Funktionen StrComp

Returnerer en variant (heltal), der angiver resultatet af et strengudtryk.

Syntaks

StrComp(streng1, streng2 [, sammenlign ] )

Syntaksen til funktionen StrComp indeholder følgende argument:

Argument

Beskrivelse

streng1

Obligatorisk. Ethvert gyldigt strengudtryk.

streng2

Obligatorisk. Ethvert gyldigt strengudtryk.

sammenlign

Valgfrit. Angiver typen af strengsammenligning. Hvis argumentsammenlign er Null, opstår der en fejl. Hvis argumentet sammenlign udelades, bestemmer indstillingen Option Compare, hvilken type sammenligning der skal anvendes.


Indstillinger

Der er følgende indstillinger for argumentet sammenlign:

Konstant

Værdi

Beskrivelse

vbUseCompareOption

-1

Udfører en sammenligning ved hjælp af indstillingen i sætningen Option Compare.

vbBinaryCompare

0

Udfører en binær sammenligning.

vbTextCompare

1

Udfører en tekstsammenligning.

vbDatabaseCompare

2

Kun Microsoft Office Access 2007. Udfører en sammenligning på baggrund af oplysninger fra databasen.


Returværdier

Funktionen StrComp indeholder følgende returværdier:

Hvis

Returnerer StrComp

streng1 er mindre end streng2

-1

streng1 er lig med streng2

0

streng1 er større end streng2

1

streng1 eller streng2 er Null

Null


Eksempel

Bemærk: I de følgende eksempler demonstreres brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Du kan få yderligere oplysninger om arbejde med VBA ved at vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og indtaste et eller flere udtryk i søgeboksen.

I dette eksempel bruges funktionen StrComp til at returnere resultatet af en strengsammenligning. Hvis det tredje argument er 1, udføres der en tekstsammenligning. Hvis det tredje argument er 0 eller udelades, udføres der en binær sammenligning.

Dim MyStr1, MyStr2, MyComp
MyStr1 = "ABCD": MyStr2 = "abcd" ' Define variables.
MyComp = StrComp(MyStr1, MyStr2, 1) ' Returns 0.
MyComp = StrComp(MyStr1, MyStr2, 0) ' Returns -1.
MyComp = StrComp(MyStr2, MyStr1) ' Returns 1.
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×