Funktionen UBound

Returnerer et Datatypen Lang, der indeholder den størst mulige indeksværdi for den angivne dimension af en matrix.

Syntaks

UBound(matrixnavn [, dimension ] )

Syntaksen til funktionen UBound indeholder følgende argumenter:

Argument

Beskrivelse

matrixnavn

Obligatorisk. Navnet på matrixvariabel. Følger reglerne for navngivning af standardvariabler.

dimension

Valgfrit. En variant (langt heltal), der angiver, hvilken dimensions øvre grænse der skal returneres. Brug 1 for den første dimension, 2 for den anden osv. Hvis argumentet dimension udelades, benyttes 1.


Bemærkninger

Funktionen UBound bruges sammen med funktionen LBound til at bestemme størrelsen af en matrix. Brug funktionen LBound til at finde den nedre grænse for en matrixdimension.

Funktionen UBound returnerer nedenstående værdier for en matrix med følgende dimensioner:

Dim A(1 To 100, 0 To 3, -3 To 4)

Sætning

Returværdi

UBound(A, 1)

100

UBound(A, 2)

3

UBound(A, 3)

4


Eksempel

Bemærk: I de følgende eksempler demonstreres brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Du kan få yderligere oplysninger om arbejde med VBA ved at vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og indtaste et eller flere udtryk i søgeboksen.

I dette eksempel bruges funktionen UBound til at bestemme den størst mulige indeksværdi for den angivne matrixdimension.

Dim Upper
' Declare array variables.
Dim MyArray(1 To 10, 5 To 15, 10 To 20)
Dim AnyArray(10)
Upper = UBound(MyArray, 1) ' Returns 10.
Upper = UBound(MyArray, 3) ' Returns 20.
Upper = UBound(AnyArray) ' Returns 10.
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×