Funktionen Shell

Bemærk: Den funktion, metode, objekt eller egenskab, som beskrives i dette emne er deaktiveret, hvis Microsoft Jet-udtrykstjenesten er i sandkassetilstand, der forhindrer evaluering af udtryk, der muligvis ikke er sikre. Yderligere oplysninger om sandkassetilstand finder du i Hjælp ved at søge på "sandkassetilstand".

Kører et eksekverbart program og returnerer en variant (dobbelt reelt tal), der repræsenterer programmets opgave-id, hvis kørslen gennemføres. I modsat fald returneres nul.

Syntaks

Shell(stinavn [, vinduestype ] )

Syntaksen til funktionen Shell indeholder følgende argument:

Argument

Beskrivelse

stinavn

Obligatorisk. En variant (streng), der angiver navnet på det program, som skal køres, og eventuelle obligatoriske argument eller kommandolinjeparametre. Den kan indeholde oplysninger om bibliotek eller mappe og drev. På en Macintosh-computer kan du bruge funktionen MacID til at angive et programs signatur i stedet for dets navn. I eksemplet nedenfor bruges signaturen for Microsoft Word: Shell MacID("MSWD")

vinduestype

Valgfrit. En variant (heltal), der angiver den type vindue, som programmet skal køres i. Hvis argumentet vinduestype udelades, startes programmet i et minimeret vindue med fokus. På Macintosh-systemer (7.0 eller senere) bestemmer argumentet vinduestype kun, om programmet får fokus, mens det køres.


Det navngivne argument vinduestype har følgende værdier:

Konstant

Værdi

Beskrivelse

vbHide

0

Vinduet er skjult, og fokus flyttes til det skjulte vindue. Konstanten vbHide kan ikke bruges på Macintosh-platforme.

vbNormalFocus

1

Vinduet har fokus og gendannes til dets oprindelige størrelse og placering.

vbMinimizedFocus

2

Vinduet vises som et ikon med fokus.

vbMaximizedFocus

3

Vinduet maksimeres med fokus.

vbNormalNoFocus

4

Vinduet gendannes til dets seneste størrelse og placering. Det vindue, der aktuelt er aktivt, forbliver aktivt.

vbMinimizedNoFocus

6

Vinduet vises som et ikon. Det vindue, der aktuelt er aktivt, forbliver aktivt.


Bemærkninger

Hvis funktionen Shell kan køre den navngivne fil, returneres opgave-id'et for det startede program. Dette opgave-id er et entydigt tal, der identificerer det program, der kører. Hvis funktionen Shell ikke kan starte det navngivne program, opstår der en fejl.

På Macintosh-systemer placerer konstanterne vbNormalFocus, vbMinimizedFocus og vbMaximizedFocus programmet i forgrunden, mens konstanterne vbHide, vbNoFocus og vbMinimizeFocus alle placerer programmet i baggrunden.

Bemærk:  Funktionen Shell kører som standard alle programmer asynkront. Det betyder, at kørslen af et program, der er startet med Shell, muligvis gennemføres, før de sætninger, der følger funktionen Shell, er blevet kørt.

Eksempel

Bemærk: I de følgende eksempler demonstreres brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Du kan få yderligere oplysninger om arbejde med VBA ved at vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og indtaste et eller flere udtryk i søgeboksen.

I dette eksempel bruges funktionen Shell til at køre et program, der er angivet af brugeren. På Macintosh-systemer er standarddrevet “Harddisk”, og dele af stinavnet er adskilt med koloner i stedet for omvendte skråstreger. Du skal desuden angive Macintosh-mapper i stedet for \Windows.

' Specifying 1 as the second argument 
' opens the application in normal size and
' gives it the focus.
Dim RetVal
' Run Calculator.
RetVal = Shell("C:\WINDOWS\CALC.EXE", 1)
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×