Funktionerne First og Last

Returnerer en feltværdi fra den første eller sidste post i det resultatsæt, en forespørgsel har returneret.

Syntaks

First( udtryk )

Last( udtryk )

Pladsholderen udtryk repræsenterer et strengudtryk, der angiver det felt, som indeholder de data, du vil bruge, eller et udtryk, der udfører en beregning ved hjælp af dataene i det pågældende felt. Operander i udtryk kan omfatte navnet på et tabelfelt, en konstant eller en funktion (som kan være indbygget eller brugerdefineret, men ikke en af de andre SQL-aggregatfunktioner).

Bemærkninger

Disse funktioner returnerer blot værdien af et angivet felt i henholdsvis den første eller sidste post i det resultatsæt, en forespørgsel har returneret. Hvis forespørgslen ikke indeholder en ORDER BY-delsætning, vil værdierne, der returneres af disse funktioner, være vilkårlige, da posterne normalt ikke returneres i nogen bestemt rækkefølge.Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×