Funktionen StrConv

Returnerer en variant (streng), der er konverteret som angivet.

Syntaks

StrConv(streng, konvertering [, landestandard-id ] )

Syntaksen til funktionen StrConv indeholder følgende argument:

Argument

Beskrivelse

streng

Obligatorisk. Det strengudtryk, der skal konverteres.

konvertering

Obligatorisk. Et datatypen Heltal. Summen af de værdier, der angiver konverteringstypen.

landestandard-id

Valgfrit. Landestandard-id'et, hvis dette er et andet end systemets landestandard-id (systemets landestandard-id er standardindstillingen).


Indstillinger

Der er følgende indstillinger for argumentkonvertering:

Konstant

Værdi

Beskrivelse

vbUpperCase

1

Konverterer strengen til store bogstaver.

vbLowerCase

2

Konverterer strengen til små bogstaver.

vbProperCase

3

Konverterer det første bogstav i alle ord i strengen til store bogstaver.

vbWide*

4*

Konverterer smalle tegn (enkelt-byte) i strengen til brede tegn (dobbelt-byte).

vbNarrow*

8*

Konverterer brede tegn (dobbelt-byte) i strengen til smalle tegn (enkelt-byte).

vbKatakana**

16**

Konverterer Hiragana-tegn i strengen til Katakana-tegn.

vbHiragana**

32**

Konverterer Katakana-tegn i strengen til Hiragana-tegn.

vbUnicode

64

Konverterer strengen til Unicode ved hjælp af systemets standardkodetabel (ikke tilgængelig på Macintosh-systemer).

vbFromUnicode

128

Konverterer strengen fra Unicode til systemets standardkodetabel (ikke tilgængelig på Macintosh-systemer).


*Gælder for landestandarderne i Fjernøsten.

**Gælder kun for Japan.

Bemærk: Disse konstant er angivet af VBA (Visual Basic for Applications). De kan derfor bruges overalt i koden i stedet for de egentlige værdier. De fleste konstanter kan kombineres, f.eks. vbUpperCase + vbWide. Konstanterne kan dog ikke kombineres, hvis de udelukker hinanden, f.eks. vbUnicode + vbFromUnicode. Konstanterne vbWide, vbNarrow, vbKatakana og vbHiragana forårsager kørselsfejl, når de bruges i lokal, som de ikke gælder for.

Der findes følgende gyldige ordseparatorer til korrekt indsættelse af store og små bogstaver: Null (Chr$(0)), vandret tabulator (Chr$(9)), linjeskift (Chr$(10)), lodret tabulator (Chr$(11)), sideskift (Chr$(12)), vognretur (Chr$(13)), mellemrum (SBCS) (Chr$(32)). Et mellemrums faktiske værdi varierer for de forskellige lande/områder for DBCS.

Bemærkninger

Når du konverterer fra en byte-matrix i ANSI-format til en streng, bør du bruge funktionen StrConv. Når du konverterer fra denne type matrix i Unicode-format, skal du bruge en tildelingssætning.

Eksempel

Bemærk: I de følgende eksempler demonstreres brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Du kan få yderligere oplysninger om arbejde med VBA ved at vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og indtaste et eller flere udtryk i søgeboksen.

I dette eksempel bruges funktionen StrConv til at konvertere en Unicode-streng til en ANSI-streng.

Dim i As Long
Dim x() As Byte
x = StrConv("ABCDEFG", vbFromUnicode) ' Convert string.
For i = 0 To UBound(x)
Debug.Print x(i)
Next
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×