Funktionerne Var og VarP

Returnerer skøn over varians for en population eller et populationseksempel, der repræsenteres ved et sæt værdier, som et bestemt felt i en forespørgsel indeholder.

Syntaks

Var( udtryk )

VarP( udtryk )

Pladsholderen udtryk repræsenteres ved et strengudtryk, der angiver det felt, som indeholder de numeriske data, du vil evaluere, eller et udtryk, der udfører en beregning ved hjælp af dataene i det pågældende felt. Operanderne i udtryk kan indeholde navnet på et tabelfelt, en konstant eller en funktion (som kan være indbygget eller brugerdefineret, men ikke en af de andre SQL-aggregatfunktioner).

Bemærkninger

Funktionen VarP evaluerer en population, og funktionen Var evaluerer et populationseksempel.

Hvis den underliggende forespørgsel indeholder færre end to poster, returnerer funktionerne Var og VarP en Null-værdi, som angiver, at der ikke kan beregnes en varians.

Du kan bruge funktionerne Var og VarP i et forespørgselsudtryk eller i en SQL-streng/erklæring.Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×