Funktionen WeekdayName

Returnerer en streng, der viser den angivne ugedag.

Syntaks

WeekdayName(ugedag [, forkortelse ] [, førsteugedag ] )

Syntaksen til funktionen WeekdayName indeholder følgende argument:

Argument

Beskrivelse

ugedag

Obligatorisk. Den numeriske betegnelse for ugedagen. De enkelte dages numeriske værdi afhænger af indstillingen i førsteugedag.

forkortelse

Valgfrit. En boolesk værdi, der angiver, om ugedagens navn skal forkortes. Hvis dette argument udelades, benyttes standardværdien Falsk, der angiver, at ugens navn ikke forkortes.

førsteugedag

Valgfrit. En numerisk værdi, der angiver den første ugedag. De mulige værdier vises i afsnittet Indstillinger nedenfor.


Indstillinger

Argumentet førsteugedag kan have følgende værdier:

Konstant

Værdi

Beskrivelse

vbUseSystem

0

Brug indstillingen National Language Support (NLS) API.

vbSunday

1

Søndag (standard)

vbMonday

2

Mandag

vbTuesday

3

Tirsdag

vbWednesday

4

Onsdag

vbThursday

5

Torsdag

vbFriday

6

Fredag

vbSaturday

7

Lørdag


Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×