Gør dine OneNote-notesbøger tilgængelige

Gør dine OneNote-notesbøger tilgængelige

Dette emne giver dig en trinvis vejledning i at gøre dine OneNote-notesbøger tilgængelige for personer med handicap.

OneNote-notesbog med en Contoso-projektside, der viser en opgaveliste og et søjlediagram med en oversigt over månedlige udgifter.

Personer, der er blinde eller har nedsat syn, kan nemmere forstå dine noter, hvis du opretter dine OneNote-notesbøger med tanke på hjælp til handicappede.

Tabellen nedenfor indeholder de bedste fremgangsmåder til oprettelse af OneNote 2016-notesbøger, der er tilgængelige for personer med handicap.

Hvad kan du afhjælpe

Hvorfor skal det afhjælpes

Sådan afhjælper du det

Medtag alternativ tekst i alle visuelle elementer.

Alternativ tekst gør det nemmere for personer, der ikke kan se skærmbilledet, at forstå, hvad der er det vigtigste på billeder og i andre visuelle elementer, f.eks. clipart, SmartArt-grafik og figurer.

Undgå at bruge tekst i billeder, som den eneste måde at formidle vigtige oplysninger.

Tilføj alternativ tekst, der beskriver billedet til personer, der ikke kan se det selv. Hold det kort, men  inkluder beskrivelser af hvad, der er vigtigt om billedet.

Hvis det er nødvendigt, at bruge et billede med tekst. Så gentag denne i dokumentets brødtekst.

Føj alternativ tekst til billeder

Føj en beskrivende tekst til links

Personer, der bruger skærmlæsere, scanner sommetider en liste over links. Links skal formidle klare og nøjagtige oplysninger om destinationen. I stedet for at oprette et link fra teksten "Klik her" kan du for eksempel medtage destinationssidens fulde titel.

Føj beskrivende tekst til links

Giv alle sektioner i notesbøger unikke navne, og fjern tomme sektioner.

Skærmlæsere læser sektionsfaner, som giver oplysninger om, hvad der er i noten. Det gør det nemmere at forstå indholdet i en notesbog og navigere gennem den.

Omdøb sektionsfaner

Slet sektionsfaner

Kontrollér, at farver ikke er den eneste metode til at formidle oplysninger.

Personer der har nedsat syn, er blinde eller farveblinde kan muligvis gå glip af betydningen, som angives med bestemte farver.

Kontrollér, at du ikke kun bruger farver til at angive betydning. Opret tekst, der duplikerer betydningen af farven eller andre sensoriske karakteristika.

Du kan undgå dette, ved at formidle information på andre måder. Du kan f.eks. benytte en figur eller etiket. Overvej f.eks at bruge et grønt flueben for at angive succes og et rødt X til at angive, når noget er mislykkedes i stedet for grøn og rød skygge.

Brug et handicapvenligt tekstformat

Brug tilstrækkelig kontrast til tekst og baggrundsfarver.

Teksten i dine notesbøger skal kunne læses i tilstand med stor kontrast, så alle kan se den tydeligt, også personer med synshandicap.

Brug for eksempel lyse farver eller farveskemaer med høj kontrast i hver sin ende af farvespektret. Hvide og sorte skemaer gør det nemmere for personer, der er farveblinde, at skelne mellem tekst og figurer.

Brug en handicapvenlig tekstfarve

Brug en større skriftstørrelse (18 pkt. eller mere), sans serif-skrifttyper og tilstrækkelige blanktegn.

Personer med ordblindhed opfatter tekst på en måde, som gør det svært at skelne mellem bogstaver og ord. De kan f.eks. opfatte en tekstlinje som værende sammenhængende med linjen nedenunder, eller at tilstødende bogstaver ser ud som om de fletter sammen.

Hvis du vil reducere belastningen ved at læse, kan du for eksempel:

 • Bruge velkendte sans serif-skrifttyper, såsom Arial eller Calibri.

 • Undgå at bruge udelukkende store bogstaver og overdreven brug af kursiv eller understreget tekst.

 • Indsætte tilstrækkelige mellemrum mellem linjer og afsnit.

 • Venstrejuster afsnittene i stedet for at bruge lige margener. Dette hjælper med at undgå ulige mellemrum mellem ord, der kan skabe en visuel effekt af en flod af blanktegn, der flyder gennem afsnittet.

Brug et handicapvenligt tekstformat

Brug en passende tekstafstand

Brug indbyggede overskrifter og typografier.

Skærmlæser software genkender indbyggede overskriftstypografier som overskrifter, og kan meddele overskrifter til lytteren. Skærmlæser software giver også brugerne mulighed, for at finde rundt ved hjælp af overskrifter. Du kan gøre det nemmere for skærmlæsere, at læse dine noter ved at bruge en logisk overskriftsrækkefølge og de indbyggede formateringsværktøjer i OneNote.

Desuden kan personer med læsevanskeligheder som f.eks ordblindhed være afhængige af overskrifter, til at hjælpe dem med at strukturere information i mindre tekstbidder, der er nemmere at behandle.

Organiser overskrifterne i den angivne logiske rækkefølge, for at gøre navigationen nemmere. Brug f.eks. Overskrift 1, Overskrift 2 og derefter Overskrift 3. I modsætning til Overskrift 3, Overskrift 1 og derefter Overskrift 2.

Organiser oplysningerne i dine noter i små logiske dele. Ideelt set bør hver overskrift, kun indeholde et par afsnit.

Brug indbyggede overskriftstypografier

Brug opstillinger med punkttegn

Brug sorterede lister

Brug Tilgængelighedskontrol til at finde overskrifter, der ikke er i en logisk rækkefølge.

Brug en enkel tabelstruktur, og angiv kolonneoverskrift.

Skærmlæsere holder styr på deres placering i en tabel, ved at tælle tabelceller. Hvis en tabel er indlejret i en anden tabel, eller hvis en celle er flettet eller opdelt kan skærmlæseren ikke tælle korrekt og kan ikke give nyttige oplysninger om tabellen efter den pågældende celle. Tomme celler og kolonner i en tabel kan også få en person med en skærmlæser til at tro, at der ikke er mere i tabellen. Skærmlæsere bruger også overskriftsoplysninger, til at identificere rækker og kolonner.

Brug tabeloverskrifter

For at sikre, at tabeller ikke indeholder opdelte celler, flettede celler, indlejrede tabeller eller helt tomme rækker eller kolonner, skal du bruge Tilgængelighedskontrol.

Føje alternativ tekst til billeder

Føj alternativ tekst til f.eks. fotos, grafik, clipart og skærmbilleder, så skærmlæsere kan læse beskrivelsen af billedet.

 1. Højreklik på billedet i din notesbog, og vælg Alternativ tekst....

 2. Skriv en titel og en beskrivelse i felterne. Hold det kort. Start med de vigtigste oplysninger, og forsøg at formidle indholdet og funktionaliteten af billedet. Når du er klar, skal du klikke på OK.

  Tip: Udfyld både feltet Titel og Beskrivelse, da det kan variere, hvordan disse oplysninger læses af forskellige skærmlæsere.

  Skærmbillede af dialogboksen Alternativ tekst i OneNote med teksteksempler i felterne Titel og Beskrivelse.

Gør links og tabeller handicapvenlige

I følgende procedurer beskrives det, hvordan du gør links og tekst i dine OneNote-notesbøger mere handicapvenlige.

Føj beskrivende tekst til links

Føj et beskrivende link til din tekst, der fortæller brugeren, hvad der ligger bag linket.

 1. Markér den del af teksten, som du vil føje linket til.

 2. Klik på Link på båndet i menuen Indsæt.

 3. Den markerede tekst vises i feltet Tekst, der skal vises. Dette er teksten i linket. Du kan ændre den, hvis du vil.

  Tip: Undgå at bruge "Klik her" eller lignende udtryk, der ikke giver nogen beskrivelse. Teksten i linket skal beskrive destinationssiden præcist, men kortfattet.

 4. Tilføj linkets URL til feltet Adresse.

  Tip: Du kan kopiere og indsætte adressen eller bruge knapperne Søg på World Wide Web eller Søg efter fil i OneNote for at finde destinationssiden eller filen.

  Skærmbillede af linkdialogboksen i OneNote. Indeholder to felter, der skal udfyldes: Tekst, der skal vises, og Adresse.
 5. Klik på OK.

Omdøb sektionsfaner

Beskrivende sektionsfaner med korrekte titler hjælper brugerne med at finde den rigtige sektion.

 1. Højreklik på den fane, du vil redigere, i en notesbog, og vælg Omdøb.

 2. Skriv det nye navn.

  Skærmbillede af genvejsmenuen med indstillingen Omdøb markeret.

Slet sektionsfaner

Du kan hjælpe skærmlæsere og brugere med hurtigt at finde relevante oplysninger ved at fjerne ubrugte sektionsfaner, der ikke indeholder nogen oplysninger.

 1. Højreklik på den fane, du vil redigere, i en notesbog, og vælg Slet.

  Skærmbillede af genvejsmenuen til fjernelse af en sektion
 2. Klik på Ja i bekræftelsesdialogboksen.

Brug et handicapvenligt tekstformat

Du kan forbedre din tekstformatering ved at vælge en almindelig sans serif-skrifttype, bruge en større skriftstørrelse, justere teksten til venstre og undgå overdreven brug af blokbogstaver og kursiv.

 1. Markér det stykke tekst, du vil formatere.

 2. I menuen Hjem kan du eksempelvis vælge en større skriftstørrelse og en sans serif-skrifttype. Du kan også bruge andre formateringsindstillinger, f.eks. fed tekst for at fremhæve.

Brug en handicapvenlig tekstfarve

For at sikre, at teksten vises tydeligt i tilstand med stor kontrast, kan du bruge indstillingen Automatisk til skriftfarver.

 1. Markér teksten.

 2. Klik på den nedadvendte pil ud for Skriftfarve i menuen Hjem, og klik på Automatisk.

  Skærmbillede af indstillingen Skriftfarve i menuen Hjem.

Anvend indbyggede overskriftstypografier

Du kan bruge de indbyggede overskriftstypografier til at lave en disposition for siderne i notesbogen til skærmlæsere. Skærmlæsere fortolker ikke et stykke tekst med stor og fed skrifttype som en overskrift, medmindre de indbyggede typografier er anvendt.

 1. Markér teksten til overskriften.

 2. Vælg en overskriftstypografi i menuen Hjem, f.eks. Overskrift 2.

  Skærmbillede af at vælge en overskriftstypografi i menuen Hjem.

Brug opstillinger med punkttegn

Når det er muligt, kan du inddele teksten i punkttegn for at forbedre læsbarheden og navigationen.

 1. Placer markøren der, hvor du vil tilføje listen i notesbogen, eller markér den del af en tekst, der skal medtages på listen.

 2. Klik på ikonet Punkttegn i menuen Hjem.

 3. Hvis du vil ændre punkttegnstypen, skal du klikke på den nedadvendte pil ud for ikonet Punkttegn.

  Skærmbillede af valg af elementet Punktopstilling i menuen Hjem.
 4. Hvis det er nødvendigt, kan du skrive listeelementerne.

  Tip: Brug et punktum eller komma efter hvert element på listen for at få skærmlæseren til at holde en pause.

Bruge sorterede lister

Når det er muligt, kan du bruge lister med tal eller bogstaver, da de er nemmere at følge end en fortløbende tekstblok.

 1. Placer markøren der, hvor du vil tilføje listen i notesbogen, eller markér den del af en tekst, der skal medtages på listen.

 2. Klik på ikonet Nummerering i menuen Hjem.

 3. Hvis du vil ændre nummereringstypen, skal du klikke på den nedadvendte pil ud for ikonet Nummerering.

  Skærmbillede af indstillingen Opstilling med tal/bogstaver i menuen Hjem.
 4. Hvis det er nødvendigt, kan du skrive listeelementerne.

Brug en passende tekstafstand

Forøg eller formindsk mellemrum mellem sætninger og afsnit for at forbedre læsbarheden.

 1. Markér den del af teksten, som du vil ændre.

 2. Klik på ikonet Afsnitsjustering i menuen Hjem.

 3. Klik på Indstillinger for afstand mellem afsnit..., og angiv den afstand, du vil bruge.

  Bemærk: Værdierne for afstand mellem afsnit i OneNote følger en anden logik end værdierne i f.eks. Word. I OneNote skal du angive det samlede nummer (i punkter) for både den aktuelle skriftstørrelse og dens tilsigtede linjeafstand. Hvis du f.eks. vil bruge dobbelt linjeafstand for Calibri i skriftstørrelse 11, skal du angive 27 i feltet Linjeafstand mindst.

  Skærmbillede af indstillingen Afstand mellem afsnit i menuen Hjem.

Bruge tabeloverskrifter

Tilføj overskrifter i tabellen for at hjælpe skærmlæsere med at holde styr på kolonner og rækker.

 1. Placer markøren et sted på den første række i tabellen.

 2. Klik på Indsæt ovenfor i menuen Tabelværktøjer.

 3. Højreklik på den indsatte række i tabellen, og vælg Tabel. Kontrollér, at Kolonneoverskrift er markeret.

 4. Gå tilbage til tabellen, og skriv kolonneoverskrifterne.

Se også

Tabellen nedenfor indeholder de bedste fremgangsmåder til oprettelse af OneNote 2016-notesbøger, der er tilgængelige for personer med handicap.

Hvad kan du afhjælpe

Hvorfor skal det afhjælpes

Sådan afhjælper du det

Medtag alternativ tekst i alle visuelle elementer.

Alternativ tekst gør det nemmere for personer, der ikke kan se skærmbilledet, at forstå, hvad der er det vigtigste på billeder og i andre visuelle elementer, f.eks. clipart, SmartArt-grafik og figurer.

Undgå at bruge tekst i billeder som den eneste måde at formidle vigtige oplysninger på. Hvis det er nødvendigt at bruge et billede med tekst, skal du gentage denne tekst i brødteksten. I alternativ tekst skal du kort beskrive billedet og dets formål.

Føj alternativ tekst til billeder

Føj en beskrivende tekst til links

Personer, der bruger skærmlæsere, scanner sommetider en liste over links. Links skal formidle klare og nøjagtige oplysninger om destinationen. I stedet for at oprette et link fra teksten "Klik her" kan du for eksempel medtage destinationssidens fulde titel.

Føj beskrivende tekst til links

Giv alle sektioner i notesbøger unikke navne, og fjern tomme sektioner.

Skærmlæsere læser sektionsfaner, som giver oplysninger om, hvad der er i noten. Det gør det nemmere at forstå indholdet i en notesbog og navigere gennem den.

Omdøb sektionsfaner

Slet sektionsfaner

Kontrollér, at farver ikke er den eneste metode til at formidle oplysninger.

Personer der har nedsat syn, er blinde eller farveblinde kan muligvis gå glip af betydningen, som angives med bestemte farver.

Kontrollér, at du ikke kun bruger farver til at angive betydning. Opret tekst, der duplikerer betydningen af farven eller andre sensoriske karakteristika.

Du kan undgå dette ved at formidle information på andre måder, f.eks. ved at bruge fed skrift eller en større skrifttype. Føj f.eks. en understregning til farvekodet linktekst, så man ved, at teksten er et link – også hvis man ikke kan se farven.

Brug et handicapvenligt tekstformat

Brug tilstrækkelig kontrast til tekst og baggrundsfarver.

Teksten i dine notesbøger skal kunne læses i tilstand med stor kontrast, så alle kan se den tydeligt, også personer med synshandicap.

Brug for eksempel lyse farver eller farveskemaer med høj kontrast i hver sin ende af farvespektret. Hvide og sorte skemaer gør det nemmere for personer, der er farveblinde, at skelne mellem tekst og figurer.

Brug en handicapvenlig tekstfarve

Brug en større skriftstørrelse (18 pkt. eller mere), Sans Serif-skrifttyper og tilstrækkelige blanktegn.

Personer med ordblindhed kan føle, at ordene springer rundt på siden, eller at tekst flyder sammen (en linje med tekst trykkes sammen med linjen under den). Teksten kan også flettes eller forvrænges på anden vis.

Hvis du vil reducere belastningen ved at læse, kan du for eksempel:

 • Bruge velkendte sans serif-skrifttyper, såsom Arial eller Calibri.

 • Undgå at bruge udelukkende store bogstaver og overdreven brug af kursiv eller understreget tekst.

 • Indsætte tilstrækkelige mellemrum mellem linjer og afsnit.

 • Venstrejustere dine afsnit i stedet for at bruge lige margener. Dette hjælper med at undgå store mellemrum mellem ord. Store mellemrum kan skabe en visuel effekt af en strøm af blanktegn, der flyder ned gennem afsnittet.

Brug et handicapvenligt tekstformat

Brug passende tekstafstand

Brug indbyggede overskrifter og typografier.

Du kan gøre det nemmere for skærmlæsere at læse din mail ved at bruge en logisk overskriftsrækkefølge og de indbyggede formateringsværktøjer i OneNote.

Organiser for eksempel overskrifterne i den angivne logiske rækkefølge. Brug f.eks. Overskrift 1, Overskrift 2 og derefter Overskrift 3 i stedet for Overskrift 3, Overskrift 1 og derefter Overskrift 2. Organiser også oplysningerne i dine noter i små dele. Ideelt set bør hver overskrift kun indeholde et par afsnit.

Anvend indbyggede overskriftstypografier

Brug opstillinger med punkttegn

Brug sorterede lister

Brug Tilgængelighedskontrol til at finde overskrifter, der ikke er i en logisk rækkefølge.

Brug en enkel tabelstruktur, og angiv kolonneoverskrift.

Skærmlæsere holder styr på deres placering i en tabel ved at tælle tabelceller. Hvis en celle er indlejret i en anden tabel, eller hvis en celle er flettet eller opdelt, kan skærmlæseren ikke tælle korrekt og kan ikke give nyttige oplysninger om tabellen efter den pågældende celle. Tomme celler i en tabel kan også få en person med en skærmlæser til at tro, at der ikke er mere i tabellen.

For at sikre, at tabeller ikke indeholder opdelte celler, flettede celler, indlejrede tabeller eller helt tomme rækker eller kolonner, skal du bruge Tilgængelighedskontrol.

Føje alternativ tekst til billeder

Føj alternativ tekst til f.eks. fotos, grafik, clipart og skærmbilleder, så skærmlæsere kan læse beskrivelsen af billedet.

 1. Højreklik på billedet i din notesbog, og vælg Alternativ tekst....

 2. Skriv en titel og en beskrivelse i felterne. Hold det kort. Start med de vigtigste oplysninger, og forsøg at formidle indholdet og funktionaliteten af billedet. Når du er klar, skal du klikke på OK.

  Tip: Udfyld både feltet Titel og Beskrivelse, da det kan variere, hvordan disse oplysninger læses af forskellige skærmlæsere.

  Dialogboksen Alt tekst til Mac Sierra.

Gør links og tabeller handicapvenlige

I følgende procedurer beskrives det, hvordan du gør links og tekst i dine OneNote-notesbøger mere handicapvenlige.

Føj beskrivende tekst til links

Føj et beskrivende link til din tekst, der fortæller brugeren, hvad der ligger bag linket.

 1. Markér den del af teksten, som du vil føje linket til.

 2. Klik på Link på båndet i menuen Indsæt.

 3. Den markerede tekst vises i feltet Tekst, der skal vises. Dette er teksten i linket. Du kan ændre den, hvis du vil.

  Tip: Undgå at bruge "Klik her" eller lignende udtryk, der ikke giver nogen beskrivelse. Teksten i linket skal beskrive destinationssiden præcist, men kortfattet.

 4. Tilføj linkets URL til feltet Adresse. Du kan kopiere og indsætte adressen fra den oprindelige placering.

  Dialogboksen hyperlink på Mac.
 5. Klik på OK.

Omdøb sektionsfaner

Beskrivende sektionsfaner med korrekte titler hjælper brugerne med at finde den rigtige sektion.

 1. Højreklik på den fane, du vil redigere, i en notesbog, og vælg Omdøb.

 2. Skriv det nye navn.

  Sektionen genvejsmenuen med sektionen Omdøb fremhævet.

Slet sektionsfaner

Du kan hjælpe skærmlæsere og brugere med hurtigt at finde relevante oplysninger ved at fjerne ubrugte sektionsfaner, der ikke indeholder nogle oplysninger.

 1. Højreklik på den fane, du vil redigere, i en notesbog, og vælg Slet sektion.

  Sektionen genvejsmenu på Mac med Slet sektionen fremhævet.
 2. Klik på Ja i bekræftelsesdialogboksen.

Brug et handicapvenligt tekstformat

Du kan forbedre din tekstformatering ved at vælge en almindelig sans serif-skrifttype, bruge en større skriftstørrelse, justere teksten til venstre og undgå overdreven brug af blokbogstaver og kursiv.

 1. Markér det stykke tekst, du vil formatere.

 2. I menuen Hjem kan du eksempelvis vælge en større skriftstørrelse og en sans serif-skrifttype. Du kan også bruge andre formateringsindstillinger, f.eks. fed tekst for at fremhæve.

Brug en handicapvenlig tekstfarve

For at sikre, at teksten vises tydeligt i tilstand med stor kontrast, kan du bruge indstillingen Automatisk til skriftfarver.

 1. Markér teksten.

 2. Klik på den nedadvendte pil ud for Skriftfarve i menuen Hjem, og klik på Automatisk.

  Skriftfarve rullemenu i OneNote til Mac.

Anvend indbyggede overskriftstypografier

Du kan bruge de indbyggede overskriftstypografier til at lave en disposition for siderne i notesbogen til skærmlæsere. Skærmlæsere fortolker ikke et stykke tekst med stor og fed skrifttype som en overskrift, medmindre de indbyggede typografier er anvendt.

 1. Markér teksten til overskriften.

 2. Vælg en overskriftstypografi i menuen Hjem, f.eks. Overskrift 2.

  Overskrift typografi i menuen i OneNote til Mac,

Brug opstillinger med punkttegn

Når det er muligt, kan du inddele teksten i punkttegn for at forbedre læsbarheden og navigationen.

 1. Placer markøren der, hvor du vil tilføje listen i notesbogen, eller markér den del af en tekst, der skal medtages på listen.

 2. Klik på ikonet Punkttegn i menuen Hjem.

 3. Hvis du vil ændre punkttegnstypen, skal du klikke på den nedadvendte pil ud for ikonet Punkttegn.

 4. Hvis det er nødvendigt, kan du skrive listeelementerne.

  Opstilling med punkttegn rullelistemenu på Mac.

  Tip: Brug et punktum eller komma efter hvert element på listen for at få skærmlæseren til at holde en pause.

Bruge sorterede lister

Når det er muligt, kan du bruge lister med tal eller bogstaver, da de er nemmere at følge end en fortløbende tekstblok.

 1. Placer markøren der, hvor du vil tilføje listen i notesbogen, eller markér den del af en tekst, der skal medtages på listen.

 2. Klik på ikonet Nummerering i menuen Hjem.

 3. Hvis du vil ændre nummereringstypen, skal du klikke på den nedadvendte pil ud for ikonet Nummerering.

  Nummereret liste rulleliste-menu på Mac.
 4. Hvis det er nødvendigt, kan du skrive listeelementerne.

Brug en passende tekstafstand

Forøg eller formindsk mellemrum mellem sætninger og afsnit for at forbedre læsbarheden.

 1. Markér den del af teksten, som du vil ændre.

 2. Klik på ikonet Afsnitsjustering i menuen Hjem.

 3. Klik på den justering, du vil bruge.

  Afsnitjusteringsrulleliste menuen på Mac.

Se også

Bemærk: Dette emne forudsætter, at du bruger en iPhone. Nogle former for navigation og nogle bevægelser kan være anderledes for en iPad.

Tabellen nedenfor indeholder de bedste fremgangsmåder i OneNote til iOS til oprettelse af notesbøger, der er tilgængelige for alle personer.

Hvad kan du afhjælpe

Hvorfor skal det afhjælpes

Sådan afhjælper du det

Medtag alternativ tekst i alle visuelle elementer.

Alternativ tekst gør det nemmere for personer, der ikke kan se skærmbilledet, at forstå, hvad der er det vigtigste på billeder og i andre visuelle elementer, f.eks. clipart, SmartArt-grafik og figurer.

Undgå at bruge tekst i billeder som den eneste måde at formidle vigtige oplysninger på. Hvis det er nødvendigt at bruge et billede med tekst, skal du gentage denne tekst i brødteksten. I alternativ tekst skal du kort beskrive billedet og dets formål.

Føj alternativ tekst til billeder

Føj en beskrivende tekst til links

Personer, der bruger skærmlæsere, scanner sommetider en liste over links. Links skal formidle klare og nøjagtige oplysninger om destinationen. I stedet for at oprette et link fra teksten "Klik her" kan du for eksempel medtage destinationssidens fulde titel.

Føj beskrivende tekst til links

Giv alle sektioner i notesbøger unikke navne, og fjern tomme sektioner.

Skærmlæsere læser sektionsfaner, som giver oplysninger om, hvad der er i noten. Det gør det nemmere at forstå indholdet i en notesbog og navigere gennem den.

Omdøb sektionsfaner

Slet sektionsfaner

Kontrollér, at farver ikke er den eneste metode til at formidle oplysninger.

Personer der har nedsat syn, er blinde eller farveblinde kan muligvis gå glip af betydningen, som angives med bestemte farver.

Du kan også undgå dette ved at formidle information på andre måder, f.eks. ved at bruge fed skrift. Føj f.eks. en understregning til farvekodet hyperlinktekst, så man ved, at teksten er et link – også hvis man ikke kan se farven.

Brug et handicapvenligt tekstformat

Undgå overdreven brug af forskellige tekstformateringstypografier.

Personer med ordblindhed kan føle, at ordene flytter rund på siden, eller at tekst flyder sammen (en linje med tekst trykkes sammen med linjen under den). Teksten kan også flettes eller forvrænges på anden vis.

Hvis du vil reducere belastningen ved at læse, kan du for eksempel:

 • Undgå at bruge udelukkende store bogstaver og overdreven brug af kursiv eller understreget tekst.

 • Venstrejustere dine afsnit i stedet for at bruge lige margener. Dette hjælper med at undgå store mellemrum mellem ord. Store mellemrum kan skabe en visuel effekt af en strøm af blanktegn, der flyder ned gennem afsnittet.

Brug et handicapvenligt tekstformat

Brug passende tekstafstand

Brug de indbyggede formateringsværktøjer.

Du kan gøre det nemmere for skærmlæsere, at læse din mail ved at bruge de indbyggede formateringsværktøjer i OneNote til iOS.

Organiser oplysningerne i dine noter i små logiske dele. Du kan bruge opstillinger med punkttegn til de elementer, der ikke behøver at være i nogen bestemt rækkefølge. Brug sorterede lister for elementer, der skal være i en bestemt rækkefølge.

Brug opstillinger med punkttegn

Brug sorterede lister

Føje alternativ tekst til billeder

Føj alternativ tekst til f.eks. fotos, grafik, clipart og skærmbilleder, så skærmlæsere kan læse en beskrivelse af billedet.

 1. Tryk og hold på billedet i din notesbog, stryg mod venstre i genvejsmenuen, og tryk på Alternativ tekst.

 2. Skriv en titel og en beskrivelse i felterne. Hold det kort, start med de vigtigste oplysninger, og forsøg at formidle indholdet og funktionaliteten af billedet. Når du er klar, skal du trykke på Udført.

  Tip: Udfyld både feltet TITEL og BESKRIVELSE, da det kan variere, hvordan disse oplysninger læses af forskellige skærmlæsere.

  Dialogboksent Alternativ tekst på iPhone.

Gør links og tabeller handicapvenlige

I følgende procedurer beskrives det, hvordan du gør links og tekst i dine OneNote til iOS-notesbøger mere handicapvenlige.

Føj beskrivende tekst til links

Føj et hyperlink til et beskrivende tekststykke, der fortæller brugerne, hvad der ligger bag linket.

 1. Markér den del af teksten, som du vil føje linket til.

 2. Stryg til venstre på menulinjen, og tryk på knappen indsæt link.

  Linkknap på menulinjen på iPhone.
 3. Den markerede tekst vises i feltet TEKST DER VISES. Dette er teksten i linket. Du kan ændre den, hvis du vil.

  Tip: Undgå at bruge "Klik her" eller lignende udtryk, der ikke giver nogen beskrivelse. Teksten i linket skal beskrive destinationssiden præcist, men kortfattet.

 4. Indtast linkets URL i feltet ADRESSE.

  Tip: Du kan også kopiere og indsætte adressen.

 5. Tryk på Færdig.

  Dialogboksen hyperlink på iPhone.

Omdøb sektionsfaner

Beskrivende sektionsfaner med korrekte titler hjælper brugerne med at finde den rigtige sektion.

 1. Når du er i en notesbog, så tryk og hold på den sektion du vil omdøbe, og tryk på knappen omdøb i menulinjen.

  Omdøb tekst-knap på menulinjen på iPhone.
 2. Skriv det nye navn, og tryk på Udfør.

Slet sektionsfaner

Du kan hjælpe skærmlæsere og brugere med hurtigt at finde relevante oplysninger ved at fjerne ubrugte sektionsfaner, der ikke indeholder nogle oplysninger.

 1. Når du er i en notesbog, så tryk og hold på den sektion du vil fjerne, og tryk på knappen fjern i menulinjen.

  Fjern sektion-knap på menulinjen på iPhone.
 2. Klik på Slet i bekræftelsesdialogboksen.

Brug et handicapvenligt tekstformat

Du kan forbedre din tekstformatering ved at vælge en almindelig sans serif-skrifttype, bruge en større skriftstørrelse, justere teksten til venstre og undgå overdreven brug af blokbogstaver og kursiv.

Anvend tekstformatering

 1. Markér det stykke tekst, du vil formatere.

 2. Du kan for eksempel vælge fed, kursiv eller understregning for at fremhæve på menulinjen. Tryk på den indstilling, du vil markere.

  Fed tekst-knap på menulinjen på iPhone.

Ret skrifttypen og skriftstørrelsen

 1. Tryk på ikonet indstillinger når du er i Notesbøger.

  Indstillinger-knap i Notesbøger på iPhone.
 2. Tryk på Rediger & vis i Indstillinger.

 3. Vælg en større skriftstørrelse og en skrifttype, der er sans serif.

  Skift skrifttype- og størrelsesindstillinger i indstillingerne på iPhone.

Brug opstillinger med punkttegn

Når det er relevant, kan du inddele løbende tekst i punkttegn for at forbedre læsbarheden og navigationen.

 1. Placer markøren der, hvor du vil tilføje listen i notesbogen, eller markér den del af en tekst, der skal medtages på listen.

 2. Tryk på knappen til punktopstilling på menulinjen.

  Sorteret liste-knap på menulinjen på iPhone.
 3. Hvis det er nødvendigt, kan du skrive listeelementerne.

  Tip: Brug et punktum eller komma efter hvert element på listen for at få skærmlæseren til at holde en pause.

Bruge sorterede lister

Brug en opstilling med tal/bogstaver til en rækkefølge, da det er nemmere at følge end en fortløbende tekstblok.

 1. Placer markøren der, hvor du vil tilføje listen i notesbogen, eller markér den del af en tekst, der skal medtages på listen.

 2. Tryk på knappen til nummerering på menulinjen.

  Sorteret listeknap på menulinjen i iPhone.
 3. Hvis det er nødvendigt, kan du skrive listeelementerne.

Brug en passende tekstafstand

Juster dine afsnit til venstre, for at undgå store mellemrum mellem ord.

 1. Markér den del af teksten, som du vil ændre.

 2. Tryk på knappen venstrejustering i menulinjen.

  Venstrejustérknap på menulinjen på iPhone.

Se også

Tabellen nedenfor indeholder de bedste fremgangsmåder i OneNote til Windows 10 til oprettelse af notesbøger, der er tilgængelige for alle personer.

Hvad kan du afhjælpe

Hvorfor skal det afhjælpes

Sådan afhjælper du det

Medtag alternativ tekst i alle visuelle elementer.

Alternativ tekst gør det nemmere for personer, der ikke kan se skærmbilledet, at forstå, hvad der er det vigtigste på billeder og i andre visuelle elementer, f.eks. clipart, SmartArt-grafik og figurer.

Undgå at bruge tekst i billeder som den eneste måde at formidle vigtige oplysninger på. Hvis det er nødvendigt at bruge et billede med tekst, skal du gentage denne tekst i brødteksten. I alternativ tekst skal du kort beskrive billedet og dets formål.

Føj alternativ tekst til billeder

Føj en beskrivende tekst til links

Personer, der bruger skærmlæsere, scanner sommetider en liste over links. Links skal formidle klare og nøjagtige oplysninger om destinationen. I stedet for at oprette et link fra teksten "Klik her" kan du for eksempel medtage destinationssidens fulde titel.

Tilføj beskrivende tekst til links

Giv alle sektioner i notesbøger unikke navne, og fjern tomme sektioner.

Skærmlæsere læser sektionsfaner, som giver oplysninger om, hvad der er i noten. Det gør det nemmere at forstå indholdet i en notesbog og navigere gennem den.

Omdøb sektionsfaner

Slet sektionsfaner

Kontrollér, at farver ikke er den eneste metode til at formidle oplysninger.

Personer der har nedsat syn, er blinde eller farveblinde kan muligvis gå glip af betydningen, som angives med bestemte farver.

Kontrollér, at du ikke kun bruger farver til at angive betydning. Opret tekst, der duplikerer betydningen af farven eller andre sensoriske karakteristika.

Du kan også undgå dette ved at formidle information på andre måder, f.eks. ved at bruge fed skrift. Føj f.eks. en understregning til farvekodet hyperlinktekst, så man ved, at teksten er et link – også hvis man ikke kan se farven.

Brug et handicapvenligt tekstformat

Undgå overdreven brug af forskellige tekstformateringstypografier.

Personer med ordblindhed kan føle, at ordene flytter rund på siden, eller at tekst flyder sammen (en linje med tekst trykkes sammen med linjen under den). Teksten kan også flettes eller forvrænges på anden vis.

Hvis du vil reducere belastningen ved at læse, kan du for eksempel:

 • Undgå at bruge udelukkende store bogstaver og overdreven brug af kursiv eller understreget tekst.

 • Venstrejustere dine afsnit i stedet for at bruge lige margener. Dette hjælper med at undgå store mellemrum mellem ord. Store mellemrum kan skabe en visuel effekt af en strøm af blanktegn, der flyder ned gennem afsnittet.

Brug et handicapvenligt tekstformat

Brug de indbyggede formateringsværktøjer.

Du kan gøre det nemmere for skærmlæsere at læse din mail ved at bruge de indbyggede formateringsværktøjer i OneNote.

Organiser oplysningerne i dine noter i små logiske dele. Du kan bruge opstillinger med punkttegn til de elementer, der ikke behøver at være i nogen bestemt rækkefølge. Brug sorterede lister for elementer, der skal være i en bestemt rækkefølge.

Brug opstillinger med punkttegn

Brug sorterede lister

Føje alternativ tekst til billeder

Føj alternativ tekst til f.eks. fotos, grafik, clipart og skærmbilleder, så skærmlæsere kan læse en beskrivelse af billedet.

 1. Højreklik på billedet i din notesbog, og klik på Billede > Alternativ tekst.

 2. Skriv en titel og en beskrivelse i felterne. Hold det kort. Start med de vigtigste oplysninger, og forsøg at formidle indholdet og funktionaliteten af billedet. Når du er klar, skal du klikke på Udført.

  Tip: Udfyld både feltet Titel og Beskrivelse, da det kan variere, hvordan disse oplysninger læses af forskellige skærmlæsere.

  Dialogboksen Alternativ tekst til tilføjelse af alternativ tekst i OneNote til Windows 10.

Gør links og tabeller handicapvenlige

I følgende procedurer beskrives det, hvordan du gør links og tekst i dine OneNote-notesbøger mere handicapvenlige.

Føj beskrivende tekst til links

Føj et hyperlink til et beskrivende tekststykke, der fortæller brugerne, hvad der ligger bag linket.

 1. Markér den del af teksten, som du vil føje linket til.

 2. Klik på Link på båndet i menuen Indsæt.

 3. Den markerede tekst vises i feltet Tekst, der skal vises. Dette er teksten i linket. Du kan ændre den, hvis du vil.

  Tip: Undgå at bruge "Klik her" eller lignende udtryk, der ikke giver nogen beskrivelse. Teksten i linket skal beskrive destinationssiden præcist, men kortfattet.

 4. Indtast linkets URL i feltet Adresse.

  Tip: Du kan også kopiere og indsætte adressen.

 5. Klik på Indsæt.

  Skærmbillede af dialogboksen til tilføjelse af et hypertekst-link i OneNote til Windows 10.

Omdøb sektionsfaner

Beskrivende sektionsfaner med korrekte titler hjælper brugerne med at finde den rigtige sektion.

 1. Højreklik på den sektionsfane, du vil redigere, i en notesbog, og vælg Omdøb sektion.

  Skærmbillede af genvejsmenuen til omdøbning en sektionsfane i OneNote til Windows 10.
 2. Skriv det nye navn, og tryk på Enter.

Slet sektionsfaner

Du kan hjælpe skærmlæsere og brugere med hurtigt at finde relevante oplysninger ved at fjerne ubrugte sektionsfaner, der ikke indeholder nogle oplysninger.

 1. Højreklik på den fane, du vil redigere, i en notesbog, og vælg Slet sektion.

  Skærmbillede af genvejsmenuen til sletning af en sektionsfane i OneNote til Windows 10.
 2. Klik på Slet sektion i bekræftelsesdialogboksen.

Brug et handicapvenligt tekstformat

Du kan forbedre din tekstformatering ved at vælge en almindelig sans serif-skrifttype, bruge en større skriftstørrelse, justere teksten til venstre og undgå overdreven brug af blokbogstaver og kursiv.

 1. Markér det stykke tekst, du vil formatere.

 2. I menuen Hjem kan du eksempelvis vælge en større skriftstørrelse og en sans serif-skrifttype. Du kan også bruge andre formateringsindstillinger, f.eks. fed tekst for at fremhæve.

  Tekstformatering-knapper på menubåndet Hjem i OneNote til Windows 10.

Brug opstillinger med punkttegn

Når det er relevant, kan du inddele løbende tekst i punkttegn for at forbedre læsbarheden og navigationen.

 1. Placer markøren der, hvor du vil tilføje listen i notesbogen, eller markér den del af en tekst, der skal medtages på listen.

 2. Klik på ikonet Punktopstilling på menuen Hjem.

  Valgt opstilling med punkttegn-knap på menubåndet Hjem i OneNote til Windows 10.
 3. Hvis det er nødvendigt, kan du skrive listeelementerne.

  Tip: Brug et punktum eller komma efter hvert element på listen for at få skærmlæseren til at holde en pause.

Bruge sorterede lister

Brug en opstilling med tal/bogstaver til en rækkefølge, da det er nemmere at følge end en fortløbende tekstblok.

 1. Placer markøren der, hvor du vil tilføje listen i notesbogen, eller markér den del af en tekst, der skal medtages på listen.

 2. Klik på ikonet Nummerering på menuen Hjem, og vælg en typografi.

  Opstilling med tal/bogstaver-knapper på menubåndet Hjem i OneNote til Windows 10.
 3. Hvis det er nødvendigt, kan du skrive listeelementerne.

Se også

Gør dine Word-dokumenter handicapvenlige

Gør din Outlook-mail handicapvenlig

Tabellen nedenfor indeholder de bedste fremgangsmåder til oprettelse af OneNote Online-notesbøger, der er tilgængelige for personer med handicap.

Hvad kan du afhjælpe

Hvorfor skal det afhjælpes

Sådan afhjælper du det

Medtag alternativ tekst i alle visuelle elementer.

Alternativ tekst gør det nemmere for personer, der ikke kan se skærmbilledet, at forstå, hvad der er det vigtigste på billeder og i andre visuelle elementer, f.eks. clipart, SmartArt-grafik og figurer.

Undgå at bruge tekst i billeder som den eneste måde at formidle vigtige oplysninger på. Hvis det er nødvendigt at bruge et billede med tekst, skal du gentage denne tekst i brødteksten. I alternativ tekst skal du kort beskrive billedet og dets formål.

Føj alternativ tekst til billeder

Føj en beskrivende tekst til links

Personer, der bruger skærmlæsere, scanner sommetider en liste over links. Links skal formidle klare og nøjagtige oplysninger om destinationen. I stedet for at oprette et link fra teksten "Klik her" kan du for eksempel medtage destinationssidens fulde titel.

Føj beskrivende tekst til links

Giv alle sektioner i notesbøger unikke navne, og fjern tomme sektioner.

Skærmlæsere læser sektionsfaner, som giver oplysninger om, hvad der er i noten. Det gør det nemmere at forstå indholdet i en notesbog og navigere gennem den.

Omdøb sektionsfaner

Slet sektionsfaner

Kontrollér, at farver ikke er den eneste metode til at formidle oplysninger.

Personer der har nedsat syn, er blinde eller farveblinde kan muligvis gå glip af betydningen, som angives med bestemte farver.

Kontrollér, at du ikke kun bruger farver til at angive betydning. Opret tekst, der duplikerer betydningen af farven eller andre sensoriske karakteristika.

Du kan undgå dette ved at formidle information på andre måder, f.eks. ved at bruge fed skrift eller en større skrifttype. Føj f.eks. en understregning til farvekodet linktekst, så man ved, at teksten er et link – også hvis man ikke kan se farven.

Brug et handicapvenligt tekstformat

Brug tilstrækkelig kontrast til tekst og baggrundsfarver.

Teksten i dine notesbøger bør kunne læses i tilstand med stor kontrast, så alle kan se den tydeligt, også personer med synshandicap.

Brug for eksempel lyse farver eller farveskemaer med høj kontrast i hver sin ende af farvespektret. Hvide og sorte skemaer gør det nemmere for personer, der er farveblinde, at skelne mellem tekst og figurer.

Brug en handicapvenlig tekstfarve

Brug en større skriftstørrelse (18 pkt. eller mere), Sans Serif-skrifttyper og tilstrækkelige blanktegn.

Personer med ordblindhed kan føle, at ordene springer rundt på siden, eller at tekst flyder sammen (en linje med tekst trykkes sammen med linjen under den). Teksten kan også flettes eller forvrænges på anden vis.

Hvis du vil reducere belastningen ved at læse, kan du for eksempel:

 • Bruge velkendte sans serif-skrifttyper, såsom Arial eller Calibri.

 • Undgå at bruge udelukkende store bogstaver og overdreven brug af kursiv eller understreget tekst.

 • Indsætte tilstrækkelige mellemrum mellem linjer og afsnit.

 • Venstrejustere dine afsnit i stedet for at bruge lige margener. Dette hjælper med at undgå store mellemrum mellem ord. Store mellemrum kan skabe en visuel effekt af en strøm af blanktegn, der flyder ned gennem afsnittet.

Brug et handicapvenligt tekstformat

Brug en passende tekstafstand

Brug indbyggede overskrifter og typografier.

Du kan gøre det nemmere for skærmlæsere at læse din mail ved at bruge en logisk overskriftsrækkefølge og de indbyggede formateringsværktøjer i OneNote Online.

Organiser for eksempel overskrifterne i den angivne logiske rækkefølge. Brug f.eks. Overskrift 1, Overskrift 2 og derefter Overskrift 3 i stedet for Overskrift 3, Overskrift 1 og derefter Overskrift 2. Organiser også oplysningerne i dine noter i små dele. Ideelt set bør hver overskrift kun indeholde et par afsnit.

Anvend indbyggede overskriftstypografier

Brug opstillinger med punkttegn

Brug sorterede lister

Brug Tilgængelighedskontrol til at finde overskrifter, der ikke er i en logisk rækkefølge.

Brug en enkel tabelstruktur, og angiv kolonneoverskrift.

Skærmlæsere holder styr på deres placering i en tabel ved at tælle tabelceller. Hvis en celle er indlejret i en anden tabel, eller hvis en celle er flettet eller opdelt, kan skærmlæseren ikke tælle korrekt og kan ikke give nyttige oplysninger om tabellen efter den pågældende celle. Tomme celler i en tabel kan også få en person med en skærmlæser til at tro, at der ikke er mere i tabellen.

For at sikre, at tabeller ikke indeholder opdelte celler, flettede celler, indlejrede tabeller eller helt tomme rækker eller kolonner, skal du bruge Tilgængelighedskontrol.

Føje alternativ tekst til billeder

Føj alternativ tekst til f.eks. fotos, grafik, clipart og skærmbilleder, så skærmlæsere kan læse beskrivelsen af billedet.

 1. Højreklik på billedet i din notesbog, og vælg Alternativ tekst....

 2. Skriv en titel og en beskrivelse i felterne. Hold det kort. Start med de vigtigste oplysninger, og forsøg at formidle indholdet og funktionaliteten af billedet. Når du er klar, skal du klikke på OK.

  Dialogboksen alternativ tekst til OneNote Online.

Gør links og tabeller handicapvenlige

I følgende procedurer beskrives det, hvordan du gør links og tekst i dine OneNote Online-notesbøger mere handicapvenlige.

Føj beskrivende tekst til links

Føj et beskrivende link til din tekst, der fortæller brugeren, hvad der ligger bag linket.

 1. Markér den del af teksten, som du vil føje linket til.

 2. Klik på Link på båndet i menuen Indsæt.

 3. Den markerede tekst vises i feltet Tekst der vises. Dette er teksten i hyperlinket. Du kan ændre den, hvis du vil.

  Tip: Undgå at bruge "Klik her" eller lignende udtryk, der ikke giver nogen beskrivelse. Teksten i linket skal beskrive destinationssiden præcist, men kortfattet.

 4. Tilføj linkets URL til feltet Adresse.

  Dialogboksen Hyperlink til OneNote Online.
 5. Klik på Indsæt.

Omdøb sektionsfaner

Beskrivende sektionsfaner med korrekte titler hjælper brugerne med at finde den rigtige sektion.

 1. Højreklik på den fane, du vil redigere, i en notesbog, og vælg Omdøb.

 2. Skriv det nye navn.

  Funktionen Omdøb sektion i OneNote Online.

Slet sektionsfaner

Du kan hjælpe skærmlæsere og brugere med hurtigt at finde relevante oplysninger ved at fjerne ubrugte sektionsfaner, der ikke indeholder nogle oplysninger.

 1. Højreklik på den fane, du vil redigere i en notesbog, og vælg Slet....

  Slet sektion-menuindstilling i OneNote Online.
 2. Klik på Ja i bekræftelsesdialogboksen.

Brug et handicapvenligt tekstformat

Du kan forbedre din tekstformatering ved at vælge en almindelig sans serif-skrifttype, bruge en større skriftstørrelse, justere teksten til venstre og undgå overdreven brug af blokbogstaver og kursiv.

 1. Markér det stykke tekst, du vil formatere.

 2. I menuen Hjem kan du eksempelvis vælge en større skriftstørrelse og en sans serif-skrifttype. Du kan også bruge andre formateringsindstillinger, f.eks. fed tekst for at fremhæve.

Brug en handicapvenlig tekstfarve

For at sikre, at teksten vises tydeligt i tilstand med stor kontrast, kan du bruge indstillingen Automatisk til skriftfarver.

 1. Markér teksten.

 2. Klik på den nedadvendte pil ud for Skriftfarve i menuen Hjem, og klik på Automatisk.

  Skriftfarve i menuindstillinger i OneNote Online.

Anvend indbyggede overskriftstypografier

Du kan bruge de indbyggede overskriftstypografier til at lave en disposition for siderne i notesbogen til skærmlæsere. Skærmlæsere fortolker ikke et stykke tekst med stor og fed skrifttype som en overskrift, medmindre de indbyggede typografier er anvendt.

 1. Markér teksten til overskriften.

 2. Vælg en overskriftstypografi i menuen Hjem, f.eks. Overskrift 2.

  Indstillinger for overskrift typografier i OneNote Online.

Brug opstillinger med punkttegn

Når det er muligt, kan du inddele teksten i punkttegn for at forbedre læsbarheden og navigationen.

 1. Placer markøren der, hvor du vil tilføje listen i notesbogen, eller markér den del af en tekst, der skal medtages på listen.

 2. Klik på ikonet Punkttegn i menuen Hjem.

 3. Hvis du vil ændre punkttegnstypen, skal du klikke på den nedadvendte pil ud for ikonet Punkttegn.

  Opstilling med punkttegn-menu i OneNote Online.
 4. Hvis det er nødvendigt, kan du skrive listeelementerne.

  Tip: Brug et punktum eller komma efter hvert element på listen for at få skærmlæseren til at holde en pause.

Bruge sorterede lister

Når det er muligt, kan du bruge lister med tal eller bogstaver, da de er nemmere at følge end en fortløbende tekstblok.

 1. Placer markøren der, hvor du vil tilføje listen i notesbogen, eller markér den del af en tekst, der skal medtages på listen.

 2. Klik på ikonet Nummerering i menuen Hjem.

 3. Hvis du vil ændre nummereringstypen, skal du klikke på den nedadvendte pil ud for ikonet Nummerering.

  Nummereret liste-menuindstillinger i OneNote Online.
 4. Hvis det er nødvendigt, kan du skrive listeelementerne.

Brug en passende tekstafstand

Forøg eller formindsk mellemrum mellem sætninger og afsnit for at forbedre læsbarheden.

 1. Markér den del af teksten, som du vil ændre.

 2. Klik på ikonet Afsnitsjustering i menuen Hjem.

 3. Vælg den indstilling, du vil bruge.

  Menuindstillinger til justering af afsnit i OneNote Online.

Se også

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft wants to provide the best possible experience for all our customers. If you have a disability or questions related to accessibility, please contact the Microsoft Disability Answer Desk for technical assistance. The Disability Answer Desk support team is trained in using many popular assistive technologies and can offer assistance in English, Spanish, French, and American Sign Language. Please go to the Microsoft Disability Answer Desk site to find out the contact details for your region.

If you are a government, commercial, or enterprise user, please contact the enterprise Disability Answer Desk.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×