alternativ tekst for figurer samt indholdsfortegnelsen. Det er vigtigt at sikre, at slidens indhold læses højt i den rækkefølge, du ønsker.

Du kan kontrollere, hvilken rækkefølge slideindholdet læses i, ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Klik på Arranger i gruppen Tegning under fanen Startside, og vælg derefter Valgrude.

 2. Valgruden viser objekterne på sliden. Objekter læses højt startende med det nederste element på listen og med det øverste element på listen til sidst.

 3. Du kan rette eventuelle elementer, der ikke er i den rigtige rækkefølge, ved at trække elementer til den ønskede placering eller ved hjælp af Omarranger nederst i ruden.

Toppen af siden

Tænk på personer, der er farveblinde

Mange personer har forskellige former for farveblindhed. Oftest er det umuligt for dem at skelne mellem rød og grøn, eller de ser rød og grøn på en anden måde. Når du udarbejder en præsentation, er det vigtigt at sikre, at personer, der ikke kan skelne forskellige farver fra hinanden, stadig kan forstå, hvad de ser.

Nogle af de ting, du kan gøre, når du udarbejder en præsentation, er:

 • Undgå orange, rød og grøn i skabelonen og teksten.

 • Brug strukturer i grafik i stedet for farve, når du vil fremhæve ting.

 • Brug cirkler eller animation til at fremhæve oplysninger i stedet for at pege med en lasermarkør eller bruge farve.

 • Brug stor kontrast i præsentationen.

For at få en idé om, hvordan en farveblind person vil se din præsentation, kan du kontrollere kontrasten på følgende måde:

 1. Under fanen Vis i gruppen Farve/gråtoneskala skal du klikke på Gråtoneskala.
  Fanen Visning af bånd i PowerPoint, gråtoneskala er markeret

 2. Klik på Gråtoneskala under fanen Gråtoneskala for at se, hvordan slides ser ud, når de kun er baseret på kontrast.
  Fanen Gråtoneskala i PowerPoint med gråtoneskala markeret

Få mere at vide

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×