Funktionen Split

Returnerer en nulbaseret, endimensionel matrix, der indeholder et angivet antal understrenge.

Syntaks

Split(udtryk [, afgrænser ] [, grænse ] [, sammenlign ] )

Syntaksen til funktionen Split indeholder følgende argument:

Argument

Beskrivelse

udtryk

Obligatorisk. Et strengudtryk, der indeholder understrenge og afgrænsere. Hvis argumentet udtryk er en streng af længde nul (""), returnerer funktionen Split en tom matrix, dvs. en matrix uden nogen elementer og data.

afgrænser

Valgfrit. Et strengtegn, der bruges til at identificere grænser for understrenge. Hvis dette argument udelades, fortolkes mellemrumstegnet (" ") som afgrænser. Hvis afgrænser er en streng af længde nul, returneres der en matrix med ét element, der indeholder hele strengen udtryk.

grænse

Valgfrit. Det antal understrenge, der skal returneres. Værdien -1 angiver, at alle understrenge skal returneres.

sammenlign

Valgfrit. En numerisk værdi, som angiver, hvilken type sammenligning der skal anvendes ved evaluering af understrenge. De mulige værdier vises i afsnittet Indstillinger nedenfor.


Indstillinger

Argumentet sammenlign kan have følgende værdier:

Konstant

Værdi

Beskrivelse

vbUseCompareOption

–1

Udfører en sammenligning ved hjælp af indstillingen i sætningen Option Compare.

vbBinaryCompare

0

Udfører en binær sammenligning.

vbTextCompare

1

Udfører en tekstsammenligning.

vbDatabaseCompare

2

Kun Microsoft Office Access 2007. Udfører en sammenligning på baggrund af oplysninger fra databasen.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×