Gøre det lettere at læse opsummeringsdata ved at bruge en krydstabuleringsforespørgsel

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Hvis du vil ændre strukturen opsummeringsdata for at gøre det nemmere at læse og forstå, skal du overveje at bruge en krydstabuleringsforespørgsel.

En krydstabuleringsforespørgsel beregner en sum, gennemsnit eller andre samlefunktion, og derefter grupperer resultaterne efter to sæt af værdier – en ned ved siden af dataarket, og den anden langs toppen.

Bemærk: Du kan ikke bruge en krydstabuleringsforespørgsel i en webbrowser. Hvis du vil køre en krydstabuleringsforespørgsel i en webdatabase, skal du først åbne databasen ved hjælp af Access.

I denne artikel

Oversigt

Oprette en krydstabuleringsforespørgsel

Bruge områder eller intervaller til overskrifter

Bede om en parameter at begrænse rækkeoverskrifter

Erstatte null-værdier med nuller

Tip til krydstabuleringsforespørgsler

Oversigt

En krydstabuleringsforespørgsel er en slags vælg forespørgsel. Når du kører en krydstabuleringsforespørgsel, vises resultaterne i et dataark, der har en anden struktur fra andre typer dataark.

Strukturen i en krydstabuleringsforespørgsel kan gøre det nemmere at læse end en simpel select forespørgsel, der viser de samme data, som vist i nedenstående illustration.

En udvælgelsesforespørgsel og en krydstabuleringsforespørgsel med samme data

1. Denne udvælgelsesforespørgsel grupperer opsummeringsdata lodret efter medarbejder og kategori.

2. en krydstabuleringsforespørgsel kan vise de samme data, men grupperer data både vandret og lodret så dataarket kan være mere kompakt og nemmere at læse.

Oprette krydstabuleringsforespørgsler

Når du opretter en krydstabuleringsforespørgsel, angiver du, hvilke felter indeholder rækkeoverskrifter, hvilket felt indeholder kolonneoverskrifter, og hvilket felt indeholder værdier, der skal opsummeres. Du kan kun bruge ét felt for hver, når du angiver kolonneoverskrifter og værdier, der skal opsummeres. Du kan bruge op til tre felter, når du angiver rækkeoverskrifter.

Du kan også bruge et udtryk til at oprette rækkeoverskrifter, kolonneoverskrifter eller værdier, der skal opsummeres.

Diagram over en krydstabuleringsforespørgsel

1. Én, to eller tre kolonner på denne side indeholder rækkeoverskrifter. Navnene på de felter, som du bruger som rækkeoverskrifter, vises i øverste række i disse kolonner.

2. Rækkeoverskrifterne vises her. Antallet af rækker i krydstabuleringsdataarket kan øges hurtigt, når du bruger mere end ét rækkeoverskriftsfelt, fordi alle kombinationer af rækkeoverskrifter vises.

3. Kolonnerne på denne side indeholder kolonneoverskrifter og opsummeringsværdier. Bemærk, at navnet på kolonneoverskriftsfeltet ikke vises på dataarket.

4. Opsummeringsværdier vises her.

Metoder til at oprette en krydstabuleringsforespørgsel

Ved hjælp af guiden krydstabuleringsforespørgsel    Guiden krydstabuleringsforespørgsel er som regel den hurtigste og nemmeste måde at oprette en krydstabuleringsforespørgsel. Gør den mest muligt ud af arbejdet for dig, men der er nogle indstillinger, som guiden ikke tilbyder.

Guiden har disse fordele:

 • Det er let at bruge.    For at bruge det, skal du starte guiden, og derefter besvare en række guidet spørgsmål.

 • Den kan automatisk gruppere datoer i intervaller.    Hvis du bruger et felt, der indeholder dato/klokkeslæt data til kolonneoverskrifter, guiden også hjælper med at du gruppere datoer i intervaller, som måneder eller kvartaler.

  Tip: Hvis du vil bruge værdier fra en dato/klokkeslætsfelt i kolonneoverskrifter, men vil gruppere datoer i intervaller, guiden ikke giver som regnskabsår eller biennium, Brug ikke guiden til at oprette din forespørgsel. I stedet oprette krydstabuleringsforespørgslen i designvisning, og bruge et udtryk til at oprette intervallerne.

 • Den kan bruges som udgangspunkt.    Du kan bruge guiden til at oprette grundlæggende krydstabuleringsforespørgslen, du vil, og derefter finjustere den forespørgselsdesign ved hjælp af designvisning.

Ved hjælp af guiden, kan du dog:

 • Bruge mere end én tabel eller forespørgsel som en postkilde.

 • Bruge en udtryk til at oprette felter.

 • Føje en parametermeddelelse.

 • Angive en liste over faste værdier til brug som kolonneoverskrifter.

  På det sidste trin i guiden, kan du vælge at ændre forespørgslen i designvisning. Dette kan du tilføje forespørgsel designelementer, som guiden ikke understøtter som flere postkilder.

Arbejde i designvisning     Designvisning giver dig bedre kontrol over dine forespørgselsdesign. Det understøtter de funktioner, der ikke er tilgængelig i guiden.

Overvej at bruge designvisning til at oprette din krydstabuleringsforespørgsel, hvis du vil:

 • Have mere kontrol over processen. Guiden gør nogle beslutninger for dig.

 • Bruge mere end én tabel eller forespørgsel som en postkilde.

 • Føje en parametermeddelelse til din forespørgsel.

 • Brug af udtryk som felter i din forespørgsel.

 • Angive en liste over faste værdier til brug som kolonneoverskrifter.

 • Øvelse i brug af designgitter.

Skrive en forespørgsel i SQL-visning    Du kan skrive en krydstabuleringsforespørgsel i SQL-visning, hvis du foretrækker. Du kan dog angive parameterdatatyper ved hjælp af SQL-visning. Hvis du vil bruge en parameter i din krydstabuleringsforespørgsel, skal du angive datatypen parameter ved at ændre forespørgslen i designvisning.

Tip: Husk – du ikke er begrænset til ved hjælp af kun én metode til at oprette en krydstabuleringsforespørgsel. Du kan bruge guiden til at oprette forespørgslen og derefter bruge designvisning til at ændre forespørgselsdesignet.

Toppen af siden

Opret en krydstabuleringsforespørgsel

Oprette en krydstabuleringsforespørgsel ved hjælp af guiden krydstabuleringsforespørgsel

Oprette en krydstabuleringsforespørgsel i designvisning

Oprette en krydstabuleringsforespørgsel i SQL-visning

Oprette en krydstabuleringsforespørgsel ved hjælp af guiden krydstabuleringsforespørgsel

Ved hjælp af guiden krydstabuleringsforespørgsel kræver, at du bruger en enkelt tabel eller forespørgsel som postkilden til krydstabuleringsforespørgslen. Hvis en enkelt tabel ikke har alle de data, du vil medtage i din krydstabuleringsforespørgsel skal starte med at oprette en udvælgelsesforespørgsel, der returnerer de data, du vil. Du kan finde flere oplysninger om at oprette en udvælgelsesforespørgsel, se afsnittet Se også.

 1. Klik på Guiden Forespørgsel i gruppen makroer og kode under fanen Opret.

 2. Klik på guiden Krydstabuleringsforespørgsel i dialogboksen Ny forespørgsel, og klik derefter på OK.

  Guiden Krydstabuleringsforespørgsel startes.

 3. På den første side i guiden skal du vælge den tabel eller forespørgsel, du vil bruge til at oprette en krydstabuleringsforespørgsel.

 4. På næste side skal du vælge det felt, der indeholder de værdier, du vil bruge som rækkeoverskrifter.

  Du kan markere op til tre felter, du vil bruge som kilder til rækkeoverskrifter, men jo færre rækkeoverskrifter du bruger, jo lettere er det at læse dit krydstabuleringsdataark.

  Bemærk: Hvis du vælger mere end ét felt til angivelse af rækkeoverskrifter, bestemmer den rækkefølge, som du vælger felterne i, den standardrækkefølge, som resultaterne sorteres i.

 5. På næste side skal du vælge det felt, der indeholder de værdier, du vil bruge som kolonneoverskrifter.

  Generelt skal du vælge et felt, der indeholder færre værdier for gøre det lettere at læse dine resultater. Det kan f.eks. være en fordel at bruge et felt, der kun indeholder få mulige værdier (f.eks. køn), frem for at bruge et felt, der kan indeholde mange forskellige værdier (f.eks. alder).

  Hvis det felt, du vælger at bruge til kolonneoverskrifter, indeholder datatypen Dato/klokkeslæt, tilføjes et trin i guiden, hvor du kan angive, hvordan datoerne grupperes i intervaller, f.eks. måneder eller kvartaler.

 6. Hvis du vælger et Dato/klokkeslæt-felt til kolonneoverskrifter, skal du på næste side i guiden angive det interval, som du vil bruge til gruppering af datoerne. Du kan angive År, Kvartal, Måned, Dato eller Dato og klokkeslæt. Hvis du ikke vælger et Dato/klokkeslæt-felt til kolonneoverskrifter, springes over denne side i guiden.

 7. På den næste side skal du vælge et felt og en funktion, der skal bruges til at beregne opsummeringsværdier. Datatypen for det felt, du vælger bestemmer, hvilke funktioner er tilgængelige.

 8. På samme side skal du markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Ja, medtag rækkesummer for at medtage eller udelade rækkesummer.

  Hvis du medtager rækkesummer, indeholder krydstabuleringsforespørgslen en yderligere rækkeoverskrift, der anvender samme felt og funktion som feltværdien. Når du medtager en rækkesum, indsættes en yderligere kolonne, der opsummerer de resterende kolonner. Hvis din krydstabuleringsforespørgsel f.eks. beregner gennemsnitsalder efter sted og køn (med kolonneoverskrifter for køn), beregner den yderligere kolonne gennemsnitsalderen efter sted og på tværs af alle køn.

  Bemærk: Du kan ændre den funktion, der bruges til at opnå rækkesummer, ved at redigere krydstabuleringsforespørgslen i designvisning.

 9. På næste side i guiden skal du skrive et navn til forespørgslen og derefter angive, om du vil have vist resultaterne eller ændre forespørgselsdesignet.

Toppen af siden

Oprette en krydstabuleringsforespørgsel i designvisning

Ved hjælp af designvisning til at oprette din krydstabuleringsforespørgsel, kan du bruge så mange postkilder (tabeller og forespørgsler), du ønsker. Men du kan holde designet simple ved først at oprette en udvælgelsesforespørgsel, der returnerer alle dataene, du vil og derefter bruge denne forespørgsel som kun postkilden til krydstabuleringsforespørgslen. Du kan finde flere oplysninger om at oprette en udvælgelsesforespørgsel, se afsnittet Se også.

Når du opbygger en krydstabuleringsforespørgsel i designvisning, bruger du rækkerne Total og Krydstabulering i designgitteret til at angive, hvilket felts værdier skal anvendes som kolonneoverskrifter, hvilket felts værdier anvendes som rækkeoverskrifter, og hvilket felts værdier skal anvendes til opsummering, beregning af gennemsnit, optælling eller anden beregning.

Dele af en krydstabuleringsforespørgsel vist i designvisning

1. Indstillingerne af disse rækker bestemmer, om feltet er en rækkeoverskrift, kolonneoverskrift eller en opsummeringsværdi.

2. Denne indstilling viser feltets værdier som rækkeoverskrifter.

3. Denne indstilling viser feltets værdier som kolonneoverskrifter.

4. Disse indstillinger beregner opsummeringsværdierne.

Oprette forespørgslen

 1. Klik på Forespørgselsdesign i gruppen makroer og kode under fanen Opret.

 2. Dobbeltklik på hver tabel eller forespørgsel i dialogboksen Vis tabel, som du vil bruge som postkilde.

  Hvis du bruger mere end én postkilde, skal du kontrollere, at de tabeller eller forespørgsler er joinforbundne på felter, som de har til fælles. Du kan finde flere oplysninger om deltagelse i tabeller og forespørgsler, se afsnittet Se også.

 3. Luk dialogboksen Vis tabel.

 4. Klik på Krydstabulering i gruppen Forespørgselstype under fanen Design.

 5. Dobbeltklik på hvert felt, som du vil bruge som en kilde til rækkeoverskrifter, i forespørgselsdesignvinduet. Du kan vælge op til tre felter til rækkeoverskrifter.

 6. Vælg Rækkeoverskrift på rækken Krydstabulering for hvert rækkeoverskriftsfelt i forespørgselsdesigngitteret.

  Du kan skrive et udtryk på rækken Kriterier for at begrænse resultaterne for det pågældende felt. Du kan også bruge rækken Sortér til at angive en sorteringsrækkefølge for et felt.

 7. Dobbeltklik på det felt, som du vil bruge som en kilde til kolonneoverskrifter, i forespørgselsdesignvinduet. Du kan kun vælge ét felt til kolonneoverskrifter.

 8. Vælg Kolonneoverskrift på rækken Krydstabulering for kolonneoverskriftsfeltet i forespørgselsdesigngitteret.

  Du kan skrive et udtryk på rækken Kriterier for at begrænse resultaterne for kolonneoverskriftsfeltet. Hvis du dog bruger et kriterieudtryk sammen med kolonneoverskriftsfeltet, begrænser det ikke antallet af kolonner, der findes med krydstabuleringsforespørgslen. I stedet begrænser det, hvilke kolonner indeholder data. Antag f.eks., at du har et kolonneoverskriftsfelt med tre positive værdier: rød, grøn og blå. Hvis du anvender kriteriet ='blå' på kolonneoverskriftsfeltet, vil krydstabuleringen stadig vise en kolonne for rød og en kolonne for grøn, men kun kolonnen for blå indeholder data.

  Bemærk: Hvis du vil begrænse de værdier, der vises som kolonneoverskrifter, kan du angive en liste over faste værdier ved hjælp af forespørgslens Kolonne Headings egenskab. Yderligere oplysninger finder du se angive faste værdier til kolonneoverskrifter.

 9. Dobbeltklik på det felt, som du vil bruge til beregning af opsummeringsværdier, i forespørgselsdesignvinduet. Du kan kun vælge ét felt til brug i opsummeringsværdier.

 10. Vælg en aggregeringsfunktion til beregning af værdierne på rækken Total for feltet med opsummeringsværdier i forespørgselsdesigngitteret.

 11. Vælg Værdi på rækken Krydstabulering for feltet med opsummeringsværdier.

  Du kan ikke angive kriterier for eller sortere ud fra feltet med opsummeringsværdier.

 12. Klik på Kør i gruppen Resultater under fanen Design.

Angive faste værdier til kolonneoverskrifter

Hvis du vil angive faste værdier til kolonneoverskrifter, kan du indstille egenskaben VisteKolonneoverskrifter for forespørgslen.

 1. Åbn krydstabuleringsforespørgslen i designvisning.

 2. Hvis egenskabsarket ikke er synligt, skal du trykke på F4 for at få det vist.

 3. Lige over fanen Generelt i egenskabsarket skal du kontrollere, at der er valgt Egenskaber for forespørgsel under Markeringstype. Hvis det ikke er tilfældet, skal du klikke på et tomt sted i området over forespørgselsdesigngitteret.

 4. Indtast en kommasepareret liste over værdier, som du vil bruge som kolonneoverskrifter, i egenskaben VisteKolonneoverskrifter under fanen Generelt i egenskabsarket.

  Bemærk: Der er nogle tegn, der ikke er tilladt i kolonneoverskrifter, f.eks. de fleste tegnsætningstegn. Hvis du bruger sådanne værdier på din liste over værdier, erstattes hvert eneste af sådanne tegn med et understregningstegn (_) i Access.

Toppen af siden

Oprette en krydstabuleringsforespørgsel i SQL-visning

SQL-syntaks for en krydstabuleringsforespørgsel

En krydstabuleringsforespørgsel angives i SQL som en Sætningen TRANSFORM. En TRANSFORMATION sætningen består af følgende syntaks:

Transformer aggfunction
udvælgelsessætning
PIVOT pivotfelt [i (værdi1[, værdi2[,...]])]

Sætningen TRANSFORM består af følgende dele:

Del

Beskrivelse

aggfunction

En SQL-aggregatfunktion, der fungerer på de markerede data.

udvælgelsessætning

En SELECT-sætning.

pivotfelt

Oprette felt eller udtryk, du vil bruge til at oprette kolonneoverskrifter i forespørgslens resultat.

værdi1; værdi2

Faste værdier, der bruges til at oprette kolonneoverskrifter.

SQL-visning begrænse ikke antallet af tabeller eller forespørgsler, som du kan bruge som postkilder for en krydstabuleringsforespørgsel. Men du kan holde designet enkel ved at oprette en udvælgelsesforespørgsel, der returnerer alle de data, du vil bruge i dine krydstabuleringsforespørgsel, og derefter bruge, Vælg forespørgsel som en postkilde. Du kan finde flere oplysninger om at oprette en udvælgelsesforespørgsel, se afsnittet Se også.

 1. Klik på Forespørgselsdesign i gruppen Makroer og kode under fanen Design.

 2. Luk dialogboksen Vis tabel.

 3. Klik på SQL i gruppen resultater under fanen Design.

 4. Skriv eller Indsæt følgende SQL-Sætningen i SQL-objektfane:

  TRANSFORM 
  SELECT
  FROM
  GROUP BY
  PIVOT
  ;
 5. På den første linje efter TRANSFORMERE, skal du skrive et udtryk, der bruges til at beregne opsummeringsværdier; for eksempel, Sum([Amount]).

  Bemærk: Hvis du bruger mere end én tabel eller forespørgsel som en postkilde, indeholde navnet på tabellen eller forespørgslen som en del af hvert feltnavn Eksempelvis Sum ([Udgift]. [ Amount]).

 6. På den anden linje efter Vælg, skal du skrive en liste over felter eller felt udtryk, du vil bruge til rækkeoverskrifter. Adskille listeelementerne ved hjælp af semikolonner, f.eks. Eksempel: [Budget]. [ Dept_ID], [udgifter]. [Type].

 7. Skriv en liste over de tabeller eller forespørgsler, du bruger som postkilder; efter fra, på den tredje linje for eksempel- Budget, udgift.

 8. Skriv den samme liste over felter, du har brugt i SELECT-delsætningen i trin 6 efter GROUP BY, i den fjerde linje.

 9. På linjen femte efter PIVOT, skrive et feltnavn eller udtryk, du vil bruge til kolonneoverskrifter; Eksempelvis PIVOT [Budget]. [ Year].

Tilføje en sorteringsrækkefølge til en rækkeoverskriftsfelt

For at tilføje en sorteringsrækkefølge til en krydstabuleringsforespørgsel i SQL-visning skal du bruge delsætningen ORDER BY.

 1. Indsæt en linje mellem delsætningen GROUP BY og delsætningen PIVOT.

 2. Skriv den nye linje ORDER BY efterfulgt af et mellemrum.

 3. Skriv på feltets navn eller udtryk, du vil sortere efter; Eksempelvis ORDER BY [udgifter]. [ Expense_Class]

  Som standard sorterer delsætningen ORDER BY værdier i stigende rækkefølge. Hvis du vil sortere i faldende rækkefølge, skal du skrive DESC efter på feltets navn eller udtryk.

 4. Hvis du vil sortere efter en ekstra felt eller et udtryk, Indtast et komma, og skriv derefter yderligere feltnavn eller udtryk. Sortering forekommer i den rækkefølge, de felter eller udtryk, der vises i delsætningen ORDER BY.

Begrænse de værdier, der bruges til række- eller kolonneoverskrifter

Du kan bruge følgende procedurer til at angive en liste over værdier, der skal bruges som kolonneoverskrifter og føje kriterier til din overskrift rækkefelter. Disse procedurer forudsætter, at du har din krydstabuleringsforespørgslen er åben i SQL-visning.

Angive faste værdier til brug som kolonneoverskrifter

 • Skriv i, efterfulgt af en kommasepareret liste over værdier (omsluttet af parenteser) Hvis du vil bruge som kolonneoverskrifter i slutningen af PIVOT-delsætningen. For eksempel i (2007 2008 2009, og 2010) giver fire kolonneoverskrifter: 2007, 2008, 2009, 2010.

Bemærk: Hvis du angiver en fast værdi, der ikke svarer til en feltværdi fra feltet pivot, bliver, som en kolonneoverskrift for en tom kolonne.

Tilføje forespørgselskriterier for at begrænse rækkeoverskrifter

 1. Indsætte en ny linje efter FROM-delsætningen.

 2. Hvor efterfulgt af et feltkriterium type.

  Hvis du vil bruge flere kriterier, kan du bruge funktionerne og og eller operatorer til at udvide din WHERE-delsætning. Du kan også bruge parenteser til at gruppere kriterier i logiske sæt.

Toppen af siden

Bruge områder eller intervaller til overskrifter

Nogle gange i stedet for række- eller kolonneoverskrifter ved hjælp af hver værdi af et felt, vil du gruppere værdierne i et felt i områder og derefter bruge disse områder for række- eller kolonneoverskrifter. Lad os antage, at du bruger et felt af typen "Alder" til kolonneoverskrifter. I stedet for hver alder ved hjælp af en kolonne, kan du foretrækker at bruge kolonner, der repræsenterer aldersintervaller.

Du kan bruge funktionen Ilf i et udtryk til at oprette områder til brug i række- eller kolonneoverskrifter.

Tip: Hvis du vil oprette intervaller med et Dato/Klokkeslæt-felt, skal du overveje at bruge guiden Krydstabuleringsforespørgsel. Guiden gør det muligt at gruppere datoer i intervallerne År, Kvartal, Måned, Dato eller Dato og klokkeslæt. Hvis ingen af disse intervaller er, som du ønsker, skal du oprette din krydstabuleringsforespørgsel i designvisning og derefter bruge den fremgangsmåde, der er beskrevet i dette afsnit, til at oprette de ønskede intervaller.

Sådan fungerer Ilf

Funktionen IIf fungerer ved evaluering af et udtryk og derefter returnere en værdi, hvis udtrykket er sandt eller en alternativ værdi, hvis udtrykket er falsk. Du kan indlejre IIf -sætninger for at oprette en logisk rækkefølge med sammenligning af. Det vil sige, kan du bruge IIf til at adskille numerisk feltværdier til områder.

IIf-syntaks

IIf( udtryk, sanddel, falskdel )

Syntaksen for funktionen IIf har følgende argumenter:

Argument

Beskrivelse

udtryk

Påkrævet. Udtryk, som du vil evaluere.

sanddel

Der er påkrævet. Værdi eller et udtryk returneres, hvis udtryk er Sand.

falskdel

Der er påkrævet. Værdi eller et udtryk returneres, hvis udtryk er Falsk.

Oprette områder ved hjælp af et udtryk

 1. Åbn krydstabuleringsforespørgslen i designvisning.

 2. Højreklik på en tom kolonne på rækken Felt i forespørgselsdesigngitteret, og klik derefter på Zoom i genvejsmenuen.

 3. Skriv et feltalias, efterfulgt af et kolon (:) i boksen Zoom.

 4. Skriv IIf().

 5. Skriv et sammenligningsudtryk, der definerer det første område af feltværdier, i parentesen, der efterfølger Ilf.

  Antag f.eks., at du opretter områder til et Alder-felt, og du vil have, at hvert område skal omfatte 20 år. Sammenligningsudtrykket for det første område er [Alder]<21.

 6. Indtast et komma efter sammenligningsudtrykket, og skriv derefter et navn på området i parentes. Det navn, du bruger, er krydstabuleringsoverskriften for værdier, der falder inden for området.

  For eksempel efter [alder] < 21, Indtast et komma og derefter skrive "0-20 år".

 7. Skriv et komma efter områdenavnet (uden for anførselstegnene), og gør derefter ét af følgende:

  • Skriv IIf() for at oprette et andet område, og gentag derefter trin 5, 6 og 7.

  • Til det sidste område skal du blot skrive et navn til området.

   Et komplet integreret Ilf-udtryk, der opdeler et aldersfelt i tyveårsområder, kunne f.eks. se ud som følger (der er tilføjet linjeskift for at øge overskueligheden):

   IIf([Age]<21,"0-20 years",
   IIf([Age]<41,"21-40 years",
   IIf([Age]<61,"41-60 years",
   IIf([Age]<81,"61-80 years", "80+ years"))))

   Bemærk: Evalueringen af udtrykket i Access stoppes, så snart én af IIf-sætningerne evalueres som sand. Du behøver ikke at angive den laveste del af hvert område, fordi enhver værdi, der ligger under den laveste del af et givent område, allerede vil være evalueret som sand.

 8. Vælg Gruppér efter på rækken Total i forespørgselsdesigngitteret.

 9. På rækken Krydstabulering skal du angive, om der skal bruges områder som rækkeoverskrifter eller kolonneoverskrifter. Husk, at du kan angive fra én til tre rækkeoverskrifter og én kolonneoverskrift.

Toppen af siden

Bede om en parameter for at begrænse rækkeoverskrifter

Du vil muligvis have, at krydstabuleringsforespørgslen beder om input, når den køres. Antag f.eks., at du bruger flere rækkeoverskrifter, og at en af dem er Land/Område. I stedet for altid at få vist data for hvert land eller område, kan du få forespørgslen til at bede dig angive et navn og derefter vises data i overensstemmelse med brugerens input.

Du kan føje en parametermeddelelse til ethvert rækkeoverskriftsfelt.

Bemærk: Du kan også føje en parametermeddelelse til en kolonneoverskriftsfelt, men dette begrænser ikke de kolonner, der vises. Du kan finde flere oplysninger om at begrænse de kolonner, der vises, i afsnittet angive faste værdier til kolonneoverskrifter.

 1. Åbn krydstabuleringsforespørgslen i designvisning.

 2. På rækken Kriterier for det rækkeoverskriftsfelt, som du vil bede om brugerinput til, skal du skrive spørgsmålsteksten i firkantede parenteser. Spørgsmålsteksten vises som en meddelelse, når forespørgslen køres.

  Hvis du f.eks. skriver [Hvilket land eller område?] på rækken Kriterier, vises en dialogboks med spørgsmålet "Hvilket land eller område?", en inputboks og knappen OK, når forespørgslen køres.

  Tip: Hvis du vil din parameter skal være fleksible, kan du sammenkæde udtrykket med jokertegn, ved hjælp af operatoren Like . For eksempel i stedet for ved hjælp af [hvilke counprøve eller region?] som et kriterium, du kan bruge som [hvilke land eller region?] & "*" at gøre parameteren, så det svarer til et større udvalg af input. Ved hjælp af som ændrer ikke udseendet af parameterprompten.

 3. Klik på Parametre i gruppen Vis/skjul under fanen Design.

 4. I kolonnen Parametre i dialogboksen Forespørgselsparametre skal du skrive samme parametermeddelelse, som du brugte på rækken Kriterier. Medtag de kantede parenteser, men medtag ikke nogen sammenkædede jokertegn eller operatoren Like.

 5. Vælg datatype for parameteren i kolonnen Datatype. Datatypen skal svare til datatypen i rækkeoverskriftsfeltet.

Toppen af siden

Erstatte NULL-værdier med nuller

Hvis det felt, du bruger til at beregne opsummeringsværdier i din krydstabuleringsforespørgsel, indeholder NULL-værdier, ignoreres disse værdier af enhver aggregeringsfunktion, du bruger. Dine resultater kan blive påvirket i nogle aggregeringsfunktioner. Hvis du f.eks. vil beregne et gennemsnit, tilføjer du alle værdierne og dividerer resultatet med antallet af værdier. Hvis feltet indeholder NULL-værdier, tælles disse NULL-værdier ikke med i antallet af værdier.

I nogle tilfælde vil du måske foretrække at erstatte eventuelle NULL-værdier med nuller, så værdierne tælles med under aggregerede beregninger. Du kan bruge funktionen Nz til at erstatte NULL-værdier med nuller.

Nz-syntaks

Nz ( variant [værdihvisnull ] )

Syntaksen til funktionen Nz indeholder følgende argumenter:

Argument

Beskrivelse

variant

Obligatorisk. En variabel af datatypevariant.

værdihvisnull

Valgfrit (medmindre det bruges i en forespørgsel). En variant-datatype, der angiver den værdi, som skal returneres, hvis argumentet variant er Null. Dette argument gør det muligt at få returneret en anden værdi end nul og en streng af længden nul.

Bemærk: Hvis du bruger funktionen Nz i et udtryk i en forespørgsel uden at medtage argumentet værdihvisnull, indsættes der en streng af længden nul i de felter, der indeholder Null-værdier.

 1. Når forespørgslen er åben i designvisning, skal du højreklikke på feltet Værdi i forespørgselsdesigngitteret.

 2. Klik på Zoom i genvejsmenuen.

 3. I boksen Zoom omgiver på feltets navn eller udtryk med parenteser og derefter skrive Nz foran parenteserne.

 4. Skriv 0 lige inden for højre parentes.

  Hvis du f.eks. brugte Nz med et felt med navnet "Tabte timer" til at lave NULL-værdier om til nuller, ville det færdige udtryk se ud som følger:

Nz([Hours Lost], 0)

Toppen af siden

Tip til krydstabuleringsforespørgsler

 • Hold det enkelt.    Krydstabuleringsforespørgsler kan blive svære at læse i takt med, at antallet af rækkekombinationer vokser. Brug ikke flere rækkeoverskrifter end nødvendigt.

 • Overvej at opbygge din krydstabulering i trin.    Begræns ikke dig selv til udelukkende at bruge tabeller. Du kan ofte starte med at bygge en totalforespørgsel og derefter bruge denne forespørgsel som postkilde for en krydstabuleringsforespørgsel.

 • Vælg dit kolonneoverskriftsfelt omhyggeligt.    Ofte er krydstabuleringsdataark lettere at læse, når antallet af kolonneoverskrifter forbliver relativt lille. Når du har identificeret de felter, du vil bruge som overskrifter, skal du overveje at bruge det felt, der har de færreste forskellige værdier, til at oprette kolonneoverskrifter. Hvis din forespørgsel f.eks. beregner en værdi efter alder og køn, skal du overveje at bruge køn til kolonneoverskrifter i stedet for alder, fordi køn normalt har færre mulige værdier end alder.

 • Brug af en underforespørgsel i en WHERE-delsætning    Du kan bruge en underforespørgsel som en del af en WHERE-delsætning i en krydstabuleringsforespørgsel.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×