Funktionen Tab

Bemærk: Den funktion, metode, objekt eller egenskab, som beskrives i dette emne er deaktiveret, hvis Microsoft Jet-udtrykstjenesten er i sandkassetilstand, der forhindrer evaluering af udtryk, der muligvis ikke er sikre. Yderligere oplysninger om sandkassetilstand finder du i Hjælp ved at søge på "sandkassetilstand".

Bruges sammen med sætningen Print # eller metoden Print til at placere output.

Syntaks

Tab[(n)]

Det valgfrie argumentn er det kolonnenummer, der flyttes til, inden det næste udtryk på en liste vises eller udskrives. Hvis argumentet udelades, flytter funktionen Tab indsætningspunktet til begyndelsen af den næste udskrivningszone. Dermed kan Tab bruges som decimalseparator i stedet for et komma i forbindelse med lokal, hvor kommaet bruges som decimalseparator.

Bemærkninger

Hvis den aktuelle udskriftsposition på den aktuelle linje er større end n, springer Tab til den n. kolonne på den næste outputlinje. Hvis n er mindre end 1, flytter Tab udskriftspositionen til kolonne 1. Hvis n er større end bredden på outputlinjen, beregner funktionen Tab den næste udskriftsposition ved hjælp af formularen:

n Mod bredde

Hvis f.eks. bredde er 80, og du angiver Tab(90), begynder den næste udskrivning ved kolonne 10 (rest af 90/80). Hvis n er mindre end den aktuelle udskriftsposition, begynder udskrivningen på den næste linje ved den beregnede udskriftsposition. Hvis den beregnede udskriftsposition er større end den aktuelle udskriftsposition, begynder udskrivningen ved den beregnede udskriftsposition på den samme linje.

Udskriftspositionen længst til venstre på en outputlinje er altid 1. Hvis du bruger sætningen Print # til at udskrive til filer, er udskriftspositionen længst til højre bredden af outputfilen, som kan angives ved hjælp af sætningen Width #.

Bemærk:  Sørg for, at tabelkolonnerne er så brede, at der er plads til de brede bogstaver.

Hvis du bruger funktionen Tab sammen med metoden Print, inddeles udskriftsoverfladen i ensartede kolonner med fast bredde. Den enkelte kolonnes bredde er et gennemsnit af bredden på alle tegnene i den valgte skrifttypes punktstørrelse. Der er dog ingen sammenhæng mellem antallet af tegn, der udskrives, og det antal kolonner med fast bredde, som disse tegn optager. Et stort W fylder f.eks. mere end én kolonne med fast bredde, og det lille i fylder mindre end én kolonne med fast bredde.

Eksempel

Bemærk: I de følgende eksempler demonstreres brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Du kan få yderligere oplysninger om arbejde med VBA ved at vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og indtaste et eller flere udtryk i søgeboksen.

I dette eksempel bruges funktionen Tab til at placere output i en fil og i vinduet Immediate.

' The Tab function can be used 
' with the Print # statement.
Open "TESTFILE" For Output As #1 ' Open file for output.
' The second word prints at column 20.
Print #1, "Hello"; Tab(20); "World."
' If the argument is omitted, cursor is moved
' to the next print zone.
Print #1, "Hello"; Tab; "World"
Close #1 ' Close file.

Funktionen Tab kan også bruges sammen med metoden Print. Sætningen nedenfor udskriver teksten fra og med kolonne 10.

Debug.Print Tab(10); "10 columns from start."
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×