Funktionen VarType

Returnerer et datatypen Heltal, der angiver undertypen af en variabel.

Syntaks

VarType(varnavn)

Det obligatoriske argumentvarname er en Datatypen Varians, der indeholder en variabel. Denne variabel kan dog ikke være en brugerdefineret type.

Returværdier

Konstant

Værdi

Beskrivelse

vbEmpty

0

Tom (ikke initialiseret)

vbNull

1

Null (ingen gyldige data)

vbInteger

2

Heltal

vbLong

3

Langt heltal

vbSingle

4

Reelt tal med flydende antal decimaler

vbDouble

5

Dobbelt reelt tal med flydende antal decimaler

vbCurrency

6

Valutaværdi

vbDate

7

Datoværdi

vbString

8

Streng

vbObject

9

Objekt

vbError

10

Fejlværdi

vbBoolean

11

Boolesk værdi

vbVariant

12

Variant (bruges kun med matrix af varianttypen)

vbDataObject

13

Et dataadgangsobjekt

vbDecimal

14

Decimalværdi

vbByte

17

Byteværdi

vbUserDefinedType

36

Varianter, der indeholder brugerdefinerede typer

vbArray

8192

Matrix


Bemærk: Disse konstant er defineret af Visual Basic for Applications. Navnene kan bruges overalt i koden i stedet for de egentlige værdier.

Bemærkninger

Funktionen VarType returnerer aldrig værdien for vbArray alene. Den er altid føjet til en anden værdi for at angive en matrix af en bestemt type. Konstanten vbVariant returneres kun sammen med vbArray for at angive, at argumentet i funktionen VarType er en matrix af typen variant. Den værdi, der f.eks. returneres for en matrix med heltal, beregnes som vbInteger + vbArray eller 8194. Hvis et objekt har en standardegenskab, returnerer funktionen VarType(objekt) typen af objektets standardegenskab.

Eksempel

Bemærk: I de følgende eksempler demonstreres brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Du kan få yderligere oplysninger om arbejde med VBA ved at vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og indtaste et eller flere udtryk i søgeboksen.

I dette eksempel bruges funktionen VarType til at bestemme undertypen af en variabel.

Dim IntVar, StrVar, DateVar, MyCheck
' Initialize variables.
IntVar = 459
StrVar = "Hello World"
DateVar = #2/12/69#
MyCheck = VarType(IntVar) ' Returns 2.
MyCheck = VarType(DateVar) ' Returns 7.
MyCheck = VarType(StrVar) ' Returns 8.
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×