Funktionen SLN

Returnerer et Datatypen Dobbelt, der angiver den lineære afskrivning på et aktiv i en enkelt periode.

Syntaks

SLN(kostpris, scrapværdi, levetid)

Syntaksen til funktionen SLN indeholder følgende argument:

Argument

Beskrivelse

kostpris

Obligatorisk. Et dobbelt reelt tal, der angiver anskaffelsesprisen for aktivet.

scrapværdi

Obligatorisk. Et dobbelt reelt tal, der angiver aktivets værdi ved slutningen af dets brugslevetid.

levetid

Obligatorisk. Et dobbelt reelt tal, der angiver længden af aktivets brugslevetid.


Bemærkninger

Afskrivningsperioden skal være udtryk i samme enhed som argumentlevetid. Alle argumenter skal være positive tal.

Eksempel

Bemærk: I de følgende eksempler demonstreres brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Du kan få yderligere oplysninger om arbejde med VBA ved at vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og indtaste et eller flere udtryk i søgeboksen.

I dette eksempel bruges funktionen SLN til at returnere den lineære afskrivning af et aktiv i en enkelt periode. Den lineære afskrivning er beregnet ud fra aktivets anskaffelsespris (InitCost), scrapværdien ved afslutningen af aktivets brugslevetid (SalvageVal) og aktivets samlede levetid i år (LifeTime).

Dim Fmt, InitCost, SalvageVal
Dim MonthLife, LifeTime, PDepr
Const YEARMONTHS = 12 ' Number of months in a year.
Fmt = "###,##0.00" ' Define money format.
InitCost = InputBox("What's the initial cost " & _
"of the asset?")
SalvageVal = InputBox("What's the asset's value " & _
"at the end of its useful life?")
MonthLife = InputBox("What's the asset's useful " & _
"life in months?")
' Ensure period is >= 1 year.
Do While MonthLife < YEARMONTHS
MsgBox "Asset life must be a year or more."
MonthLife = InputBox("What's the asset's " & _
"useful life in months?")
Loop
' Convert months to years.
LifeTime = MonthLife / YEARMONTHS
If LifeTime <> Int(MonthLife / YEARMONTHS) Then
' Round up to nearest year.
LifeTime = Int(LifeTime + 1)
End If
PDepr = SLN(InitCost, SalvageVal, LifeTime)
MsgBox "The depreciation is " & _
Format(PDepr, Fmt) & " per year."
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×