Funktionen Val

Returnerer de tal, der er indeholdt i en streng som en numerisk værdi af en passende type.

Syntaks

Val(streng)

Det påkrævede argumentstreng kan være et hvilket som helst gyldigt strengudtryk.

Bemærkninger

Funktionen Val stopper læsning af strengen ved det første tegn, der ikke genkendes som en del af et tal. Symboler og tegn, der ofte er en del af numeriske værdier, f.eks. dollartegn og kommaer, genkendes ikke. Funktionen genkender dog grundtalspræfikserne &O (for oktal) og &H (for heksadecimal). Tomme felter, tabulatorstop og linjeskift fjernes fra argumentet.

Følgende kode returnerer værdien 1615198:

Val("    1615 198th Street N.E.")

I koden nedenfor returnerer funktionen Val decimalværdien -1 for den viste heksadecimale værdi:

Val("&HFFFF")

Bemærk:  Funktionen Val genkender kun punktum (.) som en gyldig decimalseparator. Hvis der anvendes en anden decimalseparator, f.eks. i internationale programmer, skal du i stedet for bruge CDbl til at konvertere en streng til et tal.

Eksempel

Bemærk: I de følgende eksempler demonstreres brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Du kan få yderligere oplysninger om arbejde med VBA ved at vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og indtaste et eller flere udtryk i søgeboksen.

I dette eksempel bruges funktionen Val til at returnere de tal, der er indeholdt i en streng.

Dim MyValue
MyValue = Val("2457") ' Returnerer 2457.
MyValue = Val(" 2 45 7") ' Returnerer 2457.
MyValue = Val("24 and 57") ' Returnerer 24.
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×