Funktionen Spc

Bemærk: Den funktion, metode, objekt eller egenskab, som beskrives i dette emne er deaktiveret, hvis Microsoft Jet-udtrykstjenesten er i sandkassetilstand, der forhindrer evaluering af udtryk, der muligvis ikke er sikre. Yderligere oplysninger om sandkassetilstand finder du i Hjælp ved at søge på "sandkassetilstand".

Bruges sammen med sætningen Print # eller metoden Print til at placere output.

Syntaks

Spc(n)

Det obligatoriske argumentn er det antal mellemrum, der skal indsættes, inden det næste udtryk på en liste vises eller udskrives.

Bemærkninger

Hvis n er mindre end bredden på outputlinjen, placeres den næste udskriftsposition umiddelbart efter det udskrevne antal mellemrum. Hvis n er større end bredden på outputlinjen, beregner funktionen Spc den næste udskriftsposition ved hjælp af formularen:

aktueludskriftsposition + (n Mod bredde)

Hvis f.eks. den aktuelle udskriftsposition er 24, outputlinjens bredde er 80, og du angiver Spc(90), startes den næste udskrivning ved position 34 (den aktuelle udskriftsposition + rest af 90/80). Hvis forskellen mellem den aktuelle udskriftsposition og bredden på outputlinjen er mindre end n (eller n Mod bredde), springer funktionen Spc til begyndelsen af den næste linje og indsætter et antal mellemrum, der svarer til n - (bredde - aktueludskriftsposition).

Bemærk:  Sørg for, at tabelkolonnerne er så brede, at der er plads til de brede bogstaver.

Når du bruger metoden Print med en proportionalt spatieret skrifttype, er bredden på de mellemrumstegn, der er udskrevet vha. funktionen Spc, altid et gennemsnit af bredden på alle tegnene i den valgte skrifttypes punktstørrelse. Der er dog ingen sammenhæng mellem antallet af tegn, der udskrives, og det antal kolonner med fast bredde, som disse tegn optager. Et stort W fylder f.eks. mere end én kolonne med fast bredde, og det lille i fylder mindre end én kolonne med fast bredde.

Eksempel

Bemærk: I de følgende eksempler demonstreres brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Du kan få yderligere oplysninger om arbejde med VBA ved at vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og indtaste et eller flere udtryk i søgeboksen.

I dette eksempel bruges funktionen Spc til at placere output i en fil og i vinduet Immediate.

' The Spc function can be used with 
' the Print # statement.
Open "TESTFILE" For Output As #1 ' Open file for output.
Print #1, "10 spaces between here"; Spc(10); "and here."
Close #1 ' Close file.

Følgende sætning medfører, at der indsættes 30 mellemrum foran den tekst, der skal udskrives i vinduet Immediate (vha. metoden Print).

Debug.Print Spc(30); "Thirty spaces later..."
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×