Funktionen Seek

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Bemærk: Den funktion, metode, objekt eller egenskab, der er beskrevet i dette emne er deaktiveret, hvis Microsoft Jet Expression Service kører i sandkassetilstand, hvilket forhindrer evaluering af potentielt usikre udtryk. Du kan finde flere oplysninger om sandkassetilstand, søge efter "sandkassetilstand" i Hjælp.

Returnerer en langt heltal, der angiver den aktuelle placering i læse-og skriveadgang i en fil, der er åbnet med sætningen åbent .

Syntaks

Seek( filnummer )

Påkrævet filnummerargument er et heltal, der indeholder en gyldig filnummer.

Bemærkninger

Seek returnerer en værdi mellem 1 og 2.147.483.647 (svarende til 2^31 - 1), begge tal inklusive.

Nedenfor beskrives returværdierne for de enkelte filadgangstilstande.

Tilstand

Returværdi

Random

Nummeret på den næste post, der er læst eller skrevet.

Binary,
Output,
Append,
Input

Den byteposition, hvor den næste handling skal udføres. Den første byte i en fil står i position 1, den anden byte er i position 2 osv.


Eksempel

Bemærk: Følgende eksempler demonstrerer brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Hvis du vil have mere at vide om at arbejde med VBA, skal du vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og skrive ét eller flere ord i søgefeltet.

I dette eksempel bruges funktionen Seek til at returnere den aktuelle filposition. Det antages, at TESTFILE er en fil, der indeholder poster af den brugerdefinerede type Record.

Type Record    ' Define user-defined type.
ID As Integer
Name As String * 20
End Type

Hvis filerne åbnes i tilstanden Random, returnerer Seek nummeret på den næste post.

Dim MyRecord As Record    ' Declare variable.
Open "TESTFILE" For Random As #1 Len = Len(MyRecord)
Do While Not EOF(1) ' Loop until end of file.
Get #1, , MyRecord ' Read next record.
' Print record number to the Immediate window.
Debug.Print Seek(1)
Loop
Close #1 ' Close file.

Hvis filerne åbnes i en anden tilstand end Random, returnerer Seek den byteposition, hvor den næste handling skal udføres. Det antages, at TESTFILE er en fil, der indeholder nogle få linjer med tekst.

Dim MyChar
Open "TESTFILE" For Input As #1 ' Open file for reading.
Do While Not EOF(1) ' Loop until end of file.
MyChar = Input(1, #1) ' Read next character of data.
' Print byte position to the Immediate window.
Debug.Print Seek(1)
Loop
Close #1 ' Close file.

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×