Funktionen SYD

Returnerer et Datatypen Dobbelt, som angiver den samlede afskrivning på et aktiv i en given periode, der består af et eller flere år.

Syntaks

SYD(kostpris, scrapværdi, levetid, periode)

Syntaksen til funktionen SYD indeholder følgende argument:

Argument

Beskrivelse

kostpris

Obligatorisk. Et dobbelt reelt tal, der angiver anskaffelsesprisen for aktivet.

scrapværdi

Obligatorisk. Et dobbelt reelt tal, der angiver aktivets værdi ved slutningen af dets brugslevetid.

levetid

Obligatorisk. Et dobbelt reelt tal, der angiver længden af aktivets brugslevetid.

periode

Obligatorisk. Et dobbelt reelt tal, der angiver den periode, som afskrivningen på aktivet skal beregnes for.


Bemærkninger

argumentlevetid og periode skal udtrykkes i samme enheder. Hvis f.eks. levetid er angivet i måneder, skal periode også angives i måneder. Alle argumenterne skal være positive tal.

Eksempel

Bemærk: I de følgende eksempler demonstreres brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Du kan få yderligere oplysninger om arbejde med VBA ved at vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og indtaste et eller flere udtryk i søgeboksen.

I dette eksempel bruges funktionen SYD til at returnere afskrivningen på et aktiv i en angivet periode på baggrund af aktivets anskaffelsespris (InitCost), scrapværdien ved afslutningen af aktivets levetid (SalvageVal) og aktivets samlede levetid i år (LifeTime). PDepr er den periode i år, som afskrivningen beregnes for.

Dim Fmt, InitCost, SalvageVal, MonthLife, LifeTime, DepYear, PDepr
Const YEARMONTHS = 12 ' Number of months in a year.
Fmt = "###,##0.00" ' Define money format.
InitCost = InputBox("What's the initial cost of the asset?")
SalvageVal = InputBox("What's the asset's value at the end of its life?")
MonthLife = InputBox("What's the asset's useful life in months?")
Do While MonthLife < YEARMONTHS ' Ensure period is >= 1 year.
MsgBox "Asset life must be a year or more."
MonthLife = InputBox("What's the asset's useful life in months?")
Loop
LifeTime = MonthLife / YEARMONTHS ' Convert months to years.
If LifeTime <> Int(MonthLife / YEARMONTHS) Then
LifeTime = Int(LifeTime + 1) ' Round up to nearest year.
End If
DepYear = CInt(InputBox("For which year do you want depreciation?"))
Do While DepYear < 1 Or DepYear > LifeTime
MsgBox "You must enter at least 1 but not more than " & LifeTime
DepYear = CInt(InputBox("For what year do you want depreciation?"))
Loop
PDepr = SYD(InitCost, SalvageVal, LifeTime, DepYear)
MsgBox "The depreciation for year " & DepYear & " is " & Format(PDepr, Fmt) & "."
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×