Funktioner i Office Excel 2007, der ikke understøttes i tidligere versioner af Excel

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Ikke alle Microsoft Office Excel 2007-funktioner understøttes i tidligere versioner af Excel. Når du arbejder i kompatibilietstilstand eller vil gemme en Excel 2007-projektmappe i et filformat i en tidligere version af Excel, kan Kompatibilitetskontrol hjælpe dig med at identificere problemer, der kan medføre betydelige funktionalitetstab eller mindre pålidelighedstab i en tidligere version af Excel. For at undgå tab af data eller funktionalitet i en tidligere version af Excel, kan du lave de nødvendige ændringer i din Excel 2007-projektmappe.

Kompatibilitetskontrol udarbejder en liste over de problemer, den finder, og gør det muligt at bruge knapperne Søg og Hjælp til de fleste problemer, så du kan lokalisere alle forekomster af problemet og få oplysninger om, hvordan problemet afhjælpes bedst muligt.

Bemærk: Når du klikker på Søg i kompatibilitetskontrol, markerer Excel typisk kun celler og områder, der påvirkes af kompatibilitetsproblemer som celleformatering uoverensstemmelser, inkompatibel værdier i celler eller celler og områder, der indeholder data uden for række- og kolonnegrænsen i tidligere versioner af Excel. Når bestemte funktioner som gruppering blevet anvendt på celler, der påvirkes af kompatibilitetsproblemer, markerer Excel dog det hele regnearksområde, der indeholder de grupperede celler, der er placeret uden for række- og kolonnegrænsen i tidligere versioner af Excel i stedet for at markere de celler, der er grupperet.

Denne artikel indeholder

Problemer med regneark

Problemer med Excel-tabeller

Problemer med pivottabeller

Sorterings- og filtreringsproblemer

Formelproblemer

Problemer med betinget formatering

ActiveX-kontrolelementet problemer, objekt og grafik

Tilpasningsproblemer

Problemer med samarbejde

Problemer med regneark

Følgende problemer med regneark forårsager et betydeligt funktionalitetstab:

Problem

Løsning

Denne projektmappe indeholder data i celler, der ligger uden for række- og kolonnegrænserne i det valgte filformat. Data ud over 256 (IV) kolonner gange 65.536 rækker bliver ikke gemt. Formelreferencer til data i dette område returnerer fejlværdien #REF!.

I Excel 2007 er størrelsen på regneark 16.384 kolonner og 1.048.576 rækker, men størrelsen på regneark i tidligere versioner af Excel er kun 256 kolonner og 65.536 rækker. Data i celler uden for denne kolonne- og rækkegrænse gik tabt i tidligere versioner af Excel.

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at lokalisere de celler og områder, der ligger uden for række- og kolonnegrænserne, marker dem, og placer dem derefter inden for kolonne- og rækkegrænserne eller i et andet ark ved hjælp af kommandoerne Klip og Indsæt.

Du kan finde flere oplysninger i:

Flytte eller kopiere celler og celleindhold

Flytte eller kopiere rækker eller kolonner

Denne projektmappe indeholder datoer i et kalenderformat, der ikke understøttes af det valgte filformat. Disse datoer vises som gregorianske datoer.

I Excel 2007 kan du oprette brugerdefinerede internationale kalenderformater, f.eks. Jødisk kalender, Japansk månefase-kalender, Kinesisk månefase-kalender, Saka, Zodiac kinesisk, Zodiac koreansk, Rokuyou-månefase-kalender og Koreansk månefase-kalender. Disse kalenderformater understøttes imidlertid ikke i tidligere versioner af Excel.

Du kan ændre kalenderformatet til et sprog (eller en landestandard), der understøttes i tidligere versioner af Excel, for at undgå funktionalitetstab.

Du kan finde flere oplysninger i:

Vise tal som datoer eller klokkeslæt

Denne projektmappe indeholder datoer i et kalenderformat, der ikke understøttes af det valgte filformat. Disse datoer skal redigeres ved hjælp af den gregorianske kalender.

I Excel 2007 kan du anvende en ikke-vestlig kalendertype, f.eks. Thai buddhistisk eller Arabisk Hijri. I tidligere versioner af Excel kan disse kalender typer kun redigeres på gregoriansk.

Du kan ændre kalenderformatet til et sprog (eller en landestandard), der understøttes i tidligere versioner af Excel, for at undgå funktionalitetstab.

Du kan finde flere oplysninger i:

Vise tal som datoer eller klokkeslæt

Denne projektmappe indeholder flere celler med data, end der understøttes i tidligere versioner af Excel. Denne projektmappe kan ikke åbnes i tidligere versioner af Excel. Det er ikke muligt at indlæse denne fil i tidligere versioner af Excel.

I Excel 2007 er det tilgængelige antal celleblokke begrænset af mængden af ledig hukommelse. I tidligere versioner af Excel er det samlede antal tilgængelige celleblokke imidlertid begrænset til 64.000 i én forekomst af Excel.

En celleblok omfatter 16 regnearksrækker. Hvis alle rækker i et regneark indeholder data, er der 4096 celleblokke i det pågældende regneark, og der kan kun være 16 sådanne regneark i en enkelt forekomst af Excel (uanset, hvor mange projektmapper du har åbnet i Excel).

Hvis du vil sikre, at projektmappen ikke overskrider grænsen på 64.000 celleblokke og kan åbnes i tidligere versioner af Excel, skal du arbejde i kompatibilitetstilstand i Excel 2007, når du har gemt projektmappen i Excel 97-2003-filformat. I kompatibilitetstilstand holder Excel styr på celleblokkene i den aktive projektmappe.

Du kan finde flere oplysninger i:

Flytte eller kopiere celler og celleindhold

Flytte eller kopiere rækker eller kolonner

Bruge Office Excel 2007 sammen med tidligere versioner af Excel

Følgende regneark problemer medføre et mindre pålidelighedstab:

Problem

Løsning

Tidligere versioner af Excel understøtter ikke farveformatering i tekst i sidehoved og sidefod. Oplysninger om farveformatering vises som almindelig tekst i tidligere versioner af Excel.

I Excel 2007 kan du anvende farveformatering på tekst i sidehoved og sidefod. Du kan ikke anvende farveformatering i sidehoved og sidefod i tidligere versioner af Excel.

Klik på Ret i Kompatibilitetskontrol, hvis du vil fjerne farveformateringen.

Denne projektmappe indeholder regneark med sidehoveder og sidefødder på lige sider eller første side. Disse sidehoveder og sidefødder kan ikke vises i tidligere versioner af Excel.

I Excel 2007 har du mulighed for at få vist forskellig tekst i sidehoveder og sidefødder på lige sider eller første side. Denne indstilling er ikke tilgængelig i tidligere versioner af Excel. Sidehoveder og sidefødder på lige sider eller første side kan ikke vises i tidligere versioner, men de kan stadig vises, hvis du åbner projektmappen i Excel 2007 igen.

Hvis du ofte har brug for at åbne en projektmappe i et tidligere Excel-filformat, kan det være en god idé at holde op med at bruge sidehoveder og sidefødder på lige sider eller første side i den pågældende projektmappe.

Du kan finde flere oplysninger i:

Tilføje eller ændre sidehoveder og sidefødder

Nogle celler eller typografier i denne projektmappe indeholder formatering, der ikke understøttes af det valgte filformat. Disse formater konverteres til det nærmest tilgængelige format.

I Excel 2007 findes der forskellige indstillinger for celleformatering eller celletypografi, f.eks. specialeffekter og skygger. Disse indstillinger er ikke tilgængelige i tidligere versioner af Excel.

Du kan acceptere den nærmeste tilgængelige formater, der anvendes, når du fortsætte med at gemme projektmappen, eller du kan ændre eller fjerne en celletypografi, der ikke understøttes, før du gemmer projektmappen i et tidligere Excel-filformat.

Du kan finde flere oplysninger i:

Anvende, oprette eller fjerne celletypografi

Denne projektmappe indeholder flere unikke celleformater end det antal, der understøttes af det valgte filformat. Nogle celleformater bliver ikke gemt.

I Excel 2007 kan du bruge 64.000 unikke celleformater, men i tidligere versioner af Excel kan du kun bruge op til 4000 unikke celleformater. Unikke celleformater omfatter en hvilken som helst kombination af formatering, der anvendes i en projektmappe.

Du kan finde flere oplysninger i:

Anvende, oprette eller fjerne celletypografi

Denne projektmappe indeholder flere unikke skrifttypeformater end det antal, der understøttes af det valgte filformat. Nogle skrifttypeformater bliver ikke gemt.

I Excel 2007 er der 1024 globale skrifttyper, og du kan bruge op til 512 af dem pr. projektmappe.

Du kan finde flere oplysninger i:

Ændre skrifttype eller skriftstørrelse i Excel

Toppen af siden

Problemer med Excel-tabeller

Følgende Excel-tabel problemer medføre et mindre pålidelighedstab:

Problem

Løsning

En tabel indeholder en brugerdefineret formel eller tekst i rækken Total. I tidligere versioner af Excel vises dataene uden en tabel.

I Excel 2007 kan du anvende brugerdefinerede formler og tekst i totalrækken i en tabel, men dette understøttes ikke i tidligere versioner af Excel. Selvom formlerne bevares, er området ikke længere en tabel. Hvis tabellen skal bevares i tidligere versioner af Excel, kan du fjerne den brugerdefinerede tekst og kun bruge de formler, der er tilgængelige i totalrækken.

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at lokalisere tabellen, der indeholder en brugerdefineret formel eller tekst, og fjern formlen eller teksten fra rækken Total.

Du kan finde flere oplysninger i:

Beregne totaler af dataene i en Excel-tabel

En tabel i projektmappen viser ikke kolonneoverskrifter. I tidligere versioner af Excel vises dataene uden en tabel, medmindre afkrydsningsfeltet Kolonneoverskrift er markeret (Tabelværktøjer, fanen Design, gruppen Indstillinger for tabeltypografi).

I Excel 2007 har du mulighed for at få vist eller skjule kolonneoverskriften i en tabel. I tidligere versioner af Excel har en tabel altid en kolonneoverskrift.

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at lokalisere tabellen, der vises uden kolonneoverskrift, og få derefter vist en kolonneoverskrift.

Du kan finde flere oplysninger i:

Aktivere eller deaktivere Excel-tabeloverskrifter

Der er anvendt en tabeltypografi på en tabel i denne projektmappe. Formatering af tabeltypografi kan ikke vises i tidligere versioner af Excel.

I Excel 2007 kan du hurtigt formatere en tabel ved at anvende en temabaseret tabeltypografi. I tidligere versioner af Excel kan du kun formatere en tabel manuelt.

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at lokalisere den tabel, der har tabeltypografi aktiveret, og fjern tabeltypografien.

Du kan finde flere oplysninger i:

Formatere en Excel-tabel

En tabel i denne projektmappe er forbundet til en ekstern datakilde.  Tabelfunktioner går tabt, men dataene bliver ved med at være forbundne. Hvis tabelrækker er skjult af et filter, bliver de ved med at være skjult i en tidligere version af Excel.

Afbryd forbindelsen til den eksterne datakilde, før du gemmer projektmappen i et tidligere Excel-filformat, for at undgå tab af tabelfunktioner i tidligere versioner af Excel.

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at lokalisere den tabel, der er forbundet til en ekstern datakilde, og afbryd forbindelsen mellem tabellen og den eksterne datakilde. I tidligere versioner af Excel kan du derefter oprette forbindelse mellem dataene og den eksterne datakilde.

Du kan finde flere oplysninger i:

Bruge Microsoft Query til at hente eksterne data

Oprette, redigere og administrere forbindelser til eksterne data

En tabel i denne projektmappe har en skrivebeskyttet forbindelse til en Windows SharePoint Services-liste. Tabelfunktioner går tabt, ligesom muligheden for at opdatere eller redigere forbindelsen. Hvis tabelrækker er skjult af et filter, bliver de ved med at være skjult i en tidligere version af Excel.

Afbryd forbindelsen mellem tabellen og Windows SharePoint Services-listen, før du gemmer projektmappen i et tidligere Excel-filformat, for at undgå tab af tabelfunktioner i tidligere versioner af Excel.

Du kan også oprette en SharePoint-liste med læse-/skriveadgang i tidligere versioner af Excel og derefter arbejde i denne projektmappe i kompatibilitetstilstand i Excel 2007, hvilket bevarer dens Excel 97-2003-filformatet.

Klik på Søg for at finde den tabel, der har en skrivebeskyttet forbindelse til en Windows SharePoint Services-liste i kompatibilitetskontrollen, og tabellen Afbryd SharePoint-listen. Du kan derefter importere SharePoint-listen som en liste med læse-og skriveadgang i Excel 2003.

Du kan finde flere oplysninger i:

Bruge Office Excel 2007 sammen med tidligere versioner af Excel

Toppen af siden

Problemer med pivottabeller

Følgende problemer med pivottabeller forårsager et betydeligt funktionalitetstab:

Problem

Løsning

En pivottabel i denne projektmappe overskrider tidligere grænser og går tabt, hvis den gemmes i et tidligere filformat. Kun pivottabeller, der er oprettet i kompatibilitetstilstand, fungerer i tidligere versioner af Excel.

I Excel 2007 understøtter en pivottabel 1.048.576 unikke elementer pr. felt, men tidligere versioner af Excel understøtter kun 32.500 elementer pr. felt.

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde den pivottabel, der overskrider de tidligere grænser. Når du gemmer projektmappen i Excel 97-2003-format, kan du derefter oprette denne pivottabel igen i kompatibilitetstilstand.

Du kan finde flere oplysninger i:

Bruge Office Excel 2007 sammen med tidligere versioner af Excel

Arbejde med forskellige pivottabelformater i Office Excel.

En pivottabel i denne projektmappe indeholder betingede formateringsregler, der anvendes på celler i skjulte rækker eller kolonner. Udvid rækkerne eller kolonnerne for ikke at miste disse regler i tidligere versioner af Excel.

Du kan udvide rækkerne og kolonnerne, før du gemmer projektmappen i et tidligere Excel-format, for at undgå at miste regler for betinget formatering, der anvendes på celler i skjulte rækker eller kolonner.

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de skjulte rækker eller kolonner, der indeholder regler for betinget formatering, og udvid derefter de pågældende rækker eller kolonner.

Du kan finde flere oplysninger i:

Tilføje, redigere eller rydde betingede formater.

Følgende pivottabel problemer medføre et mindre pålidelighedstab:

Problem

Løsning

Der er anvendt en pivottabeltypografi på en pivottabel i denne projektmappe. Formatering af pivottabeltypografi kan ikke vises i tidligere versioner af Excel.

I Excel 2007 kan du hurtigt formatere en pivottabel ved at anvende en temabaseret tabeltypografi. I tidligere versioner af Excel kan du kun formatere en pivottabel manuelt.

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at lokalisere den pivottabel, der har pivottabeltypografi aktiveret, og fjern pivottabeltypografien.

Du kan finde flere oplysninger i:

Arbejde med forskellige pivottabelformater i Office Excel.

En pivottabel i denne projektmappe er indbygget i det aktuelle filformat og fungerer ikke i tidligere versioner af Excel. Kun pivottabeller, der er oprettet i kompatibilitetstilstand, fungerer i tidligere versioner af Excel.

En pivottabel, der er oprettet i Excel 2007-filformatet, kan ikke opdateres i tidligere versioner af Excel. Du kan arbejde i kompatibilitetstilstand for at undgå dette problem. Når du opretter en pivottabel i kompatibilitetstilstand, kan du åbne den i tidligere versioner af Excel uden funktionalitetstab.

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde den pivottabel, der er oprettet i det aktuelle filformat. Når du gemmer projektmappen i Excel 97-2003-format, kan du derefter oprette denne pivottabel igen i kompatibilitetstilstand.

Du kan finde flere oplysninger i:

Bruge Office Excel 2007 sammen med tidligere versioner af Excel

Arbejde med forskellige pivottabelformater i Office Excel.

En pivottabel i denne projektmappe indeholder felter i kompakt format. I tidligere versioner af Excel ændres dette layout til tabelformat.

I Excel 2007 kan du bruge kompakt form (alene eller sammen med tabel- og dispositionsform) for at undgå, at relaterede data breder sig vandret overskærmen og som en hjælp til at undgå rulning – felterne findes i én kolonne og er indrykket for at vise forholdet mellem indlejrede kolonner. Tidligere versioner af Excel understøtter kun dispositions- og tabelform.

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde den pivottabel, der har felter i kompakt form, og derefter ændre det pågældende format til tabelform efter behov.

Du kan finde flere oplysninger i:

Arbejde med forskellige pivottabelformater i Office Excel.

Designe layout og form i en pivottabelrapport

Toppen af siden

Sorterings- og filtreringsproblemer

Følgende sortering problemer medføre et mindre pålidelighedstab:

Problem

Løsning

Et regneark i denne projektmappe indeholder en sorteringstilstand med mere end tre sorteringsbetingelser. Oplysningerne går tabt i tidligere versioner af Excel.

I Excel 2007, kan du anvende sorteringstilstande med op til 64 sorteringsbetingelser til at sortere data efter, men tidligere versioner af Excel understøtter kun sorteringstilstande med op til tre betingelser. Du kan ændre sorteringstilstanden til en tilstand, hvor der kun bruges op til tre betingelser, for at undgå at miste oplysninger om sorteringstilstanden i tidligere versioner af Excel. I tidligere versioner af Excel kan brugerne også sortere dataene manuelt.

Alle oplysninger om sorteringstilstanden forbliver imidlertid tilgængelige i projektmappen og anvendes, når projektmappen åbnes igen i Excel 2007, medmindre oplysningerne om sorteringstilstanden redigeres i den tidligere version af Excel.

Klik på Søg for at finde de data, der er sorteret med mere end tre betingelser i kompatibilitetskontrollen, og derefter Rediger derefter sorteringstilstanden ved hjælp af kun tre eller mindre betingelser.

Du kan finde flere oplysninger i:

Sortere data i et område eller en tabel

Et regneark i denne projektmappe indeholder en sorteringstilstand, der bruger en sorteringsbetingelse med en brugerdefineret liste. Oplysningerne går tabt i tidligere versioner af Excel.

I Excel 2007 kan du sortere efter en brugerdefineret liste. Hvis du vil opnå lignende sorteringsresultater i tidligere versioner af Excel, kan du gruppere de data, du vil sortere, og derefter sortere dataene manuelt.

Alle oplysninger om sorteringstilstanden forbliver imidlertid tilgængelige i projektmappen og anvendes, når projektmappen åbnes igen i Excel 2007, medmindre oplysningerne om sorteringstilstanden redigeres i den tidligere version af Excel.

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de data, der er sorteret efter en brugerdefineret liste, og rediger derefter sorteringstilstanden, så den ikke længere indeholder en brugerdefineret liste.

Du kan finde flere oplysninger i:

Sortere data i et område eller en tabel

Et regneark i denne projektmappe indeholder en sorteringstilstand, der bruger en sorteringsbetingelse, som angiver formateringsoplysninger. Oplysningerne går tabt i tidligere versioner af Excel.

I Excel 2007 kan du sortere data efter et bestemt formet, f.eks. cellefarve, skriftfarve eller ikonsæt. I tidligere versioner af Excel kan du kun sortere tekst.

Alle oplysninger om sorteringstilstanden forbliver imidlertid tilgængelige i projektmappen og anvendes, når projektmappen åbnes igen i Excel 2007, medmindre oplysningerne om sorteringstilstanden redigeres i den tidligere version af Excel.

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de data, der er sorteret efter et bestemt format, og rediger derefter sorteringstilstanden uden at angive formateringsoplysninger.

Du kan finde flere oplysninger i:

Sortere data i et område eller en tabel

Følgende spamfiltrering problemer medføre et mindre pålidelighedstab:

Problem

Løsning

Nogle data i denne projektmappe filtreres på en måde, der ikke understøttes i tidligere versioner af Excel. Rækker, der er skjult af filtret, forbliver skjulte, men selve filtret vises ikke korrekt i tidligere versioner af Excel.

I Excel 2007 kan du anvende filtre, der ikke understøttes i tidligere versioner af. Du kan rydde filteret, før du gemmer projektmappen i et tidligere Excel-filformat, for at undgå at tab af filterfunktioner. I tidligere versioner af Excel kan brugerne derefter filtrere dataene manuelt.

Alle oplysninger om filtreringstilstanden forbliver imidlertid tilgængelige i projektmappen og anvendes, når projektmappen åbnes igen i Excel 2007, medmindre oplysningerne om sorteringstilstanden redigeres i den tidligere version af Excel.

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de data, der er filtreret, og ryd derefter filteret for at få vist de skjulte rækker. Klik på Sorter og filtrer i gruppen Redigering under fanen Startside, og klik derefter på Ryd for at rydde filteret.

Du kan finde flere oplysninger i:

Filtrere data i et område eller en tabel

Nogle data i denne projektmappe filtreres efter en cellefarve. Rækker, der er skjult af filteret, forbliver skjult, men selve filteret vises ikke korrekt i tidligere versioner af Excel.

I Excel 2007 kan du filtrere efter cellefarve, skriftfarve eller ikonsæt, hvilket ikke understøttes i tidligere versioner af Excel. Du kan rydde filteret, før du gemmer projektmappen i et tidligere Excel-filformat, for at undgå at tab af filterfunktioner. I tidligere versioner af Excel kan brugerne derefter filtrere dataene manuelt.

Alle oplysninger om filtreringstilstanden forbliver imidlertid tilgængelige i projektmappen og anvendes, når projektmappen åbnes igen i Excel 2007, medmindre oplysningerne om sorteringstilstanden redigeres i den tidligere version af Excel.

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de data, der er filtreret, og ryd derefter filteret for at få vist de skjulte rækker. Klik på Sorter og filtrer i gruppen Redigering under fanen Startside, og klik derefter på Ryd for at rydde filteret.

Du kan finde flere oplysninger i:

Filtrere data i et område eller en tabel

Nogle data i denne projektmappe filtreres efter en skriftfarve. Rækker, der er skjult af filteret, forbliver skjult, men selve filteret vises ikke korrekt i tidligere versioner af Excel.

I Excel 2007 kan du filtrere efter cellefarve, skriftfarve eller ikonsæt, hvilket ikke understøttes i tidligere versioner af Excel. Du kan rydde filteret, før du gemmer projektmappen i et tidligere Excel-filformat, for at undgå at tab af filterfunktioner. I tidligere versioner af Excel kan brugerne derefter filtrere dataene manuelt.

Alle oplysninger om filtreringstilstanden forbliver imidlertid tilgængelige i projektmappen og anvendes, når projektmappen åbnes igen i Excel 2007, medmindre oplysningerne om sorteringstilstanden redigeres i den tidligere version af Excel.

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de data, der er filtreret, og ryd derefter filteret for at få vist de skjulte rækker. Klik på Sorter og filtrer i gruppen Redigering under fanen Startside, og klik derefter på Ryd for at rydde filteret.

Du kan finde flere oplysninger i:

Filtrere data i et område eller en tabel

Nogle data i denne projektmappe filtreres efter et celleikon. Rækker, der er skjult af filteret, forbliver skjult, men selve filteret vises ikke korrekt i tidligere versioner af Excel.

I Excel 2007 kan du filtrere efter cellefarve, skriftfarve eller ikonsæt, hvilket ikke understøttes i tidligere versioner af Excel. Du kan rydde filteret, før du gemmer projektmappen i et tidligere Excel-filformat, for at undgå at tab af filterfunktioner. I tidligere versioner af Excel kan brugerne derefter filtrere dataene manuelt.

Alle oplysninger om filtreringstilstanden forbliver imidlertid tilgængelige i projektmappen og anvendes, når projektmappen åbnes igen i Excel 2007, medmindre oplysningerne om sorteringstilstanden redigeres i den tidligere version af Excel.

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de data, der er filtreret, og ryd derefter filteret for at få vist de skjulte rækker. Klik på Sorter og filtrer i gruppen Redigering under fanen Startside, og klik derefter på Ryd for at rydde filteret.

Du kan finde flere oplysninger i:

Filtrere data i et område eller en tabel

Nogle data i denne projektmappe filtreres efter mere end to kriterier. Rækker, der er skjult af filteret, forbliver skjult, men selve filteret vises ikke korrekt i tidligere versioner af Excel.

I Excel 2007 kan du filtrere data efter mere end to kriterier. Du kan rydde filteret, før du gemmer projektmappen i et tidligere Excel-filformat, for at undgå at tab af filterfunktioner. I tidligere versioner af Excel kan brugerne derefter filtrere dataene manuelt.

Alle oplysninger om filtreringstilstanden forbliver imidlertid tilgængelige i projektmappen og anvendes, når projektmappen åbnes igen i Excel 2007, medmindre oplysningerne om sorteringstilstanden redigeres i den tidligere version af Excel.

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de data, der er filtreret, og ryd derefter filteret for at få vist de skjulte rækker. Klik på Sorter og filtrer i gruppen Redigering under fanen Startside, og klik derefter på Ryd for at rydde filteret.

Du kan finde flere oplysninger i:

Filtrere data i et område eller en tabel

Filtrere ved hjælp af avancerede kriterier

Nogle data i projektmappen filtreres efter et grupperet hierarki af datoer, hvilket resulterer i mere end to kriterier. Rækker, der er skjult af filteret, forbliver skjult, men selve filtret vises ikke korrekt i tidligere versioner af Excel.

I Excel 2007 kan du filtrere datoer efter et grupperet hierarki. Da dette ikke understøttes i tidligere versioner af Excel, kan du ophæve grupperingen af datohierarkiet. Du kan rydde filteret, før du gemmer projektmappen i et tidligere Excel-filformat.

Alle oplysninger om filtreringstilstanden forbliver imidlertid tilgængelige i projektmappen og anvendes, når projektmappen åbnes igen i Excel 2007, medmindre oplysningerne om sorteringstilstanden redigeres i den tidligere version af Excel.

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de data, der er filtreret, og ryd derefter filteret for at få vist de skjulte rækker. Klik på Sorter og filtrer i gruppen Redigering under fanen Startside, og klik derefter på Ryd for at rydde filteret. Klik på Sorter og filtrer i gruppen Redigering under fanen Startside, og klik derefter på Ryd for at rydde filteret.

Dato gruppering kan også være deaktiveret under fanen Avanceret i dialogboksen Excel-indstillinger. (Office-knappen Office-knapflade , Excel-indstillinger ).

Du kan finde flere oplysninger i:

Filtrere data i et område eller en tabel

Filtrere ved hjælp af avancerede kriterier

Toppen af siden

Formelproblemer

Følgende formelproblemer forårsager et betydeligt funktionalitetstab:

Problem

Løsning

Nogle regneark indeholder flere matrixformler, som refererer til andre regneark, end dem, der understøttes af det valgte filformat. Nogle af disse matrixformler gemmes ikke og konverteres til fejlværdien #VÆRDI!.

I Excel 2007 begrænses projektmappematrixer, der refererer til andre regneark, af mængden af ledig hukommelse, men i tidligere versioner af Excel kan regneark kun indeholde op til 65.472 projektmappematrixer, der refererer til andre regneark. Projektmappematrixer, der overskrider maksimumgrænsen, konverteres til og viser fejlværdien #VÆRDI!.

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de celler, der indeholder matrixformler, som refererer til et andet regneark, og foretag derefter de nødvendige ændringer for at undgå #VÆRDI!-fejl.

Du kan finde flere oplysninger i:

Oversigt over formler

Erstatte en formel med dens resultat.

Nogle formler indeholder flere værdier, referencer og/eller navne, end det antal, der understøttes af det valgte filformat. Disse formler gemmes ikke og konverteres til fejlværdien #VÆRDI!.

I Excel 2007 er maksimumlængden for formler 8192 tegn, og maksimumlængden for interne formler er 16.384 byte. I tidligere versioner af Excel er maksimumlængden for formelindhold kun 1024 tegn, og maksimumlængden for interne former er kun 1800 byte. Hvis kombinationen af formelargumenter (herunder værdier, referencer og/eller navne) overskrider maksimumgrænsen for tidligere versioner af Excel, resulterer formlerne i fejlværdien #VÆRDI!, hvis du gemmer projektmappen i et tidligere Excel-filformat.

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de celler, der indeholder formler, som overskrider grænsen for den maksimale formellængde i tidligere versioner af Excel, og foretag derefter de nødvendige ændringer for at undgå #VÆRDI!-fejl.

Du kan finde flere oplysninger i:

Oversigt over formler

Erstatte en formel med dens resultat.

Nogle formler indeholder flere indlejringsniveauer end det antal, der understøttes af det valgte filformat. Formler med mere end syv indlejringsniveauer gemmes ikke og konverteres til fejlværdien #VÆRDI!.

I Excel 2007 kan en formel indeholde op til 64 indlejringsniveauer, men i tidligere versioner af Excel er det det maksimale antal indlejringsniveauer kun syv.

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de celler, der indeholder formler med mere end syv indlejringsniveauer, og foretag derefter de nødvendige ændringer for at undgå #VÆRDI!-fejl.

Du kan finde flere oplysninger i:

Oversigt over formler

Indlejre en funktion i en funktion

Erstatte en formel med dens resultat.

Nogle formler indeholder funktioner, der har flere argumenter, end der understøttes af det valgte filformat. Formler, der har mere end 30 argumenter pr. funktion, gemmes ikke og bliver konverteret til fejlværdien #VÆRDI!.

I Excel 2007 kan en formel indeholde op til 255 argumenter, men i tidligere versioner af Excel er maksimumgrænsen for argumenter i en formel kun 30.

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de celler, der indeholder formler med mere end 30 argumenter, og foretag derefter de nødvendige ændringer for at undgå #VÆRDI!-fejl.

Du kan finde flere oplysninger i:

Oversigt over formler

Erstatte en formel med dens resultat.

Nogle formler bruger flere operander, end der tillades af det valgte filformat. Disse formler gemmes ikke og bliver konverteret til fejlværdien #VÆRDI!.

Det maksimale antal operander, der kan bruges i formler er 1.024 i Excel 2007, men i tidligere versioner af Excel, er maksimumgrænsen for operander i formler kun 40.

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de celler, der indeholder formler med mere end 40 operander, og foretag derefter de nødvendige ændringer for at undgå #VÆRDI!-fejl.

Du kan finde flere oplysninger i:

Oversigt over formler

Erstatte en formel med dens resultat.

Nogle formler indeholder funktioner med flere argumenter, end der understøttes af det valgte filformat. Formler med mere end 29 argumenter i en funktion gemmes ikke og bliver konverteret til fejlværdien #VÆRDI!.

I Excel 2007 kan en brugerdefineret funktion, som du opretter ved hjælp af VBA (Visual Basic for Applications), indeholde op til 60 argumenter, men i tidligere versioner af Excel er antallet af argumenter i brugerdefinerede funktioner, begrænset til kun 29 af VBA.

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de celler, der indeholder funktioner med mere end 29 argumenter, og foretag derefter de nødvendige ændringer for at undgå #VÆRDI!-fejl. Du skal muligvis bruge VBA for at ændre brugerdefinerede funktioner.

Du kan finde flere oplysninger i:

Oversigt over formler

Erstatte en formel med dens resultat.

En eller flere funktioner i denne projektmappe er ikke tilgængelig i tidligere versioner af Excel.  Når den genberegnes i tidligere versioner, returnerer disse funktioner fejlværdien #NAVN? i stedet for de aktuelle resultater.

Excel 2007 indeholder følgende funktioner, der ikke er tilgængelige i tidligere versioner af Excel:

Når du gemmer projektmappen i Excel 97-2003-filformat og åbne den i en tidligere version af Excel, vises en ny funktion i cellen med _xlfn. For eksempel = _xlfn. HVIS.FEJL (1,2).

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de celler, der indeholder funktioner, som er nye i Excel 2007, og foretag derefter de nødvendige ændringer for at undgå #NAVN?-fejl.

Du kan finde flere oplysninger i:

Oversigt over formler

Erstatte en formel med dens resultat.

Nogle formler indeholder referencer til tabeller, der ikke understøttes i det valgte filformat.  Disse referencer konverteres til cellereferencer.

I Excel 2007 kan du bruge strukturerede referencer til at gøre det meget nemmere og mere intuitivt at arbejde med tabeldata, når du bruger formler, der refererer til dele af en tabel eller en hel tabel. Denne funktion understøttes ikke i tidligere versioner af Excel, og strukturerede referencer konverteres til cellereferencer.

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de celler, der indeholder formler med strukturerede referencer til tabeller, så du kan ændre dem til de cellereferencer, du vil bruge.

Du kan finde flere oplysninger i:

Oversigt over formler

Bruge strukturerede referencer med tabeller.

Nogle formler indeholder referencer til tabeller i andre projektmapper, der i øjeblikket ikke kan åbnes i denne version af Excel. Referencerne konverteres til #REF, når de gemmes i Excel 97-2003-format, da de ikke kan konverteres til arkreferencer.

I Excel 2007 kan du bruge strukturerede referencer til at gøre det meget nemmere og mere intuitivt at arbejde med tabeldata, når du bruger formler, der refererer til dele af en tabel eller en hel tabel. Denne funktion understøttes ikke i tidligere versioner af Excel, og strukturerede referencer konverteres til cellereferencer. Hvis de strukturerede referencer peger på tabeller i andre projektmapper, der aktuelt ikke er åbne, konverteres de imidlertid til fejlværdien #REF.

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de celler, der indeholder formler med strukturerede referencer til tabeller andre projektmapper, så du kan ændre dem for at undgå #REF-fejl.

Du kan finde flere oplysninger i:

Oversigt over formler

Bruge strukturerede referencer med tabeller.

Følgende formel problemer medføre et mindre pålidelighedstab:

Problem

Løsning

Nogle matrixformler i denne projektmappe refererer til en hel kolonne. I tidligere versioner af Excel, bliver disse formler muligvis konverteret til fejlværdien #NUM!, når de genberegnes.

Matrixformularer, der refererer til en hel kolonne i Excel 2007, konverteres til og vises som fejlværdien #NUM!, når de genberegnes i tidligere versioner af Excel.

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de matrixformularer, der refererer til en hel kolonne, så du kan foretage de nødvendige ændringer for at undgå #NUM!-fejl.

Du kan finde flere oplysninger i:

Oversigt over formler

En eller flere definerede navne i denne projektmappe indeholder formler, der bruger mere end 255 tegn i det valgte filformat. Disse formler skal gemmes, men vil blive afkortet, når redigeres i tidligere versioner af Excel.

Hvis navngivne områder i formularer overskrider den grænse på 255 tegn, der understøttes i tidligere versioner af Excel, fungerer formlen korrekt, men den afkortes i dialogboksen Navn og kan ikke redigeres.

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde celler, der indeholder navngivne områder i formularer, og foretag derefter de nødvendige ændringer, så brugerne kan redigere formlerne i tidligere versioner af Excel.

Du kan finde flere oplysninger i:

Oversigt over formler

Nogle formler i denne projektmappe er sammenkædet med andre projektmapper, der er lukket. Hvis disse formler genberegnes i tidligere versioner af Excel, uden af de projektmapper, de er kædet sammen med, åbnes, kan der ikke returneres tegn ud over grænsen på 255 tegn.

Hvis formler i en projektmappe er kædet sammen med andre projektmapper, der er lukket, kan de kun vise op til 255 tegn, når de genberegnes i tidligere versioner af Excel. Formelresultaterne afkortes muligvis.

I kompatibilitetskontrol, skal du klikke på Find for at finde celler, der indeholder formler, der linker til andre projektmapper, der er lukket, så du kan kontrollere kæderne og kan foretage de nødvendige ændringer for at undgå afkortede formelresultater i tidligere versioner af Excel.

Du kan finde flere oplysninger i:

Oversigt over formler

En datavalideringsformel indeholder mere end 255 tegn.

Hvis datavalideringsformler overskrider den grænse på 255 tegn, der understøttes i tidligere versioner af Excel, fungerer formlen korrekt, men afkortes og kan ikke redigeres.

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde celler, der indeholder datavalideringsformler, og brug derefter færre tegn i formlen, så brugerne kan redigere dem i tidligere versioner af Excel.

Du kan finde flere oplysninger i:

Oversigt over formler

Toppen af siden

Problemer med betinget formatering

Følgende problemer med betinget formatering forårsager et betydeligt funktionalitetstab:

Problem

Løsning

Nogle celler indeholder flere betingede formater end det antal, der understøttes af det valgte filformat. Kun de første tre betingelser bliver vist i tidligere versioner af Excel.

I Excel 2007 kan betinget formatering indeholde op til 64 betingelser, men tidligere versioner af Excel understøtter kun tre betingelser.

I tidligere versioner af Excel får brugerne kun vist de første tre betingelser. Alle regler for betinget formatering forbliver imidlertid tilgængelige i projektmappen og anvendes, når projektmappen åbnes igen i Excel 2007, medmindre reglerne redigeres i tidligere versioner af Excel.

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de celler, hvor der er anvendt betinget formatering, som bruger mere end tre betingelser, og foretag derefter de nødvendige ændringer.

Du kan finde flere oplysninger i:

Tilføje, redigere eller rydde betingede formater.

Nogle celler indeholder overlappende betingede formateringsområder. I tidligere versioner af Excel evalueres alle de betingede formateringsregler ikke på de overlappende celler. De overlappende celler viser forskellig betinget formatering.

I Excel 2007 kan områder med betinget formatering i celler overlappe, men dette understøttes ikke i tidligere versioner af Excel, og betinget formatering vises ikke som forventet.

I tidligere versioner af Excel får brugerne vist en anden betinget formatering end forventet. Alle regler for betinget formatering forbliver imidlertid tilgængelige i projektmappen og anvendes, når projektmappen åbnes igen i Excel 2007, medmindre reglerne redigeres i tidligere versioner af Excel.

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde celler, der har overlappende områder med betinget formatering, og foretag derefter de nødvendige ændringer.

Du kan finde flere oplysninger i:

Tilføje, redigere eller rydde betingede formater.

Styre rangorden af regler for betinget formatering

En eller flere celler i projektmappen indeholder en betinget formateringstype, der ikke understøttes i tidligere versioner af Excel, f.eks. datalinjer, farveskalaer eller ikonsæt.

Excel 2007 indeholder følgende nye typer af betinget formatering, der ikke understøttes i tidligere versioner af Excel:

  • Farveskalaer

  • Datalinjer

  • Ikonsæt

  • Værdier, der har høj eller lav rangorden

  • Værdier, der er over eller under gennemsnittet

  • Unikke eller dublerede værdier

  • Sammenligning af tabelkolonner for at bestemme, hvilke celler der skal formaters

I tidligere versioner af Excel får brugerne ikke vist betinget formatering, f.eks. datalinjer, farveskalaer eller ikonsæt. Alle regler for betinget formatering forbliver imidlertid tilgængelige i projektmappen og anvendes, når projektmappen åbnes igen i Excel 2007, medmindre reglerne redigeres i tidligere versioner af Excel.

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de celler, hvor der er anvendt typer af betinget formatering, der er nye i Excel 2007, og foretag derefter de nødvendige ændringer.

Du kan finde flere oplysninger i:

Tilføje, redigere eller rydde betingede formater.

Nogle celler indeholder betinget formatering, hvor indstillingen "Stop hvis sand" ikke er markeret. I tidligere versioner af Excel genkendes denne indstilling ikke, og Excel standser efter den første sande betingelse.

I Excel 2007 kan du anvende betinget formatering uden at stoppe, når betingelsen er opfyldt. Dette understøttes ikke i tidligere versioner af Excel.

I kompatibilitetskontrol, skal du klikke på Find for at finde celler, der indeholder betinget formatering med indstillingen 'Stop Hvis sand' er fjernet, og klik derefter på Løs for at løse kompatibilitetsproblemet.

I tidligere versioner af Excel er resultaterne af den betingede formatering ikke de samme som i Excel 2007, fordi betinget formatering ikke længere anvendes, efter at den første betingelse er sand. Alle regler for betinget formatering forbliver imidlertid tilgængelige i projektmappen og anvendes, når projektmappen åbnes igen i Excel 2007, medmindre reglerne redigeres i tidligere versioner af Excel.

Du kan finde flere oplysninger i:

Tilføje, redigere eller rydde betingede formater.

En eller flere celler i denne projektmappe indeholder en betinget formateringstype på et separat område (f.eks. top/bund N, top/bund N%, over/under gennemsnit eller over/under standardafgivelsen). Denne funktion understøttes ikke i tidligere versioner af Excel.

I Excel 2007 kan du anvende betinget formatering på separate områder. Dette understøttes ikke i tidligere versioner af Excel.

I tidligere versioner af Excel får brugerne ikke vist betinget formatering i separate celler. Alle regler for betinget formatering forbliver imidlertid tilgængelige i projektmappen og anvendes, når projektmappen åbnes igen i Excel 2007, medmindre reglerne redigeres i tidligere versioner af Excel.

Klik på Søg for at finde celler, der indeholder typen af betinget formatering på et separat område i kompatibilitetskontrol, og foretag derefter de nødvendige ændringer.

Du kan finde flere oplysninger i:

Tilføje, redigere eller rydde betingede formater.

Nogle pivottabeller i denne projektmappe indeholder betinget formatering, der muligvis ikke fungerer korrekt i tidligere versioner af Excel. De betingede formateringsregler viser ikke de samme resultater, når du bruger disse pivottabeller i tidligere versioner af Excel.

Betinget formatering, der anvendes på Excel 2007 pivottabeller, viser ikke de samme resultater i pivottabeller i tidligere versioner af Excel.

I tidligere versioner af Excel er resultaterne af den betingede formatering i pivottabellerne ikke de samme som i Excel 2007. Alle regler for betinget formatering forbliver imidlertid tilgængelige i projektmappen og anvendes, når projektmappen åbnes igen i Excel 2007, medmindre reglerne redigeres i tidligere versioner af Excel.

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde felter i pivottabeller, der indeholder regler for betinget formatering, og foretag derefter de nødvendige ændringer.

Du kan finde flere oplysninger i:

Tilføje, redigere eller rydde betingede formater.

Toppen af siden

Problemer med grafik, objekter og ActiveX-objekter

Følgende problemer med grafik, objekter og ActiveX-objekter forårsager et betydeligt funktionalitetstab:

Problem

Løsning

Vilkårlige effekter på dette objekt fjernes. Tekst, der går ud over grænserne af grafikken, vises beskåret.

I Excel 2007 kan du bruge specialeffekter, f.eks. gennemsigtige skygger, der ikke understøttes i tidligere versioner af Excel. Specialeffekterne fjernes. I Excel 2007 overskrider teksten desuden figurens grænser, hvis du sætter tekst ind i en figur, der er længere end figuren. I tidligere versioner af Excel afkortes denne tekst. Hvis du vil undgå afkortet tekst, kan du justere figurens størrelse, så teksten kan være der.

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de objekter, hvor der er anvendt specialeffekter, så du kan fjerne specialeffekterne efter behov.

Du kan finde flere oplysninger i:

Tilføje eller slette fyld eller effekter i SmartArt-grafik

Ændre størrelsen på en figur eller en hel SmartArt-grafik

Et integreret objekt i denne projektmappe oprettes i en nyere version af Office. Du kan ikke redigere det i en tidligere version af Excel.

Integrerede objekter, der er oprettet i Excel 2007, kan ikke redigeres i tidligere versioner af Excel.

ActiveX-objekter, der ikke er initialiserede, kan ikke overføres til det valgte filformat.  Objekterne går tabt, hvis du fortsætter.

Hvis en projektmappe indeholder ActiveX-objekter, der betragtes som sikre til initialisering (UFI), er de går tabt, når du gemmer projektmappen i et tidligere Excel-filformat. Du vil markere disse objekter som sikre til initialisering (SFI).

Hvis du åbner en projektmappe med ikke-initialiserede ActiveX-objekter, der er angivet til høj sikkerhed, skal du først aktivere dem ved hjælp af meddelelseslinjen, før de kan initialiseres.

Du kan finde flere oplysninger i:

Aktivere eller deaktivere ActiveX-objekter i Office dokumenter

Aktivere eller deaktivere sikkerhedsadvarsler på meddelelseslinjen

Toppen af siden

Tilpasningsproblemer

Følgende tilpasning problem medfører et mindre pålidelighedstab:

Problem

Løsning

Denne projektmappe indeholder en tilpasset version af værktøjslinjen Hurtig adgang og/eller brugerdefinerede dele af brugergrænsefladen, der ikke understøttes i tidligere versioner af Excel. Disse brugerdefinerede funktioner er ikke tilgængelige i tidligere versioner af Excel.

Da Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet) i Excel 2007 er meget forskellig fra menuerne og værktøjslinjerne i tidligere versioner af Excel, er eventuelle tilpasninger af Excel 2007 ikke tilgængelige i tidligere versioner af Excel.

I tidligere versioner af Excel kan du føje lignende brugerdefinerede kommandoer til værktøjslinjer og menuer.

Toppen af siden

Problemer med samarbejde

Følgende samarbejde problem medfører et mindre pålidelighedstab:

Problem

Løsning

Denne projektmappe er skrivebeskyttet, og delte projektmappefunktioner er ikke tilgængelige, når den åbnes i en tidligere version af Excel ved hjælp af et filkonverteringsprogram. Hvis du vil tillade brugere at bruge projektmappen som en delt projektmappe i tidligere versioner af Excel, skal du gemme den i et filformat i de tidligere versioner.

Hvis du fortsat vil dele den delte projektmappe med brugere, der bruger tidligere versioner af Excel, og sikre, at alle funktioner i den delte projektmappe er tilgængelige i de tidligere versioner, skal du gemme projektmappen i Excel 97-2003-filformat.

Du kan finde flere oplysninger i:

Bruge Office Excel 2007 sammen med tidligere versioner af Excel

Bruge en delt projektmappe til at samarbejde

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×