Funktionen TOPSTEJL

I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen TOPSTEJL i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer kurtosisværdien for en stokastisk variabel. Kurtosis betegner den relative top eller bund af en fordeling sammenlignet med normalfordelingen. Positiv kurtosis angiver relativ topfordeling, og negativ kurtosis angiver relativ bundfordeling.

Syntaks

TOPSTEJL(tal1;[tal2];...)

Syntaksen for funktionen TOPSTEJL har følgende argumenter:

 • Tal1;tal2; …    Tal1 er påkrævet, og efterfølgende tal er valgfrie. 1-255 argumenter, du vil beregne kurtosis for. Du kan også bruge en enkelt matrix eller en reference til en matrix i stedet for argumenter adskilt med semikoloner.

Bemærkninger

 • Argumenterne kan enten være tal eller navne, matrixer eller referencer, der indeholder tal.

 • Logiske værdier og tekstgengivelser af tal, der angives direkte på listen med argumenter, tælles.

 • Hvis et matrix- eller referenceargument indeholder tekst, logiske værdier eller tomme celler, ignoreres disse værdier, mens celler med værdien nul medtages.

 • Argumenter, der er fejlværdier, eller tekst, der ikke kan oversættes til tal, forårsager fejl.

 • Hvis der er mindre end fire datamærker, eller hvis stikprøvens standardafvigelse er lig med nul, returnerer TOPSTEJL fejlværdien #DIVISION/0!.

 • Kurtosis defineres som:

  Ligning

  hvor s er stikprøvens standardafvigelse.

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Data

3

4

5

2

3

4

5

6

4

7

Formel

Beskrivelse

Resultat

=TOPSTEJL(A2:A11)

Kurtosis af datasættet ovenfor

-0,151799637

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×