Funktioner og værktøjslinjer i Visio

Funktionerne i Microsoft Office Visio er grupperet på værktøjslinjer efter den type opgave, der skal udføres med funktionerne.

Hvis du vil have vist formålet med en funktion eller en knap, skal du placere markøren over den på værktøjslinjen. Der vises et tip, som beskriver funktionen. Hvis der ikke vises et tip, skal du aktivere visning af skærmtip under fanen Indstillinger i dialogboksen Tilpas.

Menulinje

Standardmenuer i Microsoft Windows-stil.

Standard

Primære værktøjer til at trække og tegne figurer samt standardværktøjer i Windows-programmer til at åbne, lukke, gemme og udskrive filer.

Formatering

Knapper til at ændre skrifttype, formatering, farve og stregtype.

Handling

Knapper til at justere, rotere, forbinde, ændre stablingsrækkefølge og gruppere figurer.

Data (kræver Office Visio Professional 2007)

Knapper til at angive figurdata, sammenkæde data med figurer, opdatere data og vise data på figurer.

Udvikler

Knapper til at køre makroer, åbne Visual Basic Editor, indsætte et objekt i en tegning, få vist vinduet ShapeSheet og skifte til designtilstand, mens der arbejdes i VBA.

Tegning

Værktøjer til at tegne rektangler, ellipser, streger, buer og kombinationstegninger.

Formater figur

Typografilister for streger, udfyldninger og lag samt værktøjer til afrunding af hjørner, gennemsigtighed, fyldmønster og skygger.

Formater tekst

Typografier til tekst samt værktøjer til ændring af format, justering, størrelse og punkttegn.

Layout og distribution

Knapper til at ændre den måde, forbindelsesdistribution fungerer på.

Billede

Værktøjer til at redigere grafik, herunder Indsæt billede, Værktøjet Beskær, Formater billede og Gennemsigtighed.

Korrektur

Værktøjer til at foretage markeringer i tegninger og håndtere markeringer.

Fastgør og klæb

Knapper til at ændre, hvordan Fastgør eller Klæb fungerer.

Stencil

Knapper til at åbne, oprette og ændre stencils.

Vis

Knapper til at vise eller skjule gitteret, hjælpelinjerne og forbindelsespunkterne, vise lag og åbne vinduerne Figurer, Panorering og zoom, Brugerdefinerede egenskaber, Størrelse og placering og Tegningsstifinder.

Web

Knapper til at indsætte hyperlinks, gå en side frem eller tilbage på internettet og åbne Internet Explorer.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×