Funktionen STANDARDNORMINV

Returnerer den inverse fordelingsfunktion for standardnormalfordelingen. Fordelingen har en middelværdi på nul og en standardafvigelse på en.

Vigtigt: Denne funktion er erstattet af en eller flere nye funktioner, som kan give større nøjagtighed, og hvis navne bedre afspejler brugen af dem. Selvom denne funktion stadig er tilgængelig af hensyn til bagudkompatibilitet, er det dog en god ide at overveje at bruge de nye funktioner fra nu af, da funktionen muligvis ikke vil være tilgængelige i fremtidige versioner af Excel.

Du kan finde flere oplysninger om den nye funktion under Funktionen STANDARDNORM.INV.

Syntaks

STANDARDNORMINV(sandsynlighed)

Syntaksen for funktionen STANDARDNORMINV har følgende argument:

  • Sandsynlighed     Påkrævet. Sandsynligheden, der knytter sig til standardnormalfordelingen.

Bemærkninger

  • Hvis sandsynlighed er ikke-numerisk, returnerer STANDARDNORMINV fejlværdien #VÆRDI!.

  • Hvis sandsynlighed <= 0, eller hvis sandsynligheden >= 1, returnerer STANDARDNORMINV fejlværdien #NUM!

Når der er givet en værdi for sandsynlighed, søger STANDARDNORMINV denne værdi z, så STANDARDNORMFORDELING(z) = sandsynlighed. Præcisionen af STANDARDNORMINV afhænger således af præcisionen af STANDARDNORMFORDELING. STANDARDNORMINV bruger en iterativ søgeteknik. Hvis søgningen ikke har konvergeret efter 100 gentagelser, returnerer funktionen fejlværdien #I/T.

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Formel

Beskrivelse

Resultat

=STANDARDNORMINV(0,9088)

Den inverse fordelingsfunktion for standardnormalfordelingen med en sandsynlighed på 0.9088

1,3334

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×