Funktionen String

Returnerer en variant (streng), der indeholder en gentaget streng af den angivne længde.

Syntaks

String(tal, tegn)

Syntaksen til funktionen String indeholder følgende argument:

Argument

Beskrivelse

tal

Obligatorisk. Et Datatypen Lang, der angiver længden af den returnerede streng. Hvis argumentet tal indeholder Null, returneres Null.

tegn

Påkrævet. En Datatypen Varians. En tegnkode, der angiver det tegn eller strengudtryk, hvis første tegn bruges til at oprette returstrengen. Hvis argumentet tegn indeholder Null, returneres Null.


Bemærkninger

Hvis du angiver et tal for argumentet tegn, der er større end 255, konverterer funktionen String tallet til en gyldig tegnkode ved hjælp af følgende formel:

tegn Mod 256

Eksempel

Bemærk: I de følgende eksempler demonstreres brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Du kan få yderligere oplysninger om arbejde med VBA ved at vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og indtaste et eller flere udtryk i søgeboksen.

I dette eksempel bruges funktionen String til at returnere gentagne strenge af den angivne længde.

Dim MyString
MyString = String(5, "*") ' Returnerer "*****"
MyString = String(5, 42) ' Returnerer "*****"
MyString = String(10, "ABC") ' Returnerer "AAAAAAAAAA"
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×