Funktionen Rnd

Returnerer et reelt tal, der indeholder et tilfældigt tal.

Syntaks

Rnd[(tal)]

Det valgfrie argumenttal er et Datatypen Enkel eller et gyldigt numerisk udtryk.

Returværdier

Hvis tal er

genererer Rnd

Mindre end nul

Det samme tal hver gang og bruger tal som basistal.

Større end nul

Det næste tilfældige tal i sekvensen.

Lig med nul

Det senest genererede tal.

Ikke angivet

Det næste tilfældige tal i sekvensen.


Bemærkninger

Funktionen Rnd returnerer en værdi, der er mindre end 1, men større end eller lig med nul.

Værdien af argumentet tal afgør, hvordan Rnd genererer et tilfældigt tal:

Der genereres den samme talsekvens for enhver given startbasis, fordi ethvert efterfølgende kald til funktionen Rnd bruger det foregående tal som basis for det næste tal i sekvensen.

Inden du kalder funktionen Rnd, skal du bruge sætningen Randomize uden et argument for at initialisere generatoren af tilfældige tal med en basis, der er baseret på systemtimeren.

Brug denne formel til at frembringe tilfældige heltal inden for et givent område:

Int((upperbound - lowerbound + 1) * Rnd + lowerbound)

Her er upperbound det største tal i området, og lowerbound er det mindste tal i området.

Bemærk:  Hvis du vil gentage sekvensen af tilfældige tal, skal du kalde Rnd med et negativt argument, umiddelbart inden du bruger sætningen Randomize med et numerisk argument. Hvis du bruger Randomize med den samme værdi for tal, bliver den foregående sekvens ikke gentaget.

Eksempel

Bemærk: I de følgende eksempler demonstreres brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Du kan få yderligere oplysninger om arbejde med VBA ved at vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og indtaste et eller flere udtryk i søgeboksen.

I dette eksempel bruges funktionen Rnd til at generere et tilfældigt heltal mellem 1 og 6.

Dim MyValue
' Generate random value between 1 and 6.
MyValue = Int((6 * Rnd) + 1)
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×