Funktionerne StDev og StDevP

Returnerer skøn over standardafvigelse for en population eller et populationseksempel, der repræsenteres ved et sæt værdier, som et bestemt felt i en forespørgsel indeholder.

Syntaks

StDev( udtryk )

StDevP( udtryk )

Pladsholderen udtryk repræsenteres ved et strengudtryk, der angiver det felt, som indeholder de numeriske data, du vil evaluere, eller et udtryk, der udfører en beregning ved hjælp af dataene i det pågældende felt. Operanderne i udtryk kan indeholde navnet på et tabelfelt, en konstant eller en funktion (som kan være indbygget eller brugerdefineret, men ikke en af de andre SQL-aggregatfunktioner).

Bemærkninger

Funktionen StDevP evaluerer en population, og funktionen StDev evaluerer et populationseksempel.

Hvis den underliggende forespørgsel indeholder mindre end to poster (eller ingen poster, hvis funktionen StDevP benyttes), returnerer disse funktioner en Null-værdi (som angiver, at standardafvigelsen ikke kan beregnes).

Du kan bruge funktionerne StDev og StDevP i et forespørgselsudtryk. Du kan også bruge udtrykket i SQL-egenskaben for et QueryDef-objekt, eller når du opretter et objekt af typen postsæt, der er baseret på en SQL-forespørgsel.Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×