Funktionen Switch

Evaluerer en liste over udtryk og returnerer en variant-værdi eller et udtryk, der er knyttet til det første udtryk på listen, som er Sand.

Syntaks

Switch(udtr-1, værdi-1 [, udtr-2, værdi-2 ] … [, udtr-n, værdi-n ] )

Syntaksen til funktionen Switch indeholder følgende argumenter:

Argument

Beskrivelse

udtr

Obligatorisk. Det variantudtryk, der skal evalueres.

værdi

Obligatorisk. Den værdi eller det udtryk, der skal returneres, hvis det tilhørende udtryk er Sand.


Bemærkninger

Listen over argument i funktionen Switch indeholder parvise udtryk og værdier. Udtrykkene evalueres fra venstre mod højre, og den værdi, der er knyttet til det første udtryk, som evalueres til Sand, returneres. Der opstår en kørselsfejl, hvis elementerne ikke sættes korrekt sammen. Hvis f.eks. udtr-1 er Sand, returnerer funktionen Switchværdi-1. Hvis udtr-1 er Falsk, men udtr-2 er Sand, returnerer Switchværdi-2 osv.

Funktionen Switch returnerer en Null-værdi, hvis:

  • Ingen af udtrykkene er Sand.

  • Det første udtryk, der er Sand, har en tilhørende værdi, som er Null.

Funktionen Switch evaluerer alle udtrykkene, selvom den kun returnerer et af dem. Derfor bør du være opmærksom på uønskede konsekvenser. Hvis f.eks. evalueringen af et udtryk resulterer i, at der divideres med nul fejl, opstår der en fejl.

Eksempel

Bemærk: I de følgende eksempler demonstreres brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Du kan få yderligere oplysninger om arbejde med VBA ved at vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og indtaste et eller flere udtryk i søgeboksen.

I dette eksempel bruges funktionen Switch til at returnere navnet på det sprog, der tales i den pågældende by.

Function MatchUp (CityName As String)
Matchup = Switch(CityName = "London", "English", _
CityName = "Rome", "Italian", _
CityName = "Paris", "French")
End Function
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×