Gøre det lettere at læse opsummeringsdata ved at bruge en krydstabuleringsforespørgsel

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Hvis du vil gøre det lettere at læse og forstå oversigtsdata, kan du overveje at bruge en krydstabuleringsforespørgsel. En krydstabuleringsforespørgsel beregner en sum, et gennemsnit eller en anden aggregeringsfunktion og grupperer derefter resultaterne efter to sæt af værdier – én placeret langs siden af dataarket og den anden placeret hen over toppen af arket. Klik på Opret på båndet, og klik derefter på Guiden Forespørgsel i gruppen Opret. Dobbeltklik på Guiden Krydstabuleringsforespørgsel i dialogboksen Ny forespørgsel.

Hvis et sæt overskrifter indeholder datoværdier, kan guiden hjælpe dig med at gruppere posterne efter standardintervaller – f.eks. måneder eller kvartaler.

Bemærk: Krydstabuleringsforespørgsler er ikke tilgængelige i en Access-app, og er kun delvist understøttet i en webdatabase: de kan ikke bruges af en hvilken som helst webobjekter. For at bruge en krydstabuleringsforespørgsel i en webdatabase skal du åbne databasen med Access. Du kan finde flere oplysninger om Access-apps, i artiklen oprette en Access-app. Du kan finde flere oplysninger om webdatabaser, i artiklen, redigere eller publicere en webdatabase på SharePoint 2010.

I denne artikel

Oversigt

Oprette en krydstabuleringsforespørgsel

Bruge områder eller intervaller til overskrifter

Bede om en parameter at begrænse rækkeoverskrifter

Erstatte null-værdier med nuller

Tip til krydstabuleringsforespørgsler

Oversigt

En krydstabuleringsforespørgsel er en form for vælg forespørgsel, der bruges til at arrangere oversigtsdata – summer, gennemsnit, antal og lignende funktioner – i to kategoriskemaer, hvoraf det ene ofte er tidsrum. Du kan f.eks. bruge en krydstabuleringsforespørgsel til at vise samlet salg efter område for hver måned. Den måde, resultaterne arrangeres på i en krydstabuleringsforespørgsel, kan gøre det lettere at læse dem end en enkel udvælgelsesforespørgsel, som viser de samme data, som vist i følgende illustration.

En udvælgelsesforespørgsel og en krydstabuleringsforespørgsel med samme data

1. Denne udvælgelsesforespørgsel grupperer opsummeringsdata lodret efter medarbejder og kategori.

2. Denne krydstabuleringsforespørgsel viser de samme data grupperet både vandret og lodret.

Når du opretter en krydstabuleringsforespørgsel, angiver du, hvilke felter indeholder rækkeoverskrifter, hvilket felt indeholder kolonneoverskrifter, og hvilket felt indeholder værdier, der skal opsummeres. Du kan kun bruge ét felt for hver, når du angiver kolonneoverskrifter og værdier, der skal opsummeres. Du kan bruge op til tre felter, når du angiver rækkeoverskrifter.

Du kan også bruge et udtryk til at oprette rækkeoverskrifter, kolonneoverskrifter eller værdier, der skal opsummeres.

Diagram over en krydstabuleringsforespørgsel

1. Én, to eller tre kolonner på denne side indeholder rækkeoverskrifter. Navnene på de felter, som du bruger som rækkeoverskrifter, vises i øverste række i disse kolonner.

2. Rækkeoverskrifterne vises her. Antallet af rækker i krydstabuleringsdataarket kan øges hurtigt, når du bruger mere end ét rækkeoverskriftsfelt, fordi alle kombinationer af rækkeoverskrifter vises.

3. Kolonnerne på denne side indeholder kolonneoverskrifter og opsummeringsværdier. Bemærk, at navnet på kolonneoverskriftsfeltet ikke vises på dataarket.

4. Opsummeringsværdier vises her.

Fordele ved at bruge guiden Krydstabuleringsforespørgsel

 • Du kan automatisk gruppere datoer i intervaller     Hvis kolonneoverskrifterne indeholder dato-/klokkeslætsdata, hjælper guiden dig med at gruppere datoerne i standardintervaller som f.eks. måneder eller kvartaler.

  Bemærk: Hvis vil bruge intervaller, du ikke kan se i guiden (for eksempel regnskabsår eller biennium) og derefter guiden ikke Gem eventuelt arbejde. Bruge brugerdefinerede intervaller, skal du oprette krydstabuleringsforespørgsel manuelt i designvisning, og bruge et udtryk til at oprette brugerdefinerede intervaller.

 • Du kan bruge den som udgangspunkt    Brug guiden til at oprette den grundlæggende krydstabuleringsforespørgsel, du ønsker, og finjuster derefter designet af forespørgslen vha. designvisning.

Tilgængelige krydstabuleringsfunktioner i designvisning

 • Få forespørgslen til at bede om input (føje en parametermeddelelse)    Når du tilføjer en parametermeddelelse, vises en dialogboks i forespørgslen, og bruger input til at bestemme, hvilke data der skal medtages. For eksempel, at du har en krydstabuleringsforespørgsel, der viser kvartalsvis salg efter produktkategori – men du kun vil have vist dataene for én region ad gangen. Du kan bruge en parameter for at gøre forespørgslen Spørg hvilket område, der skal bruge.

 • Brug af udtryk som felter i din forespørgsel    Du vil underordnet beregninger eller andre funktioner med dataene for et felt. Eksempelvis hvis der er en null-værdier i dataene, Krydstabulering resultaterne muligvis ikke korrekte eller fuldført. At løse, du kan anvende funktionen Nz til feltet – den erstatter null-værdier med nuller.

 • Angiv en liste over faste værdier til brug som kolonneoverskrifter    Du kan finde, du vil erstatte kolonneoverskrifterne med dine egne værdier. Hvis du har intervaller til kolonneoverskrifter, kan de eksempelvis ikke sortere den måde, du vil have dem. Ikke noget problem – bare erstatte dem med værdier, der sorteres korrekt.

Når du opbygger en krydstabuleringsforespørgsel i designvisning, bruger du rækkerne Total og Krydstabulering i designgitteret til at angive, hvilket felts værdier skal anvendes som kolonneoverskrifter, hvilket felts værdier anvendes som rækkeoverskrifter, og hvilket felts værdier skal anvendes til opsummering, beregning af gennemsnit, optælling eller anden beregning.

Dele af en krydstabuleringsforespørgsel vist i designvisning

1. Indstillingerne af disse rækker bestemmer, om feltet er en rækkeoverskrift, kolonneoverskrift eller en opsummeringsværdi.

2. Denne indstilling viser feltets værdier som rækkeoverskrifter.

3. Denne indstilling viser feltets værdier som kolonneoverskrifter.

4. Disse indstillinger beregner opsummeringsværdierne.

Toppen af siden

Oprette en krydstabuleringsforespørgsel

Starte med guiden Krydstabuleringsforespørgsel

Guiden krydstabuleringsforespørgsel gør dig med at vælge en enkelt tabel eller forespørgsel som en postkilde til krydstabuleringsforespørgslen. Hvis en enkelt tabel ikke har alle de data, du vil medtage i din krydstabuleringsforespørgsel skal starte med at oprette en udvælgelsesforespørgsel, der returnerer de data, du vil. Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af en udvælgelsesforespørgsel, Introduktion til forespørgsler.

 1. Klik på guiden Forespørgsel i gruppen Forespørgsler under fanen Opret.

 2. Klik på guiden Krydstabuleringsforespørgsel i dialogboksen Ny forespørgsel, og klik derefter på OK.

  Guiden Krydstabuleringsforespørgsel startes.

 3. På den første side i guiden skal du vælge den tabel eller forespørgsel, du vil bruge til at oprette en krydstabuleringsforespørgsel.

 4. På næste side skal du vælge det felt, der indeholder de værdier, du vil bruge som rækkeoverskrifter.

  Du kan markere op til tre felter, du vil bruge som kilder til rækkeoverskrifter, men jo færre rækkeoverskrifter du bruger, jo lettere er det at læse dit krydstabuleringsdataark.

  Bemærk: Hvis du vælger mere end ét felt til angivelse af rækkeoverskrifter, bestemmer den rækkefølge, som du vælger felterne i, den standardrækkefølge, som resultaterne sorteres i.

 5. På næste side skal du vælge det felt, der indeholder de værdier, du vil bruge som kolonneoverskrifter.

  Generelt skal du vælge et felt, der indeholder færre værdier for gøre det lettere at læse dine resultater. Det kan f.eks. være en fordel at bruge et felt, der kun indeholder få mulige værdier (f.eks. køn), frem for at bruge et felt, der kan indeholde mange forskellige værdier (f.eks. alder).

  Hvis det felt, du vælger at bruge til kolonneoverskrifter, indeholder datatypen Dato/klokkeslæt, tilføjes et trin i guiden, hvor du kan angive, hvordan datoerne grupperes i intervaller, f.eks. måneder eller kvartaler.

 6. Hvis du vælger et Dato/klokkeslæt-felt til kolonneoverskrifter, skal du på næste side i guiden angive det interval, som du vil bruge til gruppering af datoerne. Du kan angive År, Kvartal, Måned, Dato eller Dato og klokkeslæt. Hvis du ikke vælger et Dato/klokkeslæt-felt til kolonneoverskrifter, springes over denne side i guiden.

 7. På den næste side skal du vælge et felt og en funktion, der skal bruges til at beregne opsummeringsværdier. Datatypen for det felt, du vælger bestemmer, hvilke funktioner er tilgængelige.

 8. På samme side skal du markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Ja, medtag rækkesummer for at medtage eller udelade rækkesummer.

  Hvis du medtager rækkesummer, indeholder krydstabuleringsforespørgslen en yderligere rækkeoverskrift, der anvender samme felt og funktion som feltværdien. Når du medtager en rækkesum, indsættes en yderligere kolonne, der opsummerer de resterende kolonner. Hvis din krydstabuleringsforespørgsel f.eks. beregner gennemsnitsalder efter sted og køn (med kolonneoverskrifter for køn), beregner den yderligere kolonne gennemsnitsalderen efter sted og på tværs af alle køn.

  Du kan ændre den funktion, der bruges til at opnå rækkesummer, ved at redigere krydstabuleringsforespørgslen i designvisning.

 9. På næste side i guiden skal du skrive et navn til forespørgslen og derefter angive, om du vil have vist resultaterne eller ændre forespørgselsdesignet.

Oprette en krydstabuleringsforespørgsel manuelt i designvisning

 1. Klik på Forespørgselsdesign i gruppen Forespørgsler under fanen Opret.

 2. Dobbeltklik på hver tabel eller forespørgsel i dialogboksen Vis tabel, som du vil bruge som postkilde.

  Hvis du bruger mere end én postkilde, skal du kontrollere, at de tabeller eller forespørgsler er joinforbundne på felter, som de har til fælles. Du kan finde flere oplysninger om deltagelse i tabeller og forespørgsler, se afsnittet Se også.

 3. Luk dialogboksen Vis tabel.

 4. Klik på Krydstabulering i gruppen Forespørgselstype under fanen Design.

 5. Dobbeltklik på hvert felt, som du vil bruge som en kilde til rækkeoverskrifter, i forespørgselsdesignvinduet. Du kan vælge op til tre felter til rækkeoverskrifter.

 6. Vælg Rækkeoverskrift på rækken Krydstabulering for hvert rækkeoverskriftsfelt i forespørgselsdesigngitteret.

  Du kan skrive et udtryk på rækken Kriterier for at begrænse resultaterne for det pågældende felt. Du kan også bruge rækken Sortér til at angive en sorteringsrækkefølge for et felt.

 7. Dobbeltklik på det felt, som du vil bruge som en kilde til kolonneoverskrifter, i forespørgselsdesignvinduet. Du kan kun vælge ét felt til kolonneoverskrifter.

 8. Vælg Kolonneoverskrift på rækken Krydstabulering for kolonneoverskriftsfeltet i forespørgselsdesigngitteret.

  Du kan skrive et udtryk på rækken Kriterier for at begrænse resultaterne for kolonneoverskriftsfeltet. Hvis du dog bruger et kriterieudtryk sammen med kolonneoverskriftsfeltet, begrænser det ikke antallet af kolonner, der findes med krydstabuleringsforespørgslen. I stedet begrænser det, hvilke kolonner indeholder data. Antag f.eks., at du har et kolonneoverskriftsfelt med tre positive værdier: rød, grøn og blå. Hvis du anvender kriteriet ='blå' på kolonneoverskriftsfeltet, vil krydstabuleringen stadig vise en kolonne for rød og en kolonne for grøn, men kun kolonnen for blå indeholder data.

  Hvis du vil begrænse de værdier, der vises som kolonneoverskrifter, kan du angive en liste over faste værdier ved hjælp af egenskaben Kolonneoverskrifter for forespørgslen. Yderligere oplysninger finder du se angive faste værdier til kolonneoverskrifter.

 9. Dobbeltklik på det felt, som du vil bruge til beregning af opsummeringsværdier, i forespørgselsdesignvinduet. Du kan kun vælge ét felt til brug i opsummeringsværdier.

 10. Vælg en aggregeringsfunktion til beregning af værdierne på rækken Total for feltet med opsummeringsværdier i forespørgselsdesigngitteret.

 11. Vælg Værdi på rækken Krydstabulering for feltet med opsummeringsværdier.

  Du kan ikke angive kriterier for eller sortere ud fra feltet med opsummeringsværdier.

 12. Klik på Kør i gruppen Resultater under fanen Design.

Angive faste værdier til kolonneoverskrifter

Hvis du vil angive faste værdier til kolonneoverskrifter, kan du indstille egenskaben VisteKolonneoverskrifter for forespørgslen.

 1. Åbn krydstabuleringsforespørgslen i designvisning.

 2. Hvis egenskabsarket ikke er synligt, skal du trykke på F4 for at få det vist.

 3. Lige over fanen Generelt i egenskabsarket skal du kontrollere, at der er valgt Egenskaber for forespørgsel under Markeringstype. Hvis det ikke er tilfældet, skal du klikke på et tomt sted i området over forespørgselsdesigngitteret.

 4. Indtast en kommasepareret liste over værdier, som du vil bruge som kolonneoverskrifter, i egenskaben VisteKolonneoverskrifter under fanen Generelt i egenskabsarket.

  Bemærk: Der er nogle tegn, der ikke er tilladt i kolonneoverskrifter, f.eks. de fleste tegnsætningstegn. Hvis du bruger sådanne værdier på din liste over værdier, erstattes hvert eneste af sådanne tegn med et understregningstegn (_) i Access.

Toppen af siden

Bruge områder eller intervaller til overskrifter

Nogle gange vil du gruppere et felts dataværdier i intervaller og derefter bruge intervallerne til række- eller kolonneoverskrifter (i stedet for blot at benytte værdierne). Lad os f.eks. sige, at du bruger feltet "Alder til kolonneoverskrifter. I stedet for at bruge en kolonne for hver alder foretrækker du måske at benytte kolonner, der repræsenterer aldersgrupper – for eksempel 40-49.

Du kan bruge funktionen Ilf i et udtryk til at oprette områder til brug i række- eller kolonneoverskrifter.

Tip: Hvis du vil oprette intervaller med et Dato/Klokkeslæt-felt, skal du overveje at bruge guiden Krydstabuleringsforespørgsel. Guiden gør det muligt at gruppere datoer i intervallerne År, Kvartal, Måned, Dato eller Dato og klokkeslæt. Hvis ingen af disse intervaller er, som du ønsker, skal du oprette din krydstabuleringsforespørgsel i designvisning og derefter bruge den fremgangsmåde, der er beskrevet i dette afsnit, til at oprette de ønskede intervaller.

Sådan fungerer Ilf

Funktionen Ilf fungerer ved at evaluere et udtryk og derefter returnere én værdi, hvis udtrykket er sandt, eller en alternativ værdi, hvis udtrykket er falsk. Du kan integrere Ilf-sætninger for at oprette en logisk sekvens af sammenligninger. På den måde kan du bruge Ilf til at adskille numeriske feltværdier i områder.

IIf-syntaks

IIf( udtryk, sanddel, falskdel )

Syntaksen for funktionen IIf har følgende argumenter:

Argument

Beskrivelse

udtryk

Påkrævet. Udtryk, som du vil evaluere.

sanddel

Der er påkrævet. Værdi eller et udtryk returneres, hvis udtryk er Sand.

falskdel

Der er påkrævet. Værdi eller et udtryk returneres, hvis udtryk er Falsk.

Oprette områder ved hjælp af et udtryk

 1. Åbn krydstabuleringsforespørgslen i designvisning.

 2. Højreklik på en tom kolonne på rækken Felt i forespørgselsdesigngitteret, og klik derefter på Zoom i genvejsmenuen.

 3. Skriv et feltalias, efterfulgt af et kolon (:) i boksen Zoom.

 4. Skriv IIf().

 5. Skriv et sammenligningsudtryk, der definerer det første område af feltværdier, i parentesen, der efterfølger Ilf.

  Antag f.eks., at du opretter områder til et Alder-felt, og du vil have, at hvert område skal omfatte 20 år. Sammenligningsudtrykket for det første område er [Alder]<21.

 6. Indtast et komma efter sammenligningsudtrykket, og skriv derefter et navn på området i parentes. Det navn, du bruger, er krydstabuleringsoverskriften for værdier, der falder inden for området.

  For eksempel efter [alder] < 21, Indtast et komma og derefter skrive "0-20 år".

 7. Skriv et komma efter områdenavnet (uden for anførselstegnene), og gør derefter ét af følgende:

  • Skriv IIf() for at oprette et andet område, og gentag derefter trin 5, 6 og 7.

  • Til det sidste område skal du blot skrive et navn til området.

   Et komplet integreret Ilf-udtryk, der opdeler et aldersfelt i tyveårsområder, kunne f.eks. se ud som følger (der er tilføjet linjeskift for at øge overskueligheden):

   IIf([Age]<21,"0-20 years",
   IIf([Age]<41,"21-40 years",
   IIf([Age]<61,"41-60 years",
   IIf([Age]<81,"61-80 years", "80+ years"))))

   Bemærk: Evalueringen af udtrykket i Access stoppes, så snart én af IIf-sætningerne evalueres som sand. Du behøver ikke at angive den laveste del af hvert område, fordi enhver værdi, der ligger under den laveste del af et givent område, allerede vil være evalueret som sand.

 8. Vælg Gruppér efter på rækken Total i forespørgselsdesigngitteret.

 9. På rækken Krydstabulering skal du angive, om der skal bruges områder som rækkeoverskrifter eller kolonneoverskrifter. Husk, at du kan angive fra én til tre rækkeoverskrifter og én kolonneoverskrift.

Toppen af siden

Bede om en parameter for at begrænse rækkeoverskrifter

Du vil muligvis have, at krydstabuleringsforespørgslen beder om input, når den køres. Antag f.eks., at du bruger flere rækkeoverskrifter, og at en af dem er Land/Område. I stedet for altid at få vist data for hvert land eller område, kan du få forespørgslen til at bede dig angive et navn og derefter vises data i overensstemmelse med brugerens input.

Du kan føje en parametermeddelelse til ethvert rækkeoverskriftsfelt.

Bemærk: Du kan også føje en parametermeddelelse til en kolonneoverskriftsfelt, men dette begrænser ikke de kolonner, der vises. Du kan finde flere oplysninger om at begrænse de kolonner, der vises, i afsnittet angive faste værdier til kolonneoverskrifter.

 1. Åbn krydstabuleringsforespørgslen i designvisning.

 2. På rækken Kriterier for det rækkeoverskriftsfelt, som du vil bede om brugerinput til, skal du skrive spørgsmålsteksten i firkantede parenteser. Spørgsmålsteksten vises som en meddelelse, når forespørgslen køres.

  Hvis du f.eks. skriver [Hvilket land eller område?] på rækken Kriterier, vises en dialogboks med spørgsmålet "Hvilket land eller område?", en inputboks og knappen OK, når forespørgslen køres.

  Tip: Hvis du vil gøre din parameter fleksibel, skal du afkorte dit udtryk med jokertegn ved at bruge operatoren Like. For eksempel i stedet for at bruge [Hvilket land eller område?] som dit kriterium, kan du bruge Like [Hvilket land og område?]&"*" til at sikre, at parameteren passer med et større inputområde. Når du bruger Like, ændres udseendet af parametermeddelelsen ikke.

 3. Klik på Parametre i gruppen Vis/skjul under fanen Design.

 4. I kolonnen Parametre i dialogboksen Forespørgselsparametre skal du skrive samme parametermeddelelse, som du brugte på rækken Kriterier. Medtag de kantede parenteser, men medtag ikke nogen sammenkædede jokertegn eller operatoren Like.

 5. Vælg datatype for parameteren i kolonnen Datatype. Datatypen skal svare til datatypen i rækkeoverskriftsfeltet.

Toppen af siden

Erstatte NULL-værdier med nuller

Hvis det felt, du bruger til at beregne opsummeringsværdier i din krydstabuleringsforespørgsel, indeholder NULL-værdier, ignoreres disse værdier af enhver aggregeringsfunktion, du bruger. Dine resultater kan blive påvirket i nogle aggregeringsfunktioner. Hvis du f.eks. vil beregne et gennemsnit, tilføjer du alle værdierne og dividerer resultatet med antallet af værdier. Hvis feltet indeholder NULL-værdier, tælles disse NULL-værdier ikke med i antallet af værdier.

I nogle tilfælde vil du måske foretrække at erstatte eventuelle NULL-værdier med nuller, så værdierne tælles med under aggregerede beregninger. Du kan bruge funktionen Nz til at erstatte NULL-værdier med nuller.

Nz-syntaks

Nz ( variant [værdihvisnull ] )

Syntaksen til funktionen Nz indeholder følgende argumenter:

Argument

Beskrivelse

variant

Obligatorisk. En variabel af datatypevariant.

værdihvisnull

Valgfrit (medmindre det bruges i en forespørgsel). En variant-datatype, der angiver den værdi, som skal returneres, hvis argumentet variant er Null. Dette argument gør det muligt at få returneret en anden værdi end nul og en streng af længden nul.

Bemærk: Hvis du bruger funktionen Nz i et udtryk i en forespørgsel uden at medtage argumentet værdihvisnull, indsættes der en streng af længden nul i de felter, der indeholder Null-værdier.

 1. Når forespørgslen er åben i designvisning, skal du højreklikke på feltet Værdi i forespørgselsdesigngitteret.

 2. Klik på Zoom i genvejsmenuen.

 3. I boksen Zoom omgiver på feltets navn eller udtryk med parenteser og derefter skrive Nz foran parenteserne.

 4. Skriv 0 lige inden for højre parentes.

  Hvis du f.eks. brugte Nz med et felt med navnet "Tabte timer" til at lave NULL-værdier om til nuller, ville det færdige udtryk se ud som følger:

Nz([Hours Lost], 0)

Toppen af siden

Tip til krydstabuleringsforespørgsler

 • Hold det enkelt.    Krydstabuleringsforespørgsler kan blive svære at læse i takt med, at antallet af rækkekombinationer vokser. Brug ikke flere rækkeoverskrifter end nødvendigt.

 • Overvej at opbygge din krydstabulering i trin.    Begræns ikke dig selv til udelukkende at bruge tabeller. Du kan ofte starte med at bygge en totalforespørgsel og derefter bruge denne forespørgsel som postkilde for en krydstabuleringsforespørgsel.

 • Vælg dit kolonneoverskriftsfelt omhyggeligt.    Ofte er krydstabuleringsdataark lettere at læse, når antallet af kolonneoverskrifter forbliver relativt lille. Når du har identificeret de felter, du vil bruge som overskrifter, skal du overveje at bruge det felt, der har de færreste forskellige værdier, til at oprette kolonneoverskrifter. Hvis din forespørgsel f.eks. beregner en værdi efter alder og køn, skal du overveje at bruge køn til kolonneoverskrifter i stedet for alder, fordi køn normalt har færre mulige værdier end alder.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×