Funktionen TypeName

Returnerer en streng, der giver oplysninger om en variabel.

Syntaks

TypeName(varnavn)

Det obligatoriske argumentvarname er en Datatypen Varians, der indeholder en variabel. Denne variabel kan dog ikke være en brugerdefineret type.

Bemærkninger

Den streng, der returneres af TypeName, kan være en af følgende:

Returstreng

Variabel

objekttype

Et objekt af typen objekttype

datatypen Byte

Byteværdi

datatypen Heltal

Heltal

Datatypen Lang

Langt heltal

Datatypen Enkel

Reelt tal med flydende antal decimaler

Datatypen Dobbelt

Dobbelt reelt tal med flydende antal decimaler

datatypen Valuta

Valutaværdi

decimaldatatype (Access-database)

Decimalværdi

datatypen Dato og klokkeslæt

Datoværdi

Datatypen Streng

Streng

Boolesk værdi

Boolesk værdi

Fejl

En fejlværdi

Tom

Ikke initialiseret

Null

Ingen gyldige data

objekt

Et objekt

Ukendt

Et objekt af en ukendt type

Ingenting

En objektvariabel, der ikke henviser til et objekt


Hvis argumentet varname er en matrix, kan den returnerede streng være enhver af de strenge (eller varianter), der returneres med en tom parentes tilføjet. Hvis f.eks. argumentet varnavn er en matrix med heltal, returnerer TypeName "Integer()".

Eksempel

Bemærk: I de følgende eksempler demonstreres brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Du kan få yderligere oplysninger om arbejde med VBA ved at vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og indtaste et eller flere udtryk i søgeboksen.

I dette eksempel bruges funktionen TypeName til at returnere oplysninger om en variabel.

Dim NullVar, MyType, StrVar As String
Dim IntVar As Integer, CurVar As Currency
Dim ArrayVar (1 To 5) As Integer
NullVar = Null ' Assign Null value.
MyType = TypeName(StrVar) ' Returns "String".
MyType = TypeName(IntVar) ' Returns "Integer".
MyType = TypeName(CurVar) ' Returns "Currency".
MyType = TypeName(NullVar) ' Returns "Null".
MyType = TypeName(ArrayVar) ' Returns "Integer()".
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×