Funktioner til hjælp til handicappede i OneDrive

OneDrive omfatter handicapfunktioner, der gør det nemmere for brugere med funktionsnedsættelse, nedsat syn eller andre handicap at gemme og dele filer på tværs af enheder. Det betyder, at du kan bruge tastaturgenveje, en skærmlæser eller et værktøj til talegenkendelse, når du benytter OneDrive.

Bemærkninger: 

I dette emne

Udforsk brugergrænsefladen i OneDrive

Brugergrænsefladen for OneDrive findes i din webbrowser. I dette vindue vises OneDrive på titellinjen. På værktøjslinjen findes Office 365-appstarteren, der indeholder listen over Microsoft-tjenester og Office Online-programmer, bl.a. Mail (Outlook.com), Excel Online, OneNote og flere andre. På værktøjslinjen finder du også kommandoer til at hente meddelelser, administrere dine indstillinger, få hjælp og logge af.

Under værktøjslinjen findes en menulinje, der indeholder et søgefelt, visningsindstillinger og oplysningskommandoen. Når du arbejder med dine filer, kan menulinjen også indeholde flere kommandoer til at oprette eller uploade nye filer, åbne eller downloade en markeret fil eller sortere filer på forskellige måder. Hvis du vælger oplysningskommandoen, åbnes en oplysningsrude i højre side af hovedvinduet i OneDrive, hvor der vises oplysninger om den mappe eller fil, der er markeret.

Under menulinjen vises strukturen af mapper og filer, der er gemt i OneDrive. Hvis du arbejder på en bred skærm, vises en rude i venstre side med navigationsstrukturen, inklusive visningskategorierne for filer, de senest viste filer, billeder, delte filer og papirkurven. Hvis du arbejder med en lille skærm, er visningskategorierne tilgængelige i en menu med flere indstillinger på værktøjslinjen i stedet for i venstre rude. Hovedvinduets visning indeholder listen over mapper og filer for den valgte visningskategori.

Når du vælger en mappe i hovedvisningen, åbnes den pågældende mappe, og der vises en liste over dets underordnede mapper og filer. Når du dykker ned til et lavere niveau, ændres menuen, så den indeholder kommandoer som f.eks. at åbne, dele, downloade, flytte og kopiere markerede filer. De tilgængelige kommandoer ændrer sig afhængigt af, om der er markeret elementer eller ej, og i forhold til, hvilken elementtype der er markeret.

Når du vælger en fil, åbnes den i den aktuelle browserfane eller i en separat browserfane (f.eks. i Word Online eller Excel Online).

Start OneDrive

 1. Åbn din webbrowser.

 2. Hvis du ikke allerede har logget på din Office 365-konto (uanset om det er via din organisation eller din Microsoft-konto), skal du gå til https://portal.office.com. Log på din organisationskonto eller på Microsoft-konto.

 3. Tryk på tabulatortasten eller på Skift+tabulatortasten, indtil der er fokus på appstarteren. Tryk på Enter.

 4. Tryk på tabulatortasten, indtil du kan høre "Link, OneDrive." Tryk på Enter.

Brug af en skærmlæser og tastaturgenveje

OneDrive omfatter handicapvenlige navne, der kan læses af skærmlæsere, mens du arbejder i programmet. Du kan også bruge Windows Talegenkendelse eller et taleværktøj fra tredjepart til at styre OneDrive ved hjælp af stemmekommandoer.

Du kan bruge Oplæser, der er den indbyggede skærmlæser i Windows, eller en tredjepartsskærmlæser som f.eks. JAWS. Disse skærmlæsere konverterer tekst til tale og kan oplæse dine kommandoer, steder og indholdet i dit OneDrive-vindue.

 • Hvis du vil slå Oplæser til eller fra på en pc, skal du trykke på Windows-logotasten+Enter i Windows.

 • For at slå Oplæser til eller fra på en tablet skal du trykke på Windows-logoknappen+lydstyrke op.

 • Tryk på F5, hvis JAWS eller Oplæser ikke læser et nyåbnet vindue op. Når browservinduet opdateres, nulstilles fokus, og din skærmlæser læser vinduet op.

 • Hvis din skærmlæser stopper med at læse op, skal du trykke på Alt+tabulatortasten for at forlade det aktuelle vindue og derefter trykke på Alt+tabulatortasten igen for at vende tilbage. Dette nulstiller fokus på det aktuelle vindue for at få din skærmlæser til at læse vinduet korrekt.

Du kan finde flere oplysninger om Oplæser i afsnittet Få tekst læst højt af Oplæser. Du kan finde flere oplysninger om JAWS under Dokumentation til skærmlæseren JAWS.

Hvis du vil navigere i OneDrive og gennemgå grupperne af elementer på skærmen, skal du trykke på tabulatortasten (frem) eller Skift+Tab (tilbage). Hvis du vil markere et element, skal du trykke på Enter. Hvis du vil gennemse menuer og lister, skal du trykke på pil op eller pil ned og derefter foretage et valg ved at trykke på Enter. Tryk på Esc for at afslutte en menu eller en tilstand. Du kan få flere oplysninger under Tastaturgenveje for OneDrive.

Når du flytter rundt i områderne i OneDrive-vinduet, leverer din skærmlæser indeholder oplysninger om det område, som er i fokus, uanset om det er menulinjen (du hører "Søgefelt"), trævisningen (du hører enten "OneDrive" eller dit navn) eller hovedvisningen (du hører "Liste over mapper og filer").

Overfør en fil

Når du vil gemme en fil fra din enheds filsystem på OneDrive, skal du vælge placeringen i OneDrive og derefter uploade den.

 1. Mens OneDrive er åben, skal du trykke på tabulatortasten, indtil der er fokus på trævisningen. Du kan enten høre "OneDrive" eller dit navn.

 2. Tryk på pil ned eller pil op, indtil der er fokus på visningselementet Filer. Tryk på Enter. Sørg for, at der ikke er markeret noget på listen med mapper og filer.

 3. Tryk på tabulatortasten, indtil du kommer til menulinjen. Du kan høre "Ny". Tryk på højre piletast, indtil du hører "Upload". Tryk på Enter.

 4. I dialogboksen Vælg fil til overførsel kan du få adgang til trævisningen ved at trykke flere gange på tabulatortasten, indtil du hører "Trævisning." (I Oplæser kan du høre "Dokumenter".)

 5. Tryk på pil op eller pil ned for at markere den mappe, som filen er gemt i, og tryk derefter på Enter.

 6. Tryk én gang på tabulatortasten for at gå til listen med mapper og filer, og tryk derefter på pil ned eller pil op for at vælge den fil, du vil uploade.

  Tip: Du kan markere flere tilstødende filer ved at holde Skift nede, når du markerer den første fil, og derefter trykke på pil ned eller pil op, indtil du markerer den sidste fil. Alle filer mellem den første fil og den sidste fil markeres.

 7. Tryk på Enter. De(n) markerede fil(er) uploades til den placering, du har valgt i OneDrive, og du kan høre "Et element er uploadet til filer." (I Oplæser kan du høre "Upload".)

Download en fil

Hvis du vil kopiere en fil fra OneDrive til din enhed, skal du markere den i OneDrive og downloade den.

 1. Mens OneDrive er åben, skal du trykke på tabulatortasten, indtil der er fokus på trævisningen. Du kan enten høre "OneDrive" eller dit navn.

 2. Tryk på pil ned eller pil op, indtil der er fokus på visningselementet Filer. Tryk på Enter.

 3. Tryk på tabulatortasten, indtil der er fokus på listen med mapper og filer.

 4. Tryk på pil ned eller pil op, indtil den fil, du vil downloade, er markeret.

 5. Tryk to gange på Skift+tabulatortasten for at gå til menulinjen. Afhængigt af den markerede filtype kan du høre "Del" eller "Åbn". Tryk på højre piletast, indtil du hører "Download". Tryk på Enter.

 6. Hvis du kan høre en meddelelse, hvor du bliver bedt om at angive, om du vil downloade filen, skal du trykke på Alt+N og følge vejledningen for at gemme filen. Når du er færdig, kan du høre "Overførslen er fuldført." Fra denne meddelelse kan du gå til knapper, der kan bruges til at åbne den downloadede fil, åbne mappen eller få vist dine downloadede filer. Hvis du vil lukke meddelelsen, skal du trykke på Alt+N igen, trykke på tabulatortasten for at gå til knappen Luk og derefter trykke på Enter.

Søg efter en fil eller en mappe

 1. I OneDrive skal du trykke på tabulatortasten, indtil der er fokus på feltet Søg.

 2. Skriv hele eller en del af navnet på den fil eller mappe, du leder efter. Der åbnes en liste med søgeresultater, der opfylder dine kriterier.

 3. Tryk på pil ned eller pil op for at høre navnene på filerne eller mapperne i søgeresultaterne.

 4. Tryk på Enter for at åbne en mappe eller en fil på listen med søgeresultater. Hvis der åbnes en meddelelse, skal du trykke på Alt+N og derefter følge vejledningen for at åbne mappen eller filen.

Dele en fil eller en mappe

 1. Mens OneDrive er åben, skal du trykke på tabulatortasten, indtil der er fokus på trævisningen. Du kan enten høre "OneDrive" eller dit navn.

 2. Tryk på pil ned eller pil op, indtil mappen – f.eks. Filer, Seneste eller Delt med mig – med den fil eller mappe, du vil dele, er i fokus. Tryk på Enter.

 3. Tryk på tabulatortasten, indtil der er fokus på hovedvisningen, og du kan høre "Liste over mapper og filer."

 4. Tryk på pil ned eller pil op, indtil du markerer den fil eller den mappe, du vil dele. Du kan kun markere en enkelt fil eller mappe.

 5. Tryk to gange på Skift+tabulatortasten for at gå til menulinjen. Tryk om nødvendigt på højre piletast, indtil du hører "Del". Tryk på Enter.

 6. I dialogboksen Del skal du skrive mailadressen på den person, du vil dele elementet med.

 7. Tryk på tabulatortasten, indtil du kommer til knappen Kan redigere. Du kan vælge, om den person, du deler elementet med, kun skal kunne se filen, eller om personen også skal kunne redigere den, ved at trykke på pil ned.

 8. Tryk på tabulatortasten, indtil du kommer til tekstfeltet. Du kan eventuelt skrive en meddelelse til den person, du deler elementet med.

 9. Hvis du deler en fil, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du kommer til afkrydsningsfeltet Kræv logon, og derefter markere det eller fjerne markeringen af det. Hvis du deler en mappe, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du kommer til afkrydsningsfeltet Del alt i denne mappe, selv elementer med separate tilladelser, og derefter markere det eller fjerne markeringen af det.

 10. Tryk på tabulatortasten, indtil du kommer til afkrydsningsfeltet Send en invitation via mail. Derefter skal du markere det eller fjerne markeringen af det.

  Tip:  Disse afkrydsningsfelter er som standard markeret.

 11. Brug tabulatortasten til at komme til knappen Del, og tryk på Enter.

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående hjælp til handicappede, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×