Gøre et billede gennemsigtigt

Gennemsigtighed med tre klik

Genvejen til at gøre et billede gennemsigtigt på en hurtig måde i Office er at bruge Visk ud:

 1. Markér billedet.

 2. Vælg Farve Knappen Farve på fanen Billedværktøjer – Formatér på båndet i Office på fanen Billedværktøjer – Formatér i værktøjslinjebåndet. Under Omfarv skal du vælge Visk ud (den fjerde indstilling fra venstre side i den første række).

Der er andre måder at gøre et billede gennemsigtigt. De kræver yderligere trin, men giver dig også mere kontrol over resultat. Klik på en procedureoverskrift nedenfor for at udvide den og se oplysningerne.

Vælg Farve på fanen Billedværktøjer – Formatér i værktøjslinjebåndet. Under Omfarv skal du vælge Visk ud.

Mere fleksible indstillinger for gennemsigtighed

Tegn en figur, udfyld den med et billede, og juster derefter billedets gennemsigtighed:

 1. På fanen Indsæt på båndet skal du markere Figurer og derefter markere en figur, f.eks. et rektangel, i det viste galleri.

 2. Tegn figuren i dit dokument.

  Det er vigtigt, at figurens proportioner svarer til det billede, du er ved at tilføje. Hvis billedets og figurens proportioner er forskellige, vil billedet blive forvrænget.

 3. Hvis du vil fjerne konturen på figuren, skal du højreklikke på figuren og derefter klikke på knappen Disposition, som dukker op. I galleriet, der åbnes, skal du vælge Ingen disposition.

 4. Højreklik på figuren igen, og klik derefter på Formatér figur.

  Ruden Formatér figur åbner.

 5. Klik på Billed- eller strukturfyld under Udfyld i ruden Formatér figur.

  Knappen Billed- eller strukturfyld i ruden Formatér figur

 6. Klik på knappen Filer. I dialogboksen Indsæt billede skal du finde den billedfil, du vil indsætte. Markér billedet, og vælg derefter knappen Indsæt.

 7. Billedet vises nu inde i figuren, og du kan flytte skyderen Gennemsigtighed i ruden Formatér figur for at justere billedet efter behov.

  Skyderen for gennemsigtighed i ruden Formatér figur

Tip!: Hvis du ændrer det oprindelige størrelsesforhold for figuren ved at trække i den, kan det billede, du sætter ind i figuren, være forskudt. Desuden passer nogle billeder muligvis ikke rigtigt godt til bestemte figurer. Du kan foretage justeringer af billedets udseende ved at ændre størrelsen på figuren eller ved at bruge indstillingerne Forskydning under skyderen for gennemsigtighed.

Bemærk!: Hvis du bruger PowerPoint, kan du gøre et billede gennemsigtigt og bruge det som en slidebaggrund.

Du kan gøre én farve i et billede gennemsigtig ved at bruge den indbyggede gennemsigtighedsfunktion.

I modsætning til gøre et helt billede gennemsigtigt er det kun muligt at gøre én farve gennemsigtig i et objekt, der er indsat som et billede, ikke inde i en figur. Hvis billedet er indsat i en figur som fyld, som beskrevet ovenfor, kan indstillingen Angiv gennemsigtig farve ikke vælges.

Vigtigt!: Du skal være opmærksom på, at der kan være områder, der ser ud til at bestå af en enkelt farve, f.eks. grønne blade, men som rent faktisk består af flere forskellige diskrete farveforskelle, og du opnår muligvis derfor ikke den ønskede effekt. Indstilling af en gennemsigtighedsfarve fungerer bedst i billeder med dækkende farver, f.eks. clipart.

 1. Dobbeltklik på billedet, og når Billedværktøjer vises, skal du klikke på Billedværktøjer Formatér > Farve.

  Knapmenuen Farve åbnet fra fanen Formatér under Billedværktøjer

 2. Klik på Angiv gennemsigtig farve, og når markøren skifter, skal du klikke på den farve, der skal gøres gennemsigtig.

  Billede med markør, der vises, efter at du har klikket på Angiv gennemsigtig farve

I billedet nedenfor består bladene af flere forskellige farver grøn, så det er kun en del af bladene, der bliver gennemsigtig, hvilket gør det svært at se den gennemsigtige effekt. Hvis du gentager processen for en anden farve, vil det fjerne gennemsigtigheden af den første farve. Hvis du vil fortryde farveændringerne, skal du klikke på Nulstil billede i gruppenJuster.

Billede, hvor en del af bladet er gjort gennemsigtigt

Bemærk!: Når du udskriver billedet med gennemsigtige områder, har de gennemsigtige områder samme farve som papiret. På skærmen eller på et websted har de gennemsigtige områder samme farve som baggrunden.

Tip!: Hvis du har en billedredigeringsapp, kan du bruge den til at gøre billedet gennemsigtigt. Derefter kan du gemme billedet i et format, der bevarer oplysningerne om gennemsigtighed, f.eks. en .png-fil (Portable Network Graphics), og indsætte filen i dit Office-dokument.

Hvis du har kommentarer eller forslag til disse funktioner, må du meget gerne dele dem med os i Office User Voice-forummet.

Gennemsigtighed med tre klik

Genvejen til at gøre et billede gennemsigtigt på en hurtig måde i Office er at bruge Visk ud:

 1. Markér billedet.

 2. Vælg Farve Ikonet Farve på fanen Billedværktøjer – Formatér på båndet på fanen Billedværktøjer – Formatér i værktøjslinjebåndet. Under Omfarv skal du vælge Visk ud (den fjerde indstilling fra venstre side i den første række).

Der er andre måder at gøre et billede gennemsigtigt. De kræver yderligere trin, men giver dig også mere kontrol over resultat. Klik på en procedureoverskrift nedenfor for at udvide den og se oplysningerne.

Klik på knappen Farve, og under Omfarv skal du vælge Visk ud

Mere fleksible indstillinger for gennemsigtighed

Tegn en figur, udfyld den med et billede, og juster derefter billedets gennemsigtighed:

 1. På fanen Indsæt på båndet skal du markere Figurer og derefter markere en figur, f.eks. et rektangel, i det viste galleri.

 2. Tegn figuren i dit dokument.

  Sørg for, at proportionerne på det billede, du er ved at tilføje, matcher figurens proportioner. Hvis billedets og figurens proportioner er forskellige, bliver billedet forvrænget.

 3. Fjern konturen på den markerede figur: Mens figuren stadig er markeret, vælger du fanen Tegnefunktioner på båndet på værktøjslinjen, vælger Figurkontur og derefter Ingen kontur.

  Vælg Kontur til figur og Ingen kontur i den viste menu
 4. Højreklik på figuren, og vælg Formatér figur.

  Dialogboksen Formatér figur åbnes.

 5. Under Fyld, vælger du Billed- eller strukturfyld, og derefter knappen Filer.

  Dialogboksen Formater billede

  Dialogboksen Indsæt billede åbnes.

 6. I dialogboksen Indsæt billede, finder du det billede, du vil tilføje, og klikker derefter på Indsæt.

  Dialogboksen Indsæt billede

  Billedet er føjet til sliden, inden i figuren. Du skal muligvis flytte dialogboksen Billedformatering for at kunne se det. Hold dialogboksen åben for at justere gennemsigtigheden.

 7. Billedet vises nu inde i figuren, og du kan flytte skyderen Gennemsigtighed mod højre i ruden Formatér figur for at justere billedet efter behov.

  Under gennemsigtighed skal du trække skyderen mode højre for at justere baggrundsbilledet

 8. Vælg derefter Luk for at lukke dialogboksen.

Tip!: Hvis du ændrer det oprindelige størrelsesforhold for figuren ved at trække i den, kan det billede, du sætter ind i figuren, være forskudt. Desuden passer nogle billeder muligvis ikke rigtigt godt til bestemte figurer. Du kan foretage justeringer af billedets udseende ved at ændre størrelsen på figuren eller ved at bruge indstillingerne Forskydning over skyderen for gennemsigtighed.

Du kan gøre én farve i et billede gennemsigtig ved at bruge den indbyggede gennemsigtighedsfunktion.

I modsætning til gøre et helt billede gennemsigtigt er det kun muligt at gøre én farve gennemsigtig i et objekt, der er indsat som et billede, ikke inde i en figur. Hvis billedet er indsat i en figur som fyld, som beskrevet ovenfor, kan indstillingen Angiv gennemsigtig farve ikke vælges.

Vigtigt!: Du skal være opmærksom på, at der kan være områder, der ser ud til at bestå af en enkelt farve, f.eks. grønne blade, men som rent faktisk består af flere forskellige diskrete farveforskelle, og du opnår muligvis derfor ikke den ønskede effekt. Indstilling af en gennemsigtighedsfarve fungerer bedst i billeder med dækkende farver, f.eks. clipart.

 1. Dobbeltklik på billedet, og når Billedværktøjer vises, skal du klikke på Billedværktøjer Formatér > Farve.

  Knapmenuen Farve åbnet fra fanen Formatér under Billedværktøjer

 2. Klik på Angiv gennemsigtig farve, og når markøren skifter, skal du klikke på den farve, der skal gøres gennemsigtig.

  Billede med markør, der vises, efter at du har klikket på Angiv gennemsigtig farve

I billedet nedenfor består bladene af flere forskellige farver grøn, så det er kun en del af bladene, der bliver gennemsigtig, hvilket gør det svært at se den gennemsigtige effekt. Hvis du gentager processen for en anden farve, vil det fjerne gennemsigtigheden af den første farve. Hvis du vil fortryde farveændringerne, skal du klikke på Nulstil billede i gruppenJuster.

Billede, hvor en del af bladet er gjort gennemsigtigt

Bemærk!: Når du udskriver billedet med gennemsigtige områder, har de gennemsigtige områder samme farve som papiret. På skærmen eller på et websted har de gennemsigtige områder samme farve som baggrunden.

Tip!: Hvis du har en billedredigeringsapp, kan du bruge den til at gøre billedet gennemsigtigt. Derefter kan du gemme billedet i et format, der bevarer oplysningerne om gennemsigtighed, f.eks. en .png-fil (Portable Network Graphics), og indsætte filen i dit Office-dokument.

Hvis du har kommentarer eller forslag til disse funktioner, må du meget gerne dele dem med os i Office User Voice-forummet.

Gennemsigtighed med tre klik

Genvejen til at gøre et billede gennemsigtigt på en hurtig måde i Office er at bruge Visk ud:

 1. Markér billedet.

 2. Vælg Omfarv Knappen Omfarv på fanen Billedværktøjer – Formatér i værktøjslinjebåndet. Under Farvetilstande skal du vælge Visk ud (den fjerde indstilling fra venstre side i den første række.)

Der er andre måder at gøre et billede gennemsigtigt. De kræver yderligere trin, men giver dig også mere kontrol over resultat. Klik på en procedureoverskrift nedenfor for at udvide den og se oplysningerne.

Vælg knappen Omfarv, og under Farvetilstand skal du vælge indstillingen Visk ud

Mere fleksible indstillinger for gennemsigtighed

Indsæt et billede, som har den præcis den ønskede størrelse, inden i en figur, og juster derefter gennemsigtigheden:

 1. På fanen Indsæt på båndet skal du markere Figurer og derefter markere en figur, f.eks. et rektangel, i det viste galleri.

 2. Tegn figuren i dit dokument.

  Sørg for, at proportionerne på det billede, du er ved at tilføje, matcher figurens proportioner. Hvis billedets og figurens proportioner er forskellige, bliver billedet forvrænget.

 3. Fjern konturen på den markerede figur: På fanen Tegnefunktioner på båndet på værktøjslinjen skal du vælge Figurkontur og derefter Ingen kontur.

  Vælg Kontur til figur og Ingen kontur i den viste menu
 4. Højreklik på figuren, og vælg Formatér figur.

  Dialogboksen Formatér figur åbnes.

 5. Under Fyld vælger du Billed- eller strukturfyld og derefter knappen Filer.

  Dialogboksen Formater billede

  Dialogboksen Indsæt billede åbnes.

 6. I dialogboksen Indsæt billede, finder du det billede, du vil tilføje, og klikker derefter på Indsæt.

  Dialogboksen Indsæt billede

  Billedet er føjet til sliden, inden i figuren. Du skal muligvis flytte dialogboksen Billedformatering for at kunne se det. Hold dialogboksen åben for at justere gennemsigtigheden.

 7. Billedet vises nu inde i figuren, og du kan flytte skyderen Gennemsigtighed mod højre i ruden Formatér figur for at justere billedet efter behov.

  Under gennemsigtighed skal du trække skyderen mode højre for at justere baggrundsbilledet

 8. Vælg derefter Luk for at lukke dialogboksen.

Du kan gøre én farve i et billede gennemsigtig ved at bruge den indbyggede gennemsigtighedsfunktion.

Vigtigt!: Du skal være opmærksom på, at der kan være områder, der ser ud til at bestå af en enkelt farve, f.eks. grønne blade, men som rent faktisk består af flere forskellige diskrete farveforskelle, og du opnår muligvis derfor ikke den ønskede effekt. Indstilling af en gennemsigtighedsfarve fungerer bedst i billeder med dækkende farver, f.eks. clipart.

 1. Klik på det billede, du vil oprette gennemsigtige områder i.

 2. Klik på Omfarv i gruppen Juster på fanen Formatér under Billedværktøjer.

  Fanen Billedværktøjer

 3. Klik på Angiv gennemsigtig farve, og klik derefter på den farve i billedet, du vil gøre gennemsigtig.

  Bemærkninger!: 

  • Indstillingen Angiv gennemsigtig farve er tilgængelig for bitmap-billeder, der ikke allerede har oplysninger om gennemsigtighed, samt for noget clipart.

  • Du kan ikke oprette et gennemsigtigt område i animeret GIF-billeder. Du kan dog foretage ændringer for gennemsigtighed i et animeret GIF-program og derefter sætte filen ind i dit 2007 Microsoft Office-system-dokument.

  • Du kan gøre mere end én farve gennemsigtig i et billede i et andet billedredigeringsprogram, gemme billedet i et format, der bevarer oplysninger om gennemsigtighed, f.eks. en .png-fil (Portable Network Graphics)l, og derefter indsætte filen i dit 2007 Office-udgivelse-dokument.

Tip!: Hvis du har en billedredigeringsapp, kan du bruge den til at gøre billedet gennemsigtigt. Derefter kan du gemme billedet i et format, der bevarer oplysningerne om gennemsigtighed, f.eks. en .png-fil (Portable Network Graphics), og indsætte filen i dit Office-dokument.

Hvis du har kommentarer eller forslag til disse funktioner, må du meget gerne dele dem med os i Office User Voice-forummet.

Se også

Fjern baggrunden i et billede

Rediger lysstyrken, kontrasten eller skarpheden i et billede

Rediger farven på et billede

Anvende en kunstnerisk effekt på et billede

Brug overgangen Omform i PowerPoint

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×