Gør dine OneNote-notesbøger tilgængelige for personer med handicap

Gør dine OneNote-notesbøger tilgængelige for personer med handicap

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Dette emne giver dig en trinvis vejledning i at gøre dine OneNote-notesbøger tilgængelige for personer med handicap.

OneNote-notesbog med en Contoso-projektside, der viser en opgaveliste og et søjlediagram med en oversigt over månedlige udgifter.

Personer, der er blinde eller har nedsat syn, kan nemmere forstå dine noter, hvis du opretter dine OneNote-notesbøger med tanke på tilgængelighed.

Tabellen nedenfor indeholder de bedste fremgangsmåder til oprettelse af OneNote -notesbøger, der er tilgængelige for personer med handicap.

Hvad kan du afhjælpe

Hvorfor skal det afhjælpes

Sådan afhjælper du det

Medtag alternativ tekst med alle billeder og integrerede filer.

Alternativ tekst, der beskriver billeder og andre objekter, er vigtig for personer, der ikke kan se, hvad der er på skærmen. Skærmlæsere læser alternativ tekst højt, så det er de eneste oplysninger, som nogle vil få om billeder og objekter. Sørg for, at den alternative tekst er beskrivende.

Undgå udelukkende at bruge billeder til at formidle tekst, da for lange alternative tekster er besværlige at navigere i med en skærmlæser.

Tilføj alternativ tekst, der beskriver billedet eller objektet til personer, der ikke kan se det selv. Fat dig i korthed, men inkluder en beskrivelse af, hvad der er vigtigt om billedet.

Hvis det er nødvendigt at bruge et billede med en kort tekst, skal du gentage denne i dokumentets brødtekst.

Når du indsætter en filudskrift, skal du sørge for at bevare den oprindelige fil på siden, så den kan bruges som en alternativ informationskilde.

Føj alternativ tekst til billeder

Føj alternativ tekst til integrerede filer

Brug Tilgængelighedskontrol for at finde manglende alternativ tekst.

Føj beskrivende tekst til links

Personer, der bruger skærmlæsere, scanner sommetider en liste over links. Links skal formidle klare og nøjagtige oplysninger om destinationen. I stedet for at oprette et link fra teksten "Klik her" kan du for eksempel medtage destinationssidens fulde titel.

Føj beskrivende tekst til links

Giv sektionsgrupper, sektioner og sider entydige navne, og fjern tomme elementer.

Notesbøger med indhold, der har et beskrivende navn, gør det nemmere for dig at finde bestemte oplysninger i dine noter. Dette gør også, at dem, der bruger skærmlæsere, får at vide, hvad en sektion, sektionsgruppe eller side indeholder uden at skulle åbne den.

Omdøb sektioner

Slet sektioner

Omdøb sektionsgrupper

Slet sektionsgrupper

Føj en titel til eller omdøb en side

Slet en side

Kontrollér, at farver ikke er den eneste metode til at formidle oplysninger.

Personer der har nedsat syn, er blinde eller farveblinde kan muligvis gå glip af betydningen, som angives med bestemte farver.

Kontrollér, at du ikke kun bruger farver til at angive betydning. Opret tekst, der duplikerer betydningen af farven eller andre sensoriske karakteristika.

Hvis du vil undgå dette, kan du bruge også anden måde at formidle oplysningerne, f. eks en figur eller en etiket. Overvej f. eks., at du bruger en grøn markering for at angive, at der er fejl og et rødt X for at angive fejlen, i stedet for grøn og rød skygge.

Brug et handicapvenligt tekstformat

Brug tilstrækkelig kontrast til tekst og baggrundsfarver.

Teksten i dine notesbøger skal kunne læses i tilstand med stor kontrast, så alle kan se den tydeligt, også personer med synshandicap.

Brug for eksempel lyse farver eller farveskemaer med høj kontrast i hver sin ende af farvespektret. Hvide og sorte skemaer gør det nemmere for personer, der er farveblinde, at skelne mellem tekst og figurer.

Brug en handicapvenlig tekstfarve

Brug en større skriftstørrelse (18 pkt. eller mere), sans serif-skrifttyper og tilstrækkelige blanktegn.

Personer med ordblindhed opfatter tekst på en måde, der kan gør det svært at skelne bogstaver og ord. For eksempel kan de opfatte en linje med tekst, der komprimeres til linjen nedenunder, eller tilstødende bogstaver, der ser ud til fletning.

Flere tomme linjer eller flere mellemrum efter hinanden kan gøre det langsommeligt at navigere med et tastatur og gøre det mere besværligt at bruge skærmlæser.

Hvis du vil reducere belastningen ved at læse, kan du for eksempel:

 • Bruge velkendte sans serif-skrifttyper, såsom Arial eller Calibri.

 • Undgå at bruge udelukkende store bogstaver og overdreven brug af kursiv eller understreget tekst.

 • Indsætte nok mellemrum mellem linjer og afsnit, men undgå at sætte mere end to mellemrum mellem ord eller to tomme linjer mellem afsnit.

 • Venstrejuster afsnittene i stedet for at bruge lige margener. Dette hjælper med at undgå ulige mellemrum mellem ord, der kan skabe en visuel effekt af en flod af blanktegn, der flyder gennem afsnittet.

Brug et handicapvenligt tekstformat

Brug en passende tekstafstand

Brug indbyggede overskrifter og typografier.

Skærmlæsersoftware genkender indbyggede overskriftstypografier som overskrifter og kan meddele overskrifter til lytteren. Skærmlæsersoftware giver også brugerne mulighed for at navigere ved hjælp af overskrifter. Du kan gøre det nemmere for skærmlæsere at læse dine noter ved at bruge en logisk overskriftsrækkefølge og de indbyggede formateringsværktøjer i OneNote.

Desuden kan personer med læsevanskeligheder som f.eks. ordblindhed være afhængige af overskrifter til at hjælpe dem med at strukturere oplysningerne i mindre tekstbidder, der er nemmere at behandle.

Hvis du vil gøre det nemmere at navigere, skal du organisere overskrifter i den angivne logiske rækkefølge. Brug overskrift 1, Overskrift 2 og derefter overskrift 3 i stedet for overskrift 3, Overskrift 1 og derefter overskrift 2.

Organiser oplysningerne i dine noter i små logiske dele. Ideelt set bør hver overskrift kun indeholde et par afsnit.

Anvend indbyggede overskriftstypografier

Brug opstillinger med punkttegn

Brug sorterede lister

Brug Tilgængelighedskontrol til at finde overskrifter, der ikke er i en logisk rækkefølge.

Gem oplysninger i en enkelt noteholder.

I OneNote kan du tilføje noter hvor som helst på en side ved at klikke og tilføje indhold. Dette opretter en ny noteholder.

Når alle noter på en side er placeret i en enkelt holder, gør det det lettere for brugere af skærmlæsere, fordi de blot skal læse ét sted og kan undgå at skulle navigere rundt til flere steder på siden.

Prøv at flytte alle oplysningerne på en side til en enkelt noteholder. Hvis en noteholder bliver for stor, kan du dele den op over flere sider eller tilføje beskrivende overskrifter. (Skærmlæsere kalder noteholdere "indholdsblokke".)

Brug en enkel tabelstruktur, og angiv kolonneoverskrift.

Skærmlæsere holder styr på deres placering i en tabel ved at tælle tabelceller. Hvis en celle er indlejret i en anden tabel, eller hvis en celle er flettet eller opdelt, kan skærmlæseren ikke tælle korrekt og kan ikke give nyttige oplysninger om tabellen efter den pågældende celle. Tomme celler i en tabel kan også få en person med en skærmlæser til at tro, at der ikke er mere i tabellen. Skærmlæsere bruger også overskriftsoplysninger, til at identificere rækker og kolonner.

Tilføj en tabeloverskrift

For at sikre, at tabeller ikke indeholder indlejrede tabeller, kan du bruge Tilgængelighedskontrol.

Gør video og lyd tilgængelig for syns- og hørehæmmede brugere.

Undertekster indeholder typisk en transskribering (eller oversættelse) af dialogen.

Undertekster for hørehæmmede beskriver typisk også lyde, f.eks. musik eller lydeffekter, som forekommer uden for skærmbilledet.

Videobeskrivelse betyder lydkommenterede beskrivelser af en videos primære visuelle elementer. Disse beskrivelser er indsat i naturlige pauser i programmets dialog. Videobeskrivelse gør video lettere tilgængelige for personer, der er blinde eller synshæmmede.

Hvis muligt, skal du sørge for, at lyd og video er handicapvenlige, før de indsættes i OneNote.

Du kan også indsætte endnu en fil i notesbogen med supplerende undertekster, billedtekster eller en videobeskrivelse.

Føje alternativ tekst til billeder

Føj alternativ tekst til f.eks. fotos, grafik, clipart og skærmbilleder, så skærmlæsere kan læse beskrivelsen af billedet.

Tip!: Udfyld både felterne Titel og Beskrivelse, da forskellige skærmlæsere læser disse oplysninger på forskellige måder. Sørg for, at teksterne er korte, start med de vigtigste oplysninger, og mål for at formidle billedets indhold og funktionalitet.

 1. Højreklik på billedet i din notesbog, og vælg Alternativ tekst....

 2. Skriv en titel og en beskrivelse til billedet.

  Afhængigt af din version af OneNote indeholder feltet Beskrivelse muligvis allerede en maskingenereret alternativ tekst. Hvis du vil bruge denne tekst, kan du lukke dialogboksen Alternativ tekst.

  Skærmbillede af dialogboksen Alternativ tekst i OneNote med teksteksempler i felterne Titel og Beskrivelse.

 3. Når du er klar, skal du vælge OK.

Føj alternativ tekst til integrerede filer

Føj alternativ tekst til integrerede filer, f.eks. dokumentation, jobbeskrivelser eller rapportskabeloner, så skærmlæsere kan læse beskrivelsen af filen.

 1. Højreklik på den integrerede fil, og vælg Alternativ tekst....

 2. Skriv en titel og en beskrivelse til den integrerede fil.

  Føj alternativ tekst til dialogboksen filudskrift

  Afhængigt af din version af OneNote indeholder feltet Beskrivelse muligvis allerede en maskingenereret alternativ tekst. Hvis du vil bruge denne tekst, kan du lukke dialogboksen Alternativ tekst.

 3. Når du er klar, skal du vælge OK.

Gør links og tabeller handicapvenlige

I følgende procedurer beskrives det, hvordan du gør links og tekst i dine OneNote-notesbøger mere handicapvenlige.

Føj beskrivende tekst til links

Føj et beskrivende link til din tekst, så brugere får at vide, hvad der ligger bag linket.

 1. Markér det tekststykke, som du vil føje linket til, og højreklik derefter.

 2. Vælg Link....

 3. Den markerede tekst vises i feltet Tekst, der skal vises. Dette er teksten i linket. Du kan ændre den, hvis du vil.

  Tip!: Undgå at bruge "Klik her" eller lignende udtryk, der ikke giver nogen beskrivelse. Teksten i linket skal beskrive destinationssiden præcist, men kortfattet.

 4. Tilføj linkets URL til feltet Adresse.

  Du kan kopiere og indsætte adressen, bruge knapperne Søg på internettet eller Søg efter filer eller vælge en placering i OneNote for at finde destinationssiden, filen eller OneNote -elementet.

  Skærmbillede af linkdialogboksen i OneNote. Indeholder to felter, der skal udfyldes: Tekst, der skal vises, og Adresse.
 5. Klik på OK.

Omdøb sektioner

Beskrivende sektioner med korrekte titler hjælper brugerne med at finde den rigtige sektion.

 1. Højreklik på det sektionsnavn, du vil redigere, i en notesbog, og vælg Omdøb.

 2. Skriv det nye navn, og tryk derefter på Enter.

  Skærmbillede af genvejsmenuen med indstillingen Omdøb markeret.

Slet sektioner

Du kan hjælpe skærmlæsere og brugere med hurtigt at finde relevante oplysninger ved at fjerne ubrugte sektioner, der ikke indeholder nogen oplysninger.

 1. Højreklik på den sektion, du vil fjerne, i en notesbog, og vælg Slet.

  Skærmbillede af genvejsmenuen til fjernelse af en sektion
 2. Klik på Ja i bekræftelsesdialogboksen.

Omdøb sektionsgrupper

Beskrivende sektionsgrupper med korrekte titler hjælper brugerne med at finde den rigtige sektionsgruppe.

 1. Højreklik på det sektionsgruppenavn, du vil redigere, i en notesbog, og vælg Omdøb.

  Dialogboksen Omdøb en sektionsgruppe i OneNote til Windows
 2. Skriv det nye navn, og tryk derefter på Enter.

Slet sektionsgrupper

Du kan hjælpe skærmlæsere og brugere med hurtigt at finde relevante oplysninger ved at fjerne ubrugte sektionsgrupper, der ikke indeholder nogen oplysninger.

 1. Højreklik på den sektionsgruppe, du vil fjerne, i en notesbog, og vælg Slet.

  Dialogboksen Slet sektionsgruppe i OneNote til Windows
 2. Klik på Ja i bekræftelsesdialogboksen.

Føj en titel til eller omdøb en side

Beskrivende sider med korrekte titler hjælper brugerne med at finde den rigtige side.

 1. På listen over sider skal du højreklikke på den side, du vil navngive eller omdøbe, og vælge Omdøb.

  Dialogboksen Omdøb en side i OneNote til Windows
 2. Angiv et navn til siden.

Slet en side

Du kan hjælpe skærmlæsere og brugere med hurtigt at finde relevante oplysninger ved at fjerne ubrugte sider, der ikke indeholder nogen oplysninger.

 1. Højreklik på den side, du vil fjerne, på listen over sider, og vælg Slet.

  Dialogboksen Slet en side i OneNote til Windows

Brug et handicapvenligt tekstformat

Du kan forbedre din tekstformatering ved at vælge en almindelig sans serif-skrifttype, bruge en større skriftstørrelse, justere teksten til venstre og undgå overdreven brug af blokbogstaver og kursiv.

 1. Markér det stykke tekst, du vil formatere.

 2. Under fanen hjem kan du for eksempel vælge en større skriftstørrelse og en sans-serif-type skrifttype. Du kan også bruge andre formateringsindstillinger, f. eks fed skrift, til fremhævning.

Brug en handicapvenlig tekstfarve

For at sikre, at teksten vises tydeligt i tilstand med stor kontrast, kan du bruge indstillingen Automatisk til skriftfarver.

 1. Markér teksten.

 2. Klik på den nedadvendte pil ud for knappen Skriftfarve på fanen Hjem, og klik derefter på Automatisk.

  Skærmbillede af indstillingen Skriftfarve i menuen Hjem.

Anvend indbyggede overskriftstypografier

Du kan bruge de indbyggede overskriftstypografier til at lave en disposition for siderne i notesbogen til skærmlæsere. Skærmlæsere fortolker ikke et stykke tekst med stor og fed skrifttype som en overskrift, medmindre de indbyggede typografier er anvendt.

 1. Markér teksten til overskriften.

 2. Vælg en overskriftstypografi på fanen Hjem, f.eks. Overskrift 2.

  Skærmbillede af at vælge en overskriftstypografi i menuen Hjem.

Brug opstillinger med punkttegn

Når det er muligt, kan du inddele teksten i punkttegn for at forbedre læsbarheden og navigationen.

 1. Placer markøren der, hvor du vil tilføje listen i notesbogen, eller markér den del af en tekst, der skal medtages på listen.

 2. Klik på knappen Punktopstilling under fanen Hjem.

 3. Hvis du vil ændre punkttegnstypen, skal du klikke på den nedadvendte pil ud for knappen Punktopstilling.

  Skærmbillede af valg af elementet Punktopstilling i menuen Hjem.
 4. Hvis det er nødvendigt, kan du skrive listeelementerne.

  Tip!: Brug et punktum eller komma efter hvert element på listen for at få skærmlæseren til at holde en pause.

Bruge sorterede lister

Når det er muligt, kan du bruge lister med tal eller bogstaver, da de er nemmere at følge end en fortløbende tekstblok.

 1. Placer markøren der, hvor du vil tilføje listen i notesbogen, eller markér den del af en tekst, der skal medtages på listen.

 2. Klik på knappen Nummerering under fanen Hjem.

 3. Hvis du vil ændre nummereringstypen, skal du klikke på den nedadvendte pil ud for knappen Nummerering.

  Skærmbillede af indstillingen Opstilling med tal/bogstaver i menuen Hjem.
 4. Hvis det er nødvendigt, kan du skrive listeelementerne.

Brug en passende tekstafstand

Forøg eller formindsk mellemrum mellem sætninger og afsnit for at forbedre læsbarheden.

 1. Markér den del af teksten, som du vil ændre.

 2. Klik på knappen Afsnitsjustering i fanen Hjem.

 3. Klik på Indstillinger for afstand mellem afsnit..., og angiv den afstand, du vil bruge.

  Bemærk!: Værdierne for afsnitsafstand i OneNote følger en anden logik end værdierne i, f. eks Word. I OneNoteskal du angive det samlede antal (i punkter) for både den aktuelle skriftstørrelse og den ønskede linjeafstand. Hvis du for eksempel vil dobbelt linjeafstand Calibri-skriftstørrelse 11, skal du skrive 27 i feltet linjeafstand i det mindste felt.

 4. Skærmbillede af indstillingen Afstand mellem afsnit i menuen Hjem.

Tilføj en tabeloverskrift

Tilføj overskrifter i tabellen for at hjælpe skærmlæsere med at holde styr på kolonner og rækker.

Alle tabeller, der er oprettet i OneNote, får automatisk en kolonneoverskrift. Det er muligt at fjerne/tilføje kolonneoverskriftsegenskaben ved hjælp af OneNote-skrivebordsprogrammet til Windows. Hvis du bruger en notesbog, hvor egenskaben Kolonneoverskrift er deaktiveret, så kan du bruge skrivebordsprogrammet til Windows for at løse problemet.

 1. Placer markøren et sted på den første række i tabellen.

 2. Klik på Indsæt ovenfor under fanen Tabelværktøjer.

 3. Højreklik på den indsatte række i tabellen, og vælg Tabel. Kontrollér, at Kolonneoverskrift er markeret.

 4. Gå tilbage til tabellen, og skriv kolonneoverskrifterne.

Se også

Regler for brug af Tilgængelighedskontrol

Gør dine Word-dokumenter tilgængelige for personer med handicap

Gør dine Excel-dokumenter tilgængelige for personer med handicap

Gør dine PowerPoint-præsentationer tilgængelige for personer med handicap

Gør din Outlook-mail tilgængelig for personer med handicap

Tabellen nedenfor indeholder de bedste praksisser til oprettelse af OneNote til Mac-notesbøger, der er tilgængelige for personer med handicap.

Hvad kan du afhjælpe

Hvorfor skal det afhjælpes

Sådan afhjælper du det

Medtag alternativ tekst med alle billeder og integrerede filer.

Alternativ tekst, der beskriver billeder og andre objekter, er vigtig for personer, der ikke kan se, hvad der er på skærmen. Skærmlæsere læser alternativ tekst højt, så det er de eneste oplysninger, som nogle vil få om billeder og objekter. Sørg for, at den alternative tekst er beskrivende.

Undgå udelukkende at bruge billeder til at formidle tekst, da for lange alternative tekster er besværlige at navigere i med en skærmlæser.

Tilføj alternativ tekst, der beskriver billedet eller objektet til personer, der ikke kan se det selv. Fat dig i korthed, men inkluder en beskrivelse af, hvad der er vigtigt om billedet.

Hvis det er nødvendigt at bruge et billede med en kort tekst, skal du gentage denne i dokumentets brødtekst.

Når du indsætter en filudskrift, skal du sørge for at bevare den oprindelige fil på siden, så den kan bruges som en alternativ informationskilde.

Føj alternativ tekst til billeder

Føj alternativ tekst til integrerede filer

Brug Tilgængelighedskontrol for at finde manglende alternativ tekst.

Føj beskrivende tekst til links

Personer, der bruger skærmlæsere, scanner sommetider en liste over links. Links skal formidle klare og nøjagtige oplysninger om destinationen. I stedet for at oprette et link fra teksten "Klik her" kan du for eksempel medtage destinationssidens fulde titel.

Føj beskrivende tekst til links

Giv sektionsgrupper, sektioner og sider entydige navne, og fjern tomme elementer.

Notesbøger med indhold, der har et beskrivende navn, gør det nemmere for dig at finde bestemte oplysninger i dine noter. Dette gør også, at dem, der bruger skærmlæsere, får at vide, hvad en sektion, sektionsgruppe eller side indeholder uden at skulle åbne den.

Omdøb sektioner

Slet sektioner

Omdøb sektionsgrupper

Slet sektionsgrupper

Føj en titel til eller omdøb en side

Slet en side

Kontrollér, at farver ikke er den eneste metode til at formidle oplysninger.

Personer der har nedsat syn, er blinde eller farveblinde kan muligvis gå glip af betydningen, som angives med bestemte farver.

Kontrollér, at du ikke kun bruger farver til at angive betydning. Opret tekst, der duplikerer betydningen af farven eller andre sensoriske karakteristika.

Hvis du vil undgå dette, kan du bruge også anden måde at formidle oplysningerne, f. eks en figur eller en etiket. Overvej f. eks., at du bruger en grøn markering for at angive, at der er fejl og et rødt X for at angive fejlen, i stedet for grøn og rød skygge.

Brug et handicapvenligt tekstformat

Brug tilstrækkelig kontrast til tekst og baggrundsfarver.

Teksten i dine notesbøger skal kunne læses i tilstand med stor kontrast, så alle kan se den tydeligt, også personer med synshandicap.

Brug for eksempel lyse farver eller farveskemaer med høj kontrast i hver sin ende af farvespektret. Hvide og sorte skemaer gør det nemmere for personer, der er farveblinde, at skelne mellem tekst og figurer.

Brug en handicapvenlig tekstfarve

Brug en større skriftstørrelse (18 pkt. eller mere), sans serif-skrifttyper og tilstrækkelige blanktegn.

Personer med ordblindhed opfatter tekst på en måde, der kan gør det svært at skelne bogstaver og ord. For eksempel kan de opfatte en linje med tekst, der komprimeres til linjen nedenunder, eller tilstødende bogstaver, der ser ud til fletning.

Flere tomme linjer eller flere mellemrum efter hinanden kan gøre det langsommeligt at navigere med et tastatur og gøre det mere besværligt at bruge skærmlæser.

Hvis du vil reducere belastningen ved at læse, kan du for eksempel:

 • Bruge velkendte sans serif-skrifttyper, såsom Arial eller Calibri.

 • Undgå at bruge udelukkende store bogstaver og overdreven brug af kursiv eller understreget tekst.

 • Indsætte nok mellemrum mellem linjer og afsnit, men undgå at sætte mere end to mellemrum mellem ord eller to tomme linjer mellem afsnit.

 • Venstrejustere afsnittene i stedet for at bruge lige margener. Dette hjælper med at undgå ulige mellemrum mellem ord, der kan få det til at ligne en flod af blanktegn, der flyder gennem afsnittet.

Brug et handicapvenligt tekstformat

Brug en passende tekstafstand

Brug indbyggede overskrifter og typografier.

Skærmlæsersoftware genkender indbyggede overskriftstypografier som overskrifter og kan meddele overskrifter til lytteren. Skærmlæsersoftware giver også brugerne mulighed for at navigere ved hjælp af overskrifter. Du kan gøre det nemmere for skærmlæsere at læse dine noter ved at bruge en logisk overskriftsrækkefølge og de indbyggede formateringsværktøjer i OneNote.

Desuden kan personer med læsevanskeligheder som f.eks. ordblindhed være afhængige af overskrifter til at hjælpe dem med at strukturere oplysningerne i mindre tekstbidder, der er nemmere at behandle.

Hvis du vil gøre det nemmere at navigere, skal du organisere overskrifter i den angivne logiske rækkefølge. Brug overskrift 1, Overskrift 2 og derefter overskrift 3 i stedet for overskrift 3, Overskrift 1 og derefter overskrift 2.

Organiser oplysningerne i dine noter i små logiske dele. Ideelt set bør hver overskrift kun indeholde et par afsnit.

Anvend indbyggede overskriftstypografier

Brug opstillinger med punkttegn

Brug sorterede lister

Brug Tilgængelighedskontrol til at finde overskrifter, der ikke er i en logisk rækkefølge.

Gem oplysninger i en enkelt noteholder.

I OneNote kan du tilføje noter hvor som helst på en side ved at klikke og tilføje indhold. Dette opretter en ny noteholder.

Når alle noter på en side er placeret i en enkelt holder, gør det det lettere for brugere af skærmlæsere, fordi de blot skal læse ét sted og kan undgå at skulle navigere rundt til flere steder på siden.

Prøv at flytte alle oplysningerne på en side til en enkelt noteholder. Hvis en noteholder bliver for stor, kan du dele den op over flere sider eller tilføje beskrivende overskrifter. (Skærmlæsere kalder noteholdere "indholdsblokke".)

Brug en simpel tabelstruktur.

Skærmlæsere holder styr på deres placering i en tabel ved at tælle tabelceller. Hvis en celle er indlejret i en anden tabel, eller hvis en celle er flettet eller opdelt, kan skærmlæseren ikke tælle korrekt og kan ikke give nyttige oplysninger om tabellen efter den pågældende celle. Tomme celler i en tabel kan også få en person med en skærmlæser til at tro, at der ikke er mere i tabellen.

Skærmlæsere bruger også overskriftsoplysninger til at identificere rækker og kolonner.

Alle tabeller, der er oprettet i OneNote til Mac, oprettes med en kolonneoverskrift som standard. Hvis du vil tilføje en tabeloverskrift, der er blevet fjernet, skal du bruge Windows-skrivebordsappen til at Tilføje en tabeloverskrift.

For at sikre at tabeller ikke indeholder indlejrede tabeller, kan du bruge Tilgængelighedskontrol.

Gør video og lyd tilgængelig for syns- og hørehæmmede brugere.

Undertekster indeholder typisk en transskribering (eller oversættelse) af dialogen.

Undertekster for hørehæmmede beskriver typisk også lyde, f.eks. musik eller lydeffekter, som forekommer uden for skærmbilledet.

Videobeskrivelse betyder lydkommenterede beskrivelser af en videos primære visuelle elementer. Disse beskrivelser er indsat i naturlige pauser i programmets dialog. Videobeskrivelse gør video lettere tilgængelige for personer, der er blinde eller synshæmmede.

Hvis muligt, skal du sørge for, at lyd og video er handicapvenlige, før de indsættes i OneNote.

Du kan også indsætte endnu en fil i notesbogen med supplerende undertekster, billedtekster eller en videobeskrivelse.

Føje alternativ tekst til billeder

Føj alternativ tekst til f.eks. fotos, grafik, clipart og skærmbilleder, så skærmlæsere kan læse beskrivelsen af billedet.

 1. Højreklik på billedet i din notesbog, og vælg Alternativ tekst....

 2. Skriv en titel og en beskrivelse i felterne. Vær kortfattet, begynd med de vigtigste oplysninger, og forsøg at formidle billedets indhold og funktionalitet. Klik på OK, når du er klar.

  Tip!: Udfyld både felterne Titel og Beskrivelse, da forskellige skærmlæsere læser disse oplysninger på forskellige måder.

  Dialogboksen Alt tekst til Mac Sierra.

Føj alternativ tekst til integrerede filer

Føj alternativ tekst til integrerede filer, f.eks. dokumentation, jobbeskrivelser eller rapportskabeloner, så skærmlæsere kan læse beskrivelsen af filen.

 1. Højreklik på filen i din notesbog, og vælg Alternativ tekst....

 2. Skriv en titel og beskrivelse til filen.

  Føj alternativ tekst til integrerede filer i OneNote til Mac
 3. Når du er færdig, skal du vælge OK.

Gør links og tabeller handicapvenlige

I følgende procedurer beskrives det, hvordan du gør links og tekst i dine OneNote-notesbøger mere handicapvenlige.

Føj beskrivende tekst til links

Føj et beskrivende link til din tekst, så brugere får at vide, hvad der ligger bag linket.

 1. Markér den del af teksten, som du vil føje linket til.

 2. Klik på Link på båndet under fanen Indsæt.

 3. Den markerede tekst vises i feltet Tekst, der skal vises. Dette er teksten i linket. Du kan ændre den, hvis du vil.

  Tip!: Undgå at bruge "Klik her" eller lignende udtryk, der ikke giver nogen beskrivelse. Teksten i linket skal beskrive destinationssiden præcist, men kortfattet.

 4. Tilføj linkets URL til feltet Adresse. Du kan kopiere og indsætte adressen fra den oprindelige placering.

  Dialogboksen hyperlink på Mac.

 5. Klik på OK.

Omdøb sektioner

Beskrivende sektioner med korrekte titler hjælper brugerne med at finde den rigtige sektion.

 1. Højreklik på den sektionsfane, du vil redigere, på sektionslisten, og vælg Omdøb.

 2. Skriv det nye navn.

  Sektionen genvejsmenuen med sektionen Omdøb fremhævet.

Slet sektioner

Du kan hjælpe skærmlæsere og brugere med hurtigt at finde relevante oplysninger ved at fjerne ubrugte sektioner, der ikke indeholder nogen oplysninger.

 1. Højreklik på den sektionsfane, du vil fjerne, på sektionslisten, og vælg Slet sektion.

  Sektionen genvejsmenu på Mac med Slet sektionen fremhævet.

 2. Klik på Ja i bekræftelsesdialogboksen.

Omdøb sektionsgrupper

Beskrivende sektionsgrupper med korrekte titler hjælper brugerne med at finde den rigtige sektionsgruppe.

 1. På sektionslisten skal du højreklikke på den sektionsgruppe, du vil omdøbe.

 2. Vælg Omdøb.

  Omdøb en sektionsgruppe i OneNote til Mac
 3. Skriv et nyt navn til sektionsgruppen, og tryk derefter på Enter.

Slet sektionsgrupper

Du kan hjælpe skærmlæsere og brugere med hurtigt at finde relevante oplysninger ved at fjerne ubrugte sektionsgrupper, der ikke indeholder nogen oplysninger.

 1. På sektionslisten skal du højreklikke på den sektionsgruppe, du vil fjerne.

 2. Vælg Slet.

  Slet en sektionsgruppe i OneNote til Mac
 3. Klik på Ja i bekræftelsesdialogboksen.

Føj en titel til eller omdøb en side

Beskrivende sider med korrekte titler hjælper brugerne med at finde den rigtige side.

 1. På listen over sider skal du højreklikke på den side, du vil navngive eller omdøbe.

 2. Vælg Omdøb.

  Omdøb side i OneNote til Mac
 3. Angiv et navn til siden.

Slet en side

Du kan hjælpe skærmlæsere og brugere med hurtigt at finde relevante oplysninger ved at fjerne ubrugte sider, der ikke indeholder nogen oplysninger.

 1. Højreklik på den side, du vil fjerne, på listen over sider.

  Slet en side i OneNote til Mac
 2. Vælg Slet.

Brug et handicapvenligt tekstformat

Du kan forbedre din tekstformatering ved at vælge en almindelig sans serif-skrifttype, bruge en større skriftstørrelse, justere teksten til venstre og undgå overdreven brug af blokbogstaver og kursiv.

 1. Markér det stykke tekst, du vil formatere.

 2. Under fanen hjem kan du for eksempel vælge en større skriftstørrelse og en sans-serif-type skrifttype. Du kan også bruge andre formateringsindstillinger, f. eks fed skrift, til fremhævning.

Brug en handicapvenlig tekstfarve

For at sikre, at teksten vises tydeligt i tilstand med stor kontrast, kan du bruge indstillingen Automatisk til skriftfarver.

 1. Markér teksten.

 2. Klik på den nedadvendte pil ud for knappen Skriftfarve på fanen Hjem, og klik derefter på Automatisk.

  Skriftfarve rullemenu i OneNote til Mac.

Anvend indbyggede overskriftstypografier

Du kan bruge de indbyggede overskriftstypografier til at lave en disposition for siderne i notesbogen til skærmlæsere. Skærmlæsere fortolker ikke et stykke tekst med stor og fed skrifttype som en overskrift, medmindre de indbyggede typografier er anvendt.

 1. Markér teksten til overskriften.

 2. Vælg en overskriftstypografi på fanen Hjem, f.eks. Overskrift 2.

  Overskrift typografi i menuen i OneNote til Mac,

Brug opstillinger med punkttegn

Når det er muligt, kan du inddele teksten i punkttegn for at forbedre læsbarheden og navigationen.

 1. Placer markøren der, hvor du vil tilføje listen i notesbogen, eller markér den del af en tekst, der skal medtages på listen.

 2. Klik på knappen Punktopstilling under fanen Hjem.

 3. Hvis du vil ændre punkttegnstypen, skal du klikke på den nedadvendte pil ud for knappen Punkttegn.

 4. Hvis det er nødvendigt, kan du skrive listeelementerne.

  Opstilling med punkttegn rullelistemenu på Mac.

  Tip!: Brug et punktum eller komma efter hvert element på listen for at få skærmlæseren til at holde en pause.

Bruge sorterede lister

Når det er muligt, kan du bruge lister med tal eller bogstaver, da de er nemmere at følge end en fortløbende tekstblok.

 1. Placer markøren der, hvor du vil tilføje listen i notesbogen, eller markér den del af en tekst, der skal medtages på listen.

 2. Klik på knappen Nummerering under fanen Hjem.

 3. Hvis du vil ændre nummereringstypen, skal du klikke på den nedadvendte pil ud for knappen Nummerering.

  Nummereret liste rulleliste-menu på Mac.
 4. Hvis det er nødvendigt, kan du skrive listeelementerne.

Brug en passende tekstafstand

Forøg eller formindsk mellemrum mellem sætninger og afsnit for at forbedre læsbarheden.

 1. Markér den del af teksten, som du vil ændre.

 2. Klik på knappen Afsnitsjustering i fanen Hjem.

 3. Klik på den justering, du vil bruge.

  Afsnitjusteringsrulleliste menuen på Mac.

Se også

Regler for brug af Tilgængelighedskontrol

Gør dine Word-dokumenter tilgængelige for personer med handicap

Gør dine Excel-dokumenter tilgængelige for personer med handicap

Gør dine PowerPoint-præsentationer tilgængelige for personer med handicap

Gør din Outlook-mail tilgængelig for personer med handicap

Bemærk!: Dette emne forudsætter, at du bruger en iPhone. Nogle former for navigation og nogle bevægelser kan være anderledes for en iPad.

Tabellen nedenfor indeholder de bedste fremgangsmåder i OneNote til iOS til oprettelse af notesbøger, der er tilgængelige for alle personer.

Hvad kan du afhjælpe

Hvorfor skal det afhjælpes

Sådan afhjælper du det

Medtag alternativ tekst med alle billeder og integrerede filer.

Alternativ tekst, der beskriver billeder og andre objekter, er vigtig for personer, der ikke kan se, hvad der er på skærmen. Skærmlæsere læser alternativ tekst højt, så det er de eneste oplysninger, som nogle vil få om billeder og objekter. Sørg for, at den alternative tekst er beskrivende.

Undgå udelukkende at bruge billeder til at formidle tekst, da for lange alternative tekster er besværlige at navigere i med en skærmlæser.

Tilføj alternativ tekst, der beskriver billedet eller objektet til personer, der ikke kan se det selv. Fat dig i korthed, men inkluder en beskrivelse af, hvad der er vigtigt om billedet.

Hvis det er nødvendigt at bruge et billede med en kort tekst, skal du gentage denne i dokumentets brødtekst.

Når du indsætter en filudskrift, skal du sørge for at bevare den oprindelige fil på siden, så den kan bruges som en alternativ informationskilde.

Føj alternativ tekst til billeder

Føj alternativ tekst til integrerede filer

Føj beskrivende tekst til links

Personer, der bruger skærmlæsere, scanner sommetider en liste over links. Links skal formidle klare og nøjagtige oplysninger om destinationen. I stedet for at oprette et link fra teksten "Klik her" kan du for eksempel medtage destinationssidens fulde titel.

Føj beskrivende tekst til links

Giv sektionsgrupper, sektioner og sider entydige navne, og fjern tomme elementer.

Notesbøger med indhold, der har et beskrivende navn, gør det nemmere for dig at finde bestemte oplysninger i dine noter. Dette gør også, at dem, der bruger skærmlæsere, får at vide, hvad en sektion, sektionsgruppe eller side indeholder uden at skulle åbne den.

Omdøb sektioner

Slet sektioner

Omdøb sektionsgrupper

Slet sektionsgrupper

Føj en titel til eller omdøb en side

Slet en side

Kontrollér, at farver ikke er den eneste metode til at formidle oplysninger.

Personer der har nedsat syn, er blinde eller farveblinde kan muligvis gå glip af betydningen, som angives med bestemte farver.

Kontrollér, at du ikke kun bruger farver til at angive betydning. Opret tekst, der duplikerer betydningen af farven eller andre sensoriske karakteristika.

Hvis du vil undgå dette, kan du bruge også anden måde at formidle oplysningerne, f. eks en figur eller en etiket. Overvej f. eks., at du bruger en grøn markering for at angive, at der er fejl og et rødt X for at angive fejlen, i stedet for grøn og rød skygge.

Brug et handicapvenligt tekstformat

Brug tilstrækkelig kontrast til tekst og baggrundsfarver.

Teksten i dine notesbøger skal kunne læses i tilstand med stor kontrast, så alle kan se den tydeligt, også personer med synshandicap.

Brug for eksempel lyse farver eller farveskemaer med høj kontrast i hver sin ende af farvespektret. Hvide og sorte skemaer gør det nemmere for personer, der er farveblinde, at skelne mellem tekst og figurer.

Du kan ændre tekstfarverne i versionerne af OneNote til skrivebordet, Windows 10-appen og til online brug. Farveændringerne bliver synlige, når notesbogen åbnes i iOS-versionen. Hvis du vil have vejledning i, hvordan du bruger handicapvenlige tekstfarver i OneNote til Windows, Mac, Windows 10-appen eller Online, skal du kigge under de pågældende afsnit af denne artikel.

Brug en større skriftstørrelse (18 pkt. eller mere), sans serif-skrifttyper og tilstrækkelige blanktegn.

Personer med ordblindhed opfatter tekst på en måde, der kan gør det svært at skelne bogstaver og ord. For eksempel kan de opfatte en linje med tekst, der komprimeres til linjen nedenunder, eller tilstødende bogstaver, der ser ud til fletning.

Flere tomme linjer eller flere mellemrum efter hinanden kan gøre det langsommeligt at navigere med et tastatur og gøre det mere besværligt at bruge skærmlæser.

Hvis du vil reducere belastningen ved at læse, kan du for eksempel:

 • Bruge velkendte sans serif-skrifttyper, såsom Arial eller Calibri.

 • Undgå at bruge udelukkende store bogstaver og overdreven brug af kursiv eller understreget tekst.

 • Indsætte nok mellemrum mellem linjer og afsnit, men undgå at sætte mere end to mellemrum mellem ord eller to tomme linjer mellem afsnit.

 • Venstrejustere afsnittene i stedet for at bruge lige margener. Dette hjælper med at undgå ulige mellemrum mellem ord, der kan få det til at ligne en flod af blanktegn, der flyder gennem afsnittet.

Brug et handicapvenligt tekstformat

Brug passende tekstafstand

Gem oplysninger i en enkelt noteholder.

I OneNote kan du tilføje noter hvor som helst på en side ved at klikke og tilføje indhold. Dette opretter en ny noteholder.

Når alle noter på en side er placeret i en enkelt holder, gør det det lettere for brugere af skærmlæsere, fordi de blot skal læse ét sted og kan undgå at skulle navigere rundt til flere steder på siden.

Prøv at flytte alle oplysningerne på en side til en enkelt noteholder. Hvis en noteholder bliver for stor, kan du dele den op over flere sider eller tilføje beskrivende overskrifter. (Skærmlæsere kalder noteholdere "indholdsblokke".)

Brug en simpel tabelstruktur.

Skærmlæsere holder styr på deres placering i en tabel ved at tælle tabelceller. Hvis en celle er indlejret i en anden tabel, eller hvis en celle er flettet eller opdelt, kan skærmlæseren ikke tælle korrekt og kan ikke give nyttige oplysninger om tabellen efter den pågældende celle. Tomme celler i en tabel kan også få en person med en skærmlæser til at tro, at der ikke er mere i tabellen.

Skærmlæsere bruger også overskriftsoplysninger til at identificere rækker og kolonner.

Alle tabeller, der er oprettet i OneNote til iOS, oprettes med en kolonneoverskrift som standard. Hvis du vil tilføje en tabeloverskrift, der er blevet fjernet, skal du bruge Windows-skrivebordsappen til at Tilføje en tabeloverskrift.

For at sikre at tabeller ikke indeholder indlejrede tabeller, skal du undersøge dem visuelt i OneNote til iOS eller bruge Tilgængelighedskontrol i skrivebordsversionen, Windows 10-appen eller onlineversionerne af OneNote.

Gør video og lyd tilgængelig for syns- og hørehæmmede brugere.

Undertekster indeholder typisk en transskribering (eller oversættelse) af dialogen.

Undertekster for hørehæmmede beskriver typisk også lyde, f.eks. musik eller lydeffekter, som forekommer uden for skærmbilledet.

Videobeskrivelse betyder lydkommenterede beskrivelser af en videos primære visuelle elementer. Disse beskrivelser er indsat i naturlige pauser i programmets dialog. Videobeskrivelse gør video lettere tilgængelige for personer, der er blinde eller synshæmmede.

Hvis muligt, skal du sørge for, at lyd og video er handicapvenlige, før de indsættes OneNote.

Du kan også indsætte endnu en fil i notesbogen med supplerende undertekster, billedtekster eller en videobeskrivelse.

Føje alternativ tekst til billeder

Føj alternativ tekst til f.eks. fotos, grafik, clipart og skærmbilleder, så skærmlæsere kan læse en beskrivelse af billedet.

 1. Tryk og hold på billedet i din notesbog, stryg mod venstre i genvejsmenuen, og tryk på Alternativ tekst.

 2. Skriv en titel og en beskrivelse i felterne. Hold det kort, start med de vigtigste oplysninger, og forsøg at formidle indholdet og funktionaliteten af billedet. Når du er klar, skal du trykke på Udført.

  Tip!: Udfyld både felterne TITEL og BESKRIVELSE, da forskellige skærmlæsere læser disse oplysninger på forskellige måder.

  Dialogboksent Alternativ tekst på iPhone.

Føj alternativ tekst til integrerede filer

Føj alternativ tekst til integrerede filer, f.eks. dokumentation, jobbeskrivelser eller rapportskabeloner, så skærmlæsere kan læse beskrivelsen af filen.

 1. Tryk på, og hold filen på en side i notesbogen.

 2. Stryg til venstre i genvejsmenuen, og tryk på Alternativ tekst.

 3. Skriv en titel og beskrivelse til filen.

  Føj alternativ tekst til en integreret fil i OneNote til iOS
 4. Når du er færdig, skal du trykke på Udført.

Gør links og tabeller handicapvenlige

I følgende procedurer beskrives det, hvordan du gør links og tekst i dine OneNote til iOS-notesbøger mere handicapvenlige.

Føj beskrivende tekst til links

Føj et link til et beskrivende tekststykke, der fortæller brugerne, hvad der ligger bag linket.

 1. Markér den del af teksten, som du vil føje linket til.

 2. Stryg til venstre på menulinjen, og tryk på knappen Indsæt link.

  Linkknap på menulinjen på iPhone.
 3. Den markerede tekst vises i feltet TEKST DER VISES. Dette er teksten i linket. Du kan ændre den, hvis du vil.

  Tip!: Undgå at bruge "Klik her" eller lignende udtryk, der ikke giver nogen beskrivelse. Teksten i linket skal beskrive destinationssiden præcist, men kortfattet.

 4. Indtast linkets URL i feltet ADRESSE.

  Bemærk!: Du kan også kopiere og indsætte adressen.

 5. Tryk på Færdig.

  Dialogboksen hyperlink på iPhone.

Omdøb sektioner

Beskrivende sektioner med korrekte titler hjælper brugerne med at finde den rigtige sektion.

 1. Når du er i en notesbog, skal du trykke og holde på den sektion, du vil omdøbe, og trykke på knappen Omdøb på menulinjen.

  Omdøb tekst-knap på menulinjen på iPhone.

 2. Skriv det nye navn, og tryk på Udfør.

Slet sektioner

Du kan hjælpe skærmlæsere og brugere med hurtigt at finde relevante oplysninger ved at fjerne ubrugte sektioner, der ikke indeholder nogen oplysninger.

 1. Når du er i en notesbog, skal du trykke og holde på den sektion, du vil fjerne, og trykke på knappen Fjern på menulinjen.

  Fjern sektion-knap på menulinjen på iPhone.

 2. Klik på Slet i bekræftelsesdialogboksen.

Omdøb sektionsgrupper

Beskrivende sektionsgrupper med korrekte titler hjælper brugerne med at finde den rigtige sektionsgruppe.

 1. På listen SEKTIONER skal du trykke og holde på den sektionsgruppe, du vil omdøbe.

 2. Tryk på knappen Omdøb Omdøb sektions- eller sektionsgruppeknap i OneNote til iOS på menulinjen.

  Omdøb en sektionsgruppe i OneNote til iOS
 3. Skriv det nye navn til sektionsgruppen, og tryk derefter på Udført.

Slet sektionsgrupper

Du kan hjælpe skærmlæsere og brugere med hurtigt at finde relevante oplysninger ved at fjerne ubrugte sektionsgrupper, der ikke indeholder nogen oplysninger.

 1. På listen SEKTIONER skal du trykke og holde på den sektionsgruppe, du vil fjerne.

 2. Tryk på knappen Fjern Slet en side-, sektions- eller sektionsgruppeknap i OneNote til iOS på menulinjen.

  Slet sektionsgruppe i OneNote til iOS
 3. Klik på Slet i bekræftelsesdialogboksen.

Føj en titel til eller omdøb en side

Beskrivende sider med korrekte titler hjælper brugerne med at finde den rigtige side.

 1. På listen over SIDER skal du trykke på den side, du vil navngive eller omdøbe.

 2. Skriv navnet på sidens titellinje oven over datoen og klokkeslættet.

  Omdøb side i OneNote til iOS

Slette en side

Du kan hjælpe skærmlæsere og brugere med hurtigt at finde relevante oplysninger ved at fjerne ubrugte sider, der ikke indeholder nogen oplysninger.

 1. På listen over SIDER skal du trykke og holde på den side, du vil fjerne.

 2. Tryk på knappen Fjern Slet en side-, sektions- eller sektionsgruppeknap i OneNote til iOS i genvejsmenuen.

  Slet side i OneNote til iOS

Brug et handicapvenligt tekstformat

Du kan forbedre din tekstformatering ved at vælge en almindelig sans serif-skrifttype, bruge en større skriftstørrelse, justere teksten til venstre og undgå overdreven brug af blokbogstaver og kursiv.

Anvend tekstformatering

 1. Markér det stykke tekst, du vil formatere.

 2. Du kan for eksempel vælge fed, kursiv eller understregning for at fremhæve på menulinjen. Tryk på den indstilling, du vil markere.

  Fed tekst-knap på menulinjen på iPhone.

Ret skrifttypen og skriftstørrelsen

 1. Tryk på knappen Indstillinger, når du er i Notesbøger.

  Indstillinger-knap i Notesbøger på iPhone.
 2. Tryk på Rediger & vis i Indstillinger.

 3. Vælg en større skriftstørrelse og en skrifttype, der er sans serif.

  Skift skrifttype- og størrelsesindstillinger i indstillingerne på iPhone.

Brug opstillinger med punkttegn

Når det er relevant, kan du inddele løbende tekst i punkttegn for at forbedre læsbarheden og navigationen.

 1. Placer markøren der, hvor du vil tilføje listen i notesbogen, eller markér den del af en tekst, der skal medtages på listen.

 2. Tryk på knappen Punktopstilling på menulinjen.

  Sorteret liste-knap på menulinjen på iPhone.

 3. Hvis det er nødvendigt, kan du skrive listeelementerne.

  Tip!: Brug et punktum eller komma efter hvert element på listen for at få skærmlæseren til at holde en pause.

Bruge sorterede lister

Brug en opstilling med tal/bogstaver til en rækkefølge, da det er nemmere at følge end en fortløbende tekstblok.

 1. Placer markøren der, hvor du vil tilføje listen i notesbogen, eller markér den del af en tekst, der skal medtages på listen.

 2. Tryk på knappen Nummerering på menulinjen.

  Sorteret listeknap på menulinjen i iPhone.

 3. Hvis det er nødvendigt, kan du skrive listeelementerne.

Brug en passende tekstafstand

Juster dine afsnit til venstre, for at undgå ulige mellemrum mellem ord.

 1. Markér den del af teksten, som du vil ændre.

 2. På menulinjen skal du trykke på knappen Formindsk indrykning.

  Venstrejustérknap på menulinjen på iPhone.

Se også

Gør dine Word-dokumenter tilgængelige for personer med handicap

Gør dine Excel-dokumenter tilgængelige for personer med handicap

Gør dine PowerPoint-præsentationer tilgængelige for personer med handicap

Gør din Outlook-mail tilgængelig for personer med handicap

Bemærk!: I dette emne antager vi, at du bruger en Android-telefon. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en Android-tablet.

Tabellen nedenfor indeholder de bedste fremgangsmåder i OneNote til Android til oprettelse af notesbøger, der er tilgængelige for alle.

Hvad kan du afhjælpe

Hvorfor skal det afhjælpes

Sådan afhjælper du det

Medtag alternativ tekst med alle billeder og integrerede filer.

Alternativ tekst, der beskriver billeder og andre objekter, er vigtig for personer, der ikke kan se, hvad der er på skærmen. Skærmlæsere læser alternativ tekst højt, så det er de eneste oplysninger, som nogle vil få om billeder og objekter. Sørg for, at den alternative tekst er beskrivende.

Undgå udelukkende at bruge billeder til at formidle tekst, da for lange alternative tekster er besværlige at navigere i med en skærmlæser.

Tilføj alternativ tekst, der beskriver billedet eller objektet til personer, der ikke kan se det selv. Fat dig i korthed, men inkluder en beskrivelse af, hvad der er vigtigt om billedet.

Hvis det er nødvendigt at bruge et billede med en kort tekst, skal du gentage denne i dokumentets brødtekst.

Føj alternativ tekst til billeder

Du kan føje alternativ tekst til integrerede filer i skrivebordsversionen, Windows 10-appen og onlineversionerne af OneNote. Hvis du vil have vejledning i, hvordan du føjer alternativ tekst til integrerede filer i OneNote til Windows, Mac, Windows 10-appen eller Online, skal du kigge under de pågældende afsnit af denne artikel.

Føj beskrivende tekst til links.

Personer, der bruger skærmlæsere, scanner sommetider en liste over links. Links skal formidle klare og nøjagtige oplysninger om destinationen. I stedet for at oprette et link fra teksten "Klik her" kan du for eksempel medtage destinationssidens fulde titel.

Føj beskrivende tekst til links

Giv sektionsgrupper, sektioner og sider entydige navne, og fjern tomme elementer.

Notesbøger med indhold, der har et beskrivende navn, gør det nemmere for dig at finde bestemte oplysninger i dine noter. Dette gør også, at dem, der bruger skærmlæsere, får at vide, hvad en sektion, sektionsgruppe eller side indeholder uden at skulle åbne den.

Omdøb sektioner

Slet sektioner

Føj en titel til eller omdøb en side

Slet en side

Du kan omdøbe og slette sektionsgrupperne i skrivebordsversionerne af OneNote og Windows 10-appen. Hvis du vil have mere at vide om, hvordan du omdøber eller sletter sektionsgrupper i OneNote til Windows, Mac eller Windows 10-appen, skal du se de respektive afsnit i denne artikel.

Kontrollér, at farver ikke er den eneste metode til at formidle oplysninger.

Personer der har nedsat syn, er blinde eller farveblinde kan muligvis gå glip af betydningen, som angives med bestemte farver.

Kontrollér, at du ikke kun bruger farver til at angive betydning. Opret tekst, der duplikerer betydningen af farven eller andre sensoriske karakteristika.

Hvis du vil undgå dette, kan du bruge også anden måde at formidle oplysningerne, f. eks en figur eller en etiket. Overvej f. eks., at du bruger en grøn markering for at angive, at der er fejl og et rødt X for at angive fejlen, i stedet for grøn og rød skygge.

Brug et handicapvenligt tekstformat

Brug tilstrækkelig kontrast til tekst og baggrundsfarver.

Teksten i dine notesbøger skal kunne læses i tilstand med stor kontrast, så alle kan se den tydeligt, også personer med synshandicap.

Brug for eksempel lyse farver eller farveskemaer med høj kontrast i hver sin ende af farvespektret. Hvide og sorte skemaer gør det nemmere for personer, der er farveblinde, at skelne mellem tekst og figurer.

Du kan ændre tekstfarverne i versionerne af OneNote til skrivebordet, Windows 10-appen og til online brug. Farveændringerne bliver synlige, når notesbogen åbnes i Android-versionen. Hvis du vil have vejledning i, hvordan du bruger handicapvenlige tekstfarver i OneNote til Windows, Mac, Windows 10-appen eller Online, skal du kigge under de pågældende afsnit af denne artikel.

Brug en større skriftstørrelse (18 pkt. eller mere), sans serif-skrifttyper og tilstrækkelige blanktegn.

Personer med ordblindhed opfatter tekst på en måde, der kan gør det svært at skelne bogstaver og ord. For eksempel kan de opfatte en linje med tekst, der komprimeres til linjen nedenunder, eller tilstødende bogstaver, der ser ud til fletning.

Flere tomme linjer eller flere mellemrum efter hinanden kan gøre det langsommeligt at navigere med et tastatur og gøre det mere besværligt at bruge skærmlæser.

Hvis du vil reducere belastningen ved at læse, kan du for eksempel:

 • Bruge velkendte sans serif-skrifttyper, såsom Arial eller Calibri.

 • Undgå at bruge udelukkende store bogstaver og overdreven brug af kursiv eller understreget tekst.

 • Indsætte nok mellemrum mellem linjer og afsnit, men undgå at sætte mere end to mellemrum mellem ord eller to tomme linjer mellem afsnit.

 • Venstrejustere afsnittene i stedet for at bruge lige margener. Dette hjælper med at undgå ulige mellemrum mellem ord, der kan få det til at ligne en flod af blanktegn, der flyder gennem afsnittet.

Brug et handicapvenligt tekstformat

Brug en passende tekstafstand

Du kan ændre skrifttypen og -størrelsen i skrivesbordversionen, Windows 10-appen og onlineversionerne af OneNote. Hvis du vil have vejledning i, hvordan du ændrer skrifttypen og -størrelsen i OneNote til Windows, Mac, Windows 10-appen eller Online, skal du kigge under de pågældende afsnit af denne artikel.

Gem oplysninger i en enkelt noteholder.

I OneNote kan du tilføje noter hvor som helst på en side ved at klikke og tilføje indhold. Dette opretter en ny noteholder.

Når alle noter på en side er placeret i en enkelt holder, gør det det lettere for brugere af skærmlæsere, fordi de blot skal læse ét sted og kan undgå at skulle navigere rundt til flere steder på siden.

Prøv at flytte alle oplysningerne på en side til en enkelt noteholder. Hvis en noteholder bliver for stor, kan du dele den op over flere sider eller tilføje beskrivende overskrifter. (Skærmlæsere kalder noteholdere "indholdsblokke".)

Brug en simpel tabelstruktur.

Skærmlæsere holder styr på deres placering i en tabel ved at tælle tabelceller. Hvis en celle er indlejret i en anden tabel, eller hvis en celle er flettet eller opdelt, kan skærmlæseren ikke tælle korrekt og kan ikke give nyttige oplysninger om tabellen efter den pågældende celle. Tomme celler i en tabel kan også få en person med en skærmlæser til at tro, at der ikke er mere i tabellen.

Skærmlæsere bruger også overskriftsoplysninger til at identificere rækker og kolonner.

Alle tabeller, der er oprettet i OneNote til Android, oprettes med en kolonneoverskrift som standard. Hvis du vil tilføje en tabeloverskrift, der er blevet fjernet, skal du bruge Windows-skrivebordsappen til at Tilføje en tabeloverskrift.

For at sikre at tabeller ikke indeholder indlejrede tabeller, skal du undersøge dem visuelt i OneNote til Android eller bruge Tilgængelighedskontrol i skrivebordsversionen, Windows 10-appen eller onlineversionerne af OneNote.

Gør video og lyd tilgængelig for syns- og hørehæmmede brugere.

Undertekster indeholder typisk en transskribering (eller oversættelse) af dialogen.

Undertekster for hørehæmmede beskriver typisk også lyde, f.eks. musik eller lydeffekter, som forekommer uden for skærmbilledet.

Videobeskrivelse betyder lydkommenterede beskrivelser af en videos primære visuelle elementer. Disse beskrivelser er indsat i naturlige pauser i programmets dialog. Videobeskrivelse gør video lettere tilgængelige for personer, der er blinde eller synshæmmede.

Hvis muligt, skal du sørge for, at lyd og video er handicapvenlige, før de indsættes i OneNote.

Du kan også indsætte endnu en fil i notesbogen med supplerende undertekster, billedtekster eller en videobeskrivelse.

Føje alternativ tekst til billeder

Føj alternativ tekst til f.eks. fotos, grafik, clipart og skærmbilleder, så skærmlæsere kan læse en beskrivelse af billedet.

 1. Tryk på og hold billedet i din notesbog.

 2. Tryk på knappen Flere indstillinger Knappen Flere indstillinger i genvejsmenuen i OneNote til Android i genvejsmenuen, og vælg derefter ALTERNATIV TEKST.

 3. Skriv en titel og en beskrivelse af billedet. Vær kortfattet, begynd med de vigtigste oplysninger, og forsøg at formidle billedets indhold og funktionalitet. Når du er klar, skal du trykke på UDFØRT.

  Tip!: Udfyld både felterne Titel og Beskrivelse, da forskellige skærmlæsere læser disse oplysninger på forskellige måder.

  Føj alternativ tekst til billeder i OneNote til Android

Gør links og tabeller handicapvenlige

I følgende procedurer beskrives det, hvordan du gør links og tekst i dine OneNote til Android-notesbøger mere handicapvenlige.

Føj beskrivende tekst til links

Føj et link til et beskrivende tekststykke, der fortæller brugerne, hvad der ligger bag linket.

 1. Markér den del af teksten, som du vil føje linket til.

 2. Stryg til venstre på menulinjen, og tryk så på knappen Indsæt link Tilføj knappen link i OneNote til Android .

 3. Den markerede tekst vises i feltet Tekst, der skal vises. Dette er teksten i linket. Du kan ændre den, hvis du vil.

  Tip!: Undgå at bruge "Klik her" eller lignende udtryk, der ikke giver nogen beskrivelse. Teksten i linket skal beskrive destinationssiden præcist, men kortfattet.

 4. Indtast linkets URL i feltet Adresse.

  Bemærk!: Du kan også kopiere og indsætte adressen.

 5. Tryk på UDFØRT.

  Tilføj dialogboksen link i OneNote til Android

Omdøb sektioner

Beskrivende sektioner med korrekte titler hjælper brugerne med at finde den rigtige sektion.

 1. På listen SEKTIONER skal du trykke og holde på den sektion, du vil omdøbe.

 2. I genvejsmenuen skal du trykke på Omdøb sektion.

  Omdøb en sektion i OneNote til Android
 3. Skriv det nye navn, og tryk på OMDØB.

Slet sektioner

Du kan hjælpe skærmlæsere og brugere med hurtigt at finde relevante oplysninger ved at fjerne ubrugte sektioner, der ikke indeholder nogen oplysninger.

 1. På listen SEKTIONER skal du trykke og holde på den sektion, du vil fjerne.

 2. I genvejsmenuen skal du trykke på Slet sektion.

  Slet en sektion i OneNote til Android
 3. Klik på SLET i bekræftelsesdialogboksen.

Føj en titel til eller omdøb en side

Beskrivende sider med korrekte titler hjælper brugerne med at finde de rigtige sider.

 1. På listen over sider skal du trykke på den side, du vil navngive eller omdøbe.

 2. Skriv et nyt navn til siden på sidens titellinje oven over datoen og klokkeslættet.

  Omdøb side i OneNote til Android

Slet en side

Du kan hjælpe skærmlæsere og brugere med hurtigt at finde relevante oplysninger ved at fjerne ubrugte sider, der ikke indeholder nogen oplysninger.

 1. I listen over sider skal du trykke og holde på den side, du vil fjerne.

 2. Vælg Slet side i genvejsmenuen.

  Slet en side i en lang genvejsmenu i OneNote til Android
 3. Klik på SLET i bekræftelsesdialogboksen.

Brug et handicapvenligt tekstformat

Du kan forbedre din tekstformatering ved for eksempel at bruge fed skrift, justere teksten til venstre og undgå overdreven brug af blokbogstaver og kursiv.

 1. For at anvende tekstformateringen skal du markere det stykke tekst, du vil formatere.

 2. På menulinjen kan du for eksempel vælge fed skrift eller understregning som fremhævning. Tryk på den indstilling, du ønsker.

  Tekstformateringknapper på værktøjslinjen i OneNote til Android

Brug opstillinger med punkttegn

Når det er relevant, kan du inddele løbende tekst i punkttegn for at forbedre læsbarheden og navigationen.

 1. Placer markøren der, hvor du vil tilføje listen i notesbogen, eller markér den del af en tekst, der skal medtages på listen.

 2. Tryk på knappen Punktopstilling Knappen opstilling med punkttegn i OneNote til Android på menulinjen.

 3. Hvis det er nødvendigt, kan du skrive listeelementerne.

  Tip!: Brug et punktum eller komma efter hvert element på listen for at få skærmlæseren til at holde en pause.

Bruge sorterede lister

Brug en opstilling med tal/bogstaver til en rækkefølge, da det er nemmere at følge end en fortløbende tekstblok.

 1. Placer markøren der, hvor du vil tilføje listen i notesbogen, eller markér den del af en tekst, der skal medtages på listen.

 2. Tryk på knappen Nummerering Tilføj knappen opstilling med tal/bogstaver i OneNote til Android på menulinjen.

 3. Hvis det er nødvendigt, kan du skrive listeelementerne.

Brug en passende tekstjustering

Juster dine afsnit til venstre, for at undgå ulige mellemrum mellem ord.

 1. Markér den del af teksten, som du vil ændre.

 2. På menulinjen skal du trykke på knappen Formindsk indrykning Knappen Venstrejusteret i OneNote til Android .

Se også

Gør dine Word-dokumenter tilgængelige for personer med handicap

Gør dine Excel-dokumenter tilgængelige for personer med handicap

Gør dine PowerPoint-præsentationer tilgængelige for personer med handicap

Gør din Outlook-mail tilgængelig for personer med handicap

Tabellen nedenfor indeholder de bedste fremgangsmåder i OneNote til Windows 10 til oprettelse af notesbøger, der er tilgængelige for alle personer.

Hvad kan du afhjælpe

Hvorfor skal det afhjælpes

Sådan afhjælper du det

Medtag alternativ tekst med alle billeder og integrerede filer.

Alternativ tekst, der beskriver billeder og andre objekter, er vigtig for personer, der ikke kan se, hvad der er på skærmen. Skærmlæsere læser alternativ tekst højt, så det er de eneste oplysninger, som nogle vil få om billeder og objekter. Sørg for, at den alternative tekst er beskrivende.

Undgå udelukkende at bruge billeder til at formidle tekst, da for lange alternative tekster er besværlige at navigere i med en skærmlæser.

Tilføj alternativ tekst, der beskriver billedet eller objektet til personer, der ikke kan se det selv. Fat dig i korthed, men inkluder en beskrivelse af, hvad der er vigtigt om billedet.

Hvis det er nødvendigt at bruge et billede med en kort tekst, skal du gentage denne i dokumentets brødtekst.

Når du indsætter en filudskrift, skal du sørge for at bevare den oprindelige fil på siden, så den kan bruges som en alternativ informationskilde.

Føj alternativ tekst til billeder

Føj alternativ tekst til integrerede filer

Brug Tilgængelighedskontrol for at finde manglende alternativ tekst.

Føj beskrivende tekst til links

Personer, der bruger skærmlæsere, scanner sommetider en liste over links. Links skal formidle klare og nøjagtige oplysninger om destinationen. I stedet for at oprette et link fra teksten "Klik her" kan du for eksempel medtage destinationssidens fulde titel.

Tilføj beskrivende tekst til links

Giv sektionsgrupper, sektioner og sider entydige navne, og fjern tomme elementer.

Notesbøger med indhold, der har et beskrivende navn, gør det nemmere for dig at finde bestemte oplysninger i dine noter. Dette gør også, at dem, der bruger skærmlæsere, får at vide, hvad en sektion, sektionsgruppe eller side indeholder uden at skulle åbne den.

Omdøb sektioner

Slet sektioner

Omdøb sektionsgrupper

Slet sektionsgrupper

Føj en titel til eller omdøb en side

Slet en side

Kontrollér, at farver ikke er den eneste metode til at formidle oplysninger.

Personer der har nedsat syn, er blinde eller farveblinde kan muligvis gå glip af betydningen, som angives med bestemte farver.

Kontrollér, at du ikke kun bruger farver til at angive betydning. Opret tekst, der duplikerer betydningen af farven eller andre sensoriske karakteristika.

Hvis du vil undgå dette, kan du bruge også anden måde at formidle oplysningerne, f. eks en figur eller en etiket. Overvej f. eks., at du bruger en grøn markering for at angive, at der er fejl og et rødt X for at angive fejlen, i stedet for grøn og rød skygge.

Brug et handicapvenligt tekstformat

Brug tilstrækkelig kontrast til tekst og baggrundsfarver.

Teksten i dine notesbøger skal kunne læses i tilstand med stor kontrast, så alle kan se den tydeligt, også personer med synshandicap.

Brug for eksempel lyse farver eller farveskemaer med høj kontrast i hver sin ende af farvespektret. Hvide og sorte skemaer gør det nemmere for personer, der er farveblinde, at skelne mellem tekst og figurer.

Brug en handicapvenlig tekstfarve

Brug en større skriftstørrelse (18 pkt. eller mere), sans serif-skrifttyper og tilstrækkelige blanktegn.

Personer med ordblindhed opfatter tekst på en måde, der kan gør det svært at skelne bogstaver og ord. For eksempel kan de opfatte en linje med tekst, der komprimeres til linjen nedenunder, eller tilstødende bogstaver, der ser ud til fletning.

Flere tomme linjer eller flere mellemrum efter hinanden kan gøre det langsommeligt at navigere med et tastatur og gøre det mere besværligt at bruge skærmlæser.

Hvis du vil reducere belastningen ved at læse, kan du for eksempel:

 • Bruge velkendte sans serif-skrifttyper, såsom Arial eller Calibri.

 • Undgå at bruge udelukkende store bogstaver og overdreven brug af kursiv eller understreget tekst.

 • Indsætte nok mellemrum mellem linjer og afsnit, men undgå at sætte mere end to mellemrum mellem ord eller to tomme linjer mellem afsnit.

 • Venstrejustere afsnittene i stedet for at bruge lige margener. Dette hjælper med at undgå ulige mellemrum mellem ord, der kan få det til at ligne en flod af blanktegn, der flyder gennem afsnittet.

Brug et handicapvenligt tekstformat

Brug en passende tekstjustering

Brug indbyggede overskrifter og typografier.

Skærmlæsersoftware genkender indbyggede overskriftstypografier som overskrifter og kan meddele overskrifter til lytteren. Skærmlæsersoftware giver også brugerne mulighed for at navigere ved hjælp af overskrifter. Du kan gøre det nemmere for skærmlæsere at læse dine noter ved at bruge en logisk overskriftsrækkefølge og de indbyggede formateringsværktøjer i OneNote.

Desuden kan personer med læsevanskeligheder som f.eks. ordblindhed være afhængige af overskrifter til at hjælpe dem med at strukturere oplysningerne i mindre tekstbidder, der er nemmere at behandle.

Hvis du vil gøre det nemmere at navigere, skal du organisere overskrifter i den angivne logiske rækkefølge. Brug overskrift 1, Overskrift 2 og derefter overskrift 3 i stedet for overskrift 3, Overskrift 1 og derefter overskrift 2.

Organiser oplysningerne i dine noter i små logiske dele. Ideelt set bør hver overskrift kun indeholde et par afsnit.

Anvend indbyggede overskriftstypografier

Brug opstillinger med punkttegn

Brug sorterede lister

Gem oplysninger i en enkelt noteholder.

I OneNote kan du tilføje noter hvor som helst på en side ved at klikke og tilføje indhold. Dette opretter en ny noteholder.

Når alle noter på en side er placeret i en enkelt holder, gør det det lettere for brugere af skærmlæsere, fordi de blot skal læse ét sted og kan undgå at skulle navigere rundt til flere steder på siden.

Prøv at flytte alle oplysningerne på en side til en enkelt noteholder. Hvis en noteholder bliver for stor, kan du dele den op over flere sider eller tilføje beskrivende overskrifter. (Skærmlæsere kalder noteholdere "indholdsblokke".)

Brug en simpel tabelstruktur.

Skærmlæsere holder styr på deres placering i en tabel ved at tælle tabelceller. Hvis en celle er indlejret i en anden tabel, eller hvis en celle er flettet eller opdelt, kan skærmlæseren ikke tælle korrekt og kan ikke give nyttige oplysninger om tabellen efter den pågældende celle. Tomme celler i en tabel kan også få en person med en skærmlæser til at tro, at der ikke er mere i tabellen.

Skærmlæsere bruger også overskriftsoplysninger til at identificere rækker og kolonner.

Alle tabeller, der er oprettet i OneNote til Windows 10, oprettes med en kolonneoverskrift som standard. Hvis du vil tilføje en tabeloverskrift, der er blevet fjernet, skal du bruge Windows-skrivebordsappen til at Tilføje en tabeloverskrift.

Gør video og lyd tilgængelig for syns- og hørehæmmede brugere.

Undertekster indeholder typisk en transskribering (eller oversættelse) af dialogen.

Undertekster for hørehæmmede beskriver typisk også lyde, f.eks. musik eller lydeffekter, som forekommer uden for skærmbilledet.

Videobeskrivelse betyder lydkommenterede beskrivelser af en videos primære visuelle elementer. Disse beskrivelser er indsat i naturlige pauser i programmets dialog. Videobeskrivelse gør video lettere tilgængelige for personer, der er blinde eller synshæmmede.

Hvis muligt, skal du sørge for, at lyd og video er handicapvenlige, før de indsættes i OneNote.

Du kan også indsætte endnu en fil i notesbogen med supplerende undertekster, billedtekster eller en videobeskrivelse.

Føje alternativ tekst til billeder

Føj alternativ tekst til f.eks. fotos, grafik, clipart og skærmbilleder, så skærmlæsere kan læse en beskrivelse af billedet.

 1. Højreklik på billedet i din notesbog, og vælg Billede > Alternativ tekst.

 2. Skriv en titel og en beskrivelse i felterne. Vær kortfattet, begynd med de vigtigste oplysninger, og forsøg at formidle billedets indhold og funktionalitet. Vælg udført, når du er klar.

  Tip!: Udfyld både felterne Titel og Beskrivelse, da forskellige skærmlæsere læser disse oplysninger på forskellige måder.

  Dialogboksen Alternativ tekst til tilføjelse af alternativ tekst i OneNote til Windows 10.

Føj alternativ tekst til integrerede filer

Føj alternativ tekst til integrerede filer, f.eks. dokumentation, jobbeskrivelser eller rapportskabeloner, så skærmlæsere kan læse beskrivelsen af filen.

 1. Højreklik på filen på siden.

 2. Vælg Filer > Alternativ tekst.

 3. Skriv en titel og en beskrivelse til filen.

  Føj alternativ tekst til integrerede filer i OneNote til Windows 10-app
 4. Vælg Udført.

Gør links og tabeller handicapvenlige

I følgende procedurer beskrives det, hvordan du gør links og tekst i dine OneNote-notesbøger mere handicapvenlige.

Føj beskrivende tekst til links

Føj et link til et beskrivende tekststykke, der fortæller brugerne, hvad der ligger bag linket.

 1. Markér den del af teksten, som du vil føje linket til.

 2. Vælg Link under fanen Indsæt.

 3. Den markerede tekst vises i feltet Tekst, der skal vises. Dette er teksten i linket. Du kan ændre den, hvis du vil.

  Tip!: Undgå at bruge "Klik her" eller lignende udtryk, der ikke giver nogen beskrivelse. Teksten i linket skal beskrive destinationssiden præcist, men kortfattet.

 4. Indtast linkets URL i feltet Adresse.

  Tip!: Du kan også kopiere og indsætte adressen.

 5. Vælg Indsæt.

  Skærmbillede af dialogboksen til tilføjelse af et hypertekst-link i OneNote til Windows 10.

Omdøb sektioner

Beskrivende sektioner med korrekte titler hjælper brugerne med at finde den rigtige sektion.

 1. Højreklik på den sektionsfane, du vil redigere, i en notesbog, og vælg Omdøb sektion.

  Skærmbillede af genvejsmenuen til omdøbning en sektionsfane i OneNote til Windows 10.

 2. Skriv det nye navn, og tryk på Enter.

Slet sektioner

Du kan hjælpe skærmlæsere og brugere med hurtigt at finde relevante oplysninger ved at fjerne ubrugte sektioner, der ikke indeholder nogen oplysninger.

 1. Højreklik på den fane, du vil redigere, i en notesbog, og vælg Slet sektion.

  Skærmbillede af genvejsmenuen til sletning af en sektionsfane i OneNote til Windows 10.

 2. Klik på Slet sektion i bekræftelsesdialogboksen.

Omdøb sektionsgrupper

Beskrivende sektionsgrupper med korrekte titler hjælper brugerne med at finde den rigtige sektionsgruppe.

 1. Højreklik på den sektionsgruppe, du vil omdøbe, på sektionslisten, og vælg Omdøb sektionsgruppe.

  Omdøb sektionsgrupper i OneNote til Windows 10-app.
 2. Skriv det nye navn, og tryk derefter på Enter.

Slet sektionsgrupper

Du kan hjælpe skærmlæsere og brugere med hurtigt at finde relevante oplysninger ved at fjerne ubrugte sektionsgrupper, der ikke indeholder nogen oplysninger.

 1. Højreklik på den sektionsgruppe, du vil fjerne, på sektionslisten, og vælg Slet sektionsgruppe.

  Fjern sektionsgrupper i OneNote til Windows 10-app.
 2. Klik på Slet i bekræftelsesdialogboksen.

Føj en titel til eller omdøb en side

Beskrivende sider med korrekte titler hjælper brugerne med at finde den rigtige side.

 1. På listen over sider skal du højreklikke på den side, du vil navngive eller omdøbe.

 2. Vælg Omdøb side.

  Omdøb sider i OneNote til Windows 10-app
 3. Angiv et navn til siden.

Slet en side

Du kan hjælpe skærmlæsere og brugere med hurtigt at finde relevante oplysninger ved at fjerne ubrugte sider, der ikke indeholder nogen oplysninger.

 1. Højreklik på den side, du vil fjerne, på listen over sider.

 2. Vælg Slet side.

  Fjern en side i OneNote til Windows 10-app

Brug et handicapvenligt tekstformat

Du kan forbedre din tekstformatering ved at vælge en almindelig sans serif-skrifttype, bruge en større skriftstørrelse, justere teksten til venstre og undgå overdreven brug af blokbogstaver og kursiv.

 1. Markér det stykke tekst, du vil formatere.

 2. Under fanen hjem kan du for eksempel vælge en større skriftstørrelse og en sans-serif-type skrifttype. Du kan også bruge andre formateringsindstillinger, f. eks fed skrift, til fremhævning.

  Tekstformatering-knapper på menubåndet Hjem i OneNote til Windows 10.

Brug en handicapvenlig tekstfarve

For at sikre, at teksten vises tydeligt i tilstand med stor kontrast, kan du bruge indstillingen Automatisk til skriftfarver.

 1. Markér teksten.

 2. Klik på den nedadvendte pil ud for knappen Skriftfarve Knappen skrifttype i OneNote til Windows 10-app på fanen Hjem.

 3. Vælg Automatisk.

  Menuen tekstfarve i OneNote til Windows 10-app

Brug en passende tekstjustering

Juster dine afsnit til venstre for at undgå ulige mellemrum mellem ord.

 1. Markér det stykke tekst, du vil redigere.

 2. På fanen Hjem skal du klikke på knappen Afsnitsformatering Knappen Formatér afsnit i OneNote til Windows 10-app .

 3. Vælg Juster til venstre Venstrejuster knappen i OneNote til Windows 10-app .

  Venstrejuster afsnittene i OneNote til Windows 10-app

Anvend indbyggede overskriftstypografier

Du kan bruge de indbyggede overskriftstypografier til at lave en disposition for siderne i notesbogen til skærmlæsere. Skærmlæsere fortolker ikke et stykke tekst med stor og fed skrifttype som en overskrift, medmindre de indbyggede typografier er anvendt.

 1. Markér teksten til overskriften.

 2. Klik på knappen Typografier Knappen Formatér afsnit i OneNote til Windows 10-app under fanen Hjem.

  Menuen Typografier i OneNote til Windows 10-app
 3. Vælg en overskriftstypografi, f.eks. Overskrift 2.

  Liste over overskrifter i OneNote til Windows 10-app

Brug opstillinger med punkttegn

Når det er relevant, kan du inddele løbende tekst i punkttegn for at forbedre læsbarheden og navigationen.

 1. Placer markøren der, hvor du vil tilføje listen i notesbogen, eller markér den del af en tekst, der skal medtages på listen.

 2. Klik på knappen Punktopstilling under fanen Hjem.

  Valgt opstilling med punkttegn-knap på menubåndet Hjem i OneNote til Windows 10.

 3. Hvis det er nødvendigt, kan du skrive listeelementerne.

  Tip!: Brug et punktum eller komma efter hvert element på listen for at få skærmlæseren til at holde en pause.

Bruge sorterede lister

Brug en opstilling med tal/bogstaver til en rækkefølge, da det er nemmere at følge end en fortløbende tekstblok.

 1. Placer markøren der, hvor du vil tilføje listen i notesbogen, eller markér den del af en tekst, der skal medtages på listen.

 2. Klik på knappen Nummerering under fanen Hjem, og vælg et design.

  Opstilling med tal/bogstaver-knapper på menubåndet Hjem i OneNote til Windows 10.

 3. Hvis det er nødvendigt, kan du skrive listeelementerne.

Se også

Gør dine Word-dokumenter tilgængelige for personer med handicap

Gør dine PowerPoint-præsentationer tilgængelige for personer med handicap

Gør din Outlook-mail tilgængelig for personer med handicap

Tabellen nedenfor indeholder de bedste fremgangsmåder til oprettelse af OneNote Online-notesbøger, der er tilgængelige for personer med handicap.

Hvad kan du afhjælpe

Hvorfor skal det afhjælpes

Sådan afhjælper du det

Medtag alternativ tekst med alle billeder og integrerede filer.

Alternativ tekst, der beskriver billeder og andre objekter, er vigtig for personer, der ikke kan se, hvad der er på skærmen. Skærmlæsere læser alternativ tekst højt, så det er de eneste oplysninger, som nogle vil få om billeder og objekter. Sørg for, at den alternative tekst er beskrivende.

Undgå udelukkende at bruge billeder til at formidle tekst, da for lange alternative tekster er besværlige at navigere i med en skærmlæser.

Tilføj alternativ tekst, der beskriver billedet eller objektet til personer, der ikke kan se det selv. Fat dig i korthed, men inkluder en beskrivelse af, hvad der er vigtigt om billedet.

Hvis det er nødvendigt at bruge et billede med en kort tekst, skal du gentage denne i dokumentets brødtekst.

Når du indsætter en filudskrift, skal du sørge for at bevare den oprindelige fil på siden, så den kan bruges som en alternativ informationskilde.

Føj alternativ tekst til billeder

Føj alternativ tekst til integrerede filer

Føj beskrivende tekst til links.

Personer, der bruger skærmlæsere, scanner sommetider en liste over links. Links skal formidle klare og nøjagtige oplysninger om destinationen. I stedet for at oprette et link fra teksten "Klik her" kan du for eksempel medtage destinationssidens fulde titel.

Føj beskrivende tekst til links

Giv sektionsgrupper, sektioner og sider entydige navne, og fjern tomme elementer.

Notesbøger med indhold, der har et beskrivende navn, gør det nemmere for dig at finde bestemte oplysninger i dine noter. Dette gør også, at dem, der bruger skærmlæsere, får at vide, hvad en sektion, sektionsgruppe eller side indeholder uden at skulle åbne den.

Omdøb sektioner

Slet sektioner

Føj en titel til eller omdøb en side

Slet en side

Du kan omdøbe og slette sektionsgrupperne i skrivebordsversionerne af OneNote eller i Windows 10-appen. Hvis du ønsker vejledning i, hvordan du omdøber eller sletter sektionsgrupper i skrivebordsversionen af Windows eller i Windows 10-appen, kan du kigge under de pågældende afsnit under dette emne.

Kontrollér, at farver ikke er den eneste metode til at formidle oplysninger.

Personer der har nedsat syn, er blinde eller farveblinde kan muligvis gå glip af betydningen, som angives med bestemte farver.

Kontrollér, at du ikke kun bruger farver til at angive betydning. Opret tekst, der duplikerer betydningen af farven eller andre sensoriske karakteristika.

Hvis du vil undgå dette, kan du bruge også anden måde at formidle oplysningerne, f. eks en figur eller en etiket. Overvej f. eks., at du bruger en grøn markering for at angive, at der er fejl og et rødt X for at angive fejlen, i stedet for grøn og rød skygge.

Brug et handicapvenligt tekstformat

Brug tilstrækkelig kontrast til tekst og baggrundsfarver.

Teksten i dine notesbøger bør kunne læses i tilstand med stor kontrast, så alle kan se den tydeligt, også personer med synshandicap.

Brug for eksempel lyse farver eller farveskemaer med høj kontrast i hver sin ende af farvespektret. Hvide og sorte skemaer gør det nemmere for personer, der er farveblinde, at skelne mellem tekst og figurer.

Brug en handicapvenlig tekstfarve

Brug en større skriftstørrelse (18 pkt. eller mere), sans serif-skrifttyper og tilstrækkelige blanktegn.

Personer med ordblindhed opfatter tekst på en måde, der kan gør det svært at skelne bogstaver og ord. For eksempel kan de opfatte en linje med tekst, der komprimeres til linjen nedenunder, eller tilstødende bogstaver, der ser ud til fletning.

Flere tomme linjer eller flere mellemrum efter hinanden kan gøre det langsommeligt at navigere med et tastatur og gøre det mere besværligt at bruge skærmlæser.

Hvis du vil reducere belastningen ved at læse, kan du for eksempel:

 • Bruge velkendte sans serif-skrifttyper, såsom Arial eller Calibri.

 • Undgå at bruge udelukkende store bogstaver og overdreven brug af kursiv eller understreget tekst.

 • Indsætte nok mellemrum mellem linjer og afsnit, men undgå at sætte mere end to mellemrum mellem ord eller to tomme linjer mellem afsnit.

 • Venstrejustere afsnittene i stedet for at bruge lige margener. Dette hjælper med at undgå ulige mellemrum mellem ord, der kan få det til at ligne en flod af blanktegn, der flyder gennem afsnittet.

Brug et handicapvenligt tekstformat

Brug en passende tekstafstand

Brug indbyggede overskrifter og typografier.

Skærmlæsersoftware genkender indbyggede overskriftstypografier som overskrifter og kan meddele overskrifter til lytteren. Skærmlæsersoftware giver også brugerne mulighed for at navigere ved hjælp af overskrifter. Du kan gøre det nemmere for skærmlæsere at læse dine noter ved at bruge en logisk overskriftsrækkefølge og de indbyggede formateringsværktøjer i OneNote Online.

Desuden kan personer med læsevanskeligheder som f.eks. ordblindhed være afhængige af overskrifter til at hjælpe dem med at strukturere oplysningerne i mindre tekstbidder, der er nemmere at behandle.

Hvis du vil gøre det nemmere at navigere, skal du organisere overskrifter i den angivne logiske rækkefølge. Brug overskrift 1, Overskrift 2 og derefter overskrift 3 i stedet for overskrift 3, Overskrift 1 og derefter overskrift 2.

Organiser oplysningerne i dine noter i små logiske dele. Ideelt set bør hver overskrift kun indeholde et par afsnit.

Anvend indbyggede overskriftstypografier

Brug opstillinger med punkttegn

Brug sorterede lister

Gem oplysninger i en enkelt noteholder.

I OneNote kan du tilføje noter hvor som helst på en side ved at klikke og tilføje indhold. Dette opretter en ny noteholder.

Når alle noter på en side er placeret i en enkelt holder, gør det det lettere for brugere af skærmlæsere, fordi de blot skal læse ét sted og kan undgå at skulle navigere rundt til flere steder på siden.

Prøv at flytte alle oplysningerne på en side til en enkelt noteholder. Hvis en noteholder bliver for stor, kan du dele den op over flere sider eller tilføje beskrivende overskrifter. (Skærmlæsere kalder noteholdere "indholdsblokke".)

Brug en simpel tabelstruktur.

Skærmlæsere holder styr på deres placering i en tabel ved at tælle tabelceller. Hvis en celle er indlejret i en anden tabel, eller hvis en celle er flettet eller opdelt, kan skærmlæseren ikke tælle korrekt og kan ikke give nyttige oplysninger om tabellen efter den pågældende celle. Tomme celler i en tabel kan også få en person med en skærmlæser til at tro, at der ikke er mere i tabellen.

Skærmlæsere bruger også overskriftsoplysninger til at identificere rækker og kolonner.

Alle tabeller, der er oprettet i OneNote Online, oprettes med en kolonneoverskrift som standard. Hvis du vil tilføje en tabeloverskrift, der er blevet fjernet, skal du bruge Windows-skrivebordsappen til at Tilføje en tabeloverskrift.

Gør video og lyd tilgængelig for syns- og hørehæmmede brugere.

Undertekster indeholder typisk en transskribering (eller oversættelse) af dialogen.

Undertekster for hørehæmmede beskriver typisk også lyde, f.eks. musik eller lydeffekter, som forekommer uden for skærmbilledet.

Videobeskrivelse betyder lydkommenterede beskrivelser af en videos primære visuelle elementer. Disse beskrivelser er indsat i naturlige pauser i programmets dialog. Videobeskrivelse gør video lettere tilgængelige for personer, der er blinde eller synshæmmede.

Hvis muligt, skal du sørge for, at lyd og video er handicapvenlige, før de indsættes OneNote.

Du kan også indsætte endnu en fil i notesbogen med supplerende undertekster, billedtekster eller en videobeskrivelse.

Føje alternativ tekst til billeder

Føj alternativ tekst til f.eks. fotos, grafik, clipart og skærmbilleder, så skærmlæsere kan læse beskrivelsen af billedet.

 1. Højreklik på billedet i din notesbog, og vælg Alternativ tekst....

 2. Skriv en beskrivelse i feltet. Vær kortfattet, begynd med de vigtigste oplysninger, og forsøg at formidle billedets indhold og funktionalitet. Klik på OK, når du er klar.

  Dialogboksen alternativ tekst til OneNote Online.

Føj alternativ tekst til integrerede filer

Føj alternativ tekst til integrerede filer, f.eks. dokumentation, jobbeskrivelser eller rapportskabeloner, så skærmlæsere kan læse beskrivelsen af filen.

 1. Højreklik på filen i din notesbog, og vælg Rediger alternativ tekst....

 2. Skriv en beskrivelse af filen.

  Føj alternativ tekst til integrerede filer i OneNote Online
 3. Vælg OK, når du er klar.

Gør links og tabeller handicapvenlige

I følgende procedurer beskrives det, hvordan du gør links og tekst i dine OneNote Online-notesbøger mere handicapvenlige.

Føj beskrivende tekst til links

Føj et beskrivende link til din tekst, så brugere får at vide, hvad der ligger bag linket.

 1. Markér den del af teksten, som du vil føje linket til.

 2. Klik på Link på båndet under fanen Indsæt.

 3. Den markerede tekst vises i feltet Tekst der vises. Dette er teksten i hyperlinket. Du kan ændre den, hvis du vil.

  Tip!: Undgå at bruge "Klik her" eller lignende udtryk, der ikke giver nogen beskrivelse. Teksten i linket skal beskrive destinationssiden præcist, men kortfattet.

 4. Tilføj linkets URL til feltet Adresse.

  Dialogboksen Hyperlink til OneNote Online.

 5. Klik på Indsæt.

Omdøb sektioner

Beskrivende sektioner med korrekte titler hjælper brugerne med at finde den rigtige sektion.

 1. Højreklik på den fane, du vil redigere, i en notesbog, og vælg Omdøb.

 2. Skriv det nye navn.

  Funktionen Omdøb sektion i OneNote Online.

Slet sektioner

Du kan hjælpe skærmlæsere og brugere med hurtigt at finde relevante oplysninger ved at fjerne ubrugte sektioner, der ikke indeholder nogen oplysninger.

 1. Højreklik på den fane, du vil redigere i en notesbog, og vælg Slet....

  Slet sektion-menuindstilling i OneNote Online.

 2. Klik på Ja i bekræftelsesdialogboksen.

Føj en titel til eller omdøb en side

Beskrivende sider med korrekte titler hjælper brugerne med at finde den rigtige side.

 1. Vælg den side, du vil navngive eller omdøbe, i en notesbog.

 2. Skriv navnet på sidens titellinje oven over datoen og klokkeslættet.

  Omdøb en side i OneNote Online

Slette en side

Du kan hjælpe skærmlæsere og brugere med hurtigt at finde relevante oplysninger ved at fjerne ubrugte sider, der ikke indeholder nogen oplysninger.

 1. Højreklik på den sidefane, som du vil fjerne, i en notesbog.

 2. Vælg Slet.

  Slet en side i OneNote Online

Brug et handicapvenligt tekstformat

Du kan forbedre din tekstformatering ved at vælge en almindelig sans serif-skrifttype, bruge en større skriftstørrelse, justere teksten til venstre og undgå overdreven brug af blokbogstaver og kursiv.

 1. Markér det stykke tekst, du vil formatere.

 2. Under fanen hjem kan du for eksempel vælge en større skriftstørrelse og en sans-serif-type skrifttype. Du kan også bruge andre formateringsindstillinger, f. eks fed skrift, til fremhævning.

Brug en handicapvenlig tekstfarve

For at sikre, at teksten vises tydeligt i tilstand med stor kontrast, kan du bruge indstillingen Automatisk til skriftfarver.

 1. Markér teksten.

 2. Klik på den nedadvendte pil ud for knappen Skriftfarve på fanen Hjem, og klik derefter på Automatisk.

  Skriftfarve i menuindstillinger i OneNote Online.

Anvend indbyggede overskriftstypografier

Du kan bruge de indbyggede overskriftstypografier til at lave en disposition for siderne i notesbogen til skærmlæsere. Skærmlæsere fortolker ikke et stykke tekst med stor og fed skrifttype som en overskrift, medmindre de indbyggede typografier er anvendt.

 1. Markér teksten til overskriften.

 2. Vælg en overskriftstypografi på fanen Hjem, f.eks. Overskrift 2.

  Indstillinger for overskrift typografier i OneNote Online.

Brug opstillinger med punkttegn

Når det er muligt, kan du inddele teksten i punkttegn for at forbedre læsbarheden og navigationen.

 1. Placer markøren der, hvor du vil tilføje listen i notesbogen, eller markér den del af en tekst, der skal medtages på listen.

 2. Klik på knappen Punktopstilling under fanen Hjem.

 3. Hvis du vil ændre punkttegnstypen, skal du klikke på den nedadvendte pil ud for knappen Punktopstilling.

  Opstilling med punkttegn-menu i OneNote Online.

 4. Hvis det er nødvendigt, kan du skrive listeelementerne.

  Tip!: Brug et punktum eller komma efter hvert element på listen for at få skærmlæseren til at holde en pause.

Bruge sorterede lister

Når det er muligt, kan du bruge lister med tal eller bogstaver, da de er nemmere at følge end en fortløbende tekstblok.

 1. Placer markøren der, hvor du vil tilføje listen i notesbogen, eller markér den del af en tekst, der skal medtages på listen.

 2. Klik på knappen Nummerering under fanen Hjem.

 3. Hvis du vil ændre nummereringstypen, skal du klikke på den nedadvendte pil ud for knappen Nummerering.

  Nummereret liste-menuindstillinger i OneNote Online.

 4. Hvis det er nødvendigt, kan du skrive listeelementerne.

Brug en passende tekstafstand

Forøg eller formindsk mellemrum mellem sætninger og afsnit for at forbedre læsbarheden.

 1. Markér den del af teksten, som du vil ændre.

 2. Klik på knappen Justering af afsnit i menuen Hjem.

 3. Vælg den indstilling, du vil bruge.

  Menuindstillinger til justering af afsnit i OneNote Online.

Se også

Regler for brug af Tilgængelighedskontrol

Forbedre hjælp til handicappede med Tilgængelighedskontrol

Gør dine Word-dokumenter tilgængelige for personer med handicap

Gør dine Excel-dokumenter tilgængelige for personer med handicap

Gør dine PowerPoint-præsentationer tilgængelige for personer med handicap

Gør din Outlook-mail tilgængelig for personer med handicap

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×