Funktionen SKIFT

I denne artikel beskrives formelsyntaksen og brugen af SKIFT, en af de logiske funktioner i Microsoft Excel.

Vigtigt: Denne funktion er tilgængelig, hvis du er Office 365-abonnent og har den seneste version af Office installeret. Den er også tilgængelig på telefoner og tablets med Excel Online, Excel Mobile og Excel til Android.

Beskrivelse

Funktionen SKIFT evaluerer en værdi (kaldet et udtryk) mod en liste af værdier og returnerer resultatet svarende til den første matchende værdi. Hvis der ikke findes et match, kan der returneres en valgfri standardværdi.

Syntaks

SKIFT(udtryk, værdi1, resultat1, [standard eller værdi2, resultat2],... [standard eller værdi3, resultat3])

Argument

Beskrivelse

udtryk
(påkrævet)

Udtryk er den værdi (f.eks. et tal, en dato eller noget tekst), der skal sammenlignes med værdi1...værdi126.

Værdi1...værdi126

VærdiN er en værdi, der skal sammenlignes med udtryk.

resultat1...resultat126

ResultatN er værdien, der skal returneres, når det tilhørende værdiN-argument matcher udtryk. ResultatN skal angives for hvert tilhørende værdiN-argument.

standard
(valgfrit)

Standard er værdien, der skal returneres i tilfælde af, at der ikke findes et match i værdiN-udtryk. Argumentet Standard identificeres ved ikke at have et tilhørende resultatN-udtryk (se eksempler). Standard skal være det sidste argument i funktionen.

Da funktioner er begrænset til 254 argumenter, kan du bruge op til 126 par værdi- og resultatargumenter.

Oversigt

Funktionen SKIFT lyder i sin mest enkle form:

  • =SWITCH(Værdi for skift, Værdi for match1...[2-126], Værdi, der skal returneres, hvis der er et match1...[2-126], Værdi, der skal returneres, hvis der ikke er et match)

Hvor du kan vurdere op til 126 matchende værdier og resultater.

Se den følgende formular:

Opdeling af SKIFT-funktionens argumenter
  1. Hvilken værdi skal skiftes? I dette tilfælde er UGEDAG(A2) lig med 2.

  2. Hvilken værdi, vil du matche? I dette tilfælde er det 1, 2 og 3.

  3. Hvis der findes et match, hvad vil du så returnere som et resultat? I dette tilfælde er det søndag for 1, mandag for 2 og tirsdag for 3.

  4. Standardværdien, der skal returneres, hvis der ikke findes noget match. I dette tilfælde er det teksten "Intet match".

    Bemærk: Hvis der ikke er nogen matchende værdier, og der ikke er angivet et standardargument, returnerer funktionen SKIFT fejlen #I/T.

Eksempler

Du kan kopiere eksempeldataene i følgende tabel, og sætte dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark for at se, hvordan SKIFT-funktionen virker. Hvis formlerne ikke viser nogen resultater, kan du markere dem, trykke på F2 > Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Eksempel

Værdi

Formel

Resultat

2

=SKIFT(UGEDAG(A2),1;"Søndag";2;"Mandag";3;"Tirsdag";4;"Onsdag";"Intet match")

Da A2 = 2, og Mandag er resultatargumentet svarende til værdien 2, returnerer SKIFT Mandag

99

=SKIFT(A3,1;"Søndag";2;"Mandag";3;"Tirsdag")

Da der ikke er et match og intet ellers-argument, returnerer SKIFT #I/T!

99

=SKIFT(A4,1;"Søndag";2;"Mandag";3;"Tirsdag"; "Intet match")

Intet match

2

=SKIFT(A5,1;"Søndag";7;"Lørdag";"Ugedag")

Ugedag

3

=SKIFT(A6,1;"Søndag";2;"Mandag";3;"Tirsdag"; "Intet match")

Tirsdag

Har du et bestemt spørgsmål til en funktion?

Stil et spørgsmål i Excel-communityforummet

Hjælp os med at forbedre Excel

Har du forslag til, hvordan vi kan forbedre den næste version af Excel? Hvis det er tilfældet, skal du gå til emner i Excel User Voice

Se også

Funktionen VOPSLAG

Funktionen VÆLG

Funktionen HVIS

Funktionen HVISS

Oversigt over formler i Excel

Sådan undgår du ødelagte formler

Finde og rette fejl i formler

Excel-tastaturgenveje og funktionstaster

Logiske funktioner (reference)

Excel-funktioner (alfabetisk)

Excel-funktioner (efter kategori)

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×