Funktionerne DFirst og DLast

Du kan bruge funktionerne DFirst og DLast til at returnere en tilfældig post fra et bestemt felt i en tabel eller en forespørgsel, hvis du bare har brug for en tilfældig værdi fra feltet. Brug funktionerne DFirst og DLast i en makro, et modul, et forespørgselsudtryk eller et beregnet kontrolelement i en formular eller en rapport.

Syntaks

DFirst(udtryk, domæne [, kriterier] )

DLast(udtryk, domæne [, kriterier] )

Funktionerne DFirst og DLast består af følgende argumenter:

Argument

Beskrivelse

udtryk

Påkrævet. Et udtryk, der identificerer det felt, hvorfra du vil finde den første eller den sidste værdi. Det kan enten være et strengudtryk, som identificerer et felt i en tabel eller en forespørgsel, eller et udtryk, der foretager en beregning på data i feltet. I udtryk kan du medtage navnet på et felt i en tabel, et kontrolelement i en formular, en konstant eller en funktion. Hvis udtryk omfatter en funktion, kan den enten være indbygget eller brugerdefineret, men ikke en anden domæne- eller SQL-aggregatfunktion.

domæne

Påkrævet. Et strengudtryk, der identificerer det sæt poster, som domænet består af.

kriterier

Valgfri. Et strengudtryk, der bruges til at begrænse det dataområde, som funktionen DFirst eller DLast udføres på. F.eks. svarer kriterier ofte til WHERE-delsætningen i et SQL-udtryk uden ordet WHERE. Hvis kriterier udelades, evaluerer funktionen DFirst og DLastudtryk i forhold til hele domænet. Alle de felter, som medtages i kriterier, skal også være felter i domæne. Hvis dette ikke er tilfældet, returnerer funktionen DFirst og DLast en Null-værdi.


Bemærkninger

Bemærk:  Hvis du vil returnere den første eller sidste post i et postsæt (et domæne), skal du oprette en forespørgsel, der enten er sorteret i stigende eller faldende rækkefølge, og indstille egenskaben FørsteVærdier til 1. Yderligere oplysninger finder du emnet for egenskaben FørsteVærdier. Fra et VBA-modul (Visual Basic for Applications) kan du også oprette et ADO-postsætobjekt og bruge metoden MoveFirst eller MoveLast til at returnere den første eller sidste post i et postsæt.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×