Gør dine Word-dokumenter tilgængelige for personer med handicap

Gør dine Word-dokumenter tilgængelige for personer med handicap

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Dette emne får du en trinvis vejledning til at gøre det tilgængeligt for personer med handicap dine Word-dokumenter.

Begivenhedsløbeseddel med oplysninger om at teamet arbejder eksternt d. 9. juni. Billedet indeholder et foto og adresse på stedet, hvor konferencen afholdes.

Word indeholder mange indbyggede funktioner, som hjælper personer med forskellige handicap med at læse og oprette dokumenter. Word tilbyder også Tilgængelighedskontrol, som finder elementer, der kan medføre problemer for personer med handicap.

Hvis du vil vide mere om, hvordan Tilgængelighedskontrol virker, skal du læse Regler for Tilgængelighedskontrol.

Windows: Bedste fremgangsmåder for at gøre Word-dokumenter tilgængelige

Tabellen nedenfor indeholder vigtige bedste fremgangsmåder til oprettelse af Word-dokumenter, der er tilgængelige for personer med handicap.

Hvad kan du afhjælpe

Sådan finder du det

Hvorfor skal det afhjælpes

Sådan afhjælper du det

Medtag alternativ tekst i alle visuelle elementer.

Visuelt indhold omfatter billeder, SmartArt-grafik, figurer, grupper, diagrammer, integrerede objekter, håndskrift og videoer.

Brug Tilgængelighedskontrol for at finde manglende alternativ tekst.

Alternativ tekst gør det nemmere for personer, der ikke kan se skærmen, at forstå, hvad der er vigtigt i billeder og andre visuelle elementer.

Undgå at bruge tekst i billeder som den eneste måde at formidle vigtige oplysninger. Hvis det er nødvendigt at bruge et billede med tekst i det, skal du gentage denne tekst i dokumentet. I alternativ tekst skal du kort beskrive billedet og nævne eksistensen af teksten og dens formål.

Føj alternativ tekst til visuelle elementer i Office 365

Føj alternativ tekst til visuelle elementer i Office 2016

Tilføj meningsfuld linktekst og skærmtip.

Hvis du vil fastlægge, om linktekst giver mening som enkeltstående oplysninger, og om den giver skærmlæsere nøjagtige oplysninger om destinationen, kan du scanne dokumentet visuelt.

Personer, der bruger skærmlæsere, scanner sommetider en liste over links. Links skal formidle klare og nøjagtige oplysninger om destinationen. I stedet for at oprette et link til teksten Klik her kan du for eksempel medtage destinationssidens fulde titel.

Tip!: Du kan også tilføje skærmtip, der vises, når markøren holdes over tekst eller billeder, der indeholder et link.

Tilføj linktekst og skærmtip

Kontrollér, at farver ikke er den eneste metode til at formidle oplysninger.

Scan dokumentet visuelt for at finde forekomster af farvekodning.

Personer, der er blinde, har nedsat syn eller er farveblinde kan muligvis gå glip af betydningen i bestemte farver.

Brug et handicapvenligt tekstformat

Brug tilstrækkelig kontrast til tekst og baggrundsfarver.

Brug af Tilgængelighedskontroltil at finde utilstrækkelig farvekontrasten.

Du kan også søge efter tekst i dit dokument, der kan være svært at læse eller for at skelne fra baggrunden.

Hvis dit dokument har høj kontrast mellem tekst og baggrund, kan flere personer se og bruge indholdet.

Brug en handicapvenlig tekstfarve

Brug indbyggede overskrifter og typografier.

Brug Tilgængelighedskontrol til at finde overskrifter, der ikke er i en logisk rækkefølge.

Du kan bevare tabulatorrækkefølgen og gøre det nemmere for skærmlæsere at læse dit dokument ved at bruge en logisk overskriftsrækkefølge og de indbyggede formateringsværktøjer i Word.

Organiser for eksempel overskrifterne i den angivne logiske rækkefølge. Brug f.eks. Overskrift 1, Overskrift 2 og derefter Overskrift 3 i stedet for Overskrift 3, Overskrift 1 og derefter Overskrift 2. Og organiser oplysningerne i dine dokumenter i små dele. Ideelt set bør hver overskrift kun indeholde nogle få afsnit.

Anvend indbyggede overskriftstypografier

Brug opstillinger med punkttegn

Brug sorterede lister

Brug en enkel tabelstruktur, og angiv oplysninger om kolonneoverskrifter.

For at sikre, at tabeller ikke indeholder opdelte celler, flettede celler, indlejrede tabeller eller helt tomme rækker eller kolonner, skal du bruge Tilgængelighedskontrol.

Skærmlæsere holder styr på deres placering i en tabel ved at tælle tabelceller. Hvis en celle er indlejret i en anden tabel, eller hvis en celle er flettet eller opdelt, kan skærmlæseren ikke tælle korrekt og kan ikke give nyttige oplysninger om tabellen efter den pågældende celle. Tomme celler i en tabel kan også få en person med en skærmlæser til at tro, at der ikke er mere i tabellen.

Skærmlæsere bruger også overskriftsoplysninger til at identificere rækker og kolonner.

Brug tabeloverskrifter

Føj alternativ tekst til visuelle elementer i Office 365

Følgende procedurer beskriver, hvordan du føjer alternativ tekst til visuelle elementer i dit Word-dokumenter i Office 365:

Bemærk!: For lyd- og videoindholds vedkommende bør du ud over alternativ tekst medtage undertekster til personer, som er døve eller har nedsat hørelse.

Tip!: For at skrive en god alternativ tekst skal du sørge for at formidle indholdet og formålet med billedet på en præcis og entydig måde. Den alternative tekst bør ikke være længere end en kort sætning eller to – lidt omhyggeligt udvalgte ord kan tit gøre det. Gentag ikke det omgivende tekstindhold som alternativ tekst, og brug ikke udtryk, der refererer til billeder, som f.eks. "en grafik af" eller "et billede af".

Føj alternativ tekst til billeder

Føje alternativ tekst til billeder, som billeder, skærmbilleder, ikoner, videoer og 3D-modeller, så skærmlæsere kan læse teksten for at beskrive billedet til brugere, som ikke kan se billedet.

 1. Enten skal du højreklikke på et billede og vælge Rediger alternativ tekst, eller Vælg et billede og trykke på knappen Alternativ tekst i fanen Format på båndet.

  Menuen Word Win32-redigere alternativ tekst til billeder

  Ruden Alternativ tekst åbnes i højre side af dokumentets brødtekst.

 2. Skriv en til to sætninger, der beskriver billedet og dets sammenhæng for en person, der ikke kan se det.

  Ruden Word Win32-alternativ tekst til billeder

  Tip!: Hvis du vil udføre stavekontrol og rette et ord, du har skrevet, skal du blot højreklikke på ordet og vælge et af de foreslåede alternativer.

  Tip!: Du kan også vælge Opret en beskrivelse til mig, der har Microsofts cloud-drevet intelligent tjenester opretter en beskrivelse for dig. Dette kræver et øjeblik, hvorefter du se resultatet i tekstfeltet. Husk at slette kommentarer ord føjet der, for eksempel "Beskrivelse genereres med høj sikkerhed."

Føj alternativ tekst til figurer eller SmartArt-grafik

 1. Enten skal du højreklikke på en figur eller SmartArt-grafik og vælge Rediger alternativ tekst eller markere det og trykke på knappen Alternativ tekst i fanen Format på båndet.

  Menuen Word Win32-redigere alternativ tekst til figurer

  Ruden Alternativ tekst åbnes i højre side af dokumentets brødtekst.

  Tip!: Du skal højreklikke et sted inde i rammen omkring hele figuren eller SmartArt-grafikken, ikke i en af dens dele.

 2. Skriv en til to sætninger, der beskriver figuren eller SmartArt-grafikken og dens sammenhæng for en person, der ikke kan se den.

  Ruden Word Win32-alternativ tekst til figurer

  Tip!: Hvis du vil udføre stavekontrol og rette et ord, du har skrevet, skal du blot højreklikke på ordet og vælge et af de foreslåede alternativer.

Føje alternativ tekst til diagrammer

 1. Enten skal du højreklikke på et diagram og vælge Rediger alternativ tekst eller Vælg et diagram og trykke på knappen Alternativ tekst i fanen Format på båndet.

  Menuen Word Win32-redigere alternativ tekst til diagrammer

  Ruden Alternativ tekst åbnes i højre side af dokumentets brødtekst.

  Tip!: Du skal højreklikke et sted inde i rammen omkring hele diagrammet, ikke inde i en af dens dele.

 2. Skriv en til to sætninger, der beskriver diagrammet og dets sammenhæng for en person, der ikke kan se det.

  Word Win32-Alt-tekstruden til diagrammer

  Tip!: Hvis du vil udføre stavekontrol og rette et ord, du har skrevet, skal du blot højreklikke på ordet og vælge et af de foreslåede alternativer.

Foretage visuelle elementer dekorativ

Dekorativ objekter tilføje en visuel interesse, men ikke informative (for eksempel, stilistiske kanter). Personer, der bruger skærmlæsere vil høre disse er dekorative, så de kan se de ikke gå glip af vigtige oplysninger.

 1. Højreklik på en visuel.

 2. Vælg Rediger alternativ tekst. Fanen Alternativ tekst åbnes i højre side af dokumentets brødtekst.

 3. Markér afkrydsningsfeltet Decorative. Tekstfeltet bliver nedtonet.

  Word Win32-Alt-tekstruden til dekorative elementer

Tip!: Hvis du eksporterer dokumentet som en PDF-fil, bevares en hvilken som helst visuelle elementer, du har markeret som dekorativ ved at mærke dem som elementer.

Føj alternativ tekst til visuelle elementer i Office 2016

Følgende procedurer beskriver, hvordan du føjer alternativ tekst til visuelle elementer i dit Word-dokumenter i Office 2016:

Bemærk!: Vi anbefaler, at der kun indsættes tekst i beskrivelsesfeltet, og at titlen forbliver tom. Det giver den bedste oplevelse med de fleste større skærmlæsere, herunder Oplæser. For lyd- og videoindholds vedkommende bør du ud over alternativ tekst medtage undertekster til personer, som er døve eller har nedsat hørelse.

Føje alternativ tekst til billeder

Føj alternativ tekst til billeder, som f.eks. billeder og skærmbilleder, så skærmlæsere kan læse teksten op og beskrive billedet for brugere, der ikke kan se billedet.

 1. Højreklik på et billede.

 2. Vælg Formatér billede > Layout og egenskaber.

 3. Vælg Alternativ tekst.

 4. Skriv en beskrivelse og en titel.

  Tip!: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Skærmbillede af området Alternativ tekst i ruden Formatér billede, der beskriver det valgte pivotdiagram

Føje alternativ tekst til SmartArt-grafik

 1. Højreklik på SmartArt-grafik.

 2. Vælg Formatér objekt > Figurindstillinger > Layout og egenskaber.

 3. Vælg Alternativ tekst.

 4. Skriv en beskrivelse og en titel.

  Tip!: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Alternativ tekst i ruden Formatér figur, der beskriver den valgte SmartArt-grafik

Føje alternativ tekst til figurer

Føj alternativ tekst til figurer, herunder figurer i SmartArt-grafik.

 1. Højreklik på en figur, og vælg derefter Formatér figur.

 2. Vælg Layout og egenskaber i højre rude, og vælg derefter Alternativ tekst.

 3. Skriv en beskrivelse og en titel.

  Tip!: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Skærmbillede af området Alternativ tekst i ruden Formatér figur, der beskriver den valgte figur

Føje alternativ tekst til diagrammer

 1. Højreklik på et diagram.

 2. Vælg Formatér diagramområde > Diagramindstillinger > Layout og egenskaber.

 3. Vælg Alternativ tekst.

 4. Skriv en beskrivelse og en titel.

  Tip!: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Skærmbillede af området Alternativ tekst i ruden Formater diagramområde, der beskriver det valgte diagram

Gøre hyperlinks, tekst og tabeller tilgængelige

I følgende procedurer beskrives det, hvordan du gør links, tekst og tabeller i dine Word-dokumenter tilgængelige.

Tilføje linktekst og skærmtip

 1. Markér den tekst, som du vil føje linket til, og højreklik derefter.

 2. Vælg Link. Den markerede tekst vises i feltet Tekst, der skal vises. Dette er teksten i linket.

 3. Hvis det er nødvendigt, kan du ændre teksten i linket.

 4. Skriv destinationsadressen for linket i feltet Adresse.

 5. Vælg knappen Skærmtip, og skriv et skærmtip i feltet Skærmtiptekst.

  Tip!: Hvis titlen på linkets destinationsside giver en nøjagtig oversigt over, hvad der er på siden, kan du bruge den til teksten i linket. Denne linktekst svarer f.eks. til titlen på destinationssiden: Skabeloner og temaer til Office Online.

Skærmbillede af dialogboksen Indsæt link og dialogboksen Skærmtip

Anvend indbyggede overskriftstypografier

 1. Markér overskriftsteksten.

 2. På fanen Hjem i gruppen Typografier skal du vælge en overskriftstypografi, f.eks. Overskrift 1 eller Overskrift 2.

Skærmbillede af indstillingerne for overskriftstypografi

Brug opstillinger med punkttegn

 1. Placer markøren et vilkårligt sted i dokumentet.

 2. Vælg fanen Hjem.

 3. Vælg knappen Punkttegn i gruppen Afsnit .

 4. Skriv hvert punkt i punktopstillingen.

Skærmbillede af indstillinger for punkttegnstyper

Bruge sorterede lister

 1. Placer markøren et vilkårligt sted i dokumentet.

 2. Vælg fanen Hjem.

 3. Vælg knappen Nummerering i gruppen Afsnit .

 4. Skriv de sekventielle trin.

Skærmbillede af indstillinger for nummereringstypografi

Brug en handicapvenlig tekstfarve

Her er nogle ting til overvejelse:

 • Sørg for, at teksten vises tydeligt, ved at vælge indstillingen Automatisk for skriftfarver. Markér teksten, og vælg derefter Hjem > Skriftfarve > Automatisk.

  Skærmbillede af den automatiske farveindstilling af skrifttyper
 • Brug Tilgængelighedskontrol til at analysere dokumentet og finde utilstrækkelig farvekontrast. Værktøjet kontrollerer nu dokumenterne for tekstfarve, cellebaggrunde i tabeller, fremhævning, fyldfarve i tekstfelter, afsnitsskygge, figurer og SmartArt-fyld, sidehoveder og -fødder samt links.

 • Brug Colour Contrast Analyzer, som er en gratis app, der analyserer farver og kontrast, og som viser resultaterne næsten med det samme.

Brug et handicapvenligt tekstformat

Her er nogle ting til overvejelse:

 • Føj understregning til farvekodet linktekst. Farveblinde personer kan på den måde se, at teksten er et link, selvom de ikke kan se farven.

 • Tilføj figurer, hvis der bruges farve til at angive status. Tilføj eksempelvis et fluebenssymbol Grøn markering i Excel , hvis grøn bruges til at angive "bestået", og et stort X Skærmbillede af et rødt felt med et stort X inde i feltet. , hvis rød betyder "ikke bestået".

Brug tekstafstand

Forøg eller formindsk blanktegn mellem sætninger og afsnit.

 1. Markér teksten.

 2. Vælg fanen Hjem.

 3. Vælg knappen mere i gruppen afsnit i det nederste højre hjørne af gruppen.
  I dialogboksen afsnit åbnes, vises fanen Indrykning og afstand.

 4. Vælg de ønskede afstandsindstillinger under Afstand.

Afstandsindstillingerne er fremhævet i dialogboksen Afsnit.

Bruge tabeloverskrifter

 1. Placer markøren et vilkårligt sted i en tabel.

 2. Markér afkrydsningsfeltet Kolonneoverskrift i gruppen Indstillinger for tabeltypografi under fanen Tabelværktøjsdesign.

 3. Skriv kolonneoverskrifter.

Skærmbillede af afkrydsningsfeltet Kolonneoverskrift

Se også

Mac: Bedste fremgangsmåder for at gøre Word-dokumenter tilgængelige

Tabellen nedenfor indeholder vigtige bedste fremgangsmåder til oprettelse af Word dokumenter, der er tilgængelige for personer med handicap.

Hvad kan du afhjælpe

Sådan finder du det

Hvorfor skal det afhjælpes

Sådan afhjælper du det

Medtag alternativ tekst i alle visuelle elementer.

Visuelt indhold omfatter billeder, SmartArt-grafik, figurer, grupper, diagrammer, integrerede objekter, håndskrift og videoer.

Brug Tilgængelighedskontrol for at finde manglende alternativ tekst.

Alternativ tekst gør det nemmere for personer, der ikke kan se skærmen, at forstå, hvad der er vigtigt i billeder og andre visuelle elementer.

Undgå at bruge tekst i billeder som den eneste måde at formidle vigtige oplysninger. Hvis det er nødvendigt at bruge et billede med tekst i det, skal du gentage denne tekst i dokumentet. I alternativ tekst skal du kort beskrive billedet og nævne eksistensen af teksten og dens formål.

Føj alternativ tekst til visuelle elementer i Office 365

Føj alternativ tekst til visuelle elementer i Office 2016

Tilføj meningsfuld linktekst og skærmtip.

Hvis du vil fastlægge, om linktekst giver mening som enkeltstående oplysninger, og om den giver skærmlæsere nøjagtige oplysninger om destinationen, kan du scanne dokumentet visuelt.

Personer, der bruger skærmlæsere, scanner sommetider en liste over links. Links skal formidle klare og nøjagtige oplysninger om destinationen. I stedet for at oprette et link til teksten Klik her kan du for eksempel medtage destinationssidens fulde titel.

Tip!: Du kan også tilføje skærmtip, der vises, når markøren holdes over tekst eller billeder, der indeholder et link.

Tilføj linktekst og skærmtip

Kontrollér, at farver ikke er den eneste metode til at formidle oplysninger.

Scan dokumentet visuelt for at finde forekomster af farvekodning.

Personer, der er blinde, har nedsat syn eller er farveblinde kan muligvis gå glip af betydningen i bestemte farver.

Brug et handicapvenligt tekstformat

Brug tilstrækkelig kontrast til tekst og baggrundsfarver.

Brug af Tilgængelighedskontroltil at finde utilstrækkelig farvekontrasten.

Du kan også søge efter tekst i dit dokument, der kan være svært at læse eller for at skelne fra baggrunden.

Hvis dit dokument har høj kontrast mellem tekst og baggrund, kan flere personer se og bruge indholdet.

Brug en handicapvenlig tekstfarve

Brug indbyggede overskrifter og typografier.

Brug Tilgængelighedskontrol til at finde overskrifter, der ikke er i en logisk rækkefølge.

Du kan bevare tabulatorrækkefølgen og gøre det nemmere for skærmlæsere at læse dit dokument ved at bruge en logisk overskriftsrækkefølge og de indbyggede formateringsværktøjer i Word.

For eksempel organisere overskrifter i den angivne logisk rækkefølge. Brug af overskrift 1, Overskrift 2, og klik derefter overskrift 3 i stedet for overskrift 3, Overskrift 1 og derefter Overskrift 2. Og organisere oplysninger i dine dokumenter i små dele. Ideelt set efterfølges hver overskrift af kun nogle få afsnit.

Anvend indbyggede overskriftstypografier

Brug opstillinger med punkttegn

Brug sorterede lister

Brug en enkel tabelstruktur, og angiv oplysninger om kolonneoverskrifter.

For at sikre, at tabeller ikke indeholder opdelte celler, flettede celler, indlejrede tabeller eller helt tomme rækker eller kolonner, skal du bruge Kontrol af hjælp til handicappede.

Skærmlæsere holder styr på deres placering i en tabel ved at tælle tabelceller. Hvis en celle er indlejret i en anden tabel, eller hvis en celle er flettet eller opdelt, kan skærmlæseren ikke tælle korrekt og kan ikke give nyttige oplysninger om tabellen efter den pågældende celle. Tomme celler i en tabel kan også få en person med en skærmlæser til at tro, at der ikke er mere i tabellen.

Skærmlæsere bruger også overskriftsoplysninger til at identificere rækker og kolonner.

Brug tabeloverskrifter

Føj alternativ tekst til visuelle elementer i Office 365

Følgende procedurer beskriver, hvordan du føjer alternativ tekst til visuelle elementer i dokumenterne Word i Office 365:

Bemærkninger!: 

 • For lyd- og videoindholds vedkommende bør du ud over alternativ tekst medtage undertekster til personer, som er døve eller har nedsat hørelse.

 • Hvis du vil aktivere højreklik på din Mac, skal du sørge for, at indstillingen Sekundært klik er valgt i Systemindstillinger.

Tip!: For at skrive en god alternativ tekst skal du sørge for at formidle indholdet og formålet med billedet på en præcis og entydig måde. Den alternative tekst bør ikke være længere end en kort sætning eller to – lidt omhyggeligt udvalgte ord kan tit gøre det. Gentag ikke det omgivende tekstindhold som alternativ tekst, og brug ikke udtryk, der refererer til billeder, som f.eks. "en grafik af" eller "et billede af".

Føj alternativ tekst til billeder

Føje alternativ tekst til billeder, som billeder, skærmbilleder, ikoner, videoer og 3D-modeller, så skærmlæsere kan læse en beskrivelse til brugere, som ikke kan se billedet.

 1. Enten skal du højreklikke på et billede og vælge Rediger alternativ tekst, eller Vælg et billede og trykke på knappen Alternativ tekst i fanen Format på båndet.

  Alternativ tekstindstilling i genvejsmenuen i Word

  Ruden Alternativ tekst åbnes i højre side af dokumentets brødtekst.

 2. Skriv 1-2-sætninger for at beskrive billedindhold og kontekst.

  Ruden alternativ tekst i Word

  Tip!: Hvis du vil udføre stavekontrol og rette et ord, du har skrevet, skal du blot højreklikke på ordet og vælge et af de foreslåede alternativer.

Føj alternativ tekst til figurer eller SmartArt-grafik

 1. Enten skal du højreklikke på en figur eller SmartArt-grafik og vælge Rediger alternativ tekst eller markere det og trykke på knappen Alternativ tekst i fanen Format på båndet.

  Indstillingen alternativ tekst i en genvejsmenu for at tilføje en alternativ tekst til en figur

  Ruden Alternativ tekst åbnes i højre side af dokumentets brødtekst.

 2. Skriv 1-2-sætninger for at beskrive indholdet og konteksten for den figur eller SmartArt-grafik.

  Ruden alternativ tekst i Word

  Tip!: Hvis du vil udføre stavekontrol og rette et ord, du har skrevet, skal du blot højreklikke på ordet og vælge et af de foreslåede alternativer.

Føje alternativ tekst til diagrammer

 1. Enten skal du højreklikke på et diagram og vælge Rediger alternativ tekst eller Vælg et diagram og trykke på knappen Alternativ tekst i fanen Format på båndet.

  Tip!: For at åbne menuen korrekt, højreklik på Diagramområdet, det vil sige, et sted, hvor inde i rammen, der omgiver hele diagrammet, ikke inde i en del af.

 2. Skriv 1-2-sætninger for at beskrive indholdet og konteksten af diagrammet.

  Alt tekstruden i Word

  Tip!: Hvis du vil udføre stavekontrol og rette et ord, du har skrevet, skal du blot højreklikke på ordet og vælge et af de foreslåede alternativer.

Foretage visuelle elementer dekorativ

Dekorativ objekter tilføje en visuel interesse, men ikke informative (for eksempel, stilistiske kanter). Personer, der bruger skærmlæsere vil høre disse er dekorative, så de kan se de ikke gå glip af vigtige oplysninger.

 1. Højreklik på en visuel.

 2. Vælg Rediger alternativ tekst. Fanen Alternativ tekst åbnes i højre side af dokumentets brødtekst.

 3. Markér afkrydsningsfeltet Markér som dekorativ. Tekstfeltet er nedtonet.

  Dekorativ afkrydsningsfeltet er markeret i ruden alternativ tekst

Tip!: Hvis du eksporterer dokumentet som en PDF-fil, bevares en hvilken som helst visuelle elementer, du har markeret som dekorativ ved at mærke dem som elementer.

Føj alternativ tekst til visuelle elementer i Office 2016

Følgende procedurer beskriver, hvordan du føje alternativ tekst til visuelle elementer i Word dokumenter.

Bemærk!: For lyd- og videoindholds vedkommende bør du ud over alternativ tekst medtage undertekster til personer, som er døve eller har nedsat hørelse.

Føje alternativ tekst til billeder

Føj alternativ tekst til billeder, som f.eks. billeder og skærmbilleder, så skærmlæsere kan læse teksten op og beskrive billedet for brugere, der ikke kan se billedet.

 1. Højreklik på et billede.

 2. Vælg Formatér billede > Layout og egenskaber.

 3. Vælg Alternativ tekst.

 4. Skriv en beskrivelse og en titel.

  Tip!: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Skærmbillede af området Alternativ tekst i ruden Formatér billede, der beskriver det valgte pivotdiagram

Føje alternativ tekst til SmartArt-grafik

 1. Højreklik på SmartArt-grafik.

 2. Vælg Formatér SmartArt > Indstillinger for figur > Layout og egenskaber.

 3. Vælg Alternativ tekst.

 4. Skriv en beskrivelse og en titel.

  Tip!: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Skærmbillede af området Alternativ tekst i ruden Formatér figur, der beskriver den valgte SmartArt-grafik

Føje alternativ tekst til figurer

Føj alternativ tekst til figurer, herunder figurer i SmartArt-grafik.

 1. Højreklik på en figur.

 2. Vælg Formatér figur > Figurindstillinger > Layout og egenskaber.

 3. Vælg Alternativ tekst.

 4. Skriv en beskrivelse og en titel.

  Tip!: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Skærmbillede af området Alternativ tekst i ruden Formatér figur, der beskriver den valgte figur

Føje alternativ tekst til diagrammer

 1. Højreklik på et diagram.

 2. Vælg Formatér diagramområde > Diagramindstillinger > Layout og egenskaber.

 3. Vælg Alternativ tekst.

 4. Skriv en beskrivelse og en titel.

  Tip!: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Skærmbillede af området Alternativ tekst i ruden Formater diagramområde, der beskriver det valgte diagram

Gøre hyperlinks, tekst og tabeller tilgængelige

I følgende procedurer beskrives det, hvordan du gør links, tekst og tabeller i dine Word-dokumenter tilgængelige.

Tilføje linktekst og skærmtip

 1. Markér den tekst, som du vil føje linket til, og højreklik derefter.

 2. Vælg Hyperlink.

  Den markerede tekst vises i feltet tekst skal vises. Dette er teksten i linket.

 3. Hvis det er nødvendigt, kan du ændre teksten i linket.

 4. I feltet Adresse skal du skrive URL-adressen til destinationen.

 5. Vælg knappen Skærmtip, og skriv et skærmtip i feltet Skærmtiptekst.

  Tip!: Hvis titlen på linkets destinationsside giver en nøjagtig oversigt over, hvad der er på siden, kan du bruge den til teksten i linket. Denne linktekst svarer f.eks. til titlen på destinationssiden: Skabeloner og temaer til Office Online.

Skærmbillede af dialogboksen Indsæt link og dialogboksen Skærmtip

Anvend indbyggede overskriftstypografier

 1. Markér overskriftsteksten.

 2. På fanen Hjem skal du vælge en overskriftstypografi, f.eks. Overskrift 1 eller Overskrift 2.

Skærmbillede af indstillingerne for overskriftstypografi

Brug opstillinger med punkttegn

 1. Placer markøren et vilkårligt sted i dokumentet.

 2. Vælg fanen Hjem.

 3. Vælg knappen Punkttegn i gruppen Afsnit .

 4. Skriv hvert punkt i punktopstillingen.

Skærmbillede af indstillinger for punkttegnstyper

Bruge sorterede lister

 1. Placer markøren et vilkårligt sted i dokumentet.

 2. Vælg fanen Hjem.

 3. Vælg knappen Opstilling med tal/bogstaver.

 4. Skriv de sekventielle trin.

Skærmbillede af indstillinger for nummereringstypografi

Brug en handicapvenlig tekstfarve

Her er nogle ting til overvejelse:

 • Sørg for, at teksten vises tydeligt, ved at vælge indstillingen Automatisk for skriftfarver. Markér teksten, og vælg derefter Hjem > Skriftfarve > Automatisk.

  Skærmbillede af den automatiske farveindstilling af skrifttyper
 • Brug Tilgængelighedskontrol til at analysere dokumentet og finde utilstrækkelig farvekontrast. Værktøjet kontrollerer nu dokumenterne for tekstfarve, cellebaggrunde i tabeller, fremhævning, fyldfarve i tekstfelter, afsnitsskygge, figurer og SmartArt-fyld, sidehoveder og -fødder samt links.

 • Brug Colour Contrast Analyzer, som er en gratis app, der analyserer farver og kontrast, og som viser resultaterne næsten med det samme.

Brug et handicapvenligt tekstformat

Her er nogle ting til overvejelse:

 • Føj understregning til farvekodet linktekst. Farveblinde personer kan på den måde se, at teksten er et link, selvom de ikke kan se farven.

 • Tilføj figurer, hvis der bruges farve til at angive status. Tilføj eksempelvis et fluebenssymbol Grøn markering i Excel , hvis grøn bruges til at angive "bestået", og et stort X Skærmbillede af et rødt felt med et stort X inde i feltet. , hvis rød betyder "ikke bestået".

Brug tekstafstand

Forøg eller formindsk blanktegn mellem sætninger og afsnit.

 1. Markér teksten.

 2. Vælg fanen Hjem.

 3. Vælg linje og afstand mellem afsnit > Indstillinger for linjeafstand.
  Dialogboksen afsnit åbnes, vises fanen Indrykning og afstand.

 4. Vælg de ønskede afstandsindstillinger under Afstand.

Skærmbillede af dialogboksen Afsnit

Bruge tabeloverskrifter

 1. Placer markøren et vilkårligt sted i en tabel.

 2. Markér afkrydsningsfeltet Kolonneoverskrift under fanen Tabeldesign .

 3. Skriv kolonneoverskrifter.

Skærmbillede af afkrydsningsfeltet Kolonneoverskrift

Se også

iOS: Bedste fremgangsmåder for at gøre Word-dokumenter tilgængelige

Tabellen nedenfor indeholder vigtige bedste fremgangsmåder til oprettelse af Word-dokumenter, der er tilgængelige for personer med handicap.

Hvad kan du afhjælpe

Hvorfor skal det afhjælpes

Sådan afhjælper du det

Tilføj beskrivende tekst til links

Personer, der bruger skærmlæsere, scanner sommetider en liste over links. Links skal formidle klare og nøjagtige oplysninger om destinationen. I stedet for at oprette et link til teksten Klik her kan du for eksempel medtage destinationssidens fulde titel.

Tilføj linktekst

Kontrollér, at farver ikke er den eneste metode til at formidle oplysninger.

Personer, der er blinde, har nedsat syn eller er farveblinde kan muligvis gå glip af betydningen i bestemte farver.

Brug et handicapvenligt tekstformat

Brug tilstrækkelig kontrast til tekst og baggrundsfarver.

Hvis dit dokument har høj kontrast mellem tekst og baggrund, kan flere personer se og bruge indholdet.

Brug en handicapvenlig tekstfarve

Brug en større skriftstørrelse (11 pkt. eller mere), Sans Serif-skrifttyper og tilstrækkelige blanktegn.

Ordblinde fortæller ofte, at teksten "flyder sammen" på en side (hvor en linje med tekst flyder sammen med linjen nedenunder). De oplever ofte, at teksten flettes eller forvrænges.

Nedsæt læsemængden for ordblinde eller personer med nedsat syn. De foretrækker muligvis velkendte Sans Serif-skrifttyper som f.eks. Arial eller Calibri. Undgå at bruge kun store bogstaver og overdreven kursiv eller understreget tekst. Medtag rigeligt blanktegn mellem sætninger og afsnit.

Brug tekstafstand

Brug indbyggede overskrifter og typografier.

Du kan bevare tabulatorrækkefølgen og gøre det nemmere for skærmlæsere at læse dit dokument ved at bruge en logisk overskriftsrækkefølge og de indbyggede formateringsværktøjer i Word.

Organiser for eksempel overskrifterne i den angivne logiske rækkefølge. Brug f.eks. Overskrift 1, Overskrift 2 og derefter Overskrift 3 i stedet for Overskrift 3, Overskrift 1 og derefter Overskrift 2. Og organiser oplysningerne i dine dokumenter i små dele. Ideelt set bør hver overskrift kun indeholde nogle få afsnit.

Anvend indbyggede overskriftstypografier

Brug opstillinger med punkttegn

Brug sorterede lister

Brug en enkel tabelstruktur, og angiv oplysninger om kolonneoverskrifter.

Skærmlæsere holder styr på deres placering i en tabel ved at tælle tabelceller. Hvis en celle er indlejret i en anden tabel, eller hvis en celle er flettet eller opdelt, kan skærmlæseren ikke tælle korrekt og kan ikke give nyttige oplysninger om tabellen efter den pågældende celle. Tomme celler i en tabel kan også få en person med en skærmlæser til at tro, at der ikke er mere i tabellen.

Skærmlæsere bruger også overskriftsoplysninger til at identificere rækker og kolonner.

Brug tabeloverskrifter

Gøre hyperlinks, tekst og tabeller tilgængelige

I følgende procedurer beskrives det, hvordan du gør links, tekst og tabeller i dine Word-dokumenter tilgængelige.

Tilføje linktekst

 1. Markér den tekst, som du vil føje linket til.

 2. Tryk på ikonet Mere i slutningen af værktøjslinjen nederst på skærmbilledet for at åbne fanen Hjem.

 3. Tryk på Hjem > Indsæt.

 4. Rul ned til kommandoen Link, og tryk derefter på den.

 5. Den markerede tekst vises i feltet Vis. Dette er teksten i linket. Du kan ændre den, hvis du vil.

 6. Hvis du vil tilføje et link i feltet Adresse, skal du skrive webadressen.

 7. Tryk på Udført øverst på skærmen.

Tip!: Hvis titlen på linkets destinationsside giver en nøjagtig oversigt over, hvad der er på siden, kan du bruge den til teksten i linket. Denne linktekst svarer f.eks. til titlen på destinationssiden: Skabeloner og temaer til Office Online.

Kommandoen Link, der viser URL (adresse) og tekst, der skal vises

Anvend indbyggede overskriftstypografier

 • Markér teksten.

 • Tryk på ikonet Mere i slutningen af værktøjslinjen nederst på skærmbilledet for at åbne fanen Hjem.

 • Tryk på højre pil på kommandoen Typografier.

 • Tryk på en overskriftstypografi, f.eks. Overskrift 1.

Kommandoen Typografier med Overskrift 1 valgt

Brug opstillinger med punkttegn

 1. Placer markøren et vilkårligt sted i dokumentet.

 2. Tryk på ikonet Mere i slutningen af værktøjslinjen nederst på skærmbilledet for at åbne fanen Hjem.

 3. Tryk på højre pil på kommandoen Punkttegn.

 4. Tryk på den ønskede indstilling for punkttegn.

 5. Skriv hvert punkt i punktopstillingen.

Kommandoen Punkttegn, der viser formateringsindstillinger

Bruge sorterede lister

 1. Placer markøren et vilkårligt sted i dokumentet.

 2. Tryk på ikonet Mere i slutningen af værktøjslinjen nederst på skærmbilledet for at åbne fanen Hjem.

 3. Tryk på højre pil på kommandoen Opstilling med tal/bogstaver.

 4. Tryk på den ønskede indstilling for tal/bogstaver.

 5. Skriv de sekventielle trin.

Kommandoen Opstilling med tal/bogstaver, der viser formateringsindstillinger

Brug en handicapvenlig tekstfarve

Her er nogle ting til overvejelse:

 • Sørg for, at teksten vises tydeligt, ved at vælge indstillingen Automatisk for skriftfarver. Markér teksten, og vælg derefter Hjem > Skriftfarve > Automatisk.

  Skærmbillede af den automatiske farveindstilling af skrifttyper
 • Brug Colour Contrast Analyzer, som er en gratis app, der analyserer farver og kontrast, og som viser resultaterne næsten med det samme.

Brug et handicapvenligt tekstformat

Her er nogle ting til overvejelse:

 • Føj understregning til farvekodet linktekst. Farveblinde personer kan på den måde se, at teksten er et link, selvom de ikke kan se farven.

 • Tilføj figurer, hvis der bruges farve til at angive status. Tilføj eksempelvis et fluebenssymbol Grøn markering i Excel , hvis grøn bruges til at angive "bestået", og et stort X Skærmbillede af et rødt felt med et stort X inde i feltet. , hvis rød betyder "ikke bestået".

Brug tekstafstand

Forøg eller formindsk blanktegn mellem sætninger og afsnit:

 1. Markér teksten.

 2. Tryk på ikonet Mere i slutningen af værktøjslinjen nederst på skærmbilledet for at åbne fanen Hjem.

 3. Tryk på højre pil til højre på kommandoen Linjeafstand.

 4. Tryk på den ønskede indstilling for linjeafstand.

Kommando Linjeafstand, der viser formateringsindstillinger, hvor 1,15 er valgt

Bruge tabeloverskrifter

 1. Placer markøren et vilkårligt sted i en tabel.

 2. Tryk på Hjem > Indsæt > Tabel.

 3. Tryk på pil til højre på kommandoen Typografiindstillinger.

 4. Tryk på indstillingen Kolonneoverskrift for at vælge den.

 5. Skriv kolonneoverskrifter i din tabel.

Kommandoen Indstillinger for typografi, med kolonneoverskrift markeret

Se også

Android: Bedste fremgangsmåder til at gøre Word-dokumenter tilgængelige

Tabellen nedenfor indeholder vigtige bedste fremgangsmåder til oprettelse af Word-dokumenter, der er tilgængelige for personer med handicap.

Hvad kan du afhjælpe

Hvorfor skal det afhjælpes

Sådan afhjælper du det

Medtag alternativ tekst med alle visuelle elementer og tabeller.

Visuelt indhold omfatter billeder, SmartArt-grafik, figurer, grupper, diagrammer, integrerede objekter, håndskrift og videoer.

Alternativ tekst gør det nemmere for personer, der ikke kan se skærmen, at forstå, hvad der er vigtigt i billeder og andre visuelle elementer.

Undgå at bruge tekst i billeder som den eneste måde at formidle vigtige oplysninger. Hvis det er nødvendigt at bruge et billede med tekst i det, skal du gentage denne tekst i dokumentet. I alternativ tekst skal du kort beskrive billedet og nævne eksistensen af teksten og dens formål.

Føj alternativ tekst til billeder

Føje alternativ tekst til figurer

Føj alternativ tekst til tabeller

Tilføj beskrivende tekst til links

Personer, der bruger skærmlæsere, scanner sommetider en liste over links. Links skal formidle klare og nøjagtige oplysninger om destinationen. I stedet for at oprette et link til teksten Klik her kan du for eksempel medtage destinationssidens fulde titel.

Tilføj linktekst

Kontrollér, at farver ikke er den eneste metode til at formidle oplysninger.

Personer, der er blinde, har nedsat syn eller er farveblinde kan muligvis gå glip af betydningen i bestemte farver.

Brug en handicapvenlig tekstfarve

Brug tilstrækkelig kontrast til tekst og baggrundsfarver.

Hvis dit dokument har høj kontrast mellem tekst og baggrund, kan flere personer se og bruge indholdet.

Brug en større skriftstørrelse (18 pkt. eller mere), Sans Serif-skrifttyper og tilstrækkelige blanktegn.

Ordblinde fortæller ofte, at teksten "flyder sammen" på en side (hvor en linje med tekst flyder sammen med linjen nedenunder). De oplever ofte, at teksten flettes eller forvrænges.

Nedsæt læsemængden for ordblinde eller personer med nedsat syn. De foretrækker muligvis velkendte Sans Serif-skrifttyper som f.eks. Arial eller Calibri. Undgå at bruge kun store bogstaver og overdreven kursiv eller understreget tekst. Medtag rigeligt blanktegn mellem sætninger og afsnit.

Brug tekstafstand

Brug indbyggede overskrifter og typografier.

Du kan bevare tabulatorrækkefølgen og gøre det nemmere for skærmlæsere at læse dit dokument ved at bruge en logisk overskriftsrækkefølge og de indbyggede formateringsværktøjer i Word.

Organiser for eksempel overskrifterne i den angivne logiske rækkefølge. Brug f.eks. Overskrift 1, Overskrift 2 og derefter Overskrift 3 i stedet for Overskrift 3, Overskrift 1 og derefter Overskrift 2. Og organiser oplysningerne i dine dokumenter i små dele. Ideelt set bør hver overskrift kun indeholde nogle få afsnit.

Anvend indbyggede overskriftstypografier

Brug opstillinger med punkttegn

Brug sorterede lister

Brug en enkel tabelstruktur, og angiv oplysninger om kolonneoverskrifter.

Skærmlæsere holder styr på deres placering i en tabel ved at tælle tabelceller. Hvis en celle er indlejret i en anden tabel, eller hvis en celle er flettet eller opdelt, kan skærmlæseren ikke tælle korrekt og kan ikke give nyttige oplysninger om tabellen efter den pågældende celle. Tomme celler i en tabel kan også få en person med en skærmlæser til at tro, at der ikke er mere i tabellen.

Skærmlæsere bruger også overskriftsoplysninger til at identificere rækker og kolonner.

Bruge tabeloverskrifter

Føje alternativ tekst til visuelle elementer og tabeller

I følgende procedurer beskrives, hvordan du føjer alternativ tekst til visuelle elementer og tabeller i dine Word-dokumenter.

Bemærk!:  For lyd- og videoindholds vedkommende bør du ud over alternativ tekst medtage undertekster til personer, som er døve eller har nedsat hørelse.

Føje alternativ tekst til billeder

Føje alternativ tekst til billeder som billeder og skærmbilleder, så skærmlæsere kan læse teksten for at beskrive billedet til brugere, som ikke kan se billedet

 1. Markér et billede.

 2. Tryk på pil op i slutningen af værktøjslinjen nederst på skærmbilledet for at åbne fanen Billede.

 3. Rul ned til kommandoen Alternativ tekst, og tryk derefter på den.

 4. Skriv en beskrivelse og en titel. Dine ændringer gemmes automatisk.

  Tip!: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Kommandoen Alternativ tekst under fanen Billede

Føje alternativ tekst til figurer

Føj alternativ tekst til figurer, herunder figurer i SmartArt-grafik.

 1. Markér en figur.

 2. Tryk på pil op i slutningen af værktøjslinjen nederst på skærmbilledet for at åbne fanen Figur.

 3. Rul ned til kommandoen Alternativ tekst, og tryk derefter på den.

 4. Skriv en beskrivelse og en titel. Dine ændringer gemmes automatisk.

  Tip!: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Kommandoen Alternativ tekst under fanen Figur

Føje alternativ tekst til tabeller

 1. Tryk på et vilkårligt sted i en tabel.

 2. Tryk på pil op i slutningen af værktøjslinjen nederst på skærmbilledet for at åbne fanen Tabel.

 3. Rul ned til kommandoen Alternativ tekst, og tryk derefter på den.

 4. Skriv en beskrivelse og en titel. Dine ændringer gemmes automatisk.

  Tip!: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Kommandoen Alternativ tekst under fanen Tabel

Gøre hyperlinks, tekst og tabeller tilgængelige

I følgende procedurer beskrives det, hvordan du gør links, tekst og tabeller i dine Word-dokumenter tilgængelige.

Tilføje linktekst

 1. Markér den tekst, som du vil føje linket til.

 2. Tryk på pil op i slutningen af værktøjslinjen nederst på skærmbilledet for at åbne fanen Hjem.

 3. Tryk på Hjem > Indsæt.

 4. Rul ned til kommandoen Link, og tryk derefter på den.

 5. Den markerede tekst vises i feltet Tekst, der skal vises. Dette er teksten i linket. Du kan ændre den, hvis du vil.

 6. Hvis du vil tilføje et link i feltet Adresse, skal du skrive webadressen.

 7. Tryk på Indsæt øverst på skærmen.

Tip!: Hvis titlen på linkets destinationsside giver en nøjagtig oversigt over, hvad der er på siden, kan du bruge den til teksten i linket. Denne linktekst svarer f.eks. til titlen på destinationssiden: Skabeloner og temaer til Office Online.

Kommandoen Link, der viser teksten, der skal vises, samt adresse

Anvend indbyggede overskriftstypografier

 • Markér teksten.

 • Tryk på pil op i slutningen af værktøjslinjen nederst på skærmbilledet for at åbne fanen Hjem.

 • Tryk på højre pil på kommandoen Typografier.

 • Tryk på en overskriftstypografi, f.eks. Overskrift 1.

Kommandoen Typografier med Overskrift 1 valgt

Brug opstillinger med punkttegn

 1. Placer markøren et vilkårligt sted i dokumentet.

 2. Tryk på pil op i slutningen af værktøjslinjen nederst på skærmbilledet for at åbne fanen Hjem. Tryk på højre pil på kommandoen Punkttegn.

 3. Tryk på den ønskede indstilling for punkttegn.

 4. Skriv hvert punkt i punktopstillingen.

Kommandoen Punkttegn, der viser formateringsindstillinger

Bruge sorterede lister

 1. Placer markøren et vilkårligt sted i dokumentet.

 2. Tryk på pil op i slutningen af værktøjslinjen nederst på skærmbilledet for at åbne fanen Hjem. Tryk på højre pil på kommandoen Opstilling med tal/bogstaver.

 3. Tryk på den ønskede indstilling for tal/bogstaver.

 4. Skriv de sekventielle trin.

Kommandoen Opstilling med tal/bogstaver, der viser formateringsindstillinger

Brug en handicapvenlig tekstfarve

Her er nogle ting til overvejelse:

 • Sørg for, at teksten vises tydeligt, ved at vælge indstillingen Automatisk for skriftfarver. Markér teksten, og vælg derefter Hjem > Skriftfarve > Automatisk.

  Skærmbillede af den automatiske farveindstilling af skrifttyper
 • Brug Colour Contrast Analyzer, som er en gratis app, der analyserer farver og kontrast, og som viser resultaterne næsten med det samme.

Brug et handicapvenligt tekstformat

Her er nogle ting til overvejelse:

 • Føj understregning til farvekodet linktekst. Farveblinde personer kan på den måde se, at teksten er et link, selvom de ikke kan se farven.

 • Tilføj figurer, hvis der bruges farve til at angive status. Tilføj eksempelvis et fluebenssymbol Grøn markering i Excel , hvis grøn bruges til at angive "bestået", og et stort X Skærmbillede af et rødt felt med et stort X inde i feltet. , hvis rød betyder "ikke bestået".

Brug tekstafstand

Forøg eller formindsk blanktegn mellem sætninger og afsnit.

 1. Markér teksten.

 2. Tryk på pil op i slutningen af værktøjslinjen nederst på skærmbilledet for at åbne fanen Hjem.

 3. Tryk på højre pil på kommandoen Afsnitsformatering.

 4. Tryk på den ønskede indstilling for linjeafstand.

Kommandoen Afsnit med formateringsindstillinger

Bruge tabeloverskrifter

 1. Placer markøren et vilkårligt sted i en tabel.

 2. Tryk på pil ned i slutningen af værktøjslinjen nederst på skærmbilledet for at åbne fanen Tabel.

 3. Tryk på pil til højre på kommandoen Typografiindstillinger.

 4. Tryk på indstillingen Kolonneoverskrift for at vælge den.

  Tip!: Når indstillingen er valgt, er den nedtonet.

 5. Skriv kolonneoverskrifter i din tabel.

Kommandoen Indstillinger for typografi, med Kolonneoverskrift markeret

Se også

Windows til mobilenheder: Bedste fremgangsmåder til at gøre Word-dokumenter tilgængelige

Tabellen nedenfor indeholder vigtige bedste fremgangsmåder til oprettelse af Word-dokumenter, der er tilgængelige for personer med handicap.

Hvad kan du afhjælpe

Hvorfor skal det afhjælpes

Sådan afhjælper du det

Tilføj beskrivende tekst til links

Personer, der bruger skærmlæsere, scanner sommetider en liste over links. Links skal formidle klare og nøjagtige oplysninger om destinationen. I stedet for at bruge teksten "Klik her" kan linket vise destinationssidens fulde titel.

Tilføj linktekst

Føj alternativ tekst til grafik, tabeller, figurer og andre visuelle elementer.

Alternativ tekst hjælper personer, der ikke kan se skærmbilledet forstå, hvad der er vigtigt i billeder og andre visuelle elementer, som SmartArt-grafik, figurer, grupper, diagrammer, integrerede objekter, sammenkædede billeder, håndtegninger og videoer.

Undgå at bruge tekst i billeder som den eneste måde at formidle vigtige oplysninger. Hvis det er nødvendigt at bruge et billede med tekst, skal du gentage denne tekst i dokumentet. I alternativ tekst skal du kort beskrive billedet og nævne eksistensen af teksten og dens formål.

Føj alternativ tekst til billeder

Føj alternativ tekst til figurer

Føj alternativ tekst til tabeller

Kontrollér, at farver ikke er den eneste metode til at formidle oplysninger.

Personer, der har nedsat syn, er blinde eller farveblinde, kan muligvis gå glip af betydningen, som angives med bestemte farver. Kontrollér, at du ikke kun bruger farver til at angive betydning. Opret tekst, der duplikerer betydningen af farven eller andre sensoriske karakteristika.

Brug et handicapvenligt tekstformat

Brug tilstrækkelig kontrast til tekst og baggrundsfarver.

Teksten i dine dokumenter skal kunne læses i tilstand med stor kontrast, så alle kan se den godt, også personer med synshandicap.

Se side 16 i afsnit 508 Basic Authoring and Testing Guide for detailed standards and advanced tools to check contrast (vejledning til grundlæggende oprettelse og test for detaljerede standarder og avancerede værktøjer til at kontrollere kontrast).

Brug en handicapvenlig tekstfarve

Brug en større skriftstørrelse (18 pkt. eller mere), Sans Serif-skrifttyper og tilstrækkelige blanktegn.

Personer med ordblindhed kan føle, at ordene flytter rund på siden, eller at tekst flyder sammen (en linje med tekst trykkes sammen med linjen under den). Teksten kan også flettes eller forvrænges på anden vis.

Hvis du vil reducere belastningen ved at læse, kan du for eksempel:

 • Bruge velkendte sans serif-skrifttyper, såsom Arial eller Calibri.

 • Undgå at bruge udelukkende store bogstaver og overdreven brug af kursiv eller understreget tekst.

 • Indsætte tilstrækkelige mellemrum mellem linjer og afsnit.

 • Venstrejustere dine afsnit i stedet for at bruge lige margener. Dette hjælper med at undgå store mellemrum mellem ord. Store mellemrum kan skabe en visuel effekt af en strøm af blanktegn, der flyder ned gennem afsnittet.

Brug et handicapvenligt tekstformat

Brug en passende tekstafstand

Brug indbyggede overskrifter og typografier.

Du kan bevare tabulatorrækkefølgen og gøre det nemmere for skærmlæsere at læse dit dokument ved at bruge en logisk overskriftsrækkefølge og de indbyggede formateringsværktøjer i Word.

Organiser for eksempel overskrifterne i den angivne logiske rækkefølge. Brug f.eks. Overskrift 1, Overskrift 2 og derefter Overskrift 3 i stedet for Overskrift 3, Overskrift 1 og derefter Overskrift 2. Og organiser oplysningerne i dine dokumenter i små dele. Ideelt set bør hver overskrift kun indeholde nogle få afsnit.

Anvend indbyggede overskriftstypografier

Brug opstillinger med punkttegn

Brug sorterede lister

Brug en enkel tabelstruktur, og angiv kolonneoverskrift.

Skærmlæsere holder styr på deres placering i en tabel ved at tælle tabelceller. Hvis en celle er indlejret i en anden tabel, eller hvis en celle er flettet eller opdelt, kan skærmlæseren ikke tælle korrekt og kan ikke give nyttige oplysninger om tabellen efter den pågældende celle. Tomme celler i en tabel kan også få en person med en skærmlæser til at tro, at der ikke er mere i tabellen.

Skærmlæsere bruger også overskriftsoplysninger til at identificere rækker og kolonner.

Brug tabeloverskrifter

Føje alternativ tekst til visuelle elementer og tabeller

I følgende procedurer beskrives, hvordan du føjer alternativ tekst til visuelle elementer og tabeller i dine Word-dokumenter.

Bemærk!: For lyd- og videoindholds vedkommende bør du ud over alternativ tekst medtage undertekster til personer, som er døve eller har nedsat hørelse.

Føje alternativ tekst til billeder

Føje alternativ tekst til billeder, som billeder, grafik og skærmbilleder, så skærmlæsere kan læse en beskrivelse af billedet.

 1. Markér billedet i dokumentet.

 2. I menuen Billede skal du rulle ned til Alternativ tekst og trykke på den.

 3. Skriv en titel og en beskrivelse i felterne. Hold det kort. Start med de vigtigste oplysninger, og forsøg at formidle indholdet og funktionaliteten af billedet. Når du er klar, skal du trykke på Udført.

  Tip!: Udfyld både feltet Titel og Beskrivelse, da det kan variere, hvordan disse oplysninger læses af forskellige skærmlæsere.

Skærmbillede af dialogboksen for alternativ tekst i Word Mobile, der indeholder felterne Titel og Beskrivelse.

Føje alternativ tekst til figurer

Indbyggede figurer, figurer i SmartArt og andre figurer kan bruges til at formidle visuelle oplysninger, der ikke kan læses af skærmlæsere, medmindre du tilføjer en alternativ tekst.

 1. Markér figuren i dokumentet.

 2. I menuen Figur skal du rulle ned til Alternativ tekst og trykke på den.

 3. Skriv en titel og en beskrivelse i felterne. Hold det kort. Start med de vigtigste oplysninger, og forsøg at formidle indholdet og funktionaliteten af figuren. Når du er klar, skal du trykke på Udført.

  Tip!: Udfyld både feltet Titel og Beskrivelse, da det kan variere, hvordan disse oplysninger læses af forskellige skærmlæsere.

Skærmbillede af dialogboksen for alternativ tekst i Word Mobile, som indeholder felterne Titel og Beskrivelse.

Føje alternativ tekst til tabeller

Føj alternativ tekst til tabeller for at give en kort oversigt over indholdsfortegnelsen til brugere med skærmlæsere.

 1. Tryk på et vilkårligt sted i tabellen.

 2. I menuen Tabel skal du rulle ned til Alternativ tekst og trykke på den.

 3. Skriv en titel og en beskrivelse i felterne. Hold det kort. Start med de vigtigste oplysninger, og forsøg at formidle en kort oversigt over indholdsfortegnelsen. Når du er klar, skal du trykke på Udført.

  Tip!: Udfyld både feltet Titel og Beskrivelse, da det kan variere, hvordan disse oplysninger læses af forskellige skærmlæsere.

Gøre hyperlinks, tekst og tabeller tilgængelige

I følgende procedurer beskrives det, hvordan du gør links, tekst og tabeller i dine Word-dokumenter mere tilgængelige.

Tilføje linktekst

Føj et beskrivende link til din tekst, der fortæller brugeren, hvad der ligger bag linket.

 1. Markér den del af en tekst, som linket skal føjes til.

 2. Tryk på ikonet Mere () for at åbne menuen Hjem.

 3. Tryk på Hjem > Indsæt.

 4. Rul ned til Link, og tryk på det.

 5. Den markerede tekst vises i feltet Tekst, der skal vises. Dette er teksten i linket. Du kan ændre den, hvis du vil.

  Tip!: Undgå at bruge "klik her" eller lignende ikke-beskrivende udtryk. Hvis titlen på linkets destinationsside giver en nøjagtig oversigt over, hvad der er på siden, kan du bruge den til teksten i linket. Denne linktekst svarer f.eks. til titlen på destinationssiden: Skabeloner og temaer til Office Online.

 6. Hvis du vil tilføje et link i feltet Adresse, skal du skrive webadressen.

 7. Tryk på Indsæt øverst på skærmen.

Skærmbillede af dialogboksen Link i Word Mobile med felterne Tekst, der skal vises og Adresse.

Brug et handicapvenligt tekstformat

Du kan forbedre din tekstformatering ved at vælge en almindelig sans serif-skrifttype, bruge en større skriftstørrelse, justere teksten til venstre og undgå overdreven brug af blokbogstaver og kursiv.

 1. Markér det stykke tekst, du vil formatere.

 2. Tryk på ikonet Mere () for at åbne menuen Hjem.

 3. I menuen Hjem kan du eksempelvis vælge en større skriftstørrelse og en sans serif-skrifttype. Du kan også bruge andre formateringsindstillinger, f.eks. fed tekst for at fremhæve.

Skærmbillede af menuen til tekstformatering i Word Mobile.

Brug en handicapvenlig tekstfarve

For at sikre, at teksten vises tydeligt i tilstand med stor kontrast, kan du bruge indstillingen Automatisk til skriftfarver.

 1. Markér teksten.

 2. Tryk på ikonet Mere () for at åbne menuen Hjem.

 3. Tryk på højre pil på indstillingen Skriftfarve.

 4. Tryk på Automatisk.

Skærmbillede af menuen Skrift farve med indstillingen Automatisk valgt.

Anvend indbyggede overskriftstypografier

Du kan bruge de indbyggede overskriftstypografier til at lave en disposition for dokumentet til skærmlæsere. Skærmlæsere fortolker ikke et stykke tekst med stor og fed skrifttype som en overskrift, medmindre de indbyggede typografier er anvendt.

 1. Markér teksten til overskriften.

 2. Tryk på ikonet Mere () for at åbne menuen Hjem.

 3. Rul ned til Typografier, og tryk på den.

 4. Tryk på en overskriftstypografi, f.eks. Overskrift 1.

Skærmbillede af menuen Typografier i Word Mobile med indstillingen Overskrift 1 valgt.

Brug opstillinger med punkttegn

Når det er muligt, kan du inddele teksten i punkttegn, for at forbedre læsbarheden og navigationen.

 1. Placer markøren der, hvor du vil tilføje listen i dokumentet, eller markér den del af en tekst, der skal medtages i listen.

 2. Tryk på ikonet Mere () for at åbne menuen Hjem.

 3. Rul ned til Punkttegn, og tryk på det.

 4. Vælg den ønskede typografi til punkttegn.

 5. Hvis det er nødvendigt, kan du skrive listeelementerne.

  Tip!: Brug et punktum eller komma efter hvert element på listen for at få skærmlæseren til at holde en pause.

Skærmbillede af menuen Punkttegn til at vælge typografien for punkttegn i Word Mobile.

Bruge sorterede lister

Når det er muligt, kan du bruge lister med tal eller bogstaver, da de er nemmere at følge end en fortløbende tekstblok.

 1. Placer markøren der, hvor du vil tilføje listen i dokumentet, eller markér den del af en tekst, der skal medtages i listen.

 2. Tryk på ikonet Mere () for at åbne menuen Hjem.

 3. Rul ned til opstilling med tal/bogstaver, og tryk på den.

 4. Vælg den ønskede typografi til tal/bogstaver.

 5. Hvis det er nødvendigt, kan du skrive listeelementerne.

  Tip!: Brug et punktum eller komma efter hvert element på listen for at få skærmlæseren til at holde en pause.

Skærmbillede af menuen Opstilling med tal/bogstaver i Word Mobile med en nummereringstypografi valgt.

Brug en passende tekstafstand

Forøg eller formindsk mellemrum mellem sætninger og afsnit for at forbedre læsbarheden.

 1. Markér den pågældende del af teksten.

 2. Tryk på ikonet Mere () for at åbne menuen Hjem.

 3. Rul ned til Afsnitsformatering og tryk på den.

 4. Tryk på Linjeafstand, og vælg den indstillingen for afstand, du vil bruge.

Skærmbillede af Word Mobile-menuen til at vælge værdien for linjeafstand.

Bruge tabeloverskrifter

Tilføj overskrifter i tabellen for at hjælpe skærmlæsere med at holde styr på kolonner og rækker.

 1. Placer markøren et sted på den første række i tabellen.

 2. I menuen Tabel nedenfor skal du trykke på Indsæt.

 3. Tryk på Indsæt ovenfor.

 4. Hvis du vil gå tilbage til den forrige menu, skal du trykke på venstre pil i sidehovedet i menuen Indsæt.

 5. I menuen Tabel skal du rulle ned til Typografiindstillinger og trykke på den.

 6. Vælg Kolonneoverskrift.

 7. Gå tilbage til tabellen, og skriv kolonneoverskrifterne.

Skærmbillede af menuen Typografiindstillinger med indstillingen Kolonneoverskrift valgt.

Se også

Office Online: Bedste fremgangsmåder til at gøre Word Online-dokumenter tilgængelige

Tabellen nedenfor indeholder vigtige bedste fremgangsmåder til oprettelse af Word Online-dokumenter, der er tilgængelige for personer med handicap.

Hvad kan du afhjælpe

Sådan finder du det

Hvorfor skal det afhjælpes

Sådan afhjælper du det

Medtage alternativ tekst med billeder og tabeller.

Brug Tilgængelighedskontrol i Word Online for at finde manglende alternativ tekst.

Alternativ tekst gør det nemmere for personer, der ikke kan se skærmen, at forstå, hvad der er vigtigt i billeder og andre visuelle elementer.

Undgå at bruge tekst i billeder som den eneste måde at formidle vigtige oplysninger. Hvis det er nødvendigt at bruge et billede med tekst i det, skal du gentage denne tekst i dokumentet. I alternativ tekst skal du kort beskrive billedet og nævne eksistensen af teksten og dens formål.

Føj alternativ tekst til billeder

Føj alternativ tekst til tabeller

Tilføj beskrivende tekst til links

Hvis du vil fastlægge, om linktekst giver mening som enkeltstående oplysninger, og om den giver skærmlæsere nøjagtige oplysninger om destinationen, kan du scanne dokumentet visuelt.

Personer, der bruger skærmlæsere, scanner sommetider en liste over links. Links skal formidle klare og nøjagtige oplysninger om destinationen. I stedet for at oprette et link til teksten Klik her kan du for eksempel medtage destinationssidens fulde titel.

Tilføje linktekst

Kontrollér, at farver ikke er den eneste metode til at formidle oplysninger.

Scan dokumentet visuelt for at finde forekomster af farvekodning.

Personer, der er blinde, har nedsat syn eller er farveblinde kan muligvis gå glip af betydningen i bestemte farver.

Brug et handicapvenligt tekstformat

Brug tilstrækkelig kontrast til tekst og baggrundsfarver.

For at finde utilstrækkelig farvekontrasten skal du se efter teksten i dit dokument, der kan være svært at læse eller for at skelne fra baggrunden.

Hvis dit dokument har høj kontrast mellem tekst og baggrund, kan flere personer se og bruge indholdet.

Brug en handicapvenlig tekstfarve

Brug indbyggede overskrifter og typografier.

Hvis du vil finde overskrifter, der ikke benytter indbyggede typografier, skal du se dokumentet igennem for at finde tekst, der er formateret til at ligne en overskrift. Markér teksten, og se derefter på fanen Hjem på båndet for at kontrollere, om der er blevet brugt en overskriftstypografi.

Du kan bevare tabulatorrækkefølgen og gøre det nemmere for skærmlæsere at læse dit dokument ved at bruge en logisk overskriftsrækkefølge og de indbyggede formateringsværktøjer i Word Online.

Organiser for eksempel overskrifterne i den angivne logiske rækkefølge. Brug f.eks. Overskrift 1, Overskrift 2 og derefter Overskrift 3 i stedet for Overskrift 3, Overskrift 1 og derefter Overskrift 2. Og organiser oplysningerne i dine dokumenter i små dele. Ideelt set bør hver overskrift kun indeholde nogle få afsnit.

Anvend indbyggede overskriftstypografier

Brug opstillinger med punkttegn

Brug sorterede lister

Brug en enkel tabelstruktur, og angiv oplysninger om kolonneoverskrifter.

Brug Tilgængelighedskontrol i Word Online for at sikre, at tabeller ikke indeholder opdelte celler, flettede celler, indlejrede tabeller eller helt tomme rækker eller kolonner.

Skærmlæsere holder styr på deres placering i en tabel ved at tælle tabelceller. Hvis en tabel er indlejret i en anden tabel, eller hvis en celle er flettet eller opdelt, kan skærmlæseren ikke tælle korrekt og kan ikke give nyttige oplysninger om tabellen efter den pågældende celle. Tomme rækker og kolonner i en tabel kan også få en person med en skærmlæser til at tro, at der ikke er mere i tabellen.

Skærmlæsere bruger også overskriftsoplysninger til at identificere rækker og kolonner.

Brug tabeloverskrifter

Føj alternativ tekst til billeder og tabeller

I følgende procedurer beskrives det, hvordan du føjer alternativ tekst til billeder og tabeller i dine Word Online-dokumenter.

Bemærk!: Vi anbefaler, at der kun indsættes tekst i beskrivelsesfeltet, og at titlen forbliver tom. Det giver den bedste oplevelse med de fleste større skærmlæsere, herunder Oplæser. For lyd- og videoindholds vedkommende bør du ud over alternativ tekst medtage undertekster til personer, som er døve eller har nedsat hørelse.

Føje alternativ tekst til billeder

Føj alternativ tekst til billeder, som f.eks. billeder og skærmbilleder, så skærmlæsere kan læse teksten op og beskrive billedet for brugere, der ikke kan se billedet.

 1. Markér et billede.

 2. Vælg Billedværktøjer > Format.

 3. Vælg Alternativ tekst.

 4. Angiv en beskrivelse i dialogboksen Alternativ tekst.

  Tip!: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Skærmbillede af dialogboksen Alternativ tekst med felterne Titel og Beskrivelse.

Føje alternativ tekst til tabeller

 1. Placer markøren et vilkårligt sted i en tabel.

 2. Vælg Tabelværktøjer > Layout.

 3. Vælg fanen Alternativ tekst.

 4. Angiv en beskrivelse i dialogboksen Alternativ tekst.

  Tip!: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Gøre hyperlinks, tekst og tabeller tilgængelige

I følgende procedurer beskrives det, hvordan du gør links, tekst og tabeller i dine Word Online-dokumenter tilgængelige.

Tilføje linktekst

 1. Markér den tekst, som du vil føje linket til, og højreklik derefter.

 2. Vælg Link.
  Den markerede tekst vises i feltet tekst, der vises. Dette er teksten i linket.

 3. Hvis det er nødvendigt, kan du ændre teksten i linket.

 4. Skriv destinationsadressen for linket i feltet Adresse.

  Tip!: Hvis titlen på linkets destinationsside giver en nøjagtig oversigt over, hvad der er på siden, kan du bruge den til teksten i linket. Denne linktekst svarer f.eks. til titlen på destinationssiden: Skabeloner og temaer til Office Online.

Skærmbillede af dialogboksen Link med felterne Tekst, der skal vises og Adresse til oplysninger om et link.

Brug en handicapvenlig tekstfarve

Her er nogle ting til overvejelse:

 • Sørg for, at teksten vises tydeligt, ved at vælge indstillingen Automatisk for skriftfarver. Markér teksten, og vælg derefter Hjem > Skriftfarve > Automatisk.

  Skærmbillede af den automatiske farveindstilling af skrifttyper
 • Brug Colour Contrast Analyzer, som er en gratis app, der analyserer farver og kontrast, og som viser resultaterne næsten med det samme.

Brug et handicapvenligt tekstformat

Her er nogle ting til overvejelse:

 • Føj understregning til farvekodet linktekst. Farveblinde personer kan på den måde se, at teksten er et link, selvom de ikke kan se farven.

 • Tilføj figurer, hvis der bruges farve til at angive status. Tilføj eksempelvis et fluebenssymbol Grøn markering i Excel , hvis grøn bruges til at angive "bestået", og et stort X Skærmbillede af et rødt felt med et stort X inde i feltet. , hvis rød betyder "ikke bestået".

Anvend indbyggede overskriftstypografier

 1. Markér overskriftsteksten.

 2. På fanen Hjem i gruppen Typografier skal du vælge en overskriftstypografi, f.eks. Overskrift 1 eller Overskrift 2.

Skærmbillede af gruppen Typografier på fanen Hjem, der viser typografier som Overskrift 1, Overskrift 2 og Overskrift 3.

Brug opstillinger med punkttegn

 1. Placer markøren et vilkårligt sted i dokumentet.

 2. Vælg fanen Hjem.

 3. I gruppen Afsnit skal du vælge knappen Punkttegn og derefter vælge den typografi, du vil bruge til punkttegn.

 4. Skriv hvert punkt i punktopstillingen.

Skærmbillede af indstillingen Punkttegn i gruppen Afsnit på fanen Hjem med valgmulighederne Udfyldt punkttegn, Tomt punkttegn og Firkantet punkttegn.

Bruge sorterede lister

 1. Placer markøren et vilkårligt sted i dokumentet.

 2. Vælg fanen Hjem.

 3. I gruppen Afsnit skal du vælge knappen Opstilling med tal/bogstaver og derefter vælge den typografi, du vil bruge.

 4. Skriv de sekventielle trin.

Skærmbillede af indstillingen Opstilling med tal/bogstaver i gruppen Afsnit på fanen Hjem med valgmuligheder for tal og bogstaver til sekventielle lister.

Brug tekstafstand

Forøg eller formindsk blanktegn mellem sætninger og afsnit.

 1. Markér teksten.

 2. Vælg fanen Hjem.

 3. Vælg knappen mere i gruppen afsnit i det nederste højre hjørne af gruppen.
  Der åbnes i dialogboksen afsnit, der viser indstillinger for indrykning og afstand.

 4. Vælg de ønskede afstandsindstillinger under Afstand.

Skærmbillede af dialogboksen Afsnit, der viser indstillingerne Generelt, Indrykning og Afstand.

Bruge tabeloverskrifter

 1. Placer markøren et vilkårligt sted i en tabel.

 2. Vælg Kolonneoverskrift i gruppen Indstillinger for tabeltypografi under fanen Tabelværktøjer – Design.

 3. Skriv kolonneoverskrifter.

Skærmbillede af gruppen Indstillinger for tabeltypografi på fanen Tabelværktøjer – Design, hvor indstillingen Kolonneoverskrift er valgt.

Brug Tilgængelighedskontrol i Word Online

 1. Vælg fanen Gennemse.

 2. Vælg Kontrollér tilgængelighed.

 3. Få vist resultaterne i Tilgængelighedskontrol. Resultaterne er kategoriseret baseret på alvorlighed af det problem, der er fundet, på følgende måde:

  • Fejl. Omfatter indhold, der er meget svært eller umuligt for personer med handicap at forstå.

  • Advarsler. Indholdet er besværligt for personer med handicap at forstå.

  • Tip. Tip gør dig opmærksom på, at selvom personer med handicap kan forstå indholdet, så kan det være bedre organiseret eller præsenteret for at forbedre deres oplevelse.

 4. Sådan rettes problemerne.

Bemærk!: Tilgængelighedskontrol undersøger dokumentet for alle problemer, der kan løses i browseren. Du kan udføre en komplet kontrol ved at åbne dokumentet i skrivebords-appen og bruge skrivebordets tilgængelighedskontrol til Windows eller Mac.

Se også

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×