Funktionen Right

Returnerer en variant (streng), der indeholder et angivet antal tegn fra højre side af en streng.

Syntaks

Right(streng, længde)

Syntaksen til funktionen Right indeholder følgende argument:

Argument

Beskrivelse

streng

Påkrævet. Et strengudtryk, der returnerer tegnene længst til højre. Hvis streng indeholder Null, returneres Null.

længde

Obligatorisk. En variant (langt heltal). Et numerisk udtryk, som angiver, hvor mange tegn der skal returneres. Hvis det er 0, returneres der en streng af længde nul (""). Hvis det er større end eller lig med antallet af tegn i streng, returneres hele strengen.


Bemærkninger

Hvis du vil bestemme antallet af tegn i streng, skal du bruge funktionen Len.

Bemærk:  Du kan bruge funktionen RightB i forbindelse med bytedata i en streng. I så fald angiver længde antallet af byte i stedet for det antal tegn, der skal returneres.

Eksempel

Bemærk: I de følgende eksempler demonstreres brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Du kan få yderligere oplysninger om arbejde med VBA ved at vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og indtaste et eller flere udtryk i søgeboksen.

I dette eksempel bruges funktionen Right til at returnere et angivet antal tegn fra højre side af en streng.

Dim AnyString, MyStr
AnyString = "Hello World" ' Definer streng.
MyStr = Right(AnyString, 1) ' Returnerer "d".
MyStr = Right(AnyString, 6) ' Returnerer " World".
MyStr = Right(AnyString, 20) ' Returnerer "Hello World".
Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×