Funktionen UGEDAG

I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen UGEDAG i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer ugedagen svarende til en dato. Dagen returneres som standard som et heltal mellem 1 (søndag) og 7 (lørdag).

Syntaks

UGEDAG(serienummer;[returtype])

Syntaksen for funktionen UGEDAG har følgende argumenter:

  • Serienummer    Påkrævet. Et sekventielt nummer, der repræsenterer datoen for den dag, du søger efter. Datoer skal angives ved hjælp af funktionen DATO eller som resultater af andre formler eller funktioner. Brug f.eks. DATO(2008;5;23) for den 23. maj 2008. Der kan opstå problemer, hvis datoerne skrives som tekst.

  • Returtype    Valgfrit. Et tal, der bestemmer returværdien.

Returtype

Returneret tal

1 eller udeladt

Tallene 1 (søndag) til 7 (lørdag). Fungerer som tidligere versioner af Microsoft Excel.

2

Tallene 1 (mandag) til 7 (søndag).

3

Tallene 0 (mandag) til 6 (søndag).

11

Tallene 1 (mandag) til 7 (søndag).

12

Tallene 1 (tirsdag) til 7 (mandag).

13

Tallene 1 (onsdag) til 7 (tirsdag).

14

Tallene 1 (torsdag) til 7 (onsdag).

15

Tallene 1 (fredag) til 7 (torsdag).

16

Tallene 1 (lørdag) til 7 (fredag).

17

Tallene 1 (søndag) til 7 (lørdag).

Bemærkning

  • Datoer gemmes som sekventielle serienumre, så de kan bruges i beregninger. Som standard har 1. januar 1900 serienummer 1, mens 1. januar 2008 har serienummer 39448, fordi datoen falder 39.448 dage efter den 1. januar 1900.

  • Hvis serienr er uden for området for værdien af dags dato, returneres fejlen #NUM!

  • Hvis type er uden for det område, der er angivet i tabellen herover, returneres fejlen #NUM!

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Data

14-02-2008

Formel

Beskrivelse (resultat)

Resultat

=UGEDAG(A2)

Ugedag vist med nummer 1 (søndag) til 7 (lørdag) (5)

5

=UGEDAG(A2; 2)

Ugedag vist med nummer 1 (mandag) til 7 (søndag) (4)

4

=UGEDAG(A2; 3)

Ugedag vist med nummer 0 (mandag) til 6 (søndag) (3)

3

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×