Funktionen TimeSerial

Returnerer en variant (dato), der indeholder et klokkeslæt med et angivet time-, minut- og sekundtal.

Syntaks

TimeSerial(time, minut, sekund)

Syntaksen til funktionen TimeSerial indeholder følgende argument:

Argument

Beskrivelse

time

Obligatorisk. En variant (heltal). Et tal mellem 0 (24:00) og 23 (23:00), begge tal inklusive, eller et numerisk udtryk.

minut

Obligatorisk. En variant (heltal). Et hvilket som helst numerisk udtryk.

sekund

Obligatorisk. En variant (heltal). Et hvilket som helst numerisk udtryk.


Bemærkninger

Hvis du vil angive et klokkeslæt, f.eks. 11:59:59, skal tallet for hvert argument i funktionen TimeSerial ligge inden for enhedens normale område, dvs. 0-23 for timer og 0-59 for minutter og sekunder. Du kan imidlertid også angive relative klokkeslæt for hvert argument ved hjælp af numeriske udtryk, der repræsenterer et vist antal timer, minutter eller sekunder før eller efter et bestemt klokkeslæt. I eksemplet nedenfor bruges udtryk i stedet for absolutte tal. Funktionen TimeSerial returnerer et klokkeslæt, der ligger 15 minutter før (-15) klokkeslættet seks timer før middag (12 - 6), dvs. 5:45:00.

TimeSerial(12 - 6, -15, 0)

Hvis talangivelsen til et argument overskrider det normale område for det pågældende argument, rykker argumentet til den næste større enhed. Hvis du f.eks. angiver 75 minutter, tolkes værdien som én time og 15 minutter. Hvis et af argumenterne ligger uden for området -32.768 til 32.767, opstår der en fejl. Hvis det klokkeslæt, der angives med de tre argumenter, medfører, at datoen falder uden for det gyldige datoområde, opstår der ligeledes en fejl.

Eksempel

Bemærk: I de følgende eksempler demonstreres brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Du kan få yderligere oplysninger om arbejde med VBA ved at vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og indtaste et eller flere udtryk i søgeboksen.

I dette eksempel bruges funktionen TimeSerial til at returnere et klokkeslæt med et angivet time-, minut- og sekundtal.

Dim MyTime
MyTime = TimeSerial(16, 35, 17)
' MyTime contains serial representation of 4:35:17 PM.
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×