Gør dine PowerPoint-præsentationer tilgængelige

Gør dine PowerPoint-præsentationer tilgængelige

Vigtige bedste fremgangsmåder til oprettelse af PowerPoint-præsentationer kan også hjælpe dig med at gøre dine præsentationer tilgængelige for personer med handicap. I dette emne beskrives, hvorfor du skal bruge disse bedste fremgangsmåder, og det giver dig en trinvis vejledning til at følge dem.

PowerPoint-dias med titlen "Forbered begivenheden", som indeholder en grafisk liste ("Angiv datoen" "Sikre placeringen", "Invitere deltagere", "Arrangere forfriskninger" og "Opfølgning"), sammen med et billede af en spisesal

PowerPoint-præsentationer plejer at være meget visuelle, og personer, der er blinde eller har nedsat syn, kan nemmere forstå dem, hvis du opretter dine dias med tanke på hjælp til handicappede.

Windows: Bedste fremgangsmåder til at gøre PowerPoint-præsentationer tilgængelige

Tabellen nedenfor indeholder vigtige bedste fremgangsmåder til oprettelse af PowerPoint-præsentationer, der er tilgængelige for personer med handicap.

Hvad kan du afhjælpe

Sådan finder du det

Hvorfor skal det afhjælpes

Sådan afhjælper du det

Medtag alternativ tekst med alle visuelle elementer og tabeller.

Visuelt indhold omfatter billeder, clipart, SmartArt-grafik, figurer, grupper, diagrammer, integrerede objekter, håndskrift og videoer.

Brug Tilgængelighedskontrol for at finde manglende alternativ tekst.

Alternativ tekst gør det nemmere for personer, der ikke kan se skærmen, at forstå, hvad der er vigtigt i billeder og andre visuelle elementer.

Undgå at bruge tekst i billeder som den eneste måde at formidle vigtige oplysninger. Hvis det er nødvendigt at bruge et billede med tekst i det, skal du gentage denne tekst i dokumentet. I alternativ tekst skal du kort beskrive billedet og nævne eksistensen af teksten og dens formål.

Føje alternativ tekst til billeder

Føje alternativ tekst til SmartArt-grafik

Føje alternativ tekst til figurer

Føje alternativ tekst til diagrammer

Føje alternativ tekst til tabeller

Sørg for, at slideindhold kan læses i den rækkefølge, du regner med

Du kan bruge Tilgængelighedskontrol til at finde slides, der har mulige problemer med læseretningen.

Når en person, der kan se, læser en slide, læser han normalt ting, f.eks. tekst eller et billede, i den rækkefølge, elementerne vises på sliden. En skærmlæser læser derimod elementerne i en slide i den rækkefølge, de blev føjet til sliden. Denne kan være meget forskellig fra den rækkefølge, hvori ting vises.

Det er vigtigt at kontrollere læseretningen for at sikre, at alle læser indholdet i den rækkefølge, du regner med.

Angive læserækkefølgen for diasindhold

Brug det indbyggede slidelayout, hvis du designer en ny slide

Dette tip gælder for en ny slide, du opretter

PowerPoint indeholder indbyggede slidelayouts, som du kan anvende på alle slides. Når du bruger dem med en ny slide, sørger disse layouts automatisk for, at læseretningen fungerer for alle.

Brug indbyggede slidelayouts til inkluderende læserækkefølge

Tilføj meningsfuld linktekst og skærmtip.

Hvis du vil fastlægge, om linktekst giver mening som enkeltstående oplysninger, og om den giver skærmlæsere nøjagtige oplysninger om destinationen, kan du scanne diassene i din præsentation visuelt.

Personer, der bruger skærmlæsere, scanner sommetider en liste over links. Links skal formidle klare og nøjagtige oplysninger om destinationen. I stedet for at oprette et link til teksten Klik her kan du for eksempel medtage destinationssidens fulde titel.

Tip: Du kan også tilføje skærmtip, der vises, når markøren holdes over tekst eller billeder, der indeholder et link.

Tilføje linktekst og skærmtip

Kontrollér, at farver ikke er den eneste metode til at formidle oplysninger.

Scan visuelt diassene i præsentationen, hvis du vil finde forekomster af farvekodning.

Personer, der er blinde, har nedsat syn eller er farveblinde kan muligvis gå glip af betydningen i bestemte farver.

Føj f.eks. en understregning til farvekodet linktekst, så farveblinde personer ved, at teksten er sammenkædet, selvom de ikke kan se farven. Til overskrifter bør du overveje at tilføje fed formatering eller bruge en større skrifttype.

Bruge et tilgængeligt diasdesign

Brug tilstrækkelig kontrast til tekst og baggrundsfarver.

Se efter diastekst, der kan være svær at læse eller skelne fra baggrunden, for at finde utilstrækkelig farvekontrast.

Sørg for, at der er stor kontrast mellem teksten og baggrunden, så personer med nedsat syn tydeligt kan se den. Brug mørk tekst på en hvid eller råhvid baggrund, eller brug hvid tekst på en mørk baggrund.

Hvide og sorte skemaer gør det også nemmere for personer, der er farveblinde, at skelne mellem tekst og figurer.

Bruge et tilgængeligt diasdesign

Giv hver slide en entydig titel

Brug Tilgængelighedskontrol for at finde dias uden titler.

Personer, der er blinde, har nedsat syn eller et læsehandicap, er afhængig af diastitler for at navigere. Ved f.eks. at skimme eller bruge en skærmlæser kan de hurtigt gennemgå en liste med diastitler og gå direkte til det ønskede dias.

Bruge entydige diastitler

Skjule en diastitel

Brug en enkel tabelstruktur, og angiv oplysninger om kolonneoverskrifter.

For at sikre, at tabeller ikke indeholder opdelte celler, flettede celler, indlejrede tabeller eller helt tomme rækker eller kolonner, skal du bruge Tilgængelighedskontrol.

Skærmlæsere holder styr på deres placering i en tabel ved at tælle tabelceller. Hvis en celle er indlejret i en anden tabel, eller hvis en celle er flettet eller opdelt, kan skærmlæseren ikke tælle korrekt og kan ikke give nyttige oplysninger om tabellen efter den pågældende celle. Tomme celler i en tabel kan også få en person med en skærmlæser til at tro, at der ikke er mere i tabellen.

Skærmlæsere bruger også overskriftsoplysninger til at identificere rækker og kolonner.

Bruge tabeloverskrifter

Brug en større skriftstørrelse (18 pkt. eller mere), Sans Serif-skrifttyper og tilstrækkelige blanktegn.

Gennemgå dine dias for områder, der ser overfyldte eller ulæselige ud, for at finde potentielle problemer, der er knyttet til skrifttyper eller blanktegn.

Ordblinde fortæller ofte, at teksten "flyder sammen" på en side (hvor en linje med tekst flyder sammen med linjen nedenunder). De oplever ofte, at teksten flettes eller forvrænges.

Nedsæt læsemængden for ordblinde eller personer med nedsat syn. De foretrækker muligvis velkendte Sans Serif-skrifttyper som f.eks. Arial eller Calibri. Undgå at bruge kun store bogstaver og overdreven kursiv eller understreget tekst. Medtag rigeligt blanktegn mellem sætninger og afsnit.

Bruge et tilgængeligt diasdesign

Formatere tekst til tilgængelighed

Gør videoer tilgængelige for syns- og hørehæmmede brugere

Undertekster indeholder typisk en transskribering (eller oversættelse) af dialogen.

Beskrivende undertekster beskriver typisk også lyde, f.eks. musik eller lydeffekter, som forekommer uden for skærmbilledet.

Videobeskrivelse betyder lydkommenterede beskrivelser af en videos primære visuelle elementer. Disse beskrivelser er indsat i naturlige pauser i programmets dialog. Videobeskrivelse gør video lettere tilgængelige for personer, der er blinde eller synshæmmede.

Brug beskrivende undertekster, undertekster og alternative lydspor i videoer

Føje alternativ tekst til visuelle elementer og tabeller

I følgende procedurer beskrives, hvordan du føjer alternativ tekst til visuelle elementer og tabeller i dine PowerPoint-præsentationer.

Bemærk: Vi anbefaler, at der kun indsættes tekst i beskrivelsesfeltet, og at titlen forbliver tom. Det giver den bedste oplevelse med de fleste større skærmlæsere, herunder Oplæser. For lyd- og videoindholds vedkommende bør du ud over alternativ tekst medtage undertekster til personer, som er døve eller har nedsat hørelse.

Føje alternativ tekst til billeder

I starten af marts 2017 vil PowerPoint til pc i Office 365 automatisk generere alternativ tekst til fotografier ved hjælp af intelligente tjenester i skyen.

Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig for Office 365-abonnenter, der deltager i Office Insider-programmet. Hvis du er Office 365-abonnent, skal du sørge for, at du har den seneste version af Office.

PowerPoint genererer ikke alternativ tekst til tegnede billeder, f.eks clipart, diagrammer eller ikoner.

Hvis du vil gennemse genereret alternativ tekst eller føje alternativ tekst til billeder uden alternativ tekst såsom tegnede billeder, skal du følge disse trin:

 1. Højreklik på et billede.

 2. Hvis dit billede er et fotografi, skal du følge disse trin:

  1. Markér Rediger alternativ tekst for at åbne ruden Alternativ tekst.

  2. I ruden Alternativ tekst skal du gennemgå beskrivelsen i tekstfeltet.

  3. Luk ruden Alternativ tekst for at acceptere den foreslåede tekst og vende tilbage til PowerPoint-sliden.

   For at ændre den foreslåede alternative tekst skal du skrive din foretrukne tekst i feltet.

  4. Luk ruden Alternativ tekst, og vend tilbage til PowerPoint-sliden.

 3. Hvis dit billede er et ikon, clipart eller et andet billede, der ikke er et fotografi, skal du følge disse trin:

  1. Højreklik på billedet, og vælg Formatér billede.

  2. I ruden Formatér billede skal du vælge ikonet Størrelse og egenskaber og derefter vælge Alternativ tekst.

  3. I tekstboksen Beskrivelse skal du skrive den alternative tekst til billedet.

  4. Luk ruden Formatér billede, og vend tilbage til PowerPoint-sliden.

Skærmbillede af ruden Formatér billede med felterne til alternativ tekst, der beskriver det valgte billede

Føje alternativ tekst til SmartArt-grafik

 1. Højreklik på SmartArt-grafik.

 2. Vælg Størrelse og placering

 3. Vælg Alternativ tekst i højre rude.

 4. Skriv en beskrivelse og en titel.

  Tip: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Skærmbillede af ruden Formatér figur med felterne til alternativ tekst, der beskriver den valgte SmartArt-grafik

Føje alternativ tekst til figurer

Føj alternativ tekst til figurer, herunder figurer i SmartArt-grafik.

 1. Højreklik på en figur.

 2. Vælg Størrelse og placering.

 3. Vælg Alternativ tekst i højre rude.

 4. Skriv en beskrivelse og en titel.

  Tip: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Skærmbillede af ruden Formatér figur med felterne til alternativ tekst, der beskriver den valgte figur

Føje alternativ tekst til diagrammer

 1. Højreklik på et diagram.

 2. Vælg Formatér diagramområde.

 3. Vælg Alternativ tekst i højre rude.

 4. Skriv en beskrivelse og en titel.

  Tip: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Skærmbillede af ruden Formatér diagramområde med felterne til alternativ tekst, der beskriver det valgte diagram

Føje alternativ tekst til tabeller

 1. Højreklik på en tabel.

 2. Vælg Formatér figur.

 3. Vælg Størrelse og egenskaber i højre rude.

 4. Vælg fanen Alternativ tekst.

 5. Skriv en beskrivelse og en titel.

  Tip: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Skærmbillede af ruden Formatér figur med felterne til alternativ tekst, der beskriver den valgte tabel

Gøre hyperlinks, tekst og tabeller tilgængelige

I følgende procedurer beskrives, hvordan du gør links, tekst og tabeller i dine PowerPoint-præsentationer tilgængelige.

Tilføje linktekst og skærmtip

 1. Markér den tekst, som du vil føje linket til, og højreklik derefter.

 2. Vælg Hyperlink.
  Den markerede tekst vises i feltet Tekst, der skal vises. Dette er teksten i linket.

 3. Hvis det er nødvendigt, kan du ændre teksten i linket.

 4. Skriv beskrivelsens adresse for linket i feltet Adresse.

 5. Vælg knappen Skærmtip, og skriv et skærmtip i feltet Skærmtiptekst.

  Tip: Hvis titlen på linkets destinationsside giver en nøjagtig oversigt over, hvad der er på siden, kan du bruge den til teksten i linket. Denne linktekst svarer f.eks. til titlen på destinationssiden: Skabeloner og temaer til Office Online.

Skærmbillede af dialogboksen Indsæt link

Bruge et tilgængeligt diasdesign

 1. Vælg Office-tema i gruppen Temaer under fanen Design.
  Office-temaet er designet til tilgængelige farver, kontrast og skrifttyper. Det er også udviklet, så skærmlæsere nemmere kan læse diasindhold.

Skærmbillede af Office-temaet under fanen Design

Bruge tabeloverskrifter

 1. Placer markøren et vilkårligt sted i en tabel.

 2. Markér afkrydsningsfeltet Kolonneoverskrift i gruppen Indstillinger for tabeltypografi under fanen Tabelværktøjsdesign.

 3. Skriv kolonneoverskrifter.

Skærmbillede af afkrydsningsfeltet Kolonneoverskrift i gruppen Indstillinger for tabeltypografi under fanen Tabelværktøjsdesign

Formatere tekst til tilgængelighed

 1. Markér teksten.

 2. Vælg fanen Hjem.

 3. Vælg dine formateringsvalg i gruppen Skrifttype, som indeholder indstillinger for skrifttype, størrelse, typografi og farve.

Skærmbillede af gruppen Skrifttype under fanen Hjem

Gøre dias tilgængelige

I følgende procedurer beskrives, hvordan du gør diassene i dine PowerPoint-præsentationer tilgængelige.

Bruge entydige diastitler

 1. Vælg Nulstil i gruppen Dias under fanen Hjem for at gendanne alle pladsholdere til det valgte slide.

 2. Skriv et entydigt navn på diasset i feltet Titel .

Skærmbillede af kommandoen Nulstil i gruppen Dias under fanen Hjem

Skjule en diastitel

Gør en titel usynlig på diasset, men som skærmlæsere stadig læser op.

 1. Vælg Arranger i gruppen Tegning under fanen Hjem, og vælg derefter Valgrude.

 2. Vælg fanen Hjem.

 3. Klik på øjeikonet i valgruden ud for tekstfeltet Titel.

Skærmbillede af valgruden, der viser øjeikonet ud for titelpladsholderen

Angive læserækkefølgen for diasindhold

 1. Vælg Arranger i gruppen Tegning under fanen Hjem, og vælg derefter Valgrude.
  Valgruden indeholder objekterne på diasset i omvendt rækkefølge. Når skærmlæseren læser dette dias, læser den objekterne i omvendt rækkefølge som angivet i valgruden.

 2. Hvis du vil ændre læserækkefølgen, skal du trække elementer til den ønskede placering eller markere elementet og derefter vælge knappen Flyt fremad eller Flyt bagud.

Skærmbillede af valgruden, der viser alle objekter på diasset i omvendt rækkefølge

Brug beskrivende undertekster, undertekster og alternative lydspor i videoer

PowerPoint 2016 understøtter afspilning af video med flere lydspor. Det understøtter også beskrivende undertekster og undertekster, som er integreret i videofiler. 

I øjeblikket er det kun PowerPoint til Windows, at indsætning og afspilning af undertekster for hørehæmmede eller almindelige undertekster, der er gemt i filer, der er adskilt fra videoen, understøttes. For alle andre udgaver af PowerPoint (f.eks PowerPoint til Mac eller udgaver til mobilenheder), skal undertekster for hørehæmmede eller almindelige undertekster være kodet i videoen, før den indsættes i PowerPoint.

Understøttede videoformater for beskrivende undertekster og undertekster varierer efter det operativsystem, du bruger. Hvert operativsystem har indstillinger, du kan bruge til at justere, hvordan de beskrivende undertekster eller undertekster vises. 

Beskrivende undertekster, undertekster og alternative lydspor bevares ikke, når du bruger funktionen Komprimer medier eller Optimer mediekompatibilitet. Når du desuden gemmer din præsentation som en video, inkluderes de beskrivende undertekster, undertekster eller alternative lydspor i de integrerede videoer ikke i den video, der gemmes.

Når du bruger kommandoen Gem medier som på en valgt video, bevares beskrivende undertekster, undertekster og flere lydspor, som er integreret i videoen, i den videofil, der gemmes. 

Du gør dine PowerPoint-præsentationer tilgængelige ved at sikre følgende:

 • Videoer inkluderer om nødvendigt et lydspor med videobeskrivelser for brugere, der er blinde eller synshæmmede.

 • Videoer, der omfatter dialog, inkluderer også beskrivende undertekster eller undertekster i et understøttet format til brugere, der er døve eller hørehæmmede.

Brug indbyggede slidelayouts til inkluderende læserækkefølge

PowerPoint har indbyggede slidelayouts, der indeholder pladsholdere til tekst, videoer, billeder, clipart og meget mere. De indeholder også al formatering, f.eks. temafarver, skrifttyper og effekter. Og for at sikre, at dine slides er tilgængelige, er der udviklet indbyggede layouts, så læseretningen er ens for personer, som kan se, og personer, der bruger teknologi som skærmlæsere.

Følg disse trin, hvis du vil anvende et layout:

 1. Klik på Normal på fanen Hjem.

 2. I ruden Miniature skal du finde det sted, hvor du vil tilføje den nye slide. Højreklik, og vælg Ny slide. Klik på den nye slide for at markere den.

 3. På fanen Hjem skal du klikke på Layout for at åbne galleriet og vælge det slidelayout, du vil bruge. PowerPoint anvender automatisk dette layout til den nye slide.

 4. Gå til den nye slide, og tilføj den titel og det indhold, du ønsker.

Få mere at vide

Mac: Bedste fremgangsmåder til at gøre PowerPoint-præsentationer tilgængelige

Tabellen nedenfor indeholder vigtige bedste fremgangsmåder til oprettelse af PowerPoint-præsentationer, der er tilgængelige for personer med handicap.

Hvad kan du afhjælpe

Sådan finder du det

Hvorfor skal det afhjælpes

Sådan afhjælper du det

Medtag alternativ tekst med alle visuelle elementer og tabeller.

Visuelt indhold omfatter billeder, clipart, SmartArt-grafik, figurer, grupper, diagrammer, integrerede objekter, håndskrift og videoer.

Brug Tilgængelighedskontrol for at finde manglende alternativ tekst.

Alternativ tekst gør det nemmere for personer, der ikke kan se skærmen, at forstå, hvad der er vigtigt i billeder og andre visuelle elementer.

Undgå at bruge tekst i billeder som den eneste måde at formidle vigtige oplysninger. Hvis det er nødvendigt at bruge et billede med tekst i det, skal du gentage denne tekst i dokumentet. I alternativ tekst skal du kort beskrive billedet og nævne eksistensen af teksten og dens formål.

Føje alternativ tekst til billeder

Føje alternativ tekst til SmartArt-grafik

Føje alternativ tekst til figurer

Føje alternativ tekst til diagrammer

Føje alternativ tekst til tabeller

Sørg for, at slideindhold kan læses i den rækkefølge, du regner med

Du kan bruge Tilgængelighedskontrol til at finde slides, der har mulige problemer med læseretningen.

Når en person, der kan se, læser en slide, læser han normalt ting, f.eks. tekst eller et billede, i den rækkefølge, elementerne vises på sliden. En skærmlæser læser derimod elementerne i en slide i den rækkefølge, de blev føjet til sliden. Denne kan være meget forskellig fra den rækkefølge, hvori ting vises.

Det er vigtigt at kontrollere læseretningen for at sikre, at alle læser indholdet i den rækkefølge, du regner med.

Angive læserækkefølgen for diasindhold

Brug det indbyggede slidelayout, hvis du designer en ny slide

Dette tip gælder for en ny slide, du opretter

PowerPoint indeholder indbyggede slidelayouts, som du kan anvende på alle slides. Når du bruger dem med en ny slide, sørger disse layouts automatisk for, at læseretningen fungerer for alle.

Brug indbyggede slidelayouts til inkluderende læserækkefølge

Tilføj meningsfuld linktekst og skærmtip.

Hvis du vil fastlægge, om linktekst giver mening som enkeltstående oplysninger, og om den giver skærmlæsere nøjagtige oplysninger om destinationen, kan du scanne diassene i din præsentation visuelt.

Personer, der bruger skærmlæsere, scanner sommetider en liste over links. Links skal formidle klare og nøjagtige oplysninger om destinationen. I stedet for at oprette et link til teksten Klik her kan du for eksempel medtage destinationssidens fulde titel.

Tip: Du kan også tilføje skærmtip, der vises, når markøren holdes over tekst eller billeder, der indeholder et link.

Tilføje linktekst og skærmtip

Kontrollér, at farver ikke er den eneste metode til at formidle oplysninger.

Scan visuelt diassene i præsentationen, hvis du vil finde forekomster af farvekodning.

Personer, der er blinde, har nedsat syn eller er farveblinde kan muligvis gå glip af betydningen i bestemte farver.

Føj f.eks. en understregning til farvekodet linktekst, så farveblinde personer ved, at teksten er sammenkædet, selvom de ikke kan se farven. Til overskrifter bør du overveje at tilføje fed formatering eller bruge en større skrifttype.

Bruge et tilgængeligt diasdesign

Brug tilstrækkelig kontrast til tekst og baggrundsfarver.

Se efter diastekst, der kan være svær at læse eller skelne fra baggrunden, for at finde utilstrækkelig farvekontrast.

Teksten i dine præsentationer skal kunne læses i tilstand med stor kontrast, så alle kan se den godt, også personer med visuelle handicap.

Brug for eksempel lyse farver eller farveskemaer med høj kontrast i hver sin ende af farvespektret. Sorte og hvide farveskemaer kan hjælpe farveblinde personer med at skelne farver fra hinanden.

Bruge et tilgængeligt diasdesign

Giv hvert dias en entydig titel, og kontrollér diasindholdets læserækkefølgen.

Brug Tilgængelighedskontrol for at finde dias uden titler.

Personer, der er blinde, har nedsat syn eller et læsehandicap, er afhængig af diastitler for at navigere. Ved f.eks. at skimme eller bruge en skærmlæser kan de hurtigt gennemgå en liste med diastitler og gå direkte til det ønskede dias.

En skærmlæser læser indholdet af dias i en bestemt rækkefølge, herunder titel, tekst og alternativ tekst til figurer og tabelindhold. Det er vigtigt at sikre, at diasindholdet læses i den korrekte rækkefølge.

Bruge entydige diastitler

Skjule en diastitel

Angive læserækkefølgen for diasindhold

Brug en enkel tabelstruktur, og angiv oplysninger om kolonneoverskrifter.

For at sikre, at tabeller ikke indeholder opdelte celler, flettede celler, indlejrede tabeller eller helt tomme rækker eller kolonner, skal du bruge Tilgængelighedskontrol.

Skærmlæsere holder styr på deres placering i en tabel ved at tælle tabelceller. Hvis en celle er indlejret i en anden tabel, eller hvis en celle er flettet eller opdelt, kan skærmlæseren ikke tælle korrekt og kan ikke give nyttige oplysninger om tabellen efter den pågældende celle. Tomme celler i en tabel kan også få en person med en skærmlæser til at tro, at der ikke er mere i tabellen.

Skærmlæsere bruger også overskriftsoplysninger til at identificere rækker og kolonner.

Bruge tabeloverskrifter

Brug en større skriftstørrelse (18 pkt. eller mere), Sans Serif-skrifttyper og tilstrækkelige blanktegn.

Gennemgå dine dias for områder, der ser overfyldte eller ulæselige ud, for at finde potentielle problemer, der er knyttet til skrifttyper eller blanktegn.

Ordblinde fortæller ofte, at teksten "flyder sammen" på en side (hvor en linje med tekst flyder sammen med linjen nedenunder). De oplever ofte, at teksten flettes eller forvrænges.

Nedsæt læsemængden for ordblinde eller personer med nedsat syn. De foretrækker muligvis velkendte Sans Serif-skrifttyper som f.eks. Arial eller Calibri. Undgå at bruge kun store bogstaver og overdreven kursiv eller understreget tekst. Medtag rigeligt blanktegn mellem sætninger og afsnit.

Bruge et tilgængeligt diasdesign

Formatere tekst til tilgængelighed

Oprette opstillinger med punkttegn

Oprette sorterede lister

Gør videoer tilgængelige for syns- og hørehæmmede brugere

Undertekster indeholder typisk en transskribering (eller oversættelse) af dialogen.

Beskrivende undertekster beskriver typisk også lyde, f.eks. musik eller lydeffekter, som forekommer uden for skærmbilledet.

Videobeskrivelse betyder lydkommenterede beskrivelser af en videos primære visuelle elementer. Disse beskrivelser er indsat i naturlige pauser i programmets dialog. Videobeskrivelse gør video lettere tilgængelige for personer, der er blinde eller synshæmmede.

Brug beskrivende undertekster, undertekster og alternative lydspor i videoer

Føje alternativ tekst til visuelle elementer og tabeller

I følgende procedurer beskrives, hvordan du føjer alternativ tekst til visuelle elementer og tabeller i dine PowerPoint-præsentationer.

Bemærk: For lyd- og videoindholds vedkommende bør du ud over alternativ tekst medtage undertekster til personer, som er døve eller har nedsat hørelse.

Føje alternativ tekst til billeder

Føj alternativ tekst til f.eks. billeder, clipart og skærmbilleder, så skærmlæsere kan læse teksten op og beskrive billedet for brugere, der ikke kan se billedet.

 1. Højreklik på et billede.

 2. Vælg Formatér billede.

 3. Vælg Størrelse og egenskaber i højre rude, og vælg derefter Alternativ tekst.

 4. Skriv en beskrivelse og en titel.

  Tip: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Skærmbillede af ruden Formatér billede med felterne til alternativ tekst, der beskriver det valgte billede

Føje alternativ tekst til SmartArt-grafik

 1. Højreklik på SmartArt-grafik.

 2. Vælg Formatér SmartArt, og vælg derefter Figurindstillinger.

 3. Vælg Størrelse og egenskaber i højre rude, og vælg derefter Alternativ tekst.

 4. Skriv en beskrivelse og en titel.

  Tip: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Skærmbillede af ruden Formatér figur med felterne til alternativ tekst, der beskriver den valgte SmartArt-grafik

Føje alternativ tekst til figurer

Brug følgende procedure til at føje alternativ tekst til figurer, herunder figurer i SmartArt-grafik.

 1. Højreklik på en figur.

 2. Vælg Formatér figur.

 3. Vælg Størrelse og egenskaber i højre rude, og vælg derefter Alternativ tekst.

 4. Skriv en beskrivelse og en titel.

  Tip: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Skærmbillede af ruden Formatér figur med felterne til alternativ tekst, der beskriver den valgte figur

Føje alternativ tekst til diagrammer

 1. Højreklik på et diagram.

 2. Vælg Formatér diagramområde.

 3. Vælg fanen Diagramindstillinger i højre rude, og vælg derefter Størrelse og egenskaber.

 4. Vælg Alternativ tekst.

 5. Skriv en beskrivelse og en titel.

  Tip: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Skærmbillede af ruden Formatér diagramområde med felterne til alternativ tekst, der beskriver det valgte diagram

Føje alternativ tekst til tabeller

 1. Højreklik på en tabel.

 2. Vælg Formatér figur.

 3. Vælg fanen Figurindstillinger i højre rude, og vælg derefter Størrelse og egenskaber.

 4. Vælg Alternativ tekst.

 5. Skriv en beskrivelse og en titel.

  Tip: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Skærmbillede af ruden Formatér figur med felterne til alternativ tekst, der beskriver den valgte tabel

Gøre hyperlinks, tekst og tabeller tilgængelige

I følgende procedurer beskrives, hvordan du gør links, tekst og tabeller i dine PowerPoint-præsentationer tilgængelige.

Tilføje linktekst og skærmtip

 1. Markér den tekst, som du vil føje linket til, og højreklik derefter.

 2. Vælg Hyperlink.
  Den markerede tekst vises i feltet Tekst, der skal vises. Dette er teksten i linket.

 3. Hvis det er nødvendigt, kan du ændre teksten i linket.

 4. Skriv destinationsadressen for linket i feltet Adresse.

 5. Vælg knappen Skærmtip, og skriv et skærmtip i feltet Skærmtiptekst .

  Tip: Hvis titlen på linkets destinationsside giver en nøjagtig oversigt over, hvad der er på siden, kan du bruge den til teksten i linket. Denne linktekst svarer f.eks. til titlen på destinationssiden: Skabeloner og temaer til Office Online.

Skærmbillede af dialogboksen Indsæt link

Bruge et tilgængeligt diasdesign

 1. Vælg Office-tema under fanen Design.
  Office-temaet er designet til tilgængelige farver, kontrast og skrifttyper. Det er også udviklet, så skærmlæsere nemmere kan læse diasindhold.

Skærmbillede af Office-temaet under fanen Design

Bruge tabeloverskrifter

 1. Placer markøren et vilkårligt sted i en tabel.

 2. Markér afkrydsningsfeltet Kolonneoverskrift under fanen Tabeldesign.

 3. Skriv kolonneoverskrifter.

Skærmbillede af afkrydsningsfeltet Kolonneoverskrift under fanen Tabeldesign

Formatere tekst til tilgængelighed

 1. Markér teksten.

 2. Vælg fanen Hjem.

 3. Vælg dine formateringsvalg i gruppen Skrifttype, som indeholder indstillinger for skrifttype, størrelse, typografi og farve.

Skærmbillede af gruppen Skrifttype under fanen Hjem

Oprette opstillinger med punkttegn

 1. Placer markøren et vilkårligt sted i diasset.

 2. Vælg fanen Hjem.

 3. Vælg knappen Punkttegn i gruppen Afsnit .

 4. Skriv hvert punkt i punktopstillingen.

Skærmbillede af punkttegn, der er tilgængelige, når du vælger på pilen på knappen Punktopstilling

Oprette sorterede lister

 1. Placer markøren et vilkårligt sted i diasset.

 2. Vælg fanen Hjem.

 3. Vælg knappen Nummerering i gruppen Afsnit .

 4. Skriv de sekventielle trin.

Skærmbillede af nummereringstypografier, der er tilgængelige, når du vælger pilen på knappen Nummerering.

Gøre dias tilgængelige

I følgende procedurer beskrives, hvordan du gør diassene i dine PowerPoint-præsentationer tilgængelige.

Bruge entydige diastitler

 1. Vælg Nulstil i gruppen Dias under fanen Hjem for at gendanne alle pladsholdere til det valgte slide.

 2. Skriv et entydigt navn på diasset i feltet Titel .

Skærmbillede af kommandoen Nulstil i gruppen Dias under fanen Hjem

Skjule en diastitel

Hvis titlen skal være usynlig på diasset, men stadig skal læses op af skærmlæsere, skal du gøre følgende:

 1. Vælg Arranger i gruppen Tegning under fanen Hjem, og vælg derefter Valgrude.

 2. Klik på øjeikonet i valgruden ud for tekstfeltet Titel.

Skærmbillede af valgruden, der viser øjeikonet ud for titelpladsholderen

Angive læserækkefølgen for diasindhold

 1. Vælg Arranger i gruppen Tegning under fanen Hjem, og vælg derefter Valgrude.

 2. Valgruden viser objekterne på diasset i omvendt rækkefølge. Objekter læses højt med start fra det nederste element på listen og med det øverste element på listen til sidst.

 3. Træk elementer til den ønskede placering i valgruden for at omarrangere læserækkefølgen. Eller markér et element valgruden, og vælg Arranger under fanen Hjem. Vælg derefter Placer forrest eller Placer bagest.

Skærmbillede af valgruden, der viser alle objekter på diasset i omvendt rækkefølge

Brug indbyggede slidelayouts til inkluderende læserækkefølge

PowerPoint har indbyggede slidelayouts, der indeholder pladsholdere til tekst, videoer, billeder, clipart og meget mere. De indeholder også al formatering, f.eks. temafarver, skrifttyper og effekter. Og for at sikre, at dine slides er tilgængelige, er der udviklet indbyggede layouts, så læseretningen er ens for personer, som kan se, og personer, der bruger teknologi som skærmlæsere.

Følg disse trin, hvis du vil anvende et layout:

 1. Klik på Normal på fanen Hjem.

 2. I ruden Miniature skal du finde det sted, hvor du vil tilføje den nye slide. Højreklik, og vælg Ny slide. Klik på den nye slide for at markere den.

 3. På fanen Hjem skal du klikke på Layout for at åbne galleriet og vælge det slidelayout, du vil bruge. PowerPoint anvender automatisk dette layout til den nye slide.

 4. Gå til den nye slide, og tilføj den titel og det indhold, du ønsker.

Brug beskrivende undertekster, undertekster og alternative lydspor i videoer

PowerPoint 2016 understøtter afspilning af video med flere lydspor. Det understøtter også beskrivende undertekster og undertekster, som er integreret i videofiler. 

Beskrivende undertekster eller undertekster skal være indkodet i videoen, før den indsættes i PowerPoint. PowerPoint understøtter ikke beskrivende undertekster eller undertekster, som er gemt i en separat fil fra videofilen.

Understøttede videoformater for beskrivende undertekster og undertekster varierer efter det operativsystem, du bruger. Hvert operativsystem har indstillinger, du kan bruge til at justere, hvordan de beskrivende undertekster eller undertekster vises. 

Beskrivende undertekster, undertekster og alternative lydspor bevares ikke, når du bruger funktionen Komprimer medier eller Optimer mediekompatibilitet. Når du desuden gemmer din præsentation som en video, inkluderes de beskrivende undertekster, undertekster eller alternative lydspor i de integrerede videoer ikke i den video, der gemmes.

Når du bruger kommandoen Gem medier som på en valgt video, bevares beskrivende undertekster, undertekster og flere lydspor, som er integreret i videoen, i den videofil, der gemmes. 

Du gør dine PowerPoint-præsentationer tilgængelige ved at sikre følgende:

 • Videoer inkluderer om nødvendigt et lydspor med videobeskrivelser for brugere, der er blinde eller synshæmmede.

 • Videoer, der omfatter dialog, inkluderer også beskrivende undertekster eller undertekster i et understøttet format til brugere, der er døve eller hørehæmmede.

Få mere at vide

iOS: Bedste fremgangsmåder til at gøre PowerPoint-præsentationer tilgængelige

Tabellen nedenfor indeholder vigtige bedste fremgangsmåder til oprettelse af PowerPoint-præsentationer, der er tilgængelige for personer med handicap.

Hvad kan du afhjælpe

Hvorfor skal det afhjælpes

Sådan afhjælper du det

Kontrollér, at farver ikke er den eneste metode til at formidle oplysninger.

Personer, der er blinde, har nedsat syn eller er farveblinde kan muligvis gå glip af betydningen i bestemte farver.

Føj f.eks. en understregning til farvekodet linktekst, så farveblinde personer ved, at teksten er sammenkædet, selvom de ikke kan se farven. Til overskrifter bør du overveje at tilføje fed formatering eller bruge en større skrifttype.

Bruge et tilgængeligt diasdesign

Brug tilstrækkelig kontrast til tekst og baggrundsfarver.

Teksten i dine præsentationer skal kunne læses i tilstand med stor kontrast, så alle kan se den godt, også personer med visuelle handicap.

Brug for eksempel lyse farver eller farveskemaer med høj kontrast i hver sin ende af farvespektret. Hvide og sorte skemaer gør det nemmere for personer, der er farveblinde, at skelne mellem tekst og figurer.

Bruge et tilgængeligt diasdesign

Brug en enkel tabelstruktur, og angiv oplysninger om kolonneoverskrifter.

Skærmlæsere holder styr på deres placering i en tabel ved at tælle tabelceller. Hvis en celle er indlejret i en anden tabel, eller hvis en celle er flettet eller opdelt, kan skærmlæseren ikke tælle korrekt og kan ikke give nyttige oplysninger om tabellen efter den pågældende celle. Tomme celler i en tabel kan også få en person med en skærmlæser til at tro, at der ikke er mere i tabellen.

Skærmlæsere bruger også overskriftsoplysninger til at identificere rækker og kolonner.

Bruge tabeloverskrifter

Brug en større skriftstørrelse (18 pkt. eller mere), Sans Serif-skrifttyper og tilstrækkelige blanktegn.

Ordblinde fortæller ofte, at teksten "flyder sammen" på en side (hvor en linje med tekst flyder sammen med linjen nedenunder). De oplever ofte, at teksten flettes eller forvrænges.

Nedsæt læsemængden for ordblinde eller personer med nedsat syn. De foretrækker muligvis velkendte Sans Serif-skrifttyper som f.eks. Arial eller Calibri. Undgå at bruge kun store bogstaver og overdreven kursiv eller understreget tekst. Medtag rigeligt blanktegn mellem sætninger og afsnit.

Bruge et tilgængeligt diasdesign

Formatere tekst til tilgængelighed

Gør videoer tilgængelige for syns- og hørehæmmede brugere

Undertekster indeholder typisk en transskribering (eller oversættelse) af dialogen.

Beskrivende undertekster beskriver typisk også lyde, f.eks. musik eller lydeffekter, som forekommer uden for skærmbilledet.

Videobeskrivelse betyder lydkommenterede beskrivelser af en videos primære visuelle elementer. Disse beskrivelser er indsat i naturlige pauser i programmets dialog. Videobeskrivelse gør video lettere tilgængelige for personer, der er blinde eller synshæmmede.

Brug beskrivende undertekster, undertekster og alternative lydspor i videoer

Bruge et tilgængeligt diasdesign

 1. Markér et dias.

 2. Tryk på ikonet Mere i slutningen af værktøjslinjen nederst på skærmbilledet for at åbne fanen Hjem.

 3. Tryk på Hjem > Design.

 4. Tryk på kommandoen Temaer.

Bemærk: Disse temaer er designet til tilgængelige farver, kontrast og skrifttyper. De er også udviklet, så skærmlæsere nemmere kan læse diasindhold.

Kommandoen Temaer, med Ion markeret

Bruge tabeloverskrifter

 1. Placer markøren et vilkårligt sted i en tabel.

 2. Tryk på ikonet Mere i slutningen af værktøjslinjen nederst på skærmbilledet for at åbne fanen Tabel.

 3. Tryk på pil til højre på kommandoen Typografiindstillinger.

 4. Tryk på indstillingen Kolonneoverskrift for at vælge den.

 5. Skriv kolonneoverskrifter i din tabel.

Kommandoen Indstillinger for typografi, med kolonneoverskrift markeret

Formatere tekst til tilgængelighed

 1. Markér teksten.

 2. Tryk på ikonet Mere i slutningen af værktøjslinjen nederst på skærmbilledet for at åbne fanen Hjem.

 3. Fanen Hjem indeholder en række forskellige formateringsvalg, herunder skrifttype, størrelse, typografi og farve. Vælge dine formateringsvalg.

Fanen Hjem, med typografiindstillinger for skrifttype

Brug beskrivende undertekster, undertekster og alternative lydspor i videoer

PowerPoint 2016 understøtter afspilning af video med flere lydspor. Det understøtter også beskrivende undertekster og undertekster, som er integreret i videofiler. 

Beskrivende undertekster eller undertekster skal være indkodet i videoen, før den indsættes i PowerPoint. PowerPoint understøtter ikke beskrivende undertekster eller undertekster, som er gemt i en separat fil fra videofilen.

Understøttede videoformater for beskrivende undertekster og undertekster varierer efter det operativsystem, du bruger. Hvert operativsystem har indstillinger, du kan bruge til at justere, hvordan de beskrivende undertekster eller undertekster vises. 

Beskrivende undertekster, undertekster og alternative lydspor bevares ikke, når du bruger funktionen Komprimer medier eller Optimer mediekompatibilitet. Når du desuden gemmer din præsentation som en video, inkluderes de beskrivende undertekster, undertekster eller alternative lydspor i de integrerede videoer ikke i den video, der gemmes.

Når du bruger kommandoen Gem medier som på en valgt video, bevares beskrivende undertekster, undertekster og flere lydspor, som er integreret i videoen, i den videofil, der gemmes. 

Du gør dine PowerPoint-præsentationer tilgængelige ved at sikre følgende:

 • Videoer inkluderer om nødvendigt et lydspor med videobeskrivelser for brugere, der er blinde eller synshæmmede.

 • Videoer, der omfatter dialog, inkluderer også beskrivende undertekster eller undertekster i et understøttet format til brugere, der er døve eller hørehæmmede.

Få mere at vide

Android: Bedste fremgangsmåder til at gøre PowerPoint-præsentationer tilgængelige

Tabellen nedenfor indeholder vigtige bedste fremgangsmåder til oprettelse af PowerPoint-præsentationer, der er tilgængelige for personer med handicap.

Hvad kan du afhjælpe

Hvorfor skal det afhjælpes

Sådan afhjælper du det

Medtag alternativ tekst med alle visuelle elementer og tabeller.

Visuelt indhold omfatter billeder, clipart, SmartArt-grafik, figurer, grupper, diagrammer, integrerede objekter, håndskrift og videoer.

Alternativ tekst gør det nemmere for personer, der ikke kan se skærmen, at forstå, hvad der er vigtigt i billeder og andre visuelle elementer.

Undgå at bruge tekst i billeder som den eneste måde at formidle vigtige oplysninger. Hvis det er nødvendigt at bruge et billede med tekst i det, skal du gentage denne tekst i dokumentet. I alternativ tekst skal du kort beskrive billedet og nævne eksistensen af teksten og dens formål.

Føje alternativ tekst til billeder

Føje alternativ tekst til SmartArt-grafik

Føje alternativ tekst til figurer

Føje alternativ tekst til diagrammer

Føje alternativ tekst til tabeller

Kontrollér, at farver ikke er den eneste metode til at formidle oplysninger.

Personer, der er blinde, har nedsat syn eller er farveblinde kan muligvis gå glip af betydningen i bestemte farver.

Føj f.eks. en understregning til farvekodet linktekst, så farveblinde personer ved, at teksten er sammenkædet, selvom de ikke kan se farven. Til overskrifter bør du overveje at tilføje fed formatering eller bruge en større skrifttype.

Bruge et tilgængeligt diasdesign

Brug tilstrækkelig kontrast til tekst og baggrundsfarver.

Teksten i dine præsentationer skal kunne læses i tilstand med stor kontrast, så alle kan se den godt, også personer med visuelle handicap.

Brug for eksempel lyse farver eller farveskemaer med høj kontrast i hver sin ende af farvespektret. Hvide og sorte skemaer gør det nemmere for personer, der er farveblinde, at skelne mellem tekst og figurer.

Bruge et tilgængeligt diasdesign

Brug en enkel tabelstruktur, og angiv oplysninger om kolonneoverskrifter.

Skærmlæsere holder styr på deres placering i en tabel ved at tælle tabelceller. Hvis en celle er indlejret i en anden tabel, eller hvis en celle er flettet eller opdelt, kan skærmlæseren ikke tælle korrekt og kan ikke give nyttige oplysninger om tabellen efter den pågældende celle. Tomme celler i en tabel kan også få en person med en skærmlæser til at tro, at der ikke er mere i tabellen.

Skærmlæsere bruger også overskriftsoplysninger til at identificere rækker og kolonner.

Bruge tabeloverskrifter

Brug en større skriftstørrelse (18 pkt. eller mere), Sans Serif-skrifttyper og tilstrækkelige blanktegn.

Ordblinde fortæller ofte, at teksten "flyder sammen" på en side (hvor en linje med tekst flyder sammen med linjen nedenunder). De oplever ofte, at teksten flettes eller forvrænges.

Nedsæt læsemængden for ordblinde eller personer med nedsat syn. De foretrækker muligvis velkendte Sans Serif-skrifttyper som f.eks. Arial eller Calibri. Undgå at bruge kun store bogstaver og overdreven kursiv eller understreget tekst. Medtag rigeligt blanktegn mellem sætninger og afsnit.

Bruge et tilgængeligt diasdesign

Formatere tekst til tilgængelighed

Gør videoer tilgængelige for syns- og hørehæmmede brugere

Undertekster indeholder typisk en transskribering (eller oversættelse) af dialogen.

Beskrivende undertekster beskriver typisk også lyde, f.eks. musik eller lydeffekter, som forekommer uden for skærmbilledet.

Videobeskrivelse betyder lydkommenterede beskrivelser af en videos primære visuelle elementer. Disse beskrivelser er indsat i naturlige pauser i programmets dialog. Videobeskrivelse gør video lettere tilgængelige for personer, der er blinde eller synshæmmede.

Brug beskrivende undertekster, undertekster og alternative lydspor i videoer

Føje alternativ tekst til visuelle elementer og tabeller

I følgende procedurer beskrives, hvordan du føjer alternativ tekst til visuelle elementer og tabeller i dine PowerPoint-præsentationer.

Bemærk:  For lyd- og videoindholds vedkommende bør du ud over alternativ tekst medtage undertekster til personer, som er døve eller har nedsat hørelse.

Føje alternativ tekst til billeder

Føj alternativ tekst til f.eks. billeder, clipart og skærmbilleder, så skærmlæsere kan læse teksten op og beskrive billedet for brugere, der ikke kan se billedet.

 1. Markér et billede.

 2. Tryk på pil op i slutningen af værktøjslinjen nederst på skærmbilledet for at åbne fanen Billede.

 3. Rul ned til kommandoen Alternativ tekst, og tryk derefter på den.

 4. Skriv en beskrivelse og en titel. Dine ændringer gemmes automatisk.

  Tip: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Kommandoen Alternativ tekst under fanen Billede

Føje alternativ tekst til SmartArt-grafik

 1. Vælg SmartArt-grafik.

 2. Tryk på pil op i slutningen af værktøjslinjen nederst på skærmbilledet for at åbne fanen SmartArt.

 3. Rul ned til kommandoen Alternativ tekst, og tryk derefter på den.

 4. Skriv en beskrivelse og en titel. Dine ændringer gemmes automatisk.

  Tip: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Kommandoen Alternativ tekst under fanen SmartArt

Føje alternativ tekst til figurer

Føj alternativ tekst til figurer, herunder figurer i SmartArt-grafik.

 1. Markér en figur.

 2. Tryk på pil op i slutningen af værktøjslinjen nederst på skærmbilledet for at åbne fanen Figur.

 3. Rul ned til kommandoen Alternativ tekst, og tryk derefter på den.

 4. Skriv en beskrivelse og en titel. Dine ændringer gemmes automatisk.

  Tip: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Kommandoen Alternativ tekst under fanen Figur

Føje alternativ tekst til diagrammer

 1. Markér et diagram.

 2. Tryk på pil op i slutningen af værktøjslinjen nederst på skærmbilledet for at åbne fanen Diagram.

 3. Rul ned til kommandoen Alternativ tekst, og tryk derefter på den.

 4. Skriv en beskrivelse og en titel. Dine ændringer gemmes automatisk.

  Tip: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Kommandoen Alternativ tekst under fanen Diagram

Føje alternativ tekst til tabeller

 1. Tryk på et vilkårligt sted i en tabel.

 2. Tryk på pil op i slutningen af værktøjslinjen nederst på skærmbilledet for at åbne fanen Tabel.

 3. Vælg fanen Figurindstillinger i højre rude, og vælg derefter Størrelse og egenskaber.

 4. Rul ned til kommandoen Alternativ tekst, og tryk derefter på den.

 5. Skriv en beskrivelse og en titel. Dine ændringer gemmes automatisk.

  Tip: Medtag de vigtigste oplysninger i den første linje, og vær så præcis som muligt.

Kommandoen Alternativ tekst under fanen Tabel

Bruge et tilgængeligt diasdesign

 1. Markér et dias.

 2. Tryk på pil op i slutningen af værktøjslinjen nederst på skærmbilledet for at åbne fanen Hjem.

 3. Tryk på Hjem > Design.

 4. Tryk på pil til højre på kommandoen Temaer.

Bemærk: Disse temaer er designet til tilgængelige farver, kontrast og skrifttyper. De er også udviklet, så skærmlæsere nemmere kan læse diasindhold.

Kommandoen Temaer, der viser temaindstillinger

Bruge tabeloverskrifter

 1. Placer markøren et vilkårligt sted i en tabel.

 2. Tryk på pil ned i slutningen af værktøjslinjen nederst på skærmbilledet for at åbne fanen Tabel.

 3. Tryk på pil til højre på kommandoen Typografiindstillinger.

 4. Tryk på indstillingen Kolonneoverskrift for at vælge den.

  Tip: Når indstillingen er valgt, er den nedtonet.

 5. Skriv kolonneoverskrifter i din tabel.

Kommandoen Indstillinger for typografi, med kolonneoverskrift markeret

Formatere tekst til tilgængelighed

 1. Markér teksten.

 2. Tryk på pil op i slutningen af værktøjslinjen nederst på skærmbilledet for at åbne fanen Hjem.

 3. Fanen Hjem indeholder en række forskellige formateringsvalg, herunder skrifttype, størrelse, typografi og farve. Vælge dine formateringsvalg.

Fanen Hjem, med typografiindstillinger for skrifttype

Brug beskrivende undertekster, undertekster og alternative lydspor i videoer

PowerPoint 2016 understøtter afspilning af video med flere lydspor. Det understøtter også beskrivende undertekster og undertekster, som er integreret i videofiler. 

Beskrivende undertekster eller undertekster skal være indkodet i videoen, før den indsættes i PowerPoint. PowerPoint understøtter ikke beskrivende undertekster eller undertekster, som er gemt i en separat fil fra videofilen.

Understøttede videoformater for beskrivende undertekster og undertekster varierer efter det operativsystem, du bruger. Hvert operativsystem har indstillinger, du kan bruge til at justere, hvordan de beskrivende undertekster eller undertekster vises. 

Beskrivende undertekster, undertekster og alternative lydspor bevares ikke, når du bruger funktionen Komprimer medier eller Optimer mediekompatibilitet. Når du desuden gemmer din præsentation som en video, inkluderes de beskrivende undertekster, undertekster eller alternative lydspor i de integrerede videoer ikke i den video, der gemmes.

Når du bruger kommandoen Gem medier som på en valgt video, bevares beskrivende undertekster, undertekster og flere lydspor, som er integreret i videoen, i den videofil, der gemmes. 

Du gør dine PowerPoint-præsentationer tilgængelige ved at sikre følgende:

 • Videoer inkluderer om nødvendigt et lydspor med videobeskrivelser for brugere, der er blinde eller synshæmmede.

 • Videoer, der omfatter dialog, inkluderer også beskrivende undertekster eller undertekster i et understøttet format til brugere, der er døve eller hørehæmmede.

Få mere at vide

Office Online: Bedste fremgangsmåder til at gøre PowerPoint Online-præsentationer tilgængelige

Tabellen nedenfor indeholder vigtige bedste fremgangsmåder til oprettelse af PowerPoint Online-præsentationer, der er tilgængelige for personer med handicap.

Hvad kan du afhjælpe

Sådan finder du det

Hvorfor skal det afhjælpes

Sådan afhjælper du det

Medtag alternativ tekst med alle visuelle elementer og tabeller.

Visuelt indhold omfatter billeder, multimedieklip, SmartArt-grafik, figurer, grupper, integrerede objekter og videoer.

Brug Tilgængelighedskontrol i Word Online til at finde manglende alternativ tekst.

Alternativ tekst gør det nemmere for personer, der ikke kan se skærmen, at forstå, hvad der er vigtigt i billeder og andre visuelle elementer.

Undgå at bruge tekst i billeder som den eneste måde at formidle vigtige oplysninger. Hvis det er nødvendigt at bruge et billede med tekst i det, skal du gentage denne tekst i dokumentet. I alternativ tekst skal du kort beskrive billedet og nævne eksistensen af teksten og dens formål.

Føje alternativ tekst til billeder

Føje alternativ tekst til SmartArt-grafik

Føje alternativ tekst til figurer eller integrerede videoer

Føje alternativ tekst til tabeller

Tilføj beskrivende tekst til links

Hvis du vil fastlægge, om linktekst giver mening som enkeltstående oplysninger, og om den giver skærmlæsere nøjagtige oplysninger om destinationen, kan du scanne diassene i din præsentation visuelt.

Personer, der bruger skærmlæsere, scanner sommetider en liste over links. Links skal formidle klare og nøjagtige oplysninger om destinationen. I stedet for at oprette et link til teksten Klik her kan du for eksempel medtage destinationssidens fulde titel.

Tilføje linktekst

Redigere teksten i et link

Kontrollér, at farver ikke er den eneste metode til at formidle oplysninger.

Scan visuelt diassene i præsentationen, hvis du vil finde forekomster af farvekodning.

Personer, der er blinde, har nedsat syn eller er farveblinde kan muligvis gå glip af betydningen i bestemte farver.

Føj f.eks. en understregning til farvekodet linktekst, så farveblinde personer ved, at teksten er sammenkædet, selvom de ikke kan se farven. Til overskrifter bør du overveje at tilføje fed formatering eller bruge en større skrifttype.

Formatere tekst til tilgængelighed

Brug tilstrækkelig kontrast til tekst og baggrundsfarver.

Se efter diastekst, der kan være svær at læse eller skelne fra baggrunden, for at finde utilstrækkelig farvekontrast.

Teksten i dine præsentationer skal kunne læses, så alle kan se den godt, også personer med visuelle handicap.

Brug for eksempel lyse farver eller farveskemaer med høj kontrast i hver sin ende af farvespektret. Hvide og sorte skemaer gør det nemmere for personer, der er farveblinde, at skelne mellem tekst og figurer.

Bruge et tilgængeligt diasdesign

Giv hvert dias en entydig titel.

Brug Tilgængelighedskontrol i PowerPoint Online til at finde dias uden titler.

Personer, der bruger skærmlæsere og andre teknologiske hjælpemidler, hører tekst, figurer og indhold på slides læst op i en bestemt rækkefølge. Der er grunden til, at det er en god ide at bruge slidelayoutene i PowerPoint Online, da det sikrer, at indholdet læses op af skærmlæsere i en logisk rækkefølge.

Personer, der er blinde, har nedsat syn eller et læsehandicap, er afhængig af diastitler for at navigere. Ved f.eks. at skimme eller bruge en skærmlæser kan de hurtigt gennemgå en liste med diastitler og gå direkte til det ønskede dias.

Sørge for en logisk læserækkefølge

Bruge entydige diastitler

Brug en enkel tabelstruktur, og angiv oplysninger om kolonneoverskrifter.

Brug Tilgængelighedskontrol i PowerPoint Online for at sikre, at tabeller ikke indeholder opdelte celler, flettede celler, indlejrede tabeller eller helt tomme rækker eller kolonner.

Skærmlæsere holder styr på deres placering i en tabel ved at tælle tabelceller. Hvis en tabel er indlejret i en anden tabel, eller hvis en celle er flettet eller opdelt, kan skærmlæseren ikke tælle korrekt og kan ikke give nyttige oplysninger om tabellen efter den pågældende celle. Tomme rækker og kolonner i en tabel kan også få en person med en skærmlæser til at tro, at der ikke er mere i tabellen.

Skærmlæsere bruger også overskriftsoplysninger til at identificere rækker og kolonner.

Bruge tabeloverskrifter

Brug en større skriftstørrelse (18 pkt. eller mere), Sans Serif-skrifttyper og tilstrækkelige blanktegn.

Gennemgå dine dias for områder, der ser overfyldte eller ulæselige ud, for at finde potentielle problemer, der er knyttet til skrifttyper eller blanktegn.

Ordblinde fortæller ofte, at teksten "flyder sammen" på en side (hvor en linje med tekst flyder sammen med linjen nedenunder). De oplever ofte, at teksten flettes eller forvrænges.

Nedsæt læsemængden for ordblinde eller personer med nedsat syn. De foretrækker muligvis velkendte Sans Serif-skrifttyper som f.eks. Arial eller Calibri. Undgå at bruge kun store bogstaver og overdreven kursiv eller understreget tekst. Medtag rigeligt blanktegn mellem sætninger og afsnit.

Bruge et tilgængeligt diasdesign

Formatere tekst til tilgængelighed

Føje alternativ tekst til billeder og tabeller

I følgende procedurer beskrives, hvordan du føjer alternativ tekst til billeder og tabeller i dine PowerPoint Online-præsentationer.

Bemærk: Vi anbefaler, at der kun indsættes tekst i beskrivelsesfeltet, og at titlen forbliver tom. Det giver den bedste oplevelse med de fleste større skærmlæsere, herunder Oplæser. For lyd- og videoindholds vedkommende bør du ud over alternativ tekst medtage undertekster til personer, som er døve eller har nedsat hørelse.

Føje alternativ tekst til billeder

 1. Vælg billedet, f.eks. et billede, multimedieklip eller skærmbillede.

 2. Vælg fanen Format i Billedværktøjer.

 3. Vælg Alternativ tekst i gruppen Egenskaber.

 4. Skriv en beskrivelse i Alternativ tekst.

Skærmbillede af dialogboksen Alternativ tekst med felterne Titel og Beskrivelse.

Føje alternativ tekst til SmartArt-grafik

 1. Vælg SmartArt-grafikken.

 2. Vælg fanen Design i SmartArt-værktøjer.

 3. Vælg Alternativ tekst i gruppen Egenskaber.

 4. Skriv en beskrivelse i Alternativ tekst.

Skærmbillede viser fanen Design i SmartArt-værktøjer med markøren pegende på indstillingen Alternativ tekst.

Føje alternativ tekst til figurer eller integrerede videoer

 1. Markér figuren eller videoen.

 2. Vælg fanen Format i Tegneværktøjer.

 3. Vælg Alternativ tekst i gruppen Egenskaber.

 4. Skriv en beskrivelse i Alternativ tekst.

Skærmbillede viser fanen Format i Tegneværktøjer med markøren pegende på indstillingen Alternativ tekst.

Føje alternativ tekst til tabeller

 1. Placer markøren i en celle i tabellen.

 2. Vælg fanen Format i Tabelværktøjer.

 3. Vælg Alternativ tekst i gruppen Egenskaber.

 4. Skriv en beskrivelse i Alternativ tekst.

Skærmbillede viser fanen Layout i Tabelværktøjer med markøren pegende på indstillingen Alternativ tekst.

Gøre links og tabeller tilgængelige

I følgende procedurer beskrives, hvordan du gør links og tabeller i dine PowerPoint Online-præsentationer tilgængelige.

Tilføje linktekst

 1. Markér den tekst, du vil føje linket til, højreklik, og vælg Link.

  Den markerede tekst vises i feltet Vis tekst. Dette er teksten i linket.

  Tip: Hvis titlen på linkets destinationsside giver en nøjagtig oversigt over, hvad der er på siden, kan du bruge den til teksten i linket. Denne linktekst svarer f.eks. til titlen på destinationssiden: Skabeloner og temaer til Office Online.

 2. I feltet Adresse skal du skriv eller indsætte URL-adressen for destinationen.

 3. Vælg Indsæt.

Skærmbillede viser dialogboksen Link, hvor du kan angive oplysninger om vist tekst og adresse for links.

Rediger teksten i et link

 1. Markér teksten i linket, højreklik, og vælg Rediger link.

 2. I feltet Vis tekst skal du redigere den tekst, der skal vises for linket.

 3. Vælg OK.

Bruge tabeloverskrifter

 1. Placer markøren et vilkårligt sted i en tabel for at få vist Tabelværktøjer.

 2. Vælg Kolonneoverskrift under fanen Design i Tabelværktøjer.

 3. Skriv kolonneoverskrifter i sidehovedet.

Skærmbillede af gruppen Indstillinger for tabeltypografi på fanen Design i Tabelværktøjer, hvor indstillingen Kolonneoverskrift er valgt.

Gøre dias tilgængelige

I følgende procedurer beskrives, hvordan du gør diassene i dine PowerPoint Online-præsentationer tilgængelige.

Bruge et tilgængeligt diasdesign

Disse temaer er designet til tilgængelige farver, kontrast og skrifttyper. De er også designet, så skærmlæsere nemmere kan læse diasindhold.

 • Vælg Office-tema i gruppen Temaer under fanen Design.

Skærmbillede af Office-temaet under fanen Design

Her er nogle tip, som kan være med til at forbedre synligheden:

 • Undgå orange, rød og grøn i skabelonen og teksten.

 • Brug mønstre i grafer i stedet for farver for at fremhæve udvalgte steder.

 • Brug cirkler eller animation til at fremhæve oplysninger i stedet for at pege med en lasermarkør eller bruge farve.

 • Brug stor kontrast i præsentationen.

Bruge en logisk læserækkefølge

Hvis dine slides indeholder objekter, der ikke er en del af en slideskabelon, skal du arrangere dem i en logisk rækkefølge. Objekter læses op i den rækkefølge, du har oprettet dem, hvilket muligvis ikke giver mening i en skærmlæser.

Det er nemmere at teste læserækkefølgen i computerversionen af PowerPoint, fordi du kan ændre objekters rækkefølge i ruden Valg. I PowerPoint Online kan du dog kopiere og indsætte objekter og dermed ændre deres rækkefølge på et dias.

 • Markér objektet for at teste rækkefølgen af objekter på et dias, og tryk derefter på tabulatortasten for at skifte fokus fra objekt til objekt.

Formatere tekst til tilgængelighed

 1. Markér teksten.

 2. Vælg fanen Hjem.

 3. Vælg dine formateringsvalg i gruppen Skrifttype, som indeholder indstillinger for skrifttype, størrelse, typografi og farve.

Overvej disse ideer for at forbedre tekstens tilgængelighed:

 • Føj understregning til farvekodet linktekst. Farveblinde personer kan på den måde se, at teksten er et link, selvom de ikke kan se farven.

 • Tilføj figurer, hvis der bruges farve til at angive status. Tilføj f.eks. et flueben, hvis grøn bruges til at angive "bestået", og et stort X, hvis rød betyder "ikke bestået".

Bruge entydige titler til dias

 1. Vælg et dias uden en titel.

 2. Vælg Layout i gruppen Dias under fanen Startside.

 3. I dialogboksen Diaslayout skal du vælge et diaslayout, der omfatter titelpladsholdere, og vælge Skift layout. Det nye dias tilføjes.

 4. Skriv et entydigt navn i titelpladsholderen.

Bemærk: En titel behøver ikke nødvendigvis at være synlig for at være handicapvenlig. Personer, der bruger skærmlæsere, kan f.eks. høre titlen på en slide, selvom den ikke er synlig. I computerversionen af PowerPoint 2016 kan du bruge valgruden til at slå synlighed til eller fra for titler og andre objekter på en slide.

Skærmbillede viser fanen Start med markøren pegende på indstillingen Layout i gruppen Slides.

Bruge Tilgængelighedskontrol i PowerPoint Online

 1. Vælg fanen Gennemse.

 2. Vælg Kontrollér tilgængelighed.

  Skærmbillede viser fanen Gennemse med markøren pegende på indstillingen Kontrollér hjælp til handicappede.

 3. Gennemse resultaterne i Tilgængelighedskontrol. Resultaterne er kategoriseret efter det fundne problems alvorlighed, som følger:

  • Fejl. Omfatter indhold, der er meget svært eller umuligt for personer med handicap at forstå.

  • Advarsler. Indholdet er besværligt for personer med handicap at forstå.

  • Tip. Tip gør dig opmærksom på, at selvom personer med handicap kan forstå indholdet, så kan det være bedre organiseret eller præsenteret for at forbedre deres oplevelse.

 4. Sådan rettes problemerne.

Bemærk: Tilgængelighedskontrol undersøger dokumentet for alle problemer, der kan løses i browseren. Du kan udføre en komplet kontrol ved at åbne dokumentet i skrivebords-appen og bruge skrivebordets tilgængelighedskontrol til Windows eller Mac.

Få mere at vide

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående hjælp til handicappede, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×