Funktionen StringFromGUID

Funktionen StringFromGUID konverterer et Guid, som er en matrix af typen datatypen Byte, til en streng.

Syntaks

StringFromGUID(guid)

Det obligatoriske argument guid er en matrix med byte-data, der entydigt identificerer et program, en komponent eller et dataelement over for operativsystemet.


Bemærkninger

Med databaseprogrammet Microsoft Access lagres GUID'er som arrayer af typen Byte. Men Microsoft Office Access 2007 kan ikke returnere Byte-data fra et kontrolelement i en formular eller en Rapport. Hvis du vil returnere værdien af en GUID fra et kontrolelement, skal du konvertere den til en streng. Hvis du vil konvertere en GUID til en streng, skal du bruge funktionen StringFromGUID. Hvis du vil konvertere en streng tilbage til en GUID, skal du bruge funktionen GUIDFromString.

Det kan f.eks. være nødvendigt at henvise til et felt, der indeholder et GUID i forbindelse med databasereplikering. Hvis du vil returnere værdien for et kontrolelement i en formular, der er bundet til et felt, som indeholder et GUID, skal du bruge funktionen StringFromGUID til at konvertere GUID-værdien til en streng.

Eksempel

Bemærk: I de følgende eksempler demonstreres brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Du kan få yderligere oplysninger om arbejde med VBA ved at vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og indtaste et eller flere udtryk i søgeboksen.

I eksemplet nedenfor returneres værdien for kontrolelementet s_GUID i formularen Employees som en streng og knyttes til en strengvariabel. Kontrolelementet s_GUID er bundet til feltet s_GUID, der er et af de systemfelter, som er føjet til alle de replikerede tabeller i replikeringsdatabasen.

Public Sub StringValueOfGUID()
Dim ctl As Control
Dim strGUID As String
' Get the GUID.
Set ctl = Forms!Employees!s_GUID
Debug.Print TypeName(ctl.Value)
' Convert the GUID to a string.
strGUID = StringFromGUID(ctl.Value)
Debug.Print TypeName(strGUID)
End Sub
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×