Gør din projektmappe mere tilgængelig i Excel Online

Denne artikel indeholder tip til at udføre ting i Excel Online, der kan gøre projektmapper mere tilgængelige for personer med handicap. Når din projektmappe er tilgængelig, kan flere personer bruge den.

I denne artikel

Føje alternativ tekst til billeder og objekter

Alternativ tekst er tekst, der beskriver et billede, f.eks. et fotografi eller diagram, eller et objekt, f.eks. en tabel.

Hvad er alternativ tekst, og hvor kan jeg tilføje den?

Alternativ tekst gør netop, hvad navnet siger. Den tilbyder et alternativ, så personer, som ikke kan se et billede, kan forstå dets grundidé. Alternativ tekst er med til at sikre, at ingen oplysninger går tabt.

Alternativ tekst er meget vigtig. Den sikrer, at dit publikum er så stort som muligt og giver ydermere de eneste oplysninger, som nogle personer har om et billede. Den forbedrer også søgeresultaterne, da alternativ tekst er tilgængelig for søgemaskiner. Endelig er alternativ tekst et minimumskrav for overholdelse af de fleste love og bestemmelser om tilgængelighed.

Alternativ tekst er påkrævet for indhold, der ikke er tekst. Herunder:

 • Billeder og clipart

 • Diagrammer, tabeller og integrerede objekter

 • SmartArt-grafik

 • Håndskrift

 • Video‑ og lydfiler

Føj alternativ tekst til et billede

Du føjer alternativ tekst til et billede eller objekt ved at gøre følgende:

 1. Højreklik på billedet eller objektet, og vælg derefter Alternativ tekst... for at åbne dialogboksen Alternativ tekst. Fokus flyttes til tekstboksen Titel.

 2. Skriv en kort beskrivelse af billedet eller objektet i tekstboksene Titel og Beskrivelse.

  Bemærk: Forskellige skærmlæsere håndterer felterne Titel og Beskrivelse forskelligt. For at sikre, at alternativ tekst er nyttig på tværs af det største udbud af teknologiske hjælpemidler, anbefaler vi, at du føjer oplysninger til både Titel og Beskrivelse.

 3. Vælg OK

Tip: Angiv en klar, men kort beskrivelse. "En rød Ferrari" fortæller f.eks. mere om billedet end blot "en bil".

Du kan få mere at vide under Føj tekstalternativer til en figur, et billede, et diagram, en tabel, SmartArt-grafik eller et andet objekt.

Toppen af siden

Angive kolonneoverskrifter i Excel-tabeller

Kolonneoverskrifter gør det klart for alle, hvad tabellen indeholder. Det kan f.eks. være meget svært at få overblik over et regneark med flere kolonner og hundrede tal i hver. Hvis du opretter overskrifter til hver kolonne, kan man lettere forstå, hvad tabellen indeholder. Nogle skærmlæsere kan desuden konfigureres til at sige overskriften højt, når man navigerer til en celle, så man ikke er nødt til at huske værdierne i hver kolonne.

Kolonneoverskriften er lige så vigtig på en mindre synlig måde – skærmlæsere bruger oplysningerne i kolonneoverskriften til at konfigurere navigation.

Benyt følgende fremgangsmåde for at angive en kolonneoverskrift i en blok af celler:

 1. Marker de data, du vil medtage. Hvis du vil markere en række celler, skal du trykke på Skift+piletasterne.

 2. Tryk på F6 eller Ctrl+F6 for at flytte fokus til båndet Startside. I Internet Explorer hører du URL-adressen for siden. Tryk derefter på tabulatortasten, indtil du hører "Fanen Startside". Tryk på mellemrumstasten.

 3. På båndet Startside skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører Formater som tabel. Tryk derefter på mellemrumstasten for at åbne dialogboksen Opret tabel.

 4. Du hører "Dialogboksen Opret tabel. Fokus er på knappen OK. Dataene i tabellen er i det følgende område", og derefter cellenavnene for cellerne øverst til venstre og nederst til højre i dataene, f.eks. A1:N17.

  Tryk på Shift+Tab for at flytte fokus til afkrydsningsfeltet Tabellen indeholder overskrifter. Tryk på mellemrumstasten for at vælge denne indstilling, og tryk derefter på tabulatortasten for at flytte tilbage til knappen OK.

 5. Tryk på OK.

 6. Gå til den første celle i den øverste række af data, og indtast en kolonneoverskrift. Tryk på højre piletast for at flytte til næste kolonne.

 7. Indtast overskrifterne for de resterende kolonner.

Toppen af siden

Brug af linktekst, der giver mening

Linktekst bør indeholde en klar beskrivelse af linkdestinationen i stedet for kun URL-adressen. J. S. Auto giver f.eks. mere mening end http://www.contoso95.com

Benyt følgende fremgangsmåde for at føje et link til projektmappen:

 1. Placer markøren i den celle, hvor du vil tilføje linket.

 2. Tryk på Ctrl+F6 eller F6 for at gå til båndet Indsæt. I Internet Explorer hører du URL-adressen for siden. Tryk derefter på tabulatortasten, indtil du hører "Fanen Indsæt". Tryk på mellemrumstasten.

 3. Tryk på tabulatortasten indtil du hører "Knappen Hyperlink", og tryk derefter på Enter for at åbne dialogboksen Indsæt hyperlink.

 4. Fokus åbner i tekstfeltet URL-adresse. Du hører "http://". Indtast resten af URL-adressen.

 5. Tryk på tabulatortasten to gange for at flytte til feltet Vis tekst , og skriv den tekst, du vil have vist til hyperlinket. Det er en god ide at give et klart indtryk af destinationen.

 6. Tryk på tabulatortasten, indtil du når knappen OK, og tryk derefter på Enter.

Toppen af siden

Give alle arkfaner forskellige navne

Arknavne skal sige noget om det, der findes på regnearket. Det gør det nemmere at navigere i en projektmappe. Tomme ark skal fjernes.

Benyt følgende fremgangsmåde for at omdøbe et ark:

 1. For at navigere til en arkfane skal du trykke på Ctrl+F6, indtil du hører "Ark", og derefter arkets nummer. For at flytte til en anden arkfane skal du trykke på tabulatortasten.

 2. Højreklik på arkfanen, og klik derefter på Omdøb.

 3. Skriv et kort, entydigt navn, som beskriver indholdet på arket.

Toppen af siden

Give projektmappen et beskrivende filnavn

Brug dialogboksen Gem som for at give projektmappen et beskrivende navn. Find på et navn, der giver et tip om, hvilke slags data den indeholder. Hvis det er muligt, skal datoen være en del af navnet.

Medtage undertekster for al lyd eller video

Hvis du bruger yderligere lyd- eller videokomponenter i en projektmappe, skal du sørge for, at indholdet er tilgængeligt i alternative formater for brugere med et handicap, f.eks. som undertekster, udskrifter eller alternative tekster.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×